2reacties

Peters: Een daadkrachtige start


De verkiezingen zijn geweest, de nodige verschuivingen op posities hebben zich voltrokken en de nieuwe raad is aan het werk gegaan. Afgelopen zaterdag kwam de gemeenteraad met de burgerleden bijeen om de gang van zaken, werkwijze van het ambtelijk apparaat, en de regeltjes met elkaar te bespreken. Een goed initiatief want er zijn nogal wat nieuwe raadsleden die best een beetje moeten wennen aan de werkwijze en vooral de termen. "U zult zich de afkortingen eigen moeten maken want daarmee is de gemeentelijke politiek doorspekt", sprak raadsgriffier Jaspers tijdens de bijeenkomst. Ik kan als wat ervaren raadslid stellen dat je daar heel snel aan gewend raakt en ook snel aan gaat meedoen. Als je maar niet in afkortingen gaat praten naar de kiezer en het bij "gewone mensen taal" houd. Het eerste daadkrachtige besluit is al genomen. Voortaan gaan we de jaarrekening vaststellen voordat we ons gaan buigen over de voorjaarsnota. Nou, nou is dat nu zo belangrijk, zult u zeggen? Ja, het is mij de laatste jaren altijd een raadsel geweest waarom we dat niet deden. In elke gewone vereniging maak je eerst de balans op van het vorige jaar voordat je naar de begroting naar het volgende jaar gaat kijken. Ik heb ooit eens een amendement in gediend in de gemeenteraadsvergadering om dat te veranderen en al snel bleek dat ik helemaal alleen stond (met mijn CDA fractie). Vanaf volgend jaar zullen we dan anders gaan doen. We gaan eerst de rekening opmaken en dan kijken naar de plannen. We weten dan namelijk precies wat we te kort zijn gekomen of wat we over hebben gehouden. Dan kun je als Raad ook sturen op hoofdlijnen en bepalen wat er in financieel opzicht moet gebeuren. Afgelopen zaterdag werd deze mededeling gedaan aan de aanwezige raads- en commissieleden. Dat is heel positief te noemen want we staan de komende jaren voor heel belangrijke financiële keuzes en dan moet je als gemeenteraad wel weten wat het feitelijke huishoudboekje in het voorafgaande jaar heeft gedaan. In de vorige raadsperiode was ik lid van de commissie financiën en ook in deze periode mag ik me weer bezighouden met de "centjes". Dit besluit ervaar ik dan ook als bijzonder belangrijk en noem dat een daadkrachtige start. Het geeft de gemeenteraad in ieder een belangrijk sturend instrument in handen die het echt nodig heeft om een goede financiële koers uit te zetten.

Ron Peters
Raadslid

Onze Helmondse politiciRon
2 reacties
Reageer

Ron

Helemaal mee eens! Vóór maar ook tijdens jou raadslidmaatsdchap, heeft de fractie Helmondse Belangen via ondergetekende de gemeenteraad opgeroepen om zich meer bezig te houden met de jaarrekening. Natuurlijk beste criticasters is de Rekenkamer- commissie degene die NAMENS de raad de jaarrekening controleert. Eerst werd ik inderdaad daar ook raar op aangekeken ; "want de Rekenkamercommissie deed toch goed zijn werk !" Neen geachte raadsleden wat zijn de conclusies die we moeten en kunnen trekken. à‰én van mijn conclusies wat de "overschotten van de jaarrekening" wel heel hoog waren en er jaarlijks zelfs een stijgende lijn was! Fijn natuurlijk om geld overhouden maar dat is wel geld wat ook door onze burgers bij elkaar wordt gebracht. Ik kreeg hierdoor ook steeds meer handen op elkaar van collega raadsleden. Nu zit in de coalitieverklaring de "opdracht" om strakker en meer realistisch te begroten. En dat gegeven vult het CDA standpunt prima aan. Groetjes
Berry

Fijn om te lezen dat het CDA en Helmondse Belangen het samen zo eens zijn. Daadkrachtig én aanvullend tegelijkertijd!

Waarom krijg ik als burger dan toch zo'n vreemd gevoel in mijn buik als ik dit zo lees?????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: