12reacties

V.d. Zanden: Vertrouwen komt te voet


Wat er vorig weekend op vrijdagavond uitzag als het begin van een rustig weekend, met tijd voor jezelf, voor familie en voor een bezoekje aan een van de activiteiten in onze stad, werd abrupt  verstoord toen in alle vroegte op zaterdagmorgen het ED in de bus viel.

Vanaf dat moment werd overlegd, beredeneerd en overwogen hoe we als SP fractie zouden omgaan met de kwestie die de hele verdere week de gemoederen zou bezighouden. Telefoongesprekken, uitwisseling van mailtjes, WhatsApjes, tweets. Alle bekende media werden gebruikt om met elkaar ervoor te zorgen dat we voor de deadline van 12.00 uur een aantal vragen in de mailbus van het college hadden liggen.

En nee, het kwam echt niet uit. M’n hele keuken stond overhoop. Ik was bezig met de voorbereiding van ‘eenvoudige doch voedzame’  maaltijd voor vrienden die ’s middags al zouden komen. Wat laatste boodschappen moesten nog worden gehaald en niet alle  leden van onze fractie verbleven op dat moment binnen het Helmondse. Kortom hectiek ten top.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat je op zo’n moment geen keuze hebt. Er wordt iets van je gevraagd. Door je fractiegenoten, door je partij en niet op de laatste plaats door de Helmonders die vertrouwen hebben gesteld in jouw partij en die tegen jou hebben gezegd: “ Ik vertrouw op jou, jij mag namens mij plaatsnemen in de gemeenteraad van onze stad”.

Natuurlijk heb ik als raadslid gedurende de afgelopen 7 jaar op meer momenten keuzes moeten maken.  Meestal betrof het onderwerpen als bezuinigingen in de zorg en leerlingenvervoer, sluiting van de wijkbibliotheken,  jongerencentra, wijkhuizen en De Oversteek en Berkendonk……maar nog nooit heb ik zo nadrukkelijk én nabij een kwestie aan de hand gehad waarbij het ‘vertouwen in volksvertegenwoordigers’ aan de orde is.

Deze kwestie kent alleen maar verliezers. Volksvertegenwoordigers worden over één kam geschoren, “allemaal slecht”. Onterecht, maar hoe bewijs je dat? Dat kun je alleen maar bewijzen met je eigen daden. Vertrouwen moet je verdienen en komt te voet. In een kwestie als deze, een kwestie met alleen maar verliezers, ervaar je weer  eens dat je vertrouwen snel kunt verspelen.  “Dat het te paard vertrekt”.

Deze kwestie leert mij dat vertrouwen wat je geeft en wat je krijgt, essentieel is bij het optreden als volksvertegenwoordiger. Ik blijf mijn best doen de komende jaren het vertrouwen dat ik heb gekregen waard te blijven.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

BestuurscrisesNathalieOnze Helmondse politici
12 reacties
Reageer

Helemaal waar Nathalie!
En één van die essentiële dingen om het vertrouwen te behouden is het maximale te doen om er "te zijn" op het moment dat het van je wordt gevraagd!
Net als jij zal ook ik die maximale inspanning leveren. Mogen we die ook niet van anderen verwachten?

Mirjam van der Pijl

Helemaal met je eens.
Nooit geweten dat zoiets dan ook voor jullie extra werk opleverde.

Natuurlijk Lieke ook dat hoort erbij.
Politiek houd je bezig in positieve zin wat mij betreft. Deze zaak is inderdaad een smet op de Helmondse politiek maar ik,wij zullen ons best blijven doen voor onze inwoners en niet alleen in negatieve zin.

Diny van Hagen

Wat een bijzonder mooie en waardevolle reactie. Je laat zien waar het in de kern om gaat en dat heb ik erg gemist bij de bestuurders en raadsleden van met name de coalitiepartijen tijdens en na de extra raadvergadering.
Bereik zoveel mogelijk mensen met je statement. Hier staat Vrije Politiek volledig achter. En we moeten er samen aan werken.

Mooi die zalvende woorden hier. Zag echter zojuist dat de Combinatie, alsof er niets gebeurd is, op de oude voet verder denkt te kunnen gaan. Wie het nog begrijpt mag het zeggen. Eerst het vertrouwen in een college opzeggen, daarin vervolgens je eigen wethouder laten zitten en samen met hem het bestaande collegeprogramma verder uit willen voeren.

In de juridische wereld heeft Helmond al furore gemaakt met het "Binderen-arrest" dat iedere student moet kennen. Zou me niks verbazen als de "Tielemans casus" (aangenomen dat het college in haar oorspronkelijke samenstelling terugkeert) ook op faculteiten politicologie tot het standaardrepertoire gaat horen.

Vraag is of Helmond in dit soort bekrompen dorpspolitiek, in deze pluchplakkende politici vertrouwen moet hebben? Denkt men in Boscotondo nou echt dat Helmond achterlijk is en uitsluitend bevolkt wordt door politieke analfabeten en goed gelovigen. Met een college dat valt op grond van “incompatibilite d' humeur” is het over en uit. Tegen beter weten in doorgaan betekent minachting van de kiezer en een verdere aantasting van het imago van de stad.

Hopelijk laat de politiek, zoals hierboven, het daarom niet bij mooie woorden alleen en wordt omwille van de politieke geloofwaardigheid en het aanzien van onze stad alles uit de kast gehaald een dergelijk “democratisch wangedrocht” te voorkomen.

@Alfons

Snap totaal niet waar je die informatie vandaan haalt.
Na gesprekken met de informateur zal blijken op welke voet het Helmonds stadsbestuur verder zal gaan.

Als blijkt dat een meerderheid niet verder wil met Jan van den Heuvel en met SDOH-D66-HB. Dan hebben zij hier niets tegen in te brengen. Kortom zij bepalen niet, alle partijen hebben hun invloed bij de informateur aan tafel.

Nadien zal blijken met welke partijen en met welke poppetjes.

Robin Verleisdonk

De krant lezen is nooit weg Robin en wat een informateur doet hoef je mij ook niet uit te leggen.

Gewoon eens inhoudelijk ingaan op de vraag waarom je met 3 zetels (waarvan een gekregen) Helmond zonodig met een potentieel democratisch wangedrocht op wilt zadelen.

@Alfons Er is in deze kwestie al veel gezegd, zin en onzin. Maar dit is er een die er echt toe doet. Wacht met interesse de reactie van Robin af.

Heren,

Jullie lezen die krant niet goed genoeg. Zal het even uitleggen.
Als iemand meer voelt voor de ideeën van D66 dan die van het CDA dan mag dat. Mevrouw van den Waardenburg zit ONAFHANKELIJK in de brede fractie, dat ze daarnaast lid is van D66 staat haar vrij. Ze is dus officieel geen D66 fractielid. Dat media en helaas ook de griffier hier anders over beslissen daar kan D66 ook niets aan doen.

D66 had dit nooit in eigen hand. Snapt u? Wat moet de VVD doen wanneer meneer Vetjens, als raadslid van Trots ineens de VVD steunt, omdat hij daar lid van is geworden? Enkele localo's zijn lid van een landelijke partij. Het staat hun vrij van de een op de andere dag uit de fractie te stappen en onafhankelijk een andere partij steunen. Kortom, wat ik hiermee wil zeggen: partijen gaan hier niet over, de eindverantwoordelijke is de volksvertegenwoordiger zelf. Het is dan alleen niet zo raar dat zowel Vetjens en van den Waardenburg direct met deze partijen worden verbonden. Lastig, lastig, lastig....

Robin Verleisdonk

Mag hopen dat de informatie de desgewenste samenstelling geeft van jullie wensen. Jullie willen nieuwe wethouders, die later nog meer wachtgeld gaan kosten? Dan heb ik liever dat een kwalitatief sterke Jan van den Heuvel het karwei afmaakt en voor een aantal zaken steun zoekt bij zijn eigen fractie en andere fracties. Vind overigens dat andere wethouders deze taak ook toebedeeld is. Scheelt een hoop gedoe en veel geld. Het laatste jaar is helaas voor vele partijen toch een campagnejaar.

Robin Verleisdonk

@Robin Verleisdonk op zaterdag 15 juni 2013 om 01:07:

“Dan heb ik liever dat een kwalitatief sterke Jan van den Heuvel het karwei afmaakt “

Voor hij aan welk karwei dan ook gaat beginnen, kan hij dan even ter verantwoording worden geroepen over zijn aandeel in de affaire Tielemans.
Het is voor de gewone burger toch niet te begrijpen
als je baas (de burgemeester) een spoed vergadering uitschrijft, hij zelf zijn prioriteiten stelt en niet aanwezig is.
Vervolgens krijg je ook nog te horen dat hij 15 minuten voor dat de spoed vergadering begon, Mevr. van Mierlo heeft gesmst met het verzoek om niet naar de vergadering te gaan, zodat deze niet door kon gaan.

Als je bovenstaande flikt bij welke baas dan ook, word je op staande voet buiten geschopt.

@peter

Volgens mij begrijp je de democratische verhoudingen niet helemaal. De raad is leidend, het college voert uit wat de raad wil en de burgemeester mag leiding geven aan dat college. De burgemeester is niet "de baas", maar heeft een grotendeels ceremoniële functie.

Als een wethouder een andere afweging maakt en dus besluit dat de burgemeester overhaast te werk gaat, dat aangeeft en vervolgens wegblijft van een vergadering, dan heeft hij ook het recht om andere wethouders van zijn gelijk te overtuigen. Als Yvonne van Mierlo besloten had dat Jan van den Heuvel en Peter Tielemans gelijk hadden dat het beter was om even de rust te bewaren en gewoon op de maandagmorgen te vergaderen, dan was de huidige bestuurscrisis waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest. Tielemans had immers al aangeboden zijn functie neer te leggen in afwachting van het onderzoek naar zijn declaratiegedrag.

Ik vind het handelen van Jan van den Heuvel in deze helemaal niet laakbaar. Hij zag Blanksma en de rest van het CDA op ramkoers liggen om SDOH (en indirect dus ook het eigen college) te beschadigen en wilde dat voorkomen. Hij handelde in het belang van de stad door te proberen de schade van de affaire te beperken.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: