Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Column Paul Smeulders Helmond

Op 9 juli schreef het Eindhovens Dagblad dat Helmond volgens de laatste bevolkingsprognose niet zal uitgroeien tot een stad van meer dan 100.000 inwoners. Volgens de berekeningen is het aantal Helmonders in 2025 toegenomen tot maximaal 98.100. Dat aantal wordt overigens alleen gehaald als de gemeente net zo voortvarend blijft bouwen als vanaf 2000 is gebeurd. Gezien de recessie is de kans daarop vrij klein.

De bevolkingsprognose moet een shock in de raadszaal teweeg brengen. In de Woonvisie Helmond 2007-2015 – die de gemeenteraad oktober 2007 heeft vastgesteld – is namelijk als doel gesteld dat in 2015 (!) 100.000 mensen in onze stad wonen. Aan de hand van de laatste bevolkingsprognose blijkt dit een toch iets te ambitieus scenario.

GroenLinks vond én vindt dat in de Woonvisie groei teveel als doel op zich wordt gesteld. Waarom er zo nadrukkelijk naar streven om een stad met 100.000 inwoners te worden? Welke voordelen heeft dat voor de inwoners (want daar doen we het toch voor)? De antwoorden die we op deze vragen kregen waren helaas niet altijd even duidelijk.

Tijdens de behandeling van deze visie leek het soms wel of GroenLinks de enige was die zich afvroeg of er wel voldoende vraag is om zo'n 1.000 woningen per jaar gelijktijdig af te kunnen zetten. Het bouwen van zoveel nieuwe woningen brengt namelijk ook risico's voor de bestaande wijken met zich mee. Wegtrekken uit de wijk omdat er meer aanbod is dan vraag kan leiden tot leegstand. En leegstand in bestaande wijken kan leiden tot een neerwaartse spiraal die moeilijk te keren is.

Op basis van de bevolkingsprognose moet de groeiambitie van de stad snel worden bijgesteld. Het wordt hoog tijd dat de stad realistisch gaat plannen en niet alles tegelijk wil ontwikkelen. GroenLinks maakt de keuze om bestaande wijken voorop te zetten. Als corporaties het belangrijk vinden in de bestaande wijken nieuwbouw te realiseren ten behoeve van doorstroming, mag het niet zo zijn dat die plannen geen doorgang vinden omdat de gemeentelijke prioriteit uitgaat naar Brandevoort en Suytkade!

Tot slot wijs ik graag op een ander groot probleem. Op dit moment worden er in Helmond meer goedkope huurwoningen gesloopt dan dat er worden toegevoegd aan de voorraad. Met het sombere perspectief op massale werkloosheid is dat een zeer slecht perspectief voor de onderkant van de woningmarkt. Waarom komen er niet (tijdelijk) meer nieuwe betaalbare huurwoningen in de Binnenstad in plaats van de geplande koopwoningen die door dezelfde recessie voorlopig toch niet worden gebouwd? Klinkt logisch toch?

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *