3reacties

Wethouder Van de Brug: Samen aan de slag!


Het zijn onwerkelijke tijden. Natuurlijk, in de eerste plaats zijn er mijn zorgen over onze volksgezondheid. Maar al snel kijk ik ook naar al die Helmondse bedrijven, MKB’ers, ZZp’ers, onze maakindustrie, onze Automotive Campus, ons kleurrijk centrum met al die mooie horeca. Ondernemers worden soms ongenadig hard getroffen. En daar lig ik wakker van. Sinds het moment van de uitbraak ben ik maar met één ding bezig: met elkaar ervoor zorgen dat we hier weer bovenop komen.
Met lokale ondernemers zoek ik mee naar oplossingen, en ook met regionale bestuurders heb ik dagelijks afstemming. Binnen de Peel, B5, Brainport, de Provincie maar ook in de landelijke lobby. Alles erop gericht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Onze lokale ondersteuningsmaatregelen bieden concrete hulp. Zo zijn de huren van maatschappelijke panden opgeschort, sturen we geen dwang- of invorderingsmaatregelen, vragen we bij verplaatsing van een vergund evenement geen dubbele leges en hebben we de BBZ-regeling verruimd. En ook: nieuwe aanslagen van precariobelasting komen er dit jaar niet. Al veel ondernemers hebben ons ingerichte Ondernemersloket en Ondernemersklankbord gevonden. Het college en de ambtelijke organisatie tonen zich zo flexibel mogelijk. Nu, maar ook later. Hoewel er sinds de landelijke mededelingen op 6 mei meer perspectief is, blijft de impact groot. De gesprekken met de Koninklijke Horeca Helmond maken duidelijk dat de acute nood bij veel ondernemers erg hoog is. Naast dat we momenteel extra lokale maatregelen uitwerken, gaan we in gesprek met vastgoedeigenaren en met lokale banken over ondersteuning van de horeca. Veel ondernemers geven aan dat noodkredieten met overheidsgarantie te duur zijn of moeilijk toegankelijk. Ik ben van mening: net als de overheid, is de bank een belangrijke partij die meebouwt aan de toekomst van ondernemers. Hun maatschappelijke functie is nu zichtbaarder dan ooit. En, wenselijker dan ooit! Er bereiken mij gelukkig ook veel positieve signalen, zoals het bedrijf Xycarb die laatst 2000 mondkapjes ter beschikking heeft gesteld aan de gezondheidszorg in onze stad. Dat maakt mij trots. We zijn als stad al decennia, juist op economisch vlak, intens vervlochten met de regio. Straks zal blijken dat we mede door de Brainportagenda uit de crisis zijn gekomen. Alleen samen kunnen we hier sterker uit komen. De Helmondse economie is de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd. Dat mag en kan niet binnen drie maanden door onze vingers glippen. Daar doen we samen ons uiterste best voor. Samen staan we sterk, dat hebben we eerder bewezen!

Serge van de Brug
Wethouder Economie & Innovatie, Brainport, Arbeidsmarkt en Financiën

Corona in HelmondB&WSerge
3 reacties
Reageer

Zien jullie dan ook af van verhoging gemeentelijke belastingen volgend jaar? Zodat de burger niet indirect het ondernemersrisico financiert.

Tegelijkertijd heeft de burger dan “meer” te besteden en kan zij zo direct ”investeren” in de lokale ondernemer.

Want ik voorzie bezuinigingen en verhoging van belastingen en dan zullen alsnog nu geredde ondernemingen, alsnog failliet raken, door verlaging van het besteedbaar inkomen van de burger.

@Sjef Jr op donderdag 14 mei 2020 om 08:57:

Een hele goeie Sjef Jr.

Maar links om of rechts om, de Helmonder (burger) zal toch de rekening gaan krijgen.

Eigenlijk is het heel raar dat bedrijven in moeilijkheden komen door het maatschappelijk belang te dienen.

Op de keper beschouwd, draait economie om de goederen en diensten waarmee we elkaars bestaan kleur geven of zelfs maar mogelijk maken. Alleen om de lusten en lasten (van het afnemen en leveren van die goederen en diensten) en beetje eerlijk te verdelen, is het geld uitgevonden.

Geld is alleen maar een getal waarmee we uitdrukken hoeveel we elkaar gunnen. Als er geen discussie is over het bestaansrecht van een bedrijf, zou het per definitie mogelijk moeten zijn dat bedrijf een financieel gezonde basis te geven. Dat dat laatste niet (eenvoudig) lukt, wijst op een fundamentele weeffout in hoe we gewend zijn de geldstromen te plooien rond ieders bijdrage aan de samenleving.

Het zou mooi zijn als het onder de druk van de noodzakelijkheid lukt die weeffout op te sporen en te verhelpen. De in deze blog genoemde steunmaatregelen voor Helmondse ondernemers zijn een stap in de goede richting, maar hebben nog te zeer een ad-hockarakter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: