Buiten is het 5 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 79.445 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Niet iedereen houdt van ons. Mooi!

Brandevoort - Helmond

foto door Ugur Ozdemir in 2010

Sandra_

1reactie

Op donderdag 02 november jl. is de begroting unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Graag wil ik de highlights uit de bijdrage van de VVD-fractie met jullie delen. Aan het begin van deze coalitieperiode hadden wij als stad een stevige noodzakelijke bezuinigingsopgave. Daarnaast werden wij als stad geconfronteerd met drie decentralisaties vanuit de Rijksoverheid in het sociaal domein. Geen gemakkelijke opgave. Deze enorme uitdaging hebben wij als stad geklaard. We hebben een solide financieel beleid gevoerd wat terug te zien is in de sluitende meerjarenbegroting. Lees verder »

2reacties

Enkele weken geleden werd ik gevraagd om gastlessen te gaan verzorgen op het Helicon in Helmond. De docent was bezig met actief burgerschap en de politiek-juridische dimensie en het leek haar leuk als er een raadslid naar school zou komen om dit onderwerp te bespreken. Ik reageerde daar enthousiast op. De jeugd te betrekken bij de lokale politiek en hen een inkijkje te geven in het functioneren van de gemeenteraad. Dagelijks zouden er lessen verzorgd gaan worden voor de verschillende klassen. Lees verder »

11reacties

De vakantie is weer voorbij, ik hoop dat u allen genoten heeft van een fijne zomerperiode. De koffers zijn uitgepakt, de vakantiewas gewassen en de kinderen maken zich weer op voor hun eerste schooldag.

Deze zomerperiode zijn er regelmatig artikelen verschenen in de kranten over het ernstig personeelstekort wat er is ontstaan in de zorg, het beroep is niet meer aantrekkelijk en veel jonge mensen kiezen er niet meer voor om in de zorg te gaan werken. Lees verder »

50reacties

Het zomerreces staat voor de deur, iedereen komt langzaamaan in de vakantiestemming. Er wordt weer meer buiten gespeeld door de kinderen en gebruik gemaakt van het openbaar groen. En wat zien we overal om ons heen liggen, hondenpoep! De overlast van hondenpoep is al tijden een grote bron van ergernis voor veel mensen. Kinderen komen thuis met poep onder hun schoenen, onze ouderen rijden er met de rollator doorheen en zelfs de speelgelegenheden zijn vervuild met hondenpoep. Ook de mensen die werken in het openbaar groen worden regelmatig geconfronteerd met hondenpoep. Overlast van hondenpoep blijft een bron van ergernis. Zowel baasjes als mensen die geen hond hebben, staan vaak lijn recht tegenover elkaar en wijzen naar de gemeente die het probleem zou moeten oplossen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Lees verder »

9reacties

Op donderdag 01 juni is de voorjaarsnota behandeld en unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De piketpaaltjes voor de begrotingsbehandeling zijn uitgezet. Graag neem ik u mee in de bijdrage die door de VVD is ingebracht.

Bereikbaarheid
De VVD heeft de ambitie om nieuwe bedrijven aan te trekken en de huidige bedrijven voor de stad te behouden. Met het aantrekken van bedrijven ontstaan nieuwe banen voor onze inwoners. Lees verder »

28reacties

Onze fractie van de VVD is van mening dat de aanleg van glasvezel in onze stad een hogere prioriteit zou moeten krijgen. Tot nu toe is slechts 25% van de woningen in Helmond aangesloten op het glasvezelnetwerk. De informatiemaatschappij waarin wij leven dwingt ons ertoe om slim gebruik te maken van de bestaande informatietechnologie. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Onze fractie krijgt echter steeds meer signalen dat de huidige mogelijkheden beperkt zijn omdat in grote delen de stad geen glasvezel aanwezig is. We pretenderen een sociale stad te zijn. Om optimaal te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige zorgbehoefte is glasvezel onmisbaar. Denk hierbij aan de vele technologische mogelijkheden die ingepast worden in de zorg. Lees verder »

7reacties

Iedereen van 18 jaar en ouder mag woensdag 15 maart aanstaande zijn of haar stem gaan uitbrengen. Maar doen we dat ook??? Aan het einde van die dag zullen we weten welke partijen op de meeste bijval van de kiezers kunnen rekenen. Worden het – zoals de peilingen uitwijzen – de VVD van Mark Rutte en de PVV van Geert Wilders of worden we met verrassingen geconfronteerd. We zullen het gaan zien.

Wat ik toch wel echt hoop is dat we met zijn allen gaan stemmen. Laat alstublieft uw stem niet verloren gaan! Lees verder »

8reacties

Maandag j.l. stond er een werkbezoek op de agenda met onze commissie Maatschappij. In het mooie gebouw De Westwijzer kwam de commissie bijeen om bijgepraat te worden over het stadsleerbedrijf. Niet alleen een mooie presentatie van de projectleider van de gemeente en een praatje van de wethouder maar aan tafel met taakbegeleiders, participatiecoaches, coördinatoren, partners en deelnemers. Het stadsleerbedrijf is er voor mensen die niet op korte termijn aan het werk kunnen, die bijvoorbeeld door beperkingen niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen, en waarbij het goed is om maatschappelijk actief te zijn. Het motto is dan ook: meedoen, leren en ontmoeten. Er wordt waar nodig ondersteuning geboden zoals bijvoorbeeld taalcoaching. Het stadsleerbedrijf is een mooi voorbeeld van samenwerking, van onder andere de gemeente, LEV- groep, Senzer, SMO, GGZ, UWV en ROC ter Aa. Lees verder »

11reacties

Ik wil graag beginnen met iedereen een heel mooi, gezond en gelukkig 2017 toe te wensen. Dat ieders wensen en dromen mogen uitkomen.

Het woord wat in mij opkomt rond de kerstdagen is toch wel naastenliefde. We brengen tijd door met de mensen die ons lief zijn, ons na aan het hart liggen. Dit kunnen familieleden, vrienden, buren, bekenden, collega’s of stadsgenoten zijn.

Iets te doen voor een ander is een mooi streven dit nieuwe jaar, gewoon dicht bij huis voor onze eigen stadsgenoten. In het begin van het vorige jaar is er gestart met ‘de soepbus’. Een samenwerking van de Rooms Katholieke Parochie Heilige Lambertus en het Leger des Heils. Elke dinsdag komen er stadsgenoten naar de Pauluskerk om daar hun honger te stillen met soep en brood. Honger… Ja, hier in onze eigen stad komt honger voor. Het is gebleken dat er in een grote behoefte wordt voorzien. De nood is hoog in onze Helmondse wijken. Lees verder »

5reacties

Vandaag heeft Sandra Stijkel bekend gemaakt dat zij de raadsfractie van Senioren 2013 verlaat en een overstap maakt naar de VVD-fractie. Senioren 2013 wordt daardoor een eenmansfractie.
De fractie van de VVD kreeg 5 zetels na de raadsverkiezingen in 2014 en stijgt nu dus naar 6.
Sandra Stijkel zag bij Senioren 2013 te weinig toekomstperspectief. “Ik stond zelf mede aan de wieg van deze partij en heb mij daar met hart en ziel voor ingezet. Maar ik merkte dat de basis onder de partij te smal werd, ook door het vertrek van een groot aantal leden. Het gaat mij uiteindelijk om de idealen waar ik me hard voor wil maken en ik denk dat de komende tijd beter vanuit de VVD-fractie te kunnen doen. Het partijprogramma van de VVD komt op veel punten overeen met dat van Senioren 2013, dus de keuze was snel gemaakt.” Lees verder »