4reacties

Chahim: Heisa in Helmond West


Tijdens de laatste commissie vergadering RF stond het wijkontwikkelingsplan Helmond West op de agenda. De commissie had nog een aantal antwoorden op vragen tegoed van de wethouder Boetzkes. Tijdens de presentatie werd de commissie op de hoogte gesteld van de informatie plannen van de gemeente richting het allochtone gedeelte van de bevolking van Helmond West.

Dit voornemen is een resultaat van de lage opkomst van onze allochtone medeburgers op de algemene informatiebijeenkomsten van de gemeente. Zoals ik wel had verwacht, gezien ik al eerder op de hoogte was van deze plannen, zou dit gezien het huidige politiek klimaat, niet goed vallen.

Ten tijde van de commissievergadering was de geplande aparte allochtone informatiebijeenkomst al georganiseerd, gebleken was dat deze haast alleen door mannen is bezocht. Dit was een enorme teleurstelling voor de gemeente en SWH en dus is besloten om een aparte informatiebijeenkomst te organiseren voor vrouwen. Nou, dit was dus vloeken in de kerk. Een aparte informatiebijeenkomst voor vrouwen, is dit het Nederland waar wij voor staan. Past dit binnen onze normen en waarden. Nee, deze informatiebijeenkomst moet niet doorgaan en deze vrouwen moeten zich maar aanpassen. Dit waren ongeveer de reacties van een aantal politieke partijen in Helmond. Grote woorden, waar je denk ik niets mee opschiet. Want los je hiermee het probleem op? Nee.

Dat de opkomst van allochtonen op de algemene informatiebijeenkomst laag was is te betreuren. Dat vervolgens een aparte allochtone informatiebijeenkomst wordt georganiseerd hoort eigenlijk niet, maar is wel noodzakelijk gezien de gemeente ook deze bewoners moet proberen te betrekken bij de plannen van de nieuwe wijk. Daarna is gebleken dat er geen vrouwen aanwezig waren op deze laatste bijeenkomst is ook niet correct. Betekend dit dat we deze vrouwen nou gewoonweg niet moeten informeren (wat deze politiek partijen eigenlijk voorstellen)? Betekend dit dat we deze vrouwen niet moeten helpen bij hun emancipatieproces, door simpel te roepen dat zij zich maar moeten aanpassen aan ons (wat deze lege bewering ook maar betekend).

Nee, er zijn zeer veel (alleenstaande) vrouwen in Helmond West die wij uit hun huizen moeten krijgen en proberen deel te laten nemen in onze maatschappij en als dit betekend een aparte informatie bijeenkomst voor hen, dan zeg ik met volle mond: Ja, doen zodat deze vrouwen sterken op hun benen staan, maar vooral omdat ik geloof dat dan deze bijeenkomsten in de toekomst niet meer nodig zullen zijn.

Mohammed Chahim
Raadslid

Onze Helmondse politiciMohammedRaadsverkiezingen
4 reacties
Reageer

Ik vraag me af waarom die vrouwen niet kwamen. En ik vraag me ook af of er dan alleen maar allochtonen vrouwen binnen mogen en in welke taal dat dan gaat.

bijna een ex-PvdA-er

Heel goed dat allochtone wijkbewoners Helmond West betrokken worden bij het wijkontwikkelingsprogramma (WOP) Helmond West.
Maar waarom zo laat!? Het riekt naar schone schijn.
De gemeente spurt amechtig achter doelgroepen aan die te laat, of erger, nog niet geinformeerd zijn.
Mosterd na de maaltijd! Schandalig ook.
Op 13 juli waren alle belanghebbenden met betrekking tot het WOP Helmond West uitgenodigd voor een informatieavond georganiseerd door gemeente Helmond.
Helaas had de gemeente verzuimd om op tijd een vertegenwoordiger van volkstuin Apostelhoeve te benaderen. Deze volkstuin wordt voornamelijk gerund en beheerd door allochtone wijkbewoners. De gemeente kon niemand bereiken van de Volkstuin. Schandalig. Tijdens de commissievergadering van 25 augustus kwam ik erachter dat dit nog steeds niet was gebeurd. Uiteindelijk heb ikzelf als oudlid van de Volkstuin via de beheerder het bestuur op de hoogte gesteld van de wijkontwikkelingsplannen.
Ik vraag me af of de gemeente inmiddels contact heeft opgenomen. Zo niet, dan kan wellicht de coordinerend wethouder wijkontwikkelingsplannen Helmond West eens op zijn fiets stappen en iets verder doorfietssen dan de Cortenbachstraat!!!
Contact is zo gemaakt.
Ook bij volkstuin Apostelhoeve kun je onaangekondigd met de deur in huis vallen. Grote kans dat je zowel allochtone mannen als vrouwen tegenkomt.
Een win-win-situatie voor zowel gemeente als Volkstuin. Op deze wijze komt nog voordat de wijkontwikkelingsplannen ten uitvoer worden gebracht herintegratie tot stand!

Dit blijft altijd een moeilijke zaak om deze mensen te bereiken !Ik heb hier zelf ook mee gewerkt en dan alleen met vrouwen .Veel tijd en energie ingestoken en op de een of andere manier is het heel moeilijk vind dit best jammer ?? een enkeling komt wel maar nog te weinig

lege bewering??wist wel dat het niet is te vertalen,,dan misschien ,????adapt????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: