4reacties

Van der Pijl: Sociale woningbouw

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondAfgelopen dinsdag stond de verordening doelgroepen sociale woningbouw op de raadsagenda. De PvdA heeft hier als enige fractie tegengestemd. Het waarom leg ik u graag uit aan de hand van het betoog van fractievoorzitter Jos Boetzkes.
Al in de commissie RF van 24 sept. j.l. hield hij een bijdrage waar vooral aandacht gevraagd werd voor de woningzoekenden met lage inkomens. Wethouder Stienen gaf toen aan het verhaal van Jos m.b.t. de sociale huur te delen en dat we daar voldoende woningen voor moeten realiseren. Jos betoogt dat het hier gaat over 80% van de woningzoekenden die een jaarinkomen hebben lager dan € 20.000,- en dat het realiseren van de sociale koop niet interessant is.

Jos vervolgt: “Deze problemen liggen voornamelijk bij de projectontwikkelaars en makelaars die hier jarenlang dik aan verdiend hebben. Ook heb ik al eerder gezegd dat zij met een lagere winstmarge zouden moeten gaan werken. Immers: iedereen moet in Nederland inleveren en een stapje terug doen. Voor de groep waar ik op doel zullen er woningen gerealiseerd moeten worden met een maximale kale huur van € 400,-. Als het dan al zo is dat er voldoende woningen voor gerealiseerd moeten worden, zoals ook de wethouder heeft gezegd, dan vind ik dat de wethouder met nadruk zo snel mogelijk afspraken moet maken hierover met de corporaties. En daarbij zou dan o.a. de criteria benoemd moeten worden die ik al eerder aangaf: de duur dat de woningzoekende ingeschreven stond, woon- en werkafstand, leeftijd van de woningzoekende, is er sprake van medische indicatie en wat voor woning heeft de woningzoekende achtergelaten. Jos heeft de wethouder gevraagd daarop te reageren en vervolgt met een betoog over de verordening zelf. “Waarom zouden we halsstarrig dit onderdeel in de verordening in beton gieten en dus nu vast gaan leggen? Immers we hebben met elkaar een woonvisie vastgesteld die met regelmaat geactualiseerd moet worden. Op dat moment wat is de stand van zaken? En daarmee moeten we keuzes maken die passend zijn voor de behoeftes van dat moment. De PvdA is dus geen voorstander om, ook al is het een technische aanpassing, dit nu al op te nemen.” De reactie van de wethouder kwam er op neer dat hij de verordening toch graag zag aangenomen. De PvdA-fractie was niet overtuigd, al onze bezwaren waren overeind gebleven. Omdat wij dus een andere manier voorstaan van het realiseren van voldoende woningen voor de doelgroepen van de sociale woningbouw heeft de hele PvdA-fractie tegen de verordening gestemd.
Wel kregen we van wethouder Stienen de belofte dat hij er alles aan zal doen om de sociale woningbouw voor alle doelgroepen te stimuleren en mogelijk te maken. Helaas bij weinig Helmonders bekend geraakt want ons regionale dagblad heeft die belofte niet opgepikt. Jammer, want het is een belangrijke belofte voor veel Helmonders!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA