Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.801 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Column Paul Smeulders

Het is reces, zoals dat zo mooi heet. Na het reces is het nog anderhalf jaar tot de volgende raadsverkiezingen: in maart 2010 mogen de Helmonders naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een mooi moment om vooruit te kijken. Er is namelijk nog genoeg te doen. Ik noem een aantal punten die voor GroenLinks belangrijk zijn.

Te beginnen bij de armoedeproblematiek. Ondanks mooie woorden van de PvdA wethouders Yeyden en Boetzkes, is er nog steeds geen Helmonds armoedebeleid. Het is de hoogste tijd dat actie wordt ondernomen en dat er een goed onderbouwd beleid komt, waar voldoende middelen voor wordt uitgetrokken. Het college mag deze mensen niet langer in de kou laten staan!

Op het gebied van milieu zijn de afgelopen jaren mooie doelstellingen geformuleerd. De Strategische Milieuvisie 2007-2011 bevat goede ambities. GroenLinks zal er bovenop zitten zodat deze ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is in Helmond namelijk niet vanzelfsprekend dat de ambities die worden gesteld, ook worden gerealiseerd.

Een treffend voorbeeld daarvan is het Helmondse fietsbeleid. Bij vaststelling van het plan 'Helmond Mobiel 2015' is op initiatief van GroenLinks, met raadsbrede steun, vastgelegd het aandeel van vervoer per fiets binnen de stad te verhogen van 30% nu tot 40% in 2015. Bij de Voorjaarsnota werden we echter zwaar teleurgesteld. Want in plaats van een forse verhoging van de 200.000 euro die Helmond jaarlijks uitrekt voor haar fietsbeleid, heeft het college het budget voor fietsbeleid gehalveerd. Of dat logisch is? Allerminst!

Ook op het gebied van openbaar vervoer ligt een pijnpunt. Het lukt het college namelijk maar niet om Helmond aan te sluiten op het Nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen, terwijl de volledige raad de intentie daartoe heeft uitgesproken. Deze discussie wordt dit najaar vervolgd.

Een van de grootste problemen in aanloop naar 2010 lijkt zich af te gaan spelen op de woningmarkt. Helmond lijkt zich met haar eigen Woonvisie in de vingers te snijden. In deze vorig jaar vastgestelde visie is namelijk opgenomen dat Helmond in 2015 de grens van de 100.000 inwoners gepasseerd dient te zijn. Om dit inwonersaantal te bereiken worden er steeds weer nieuwe bouwplannen ontwikkeld, terwijl de markt het aanbod nu al niet meer lijkt aan te kunnen. GroenLinks pleit ervoor dat er wordt gebouwd voor de behoefte van de markt, dus minder en met het accent op betaalbare woningen.

En natuurlijk houden we ook de situatie van de thuiszorg nauwlettend in de gaten. Er spelen zich op dit vlak momenteel grote problemen af in Helmond. Wethouder Boetzkes gaf aan een half jaar nodig te hebben om de problemen op orde te hebben. Laten we hopen dat dit gaat lukken.

Genoeg werk te doen dus. Na de zomervakantie gaan Rudi en ik er weer vol tegenaan!

Rest me nog jullie een prettige vakantie toe te wensen!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

1 reactie:

Er staan goede punten in de planning zie ik, zeker het armoedebeleid dient in helmond ook eens onder ogen gezien te worden.
Ook de groei van Helmond en het inwonersaantal wat men wil behalen. Ik weet niet of er echt veel word gewonnen als men de grens van 100.000 haalt, daar ben ik niet in thuis, maar ik dacht dat we nu op 80 of 85.000 zaten?? Maar het heeft geen nut als er word gebouwd en er geen afname meer is natuurlijk. Mischien dat er wat geinvesteerd kan worden in de wat meer betaalbare huizen??

Tja dan de thuiszorg en alles wat daar omheen zit. Ik denk en hoop dat men daar vlug uit komt.

In ieder geval een prettige vakantie Paul en bedankt voor je logjes tot zover

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *