9reacties

Smeulders: sociale werkvoorziening


Afgelopen week is de Atlas voor Gemeenten weer verschenen. Voor de tiende keer op rij werden de vijftig grootste gemeenten van Nederland onderzocht op punten als economische groei, huizenprijzen, aantrekkelijkheid van de woonomgeving, en werkeloosheid. Conclusie: met de steden gaat het economisch gezien steeds beter. Er is één grote maar: er zijn te veel mensen die er niet in slagen van die economische verbetering te profiteren. Zowel in grote als in minder grote steden wonen relatief veel langdurige werklozen en werkloze jongeren die maar geen baan kunnen vinden.

Op de ranglijst van gemeenten met 'onnodige werkloosheid' (dat is langdurige werkloosheid in een omgeving met veel kansen op de arbeidsmarkt) komt Helmond er bekaaid vanaf. Van de vijftig onderzochte gemeenten scoort Rotterdam het slechtst, gevolgd door Helmond en Amsterdam. Met dat in het achterhoofd houdende verzoek ik u de onderstaande tekst goed in u op te nemen.

In onze regio geeft de Atlant Groep uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De Atlant Groep heeft sinds 2002 jaarlijks gemiddeld een positief resultaat behaald van € 1,95 miljoen. Vanwege vermenging van WSW- en re-integratie activiteiten van de Atlant Groep, is hieruit niet direct te concluderen of de WSW-subsidie volledig wordt ingezet voor de doelgroep.

Nu blijkt uit jaarrekeningen van Atlant dat er in 2007 op re-integratie een negatief resultaat is gerealiseerd van € 930.000. WSW gaf in 2007 een positief resultaat van € 3.334.000. Tegelijkertijd telde de WSW wachtlijst eind 2007 318 personen. De gemiddelde wachttijd voor een nieuwe WSW-geïndiceerde bedraagt ongeveer 2 jaar.

De WSW-subsidie is er juist voor bedoeld om zoveel mogelijk WSW-geïndiceerden te helpen aan een passende arbeidsplaats en begeleiding. Het is voor GroenLinks dan ook onacceptabel dat het positieve resultaat in de uitvoering van de WSW in onze regio gebruikt wordt om de tekorten in de re-integratie activiteiten van Atlant te dekken, en verder gedeeltelijk terugvloeit naar de kas van de diverse gemeenten. Dit terwijl er nog honderden mensen op de wachtlijst staan, met een veel te lange wachttijd!

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Helmond van 1 april heeft GroenLinks-raadslid Rudi van der Made middels een motie gepoogd om de gemeenteraad te laten uitspreken dat (ik citeer) "het verkorten van de wachtlijst en wachttijd een hogere prioriteit heeft dan het realiseren van een positief financieel resultaat in de uitvoering van de WSW". Helaas heeft de motie geen meerderheid gekregen.

De Helmondse politiek moet zich schamen.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

Onze Helmondse politiciPaul
9 reacties
Reageer

Ja Paul, en GroenLinks doet het daarentegen fantastisch. Dank, ik heb het licht gezien.

Rein van Zantvoort

Of dat zo is, dat GroenLinks het fantastisch doet, daar kunnen we over discussieren. Die discussie ga ik graag aan!

Wat ik in deze column doe, is beschrijven wat de situatie is en hoe die in mijn ogen zou moeten zijn. We staan altijd open voor mogelijke verbeterpunten, dus wanneer je deze hebt, hoor ik het graag.

Je zult het vast goed doen Paul, en GroenLinks zal ook wel allemaal goede bedoelingen hebben... Vind het alleen zo jammer dat al die columns hier zo'n politiek karakter hebben, elke keer die wijzende vinger naar andere partijen. Kennelijk leven de verkiezingen nu al :)
Je doet het niet alleen hoor Paul, voel je niet aangesproken.

Rein van Zantvoort

@Rein van Zantvoort:
Dat de columns van de Helmondse politici op de weblog een politiek karakter hebben, mag toch niet vreemd zijn. Sterker: dat is juist de bedoeling (zie de aankondiging van hun columns destijds).
Elke 3 weken heeft Perry (die niet in de politiek zit) zijn maandagcolumn. Wellicht zijn die meer naar je smaak. Al zijn columns tot op heden kun je hier lezen.

@Paul,
Kan bijna niet geloven dat iemand daar tegenstemt. Ben heel benieuwd naar hun tegenargumenten. Wat waren die?

Beste Paul,

Als lid van een college partij zal ik dan maar even reageren om de discussie levendig te houden:

Wij hebben tegen deze sympathieke motie gestemd omdat deze overbodig is. Verantwoordoordelijke wethouder Seyit Yeyden) doet er alles aan om de werkloosheid in Helmond tegen te gaan. Zeker als het gaat om WSW geindiceerden.

Als het gaat om de financien is het zo dat een aantal jaren geleden forse leniningen zijn afgeloten door Atlant groep, waarvan de Gemeente Helmond aandeelhouder is. Het college is van plan met de winst een flink gedeelte van deze leningen af te lossen om zo de positie van atlant groep (en dus van velen die er werken) naar de toekomst toe te versterken. Vergeet niet dat we nu forse rente bedragen betalen over moet betalen en hier ben je dan gedeeltelijk van af.

Ik hoop hiermee het een en ander iets duidelijker te hebben gemaakt. Voor meer info kijk naar de notulen van raadsvergadering van 1 april waarin de WSW en de motie van GL behandeld werd.

groet,
Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Om geen fouten te maken met standpunten van andere partijen, is het misschien goed dat deze vraag wordt beantwoord door iemand die dat standpunt ingenomen heeft. Dat moet mogelijk zijn, aangezien ook raadsleden die tegen deze motie hebben gestemd, dit forum bezoeken.

Zie de reactie van Mohammed hierboven. Hij was me net voor ;-)

Mijn reactie is natuurlijk niet alleen naar paul gericht maar ook naar anderen.

geen dank Paul ;-)

Mohammed Chahim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: