4reacties

Van der Pijl: Sociale woningbouw


Afgelopen dinsdag stond de verordening doelgroepen sociale woningbouw op de raadsagenda. De PvdA heeft hier als enige fractie tegengestemd. Het waarom leg ik u graag uit aan de hand van het betoog van fractievoorzitter Jos Boetzkes.
Al in de commissie RF van 24 sept. j.l. hield hij een bijdrage waar vooral aandacht gevraagd werd voor de woningzoekenden met lage inkomens. Wethouder Stienen gaf toen aan het verhaal van Jos m.b.t. de sociale huur te delen en dat we daar voldoende woningen voor moeten realiseren. Jos betoogt dat het hier gaat over 80% van de woningzoekenden die een jaarinkomen hebben lager dan € 20.000,- en dat het realiseren van de sociale koop niet interessant is. Jos vervolgt: “Deze problemen liggen voornamelijk bij de projectontwikkelaars en makelaars die hier jarenlang dik aan verdiend hebben. Ook heb ik al eerder gezegd dat zij met een lagere winstmarge zouden moeten gaan werken. Immers: iedereen moet in Nederland inleveren en een stapje terug doen. Voor de groep waar ik op doel zullen er woningen gerealiseerd moeten worden met een maximale kale huur van € 400,-. Als het dan al zo is dat er voldoende woningen voor gerealiseerd moeten worden, zoals ook de wethouder heeft gezegd, dan vind ik dat de wethouder met nadruk zo snel mogelijk afspraken moet maken hierover met de corporaties. En daarbij zou dan o.a. de criteria benoemd moeten worden die ik al eerder aangaf: de duur dat de woningzoekende ingeschreven stond, woon- en werkafstand, leeftijd van de woningzoekende, is er sprake van medische indicatie en wat voor woning heeft de woningzoekende achtergelaten. Jos heeft de wethouder gevraagd daarop te reageren en vervolgt met een betoog over de verordening zelf. “Waarom zouden we halsstarrig dit onderdeel in de verordening in beton gieten en dus nu vast gaan leggen? Immers we hebben met elkaar een woonvisie vastgesteld die met regelmaat geactualiseerd moet worden. Op dat moment wat is de stand van zaken? En daarmee moeten we keuzes maken die passend zijn voor de behoeftes van dat moment. De PvdA is dus geen voorstander om, ook al is het een technische aanpassing, dit nu al op te nemen.” De reactie van de wethouder kwam er op neer dat hij de verordening toch graag zag aangenomen. De PvdA-fractie was niet overtuigd, al onze bezwaren waren overeind gebleven. Omdat wij dus een andere manier voorstaan van het realiseren van voldoende woningen voor de doelgroepen van de sociale woningbouw heeft de hele PvdA-fractie tegen de verordening gestemd.
Wel kregen we van wethouder Stienen de belofte dat hij er alles aan zal doen om de sociale woningbouw voor alle doelgroepen te stimuleren en mogelijk te maken. Helaas bij weinig Helmonders bekend geraakt want ons regionale dagblad heeft die belofte niet opgepikt. Jammer, want het is een belangrijke belofte voor veel Helmonders!

Mirjam van der Pijl
Raadslid

MirjamOnze Helmondse politici
4 reacties
Reageer

Die sociale huurwoningen kunnen al op korte termijn en zonder veel kosten gerealiseerd worden, Woonpartners heeft momenteel 500 huurwoningen als
koopwoning gereseveerd, door dit terug te draaien krijgt de huursector weer een beetje meer adem.

http://www.woonpartners.nl/Ik_zoek_een_woning/Ik_zoek_een_koopwoning/Verkoop_huurwoningen

Wocom doet de laatste tijd ook veel woningen in de verkoop (Helmond west en omgeving Engelseweg)
Dit beleid stagneerd de woningmarkt op twee zijden:

1. Woningzoekenden in de huursector hebben enorme wachttijden.
2. Mensen die hun huis te koop hebben staan kunnen niet op tegen de
bodemprijzen waar de corperaties hun woningen voor aanbieden.

Begin eerst eens te kijken naar wie welke woning nodig heeft, toen ik op mezelf ging wonen, mocht ik ff mijn salarisstrook overleggen bij woonpartners..
Resultaat: ik kreeg een woning toegewezen van bijna 600 euro in de maand... met 4 slaapkamers een ligbad, en een enorme woonkamer, aparte ruime keuken... de bedoeling was een appartement, met woonkamer slaapkamer en keuken, meer niet....

Maar ik kreeg dat niet want verdiende te veel, in dat huis had makkelijk een gezin kunnen wonen.

uiteindelijk heb ik een huis gekocht na 4 jaar , had ik vanuit een kleinere woning ook wel gedaan, daar ben ik netto minder in de maand mee kwijt dan met die slecht geïsoleerde huurwoning met CV ketel van 15 jaar oud, en energieverbruik van 250 euro in de maand, en dat 10 jaar geleden.

Het volgende probleem is dat banken mensen die een jaarcontract hebben geen hypotheek verstrekken, dus als die Rat van een Alexander Pechtold zn zin krijgt met zn ontslagrecht versoepelen zal het probleem alleen maar toenemen... want 600 Euro huur mag je betalen, echter je zult nooit een hypotheek krijgen waar je 600 Euro netto aan betaald.. De jeugd kan nu al geen toekomst meer opbouwen met al die half jaar contracten, laat staan als iedereen dadelijk vogelvrij verklaard wordt en zomaar zonder pardon op straat gezet kan worden.

Mee eens Joep!! Verbaast me alleen dat schoolmeester van Geel nog niet heeft gereageerd met een apologie (lulverhaal) over het wezen van de democratie, haar middeleeuwse kernwaarden, de daaruit voortvloeiende onafwendbare economische noodzaak van gewijzigde arbeidsverhoudingen en de daarmee gepaard gaande onvermijdelijke halfjaarlijkse wurgcontracten.

Of zou hij samen met Alexander in Den Haag bezig zijn, een situatie die doet denken aan de misstanden waarmee de industriele revolutie gepaard ging, zo snel mogelijk nog wat eerder dichterbij te brengen?

@Clemens

Ik ben het niet met alles eens wat men landelijk vindt. Juist op punten als het sociale vangnet, de WW duur en de maatregelen voor de woningmarkt ben ik toevallig erg kritisch. Ik bevind me op de linkervleugel van de partij en landelijk hebben ze volgens mij tegenwoordig de VVD rechts ingehaald (tenminste, zo voelt het).

Dat je mij vergelijkt met een schoolmeester is natuurlijk aperte onzin. Ik onderbouw mijn mening en als je het daar niet mee eens bent, dan mag je me op de inhoud aanvallen. Wat je nu doet is mij neerzetten als een soort apparatsjik die braaf de partijlijn volgt. Iedereen die mij een beetje kent zal daar smakelijk om lachen trouwens. Dit soort persoonlijke aanvallen horen hier, noch ergens anders thuis en zeggen wat mij betreft meer over jou als persoon dan over mij.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: