8reacties

Stijkel: Stadsleerbedrijf


Maandag j.l. stond er een werkbezoek op de agenda met onze commissie Maatschappij. In het mooie gebouw De Westwijzer kwam de commissie bijeen om bijgepraat te worden over het stadsleerbedrijf. Niet alleen een mooie presentatie van de projectleider van de gemeente en een praatje van de wethouder maar aan tafel met taakbegeleiders, participatiecoaches, coördinatoren, partners en deelnemers. Het stadsleerbedrijf is er voor mensen die niet op korte termijn aan het werk kunnen, die bijvoorbeeld door beperkingen niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen, en waarbij het goed is om maatschappelijk actief te zijn. Het motto is dan ook: meedoen, leren en ontmoeten. Er wordt waar nodig ondersteuning geboden zoals bijvoorbeeld taalcoaching. Het stadsleerbedrijf is een mooi voorbeeld van samenwerking, van onder andere de gemeente, LEV- groep, Senzer, SMO, GGZ, UWV en ROC ter Aa.

De leerplekken die worden aangeboden lopen uiteen in allerlei vakgebied, zoals kinderboerderij de Veldhoeve, Kringloopwinkel Helmond, Leger des Heils, Savant, etc.

Natuurlijk willen wij ook graag resultaten zien, welk maatschappelijk rendement heeft het, en de eerste ervaringen zijn positief! De werkafspraken met de partners, ondersteuning, leeraanbod, de kwaliteit van de plaatsingen is goed en de taakbegeleiding wordt goed gewaarborgd. In juni 2016 zijn de eerste plaatsingen gestart en nu zijn er inmiddels 98 deelnemers geplaatst. Een positieve start dus, waarvan gehoopt wordt dat deze lijn doorzet in 2017.

Het stadsleerbedrijf legt een goede verbinding met de wijken. Een goed lokaal netwerk is een randvoorwaarde voor een goede leefbaarheid. Het stadsleerbedrijf maakt het mogelijk je talenten te ontwikkelen.

Ook spraken we deelnemers van het stadsleerbedrijf, het weer ergens bij horen en je weer nuttig voelen zijn voor deelnemers belangrijke aspecten, nieuwe contacten opdoen en zo je netwerk verbreden. De rode draad van dit alles is dan ook samenwerken, versterken van je netwerk, verbinden, talentonwikkeling, kansen creëren.

De participatiecoaches werken ontzettend hard, maar ook voor hen geldt dat zij niet meer mensen kunnen plaatsen waar ook mankracht voor nodig is hen te begeleiden. De basis versterken met meedoen, rondkomen, vooruitkomen geldt in mijn optiek allereerst voor de professionals. Als er meer middelen ingezet kunnen worden, kunnen we meer professionals inzetten en dus meer deelnemers plaatsen.

Dit onderdeel van het sociaal innovatief fonds kan verder doorontwikkelen in 2017. De deelnemers hebben hier een belangrijke schakel in, maar vergeet ook de professionals niet. Zij werken heel hard om al deze deelnemers te begeleiden. Ook voor hen moet er aandacht zijn.

Sandra Stijkel
Raadslid VVD

Sandra_Onze Helmondse politici
8 reacties
Reageer

Is er al gedacht aan jobcarving? Er zijn vast wel taken die de professionals kunnen overdragen aan een deel van de werkzoekenden, allicht na wat training.

Ja, de participatiecoaches en werkleiders werken hard. Zo hard dat er door hun lompheid, sadisme en machtsmisbruik angstculturen onder werkzoekenden ontstaan. Zie artikelen Eindhovens Dagblad.

Fijn om te lezen dat het Stadsleerbedrijf goed bezig is. Om misverstanden te voorkomen: het Stadsleerbedrijf is geen onderdeel van Senzer. Het is geen re-integratie maar het gaat om maatschappelijke participatie en is vrijwillig.

Opluchting Sandra eens niet te horen over buitenlanders. Als lid van haar vroegere club was ongetwijfeld gekeken naar het aantal allochtonen onder de inmiddels 98 deelnemers. Was dat aan de lage kant geweest zou dat ongetwijfeld negatief uitgelegd zijn. Iets in de geest van dat ze er niet bij willen horen en daarom beter kunnen oprotten/weg kunnen blijven. Ken de verdeling onder de 98 deelnemer niet, maar laten we hopen dat niet enkel een significante autochtone oververtegenwoordiging Sandra ervan weerhouden heeft dit aspect onbesproken te laten.

@Hans op maandag 30 januari 2017 om 13:00:

Ik citeer Strijkel even: "Het stadsleerbedrijf is een mooi voorbeeld van samenwerking, van onder andere de gemeente, LEV- groep, Senzer, SMO, GGZ, UWV en ROC ter Aa."

Van die eerste drie is het algemeen bekend dat ze mensenrechten schendende uitvoerders van dwangarbeid in Helmond zijn. Dat ze het zelf 'gedwongen vrijwilligerswerk' noemen maakt het nog geen echt vrijwilligerswerk.

Weer veel geblaat van deze pluche-liefhebster maar weinig garen op de klos.

Fijn om te lezen dat het goed gaat met het Stadsleerbedrijf. Had er niet zo'n vertrouwen in toen ik daarover voor het eerst hoorde.

@Gerard Maas op woensdag 1 februari 2017 om 11:12:

Met het Stadsleerbedrijf gaat het geweldig. De euro's rollen binnen. Met de slachtoffers die gedwongen worden er zonder loon te werken gaat het wat minder goed helaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: