41reacties

Van den Bogaard: De wijk als hart van de stad


Inwoners van Helmond voelen zich verbonden met hun wijk, hun straat, hun sportclub of vereniging. Deze verbondenheid moet worden gekoesterd, want er komt veel moois uit voort; verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving, meer omkijken naar de medemens, de sociale verbinding groeit en je hoort ergens bij. Afgelopen vier jaar is er dan ook volop ingezet om de wijken op orde te houden. Dat heeft veel goeds opgeleverd en ook komende periode wordt er weer geld geïnvesteerd. Dit alles om de sociale binding in de wijk volop te erkennen, te verstevigen en te verbeteren. De wijk is de identiteit van de stad; het kloppend hart. Maar wordt dit ook gevoeld door iedere inwoner?

Er was natuurlijk al veel moois. Prachtige initiatieven in elke wijk en actieve vrijwilligers. Feit is dat corona er flink in heeft gehakt bij zowel de sociale initiatieven, sportclubs, verenigingen en de mensen zelf. Nu komt het moment dat we weer moeten gaan opbouwen.
In tijden van corona waarin mensen verder van elkaar verwijderd lijken, raakt ook de sociale binding op de achtergrond. Hoe meer er wordt gevraagd om zelfisolatie uit bescherming van anderen, hoe meer eigen bubbels worden gevormd waar minder ruimte is voor de ander. Volgens de statistieken daalt het vertrouwen in de politiek. Niet alleen in de landelijke politiek, maar ook hier in onze gemeente. Ik ben trotse wijk- én stadsinwoner, maar vertegenwoordig ook een politieke partij. Aan de ene kant voel je de verbinding tussen mensen afbrokkelen als gevolg van corona, aan de andere kant zie je de vele pogingen van de gemeente om het tij te keren.

Hoe komen we weer tot elkaar? Wijkbewoner tot wijkbewoner, stadgenoot tot stadgenoot, en inwoner tot politicus? Juist op die plekken waar de lijntjes het kortst zijn: in de wijken. Een levendige wijk is waar mensen elkaar ontmoeten. Het buurtcafé, bankjes in een wijkpark, sport- en cultuurverenigingen en wijkhuizen: dit zijn plekken om te ontmoeten en te verbinden. De wijk als eigen gemeenschap; als thuis. Koester dus de verenigingen en ondersteun ze nu er steeds minder vrijwilligers opstaan om de club overeind te houden. Geef ze ook meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld een terras. Verlaag de drempel.

Daarnaast willen we ook meer inspraak vanuit de wijken realiseren, zodat iedereen gehoord kan worden. Er worden binnenkort participatieavonden georganiseerd in Stiphout om mee te denken over de gebiedsvisie. Deze participatie willen we uitbreiden in alle wijken. Door het opzetten van wijkpanels- en fora wordt de wijk meer betrokken bij besluitvoering. Door drempels nog meer te verlagen voorkomt de gemeente verbrokkeling en kan deze juist inzetten op de erkenning van de identiteit van de wijk, de versteviging van deze identiteit en verbetering van de wijk.

Jochem van den Bogaard en Marlotte Brouwers
Raadslid en burgerraadslid D66 Helmond

JochemOnze Helmondse politici
41 reacties
Reageer

Als je alleen al deze zin leest:
"Afgelopen vier jaar is er dan ook volop ingezet om de wijken op orde te houden. Dat heeft veel goeds opgeleverd"

Weet ik niet wie nu van het padje af is Jochem en Charlotte zijn dus echt de weg kwijt,

@Karel op maandag 24 januari 2022 om 09:59:

Ik snap het ook niet Karel, ik vind Helmond heel zwaar achteruit gaan, als je alleen al kijkt naar het gespuis wat er rondloopt en rondrijd het is werkelijk niet normaal meer.
En dan de verpaupering in sommige gebieden man man, als je dat niet weet of ziet wat zie je dan wel vraag ik me af.

En ik weet niet of je het weet maar de buurtcafés zijn de laatste 10-20 jaar bijna allemaal weggepest door idiote regeltjes (uit Den Haag) en die er nog wel zijn; ik vraag me af voor hoelang nog.

Helmond, mooi in de pak hem beet 80-er jaren, daarna snel bergafwaarts.

@Karel en @Twanneman

Er zijn investeringen en er is zeker sprake van goede wil, dat is al een mooi begin. Nu verder doorpakken zodat iedereen zich prettiger voelt in de wijk. Bijvoorbeeld door die participatieavonden en -fora. Maar denk ook aan tweejaarlijkse rondes in de wijken om informatie op te halen bij de wijkbewoners wat zij graag willen verbeteren in de eigen straat of buurt. Dat kan kleinschalig in de wijk of op buurtniveau, bijvoorbeeld wijkteams of buurtpreventieteams die aanspraak kunnen maken op wijkbudget.

Ik denk dat we uiteindelijk hetzelfde doel hebben: fijn kunnen wonen in een leefbare en veilige buurt.

NB mijn naam is Marlotte, geen Charlotte ;).

D66 is bij uitstek een partij die niets met burgers heeft. Een soort cda in het kwadraat.
Stem D66 en de democratie wordt afgebroken. Mooie woorden ten spijt zijn het globalistische Eurofielen die onze vrijheid en welvaart in de weg zitten.

@Andre

Heftige woorden, Andre, zo zou ik mezelf helemaal niet beschrijven. Ook al hou ik van een sterk Europa, ik ben dol op mijn wijkje in mijn stad Helmond.
Als moeder van jonge kinderen wil ik dat ook mijn kinderen in een leefbare stad en wijk moeten kunnen opgroeien, daar ga ik voor.

Als je de Weg door de Rijpel neemt vanuit Brouwhuis bij de Aldi en je moet dan alle kuilen in het asfalt ontwijken dan weet je waar dit college kwam en waar zelden of nooit. Wijkverwaarlozing is helaas de praktijk. Het oosten van de stad is in ieder geval genegeerd.

Lodewijk den Breejen

Onzin Lodewijk. Als collegepartij hebben we ons juist hard gemaakt voor investeringen in alle wijken, ook als ze nog niet "aan de beurt" zijn qua grootschalige investeringen. Als je opgelet hebt (zou je als lijsttrekker van de CU toch moeten doen) dan weet je dat de wegopbrekingen bij de Weg door de Rijpel te maken hebben met reparaties/vervanging van delen van de stadsverwarming. De gemeente heeft daarover gezegd dat het geen zin heeft om die weg tussentijds aan te pakken en dat daarmee gewacht wordt tot die reparaties voorbij zijn. In plaats van hier te klagen dat er niets gedaan wordt kun je natuurlijk ook gewoon even je licht opsteken bij de gemeente of er al een datum bekend is en zo nee waarop ze nog wachten.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 25 januari 2022 om 08:55:

Als je wacht tot de reparaties van de stadsverwarming voorbij zijn kan je nog heeeeel lang wachten, dat systeem is waardeloos en zo lek als een vergiet.
Zie Rivierensingel.
Iedereen die een beetje kan nadenken weet dit.

Gaaaaaaaap.... wat een verhaal weer van D66. Oh oh de wijken zijn zo belangrijk, we willen graag met mensen praten.... Ja, omdat de mensen die jullie zo graag willen spreken over 2 maanden even een vakje van Jochem of Marlotte moeten roodkleuren.

Heb ik die 2, of iemand anders ook maar één keer bij me in de wijk gezien bij belangrijke gebeurtenissen? Het antwoord is nee. En voor de compleetheid: ook andere D66'ers zie ik niet in de wijk.

Andere partijen doen dit ook hoor, zo heb ik CDA al vaker horen zeggen dat ze spreekuren in wijken houden en overal luisteren naar mensen. Maar ik zie ze niet, hoor alleen die dingen in aanloop naar verkiezingen.

Martijn Rieter, die zie ik regelmatig betrokken zijn bij burgers. Grootschalige problemen of kleinschalig, hij en wat mensen van Lokaal Sterk of Plan. Verder zijn de grote partijen straks weer op de markt hun pennen en folders aan het uitdelen en delen ze trots op social media dat ze tussen de mensen zijn.

@Twanneman op dinsdag 25 januari 2022 om 09:14:

Ik woon zelf in Brouwhuis Noord-west, dus ik weet er alles van. Het netwerk is technisch afgeschreven en wordt langzaam maar zeker vervangen. Ik ben ook zeer benieuwd wat de toekomst gaat brengen en hoe lang het duurt voordat iedereen straks over gaat stappen naar een warmtepomp. Met de huidige prijzen wordt dat wel erg aantrekkelijk.

@Fred op dinsdag 25 januari 2022 om 10:05:

Je vergeet voor het gemak even dat raadsleden vaak raadslid zijn naast een reguliere baan. Wijkspreekuren organiseren als politieke partij is ontzettend inefficient, omdat er geen hond op af komt. En dat is ook een beetje de makke. Er wordt van politici verwacht dat zij er alles aan doen om in contact te komen met de inwoners, maar andersom vindt iedereen het normaal om politici te mijden als de pest, want die zijn immers toch niet te vertrouwen. En maar klagen over die enorme kloof, terwijl je ondertussen ieder raadslid kunt mailen, op twitter of facebook aanspreken of op straat als je ze tegenkomt. It takes two to tango. Word eens lid van een partij en ga actief meepraten, dan merk je dat je best heel veel invloed/inspraak kunt hebben als individu als je er maar wat moeite voor doet.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 25 januari 2022 om 11:56:

Beste Michiel,

ik denk dat ik je tig voorbeelden kan geven van achterstallig onderhoud in de wijken wat wel degelijk en soms al jaren terug is aangegeven door de wijkbewoners. Zowel rechtstreeks naar de Gemeente als in politieke bijeenkomsten, wijkraadbijeenkomsten, wethouder-op-bezoek-bijeenkomsten etc. Het antwoord was en is steevast; geen budget voor nu, dus jullie zijn nog niet aan de beurt. Soms een oplapbeurt, vaker gebeurt er niks. En heel soms de meest rare beslissingen omdat "het nu eenmaal in de planning stond". Zoals het nieuwe asfalt afgelopen jaar op de Houtsestraat, wat nu een fietsstraat gaat worden......
Ik hoef echt geen lid van een partij te worden om mijn stem te laten horen. En inderdaad als D66 een bijeenkomst organiseert zul je mij niet zien. Ik heb niks met jullie standpunten, dus als ik me wil laten horen ga ik rechtstreeks naar de Gemeente of wijkraad.
Dus leg het nu niet bij de burger neer, maar kijk even een stap verder; degenen die de doekoe moeten verdelen en prioriteiten stellen.
Zou jij als politieker een lijstje te voorschijn kunnen toveren met achterstallige zaken en wellicht dan ook hoe lang die al lopen?

It takes two to tango, maar als de degene die leidt niet meedanst, gebeurt er niks.

@Marlotte. De stevige woorden zijn dan ook aan de partij D66 gericht. Wanneer ik de nazi's in de oorlog had benoemd zouden er ook nazi officieren opstaan en zeggen " ik herken me hierin niet."?
Ik ben ook voor moi ipv lelijk, goed ipv kwaad, vrede ipv oorlog, rijkdom ipv armoede.
Goh, we vinden elkaar, heel verbindend, in de platitudes.
Zou D66 voorstander zijn van referenda?
Ook bindend correctief?
Ik geloof graag dat ambities lokale d66 niet perse in lijn nationale bestuur liggen, maar als je D66 lid bent, steun je dus wel anti democratisch eurofiel beleid.

@ Andre: Ja ik ben voor referenda. Er staat zelfs in ons verkiezingsprogramma dat we willen experimenteren met nieuwe democratische modellen, zoals een bindend correctief referendum.

@ Fred: In mijn geval kan ik je gelijk geven. Ik ben pas sinds de zomer burgerlid en corona heeft helaas veel roet in het eten gegooid. Mij heb je dus inderdaad niet overal kunnen zien. Al zou bijna iedereen in mijn wijk mij wel kennen, omdat ik actief ben bij meerdere verenigingen en ik altijd aanwezig ben bij alle bijeenkomsten en activiteiten in de wijk. De bedoeling is dat, als er weer iets kan/mag/georganiseerd wordt, ik natuurlijk weer van de partij ben voor een praatje!
Over de andere raadsleden kan ik in ieder geval zeggen dat we altijd kijken of een van ons kan gaan als we een uitnodiging krijgen.

@Marlotte op dinsdag 25 januari 2022 om 14:00:

In ieder geval tof van je dat je overal op reageert! Ga zo door.

@hanzel op dinsdag 25 januari 2022 om 12:33:

Over die ad hoc beslissingen wat betreft onderhoud, dat ben ik met je eens en daar heb ik ook vaker aandacht voor gevraagd. Nu is het zo dat elke afdeling een planning maakt en dat die planningen daarna naast elkaar worden gelegd om te kijken naar overlap. Wat er moet komen is een centrale planning waar ook werkzaamheden van bedrijven (kabelmaatschappijen bijvoorbeeld) in worden meegenomen. De gemeente is bij mijn weten ook al aan de slag om dit voor de toekomst wel voor elkaar te krijgen. Maar het blijft natuurlijk wel een ingewikkelde puzzel.

Je hebt ook gelijk dat het voor raadsleden soms lastig is om het overzicht te houden als het om de "scheefliggende stoeptegels" gaat. Er is daar ook een spanningsveld, want aan de ene kant is de raad kaderstellend, dus zeg maar van de grote lijnen, maar aan de andere kant moet je ook die langslepende kwesties goed op je netvlies hebben. Wat je ziet is dat sommige raadsleden heel erg aan de kant van de details zitten terwijl anderen meer van het proces en de grote lijnen zijn. Gelukkig vult dat elkaar redelijk aan.

Michiel van Geel

Gemeenteraad en College van B&W naar de burger luisteren? Doen ze hier ook niet tot weinig. Men is volop bezig met prestige projecten op zich op hun borst te kunnen kloppen, net als de voorganger van Blanksma. En geld binnen harken over de rug van de inwoners, liever heel veel dan een klein beetje!

@yoko. De opvolgster van Jacob heeft geen verandering in de bestuurscultuur gebracht.
Maar ook binnen de Gemeenteraad is dit onderwerp onbespreekbaar.
Alle toezeggingen na de catastrofale opkomst vier jaar geleden ten spijt.

De wijken op orde houden???
Het lijkt bijna overal wel een achterbuurt vol met het door onkruid ontzette stoep tegels, zwerfvuil en steeds meer gajes wat door de wijken sluipt bij nacht en ontij.

Jochem en Marlotte van D66 praten over de wijk als hart van de stad. Dat klopt en ook niet. Ik heb het liever over ‘hart voor de stad, hart voor de inwoners en hart voor elkaar.
D66 heeft zelf op een teleurstellende manier ‘hart voor de inwoners’. Ik noem enkele voorbeelden.
1. D66 is voor een hoge eigen bijdrage voor als je een keer ziek wordt 2. D66 is voor een forse verhoging van onze energiekosten 3. D66 geeft studenten hun geld niet terug en laat hen jarenlang terugbetalen 4. D66 verwijdert boeren bij natuurgebieden en heeft geen enkel overtuigend bewijs waarom dat nodig zou zijn 5. D66 brengt de bedenktijd voor overdonderde ongewenst zwangere meisjes over wonderlijk nieuw leven terug van 5 dagen tot 0, 1, 2, 3 of wat meer dagen. 6. D66 wil vele miljarden uitgeven van ons geld aan vage en oncontroleerbare droomplannen voor stikstof en klimaat. Alsof Nederland het wereldwijde klimaat verandert. De vele miljarden (60 x 1000 miljoen euro’s) gaan betaald worden door onze kinderen en kleinkinderen.
‘Hart voor de wijk’ uit de mond van D66 heeft toch een nare bijsmaak. Zeg aub vooral niet dat gemeentepolitiek iets anders is dan landelijke politiek. Benieuwd naar jullie reactie.

@Theo

Gemeentepolitiek is héél wat anders dan landelijke politiek. Dat blijkt alleen al uit de door u aangehaalde voorbeelden die u hoogstwaarschijnlijk niet kunt/wilt vertalen naar het niveau van de stad Helmond.

Goedemorgen @Roland

D66 laat de burger echt in de steek, in een rijke periode zorgt D66 dat we financieel nog minder te besteden hebben, zelfs AOW’ers. Putters (CPB) en ook het PBL waarschuwt voor heuse armoede en ontevredenheid. D66 moet daar iets mee doen, maar doet dat niet. Geen hart voor de mensen. D66 begint niet bij de burger, maar denkt elitair te weten en te bepalen hoe burgers moeten leven en de burger mag voor de peperdure D66-dromen (o.a. 60 x 1000 miljoen naar stikstof en klimaat) betalen’. D66 suggesties voor hoe wij in Helmond in onze wijken kunnen leven zijn daarmee ‘mosterd na de maaltijd’.

@Theo op zaterdag 29 januari 2022 om 11:00:

Het is wel erg off-topic om hier over de landelijke politiek te beginnen, maar ik zal de handschoen opnemen. Weerlegging onder de streep (dan kan iedereen die het niet intereseert het overslaan). Overigens eens dat er veel meer geld naar de gemeenten mag, want die hebben met de decentralisaties steeds te weinig geld meegekregen.

Wij hadden vroeger kippen in de tuin. Fijn, want verse eieren. Alleen was de grond op een gegeven moment zo overbemest dat er zelfs geen gras meer groeide. Je rook ook een ietwat zure lucht die bij kippenmest hoort als je de tuin in liep. Zo is het eigenlijk met alles. Je kunt steeds het maximale eruit willen halen zonder na te denken over de gevolgen, maar als je gras in je tuin wil dan zul je een compromis moeten sluiten.

**************************************************************************
Allereerst moet je je realiseren dat D66 in een coalitie zit met de VVD als grootste partij. Dat betekent dat die een flinke stempel op het algemene akkoord hebben gedrukt en dat D66 gericht punten heeft proberen binnen te halen.

Ad 1) Zorg is met afstand de grootste kostenpost op de overheidsbegroting. Met de toenemende vergrijzing zullen die kosten alleen nog maar stijgen. Ik wil ook graag gratis zorg voor iedereen, maar gratis bier bestaat niet. Ik ben wel met je eens dat het oneerlijk is dat chronisch zieken een eigen bijdrage moeten betalen.

Ad 2) D66 is voor "de vervuiler betaalt". Dat betekent dat vooral het bedrijfsleven meer mag gaan betalen. Energiearmoede heeft de aandacht, maar de toenemende kosten voor de burger komen vooral door schaarste, De fossiele brandstoffen raken op. Tijd om over te schakelen op een warmtepomp.

Ad 3) Studeren is een investering die zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt. De terugbetalingsregelingen zijn zeer coulant en na ongeveer 15 jaar ben je altijd schuldenvrij, omdat dan de rest wordt kwijtgescholden. Ik heb zelf ook 30k afgelost op een modaal salaris, het is echt wel te doen.

Ad 4) Hoeveel rapporten wil je hebben die aantonen dat de natuurgebieden in Nederland te kampen hebben met verzuring en dus een tekort aan kalk? Feit is dat onze bioindustrie jarenlang geindustrialiseerd is en enorm in omvang is toegenomen terwijl de overheid sjoemelde met de stikstofcijfers. Dat wordt nu gecorrigeerd. En de boeren worden daarbij ruim gecompenseerd.

Ad 5) Gelukkig denken wij anders over het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen.

Ad 6) Er is niets vaag en oncontroleerbaar aan. Dat er onzekerheid is over de effecten is normaal. Dat is bij elk beleid zo. Daarom stel je het ook regelmatig bij. het is overigens geen " 60 x 1000 miljoen", maar 600 miljoen aan maatregelen voor de aanpak stikstof. Ter vergelijking, er wordt nog steeds jaarlijks zo'n 17 miljard geinvesteerd in de fossiele industrie door de overheid.

Michiel van Geel

Voor wie het betreft: reageer on topic (dus over de wijken in Helmpond), want anders zullen wij je reactie hieronder verwijderen.

"de wijk als hart van de stad"; nou dat heeft de stad nog veel te doen.

In Stiphout is het bijvoorbeeld compleet eruit gerukt en de gemeente blijft afwezig. Nota Bene waar D66 aan het roer zit....

Praten is prima, had al veel eerder gemoeten. Maar met praatjes vul je geen gaatjes. Dan komt het aan op afspraken maken, die nakomen en handhaven.

@piet op dinsdag 8 februari 2022 om 16:44:

Wat in Stiphout gebeurd is is dat er niets vastgelegd was over wat wel en niet wenselijk was voor de dorpskern. Tijdens de commissievergadering heb ik ook proberen uit te leggen dat een gemeente niets kan met gevoelens, omdat ze zich aan de regels moeten houden die we met zijn allen hebben afgesproken. Als volgens die regels iets mag kun je dus als een gemeente niet zomaar zeggen dat iets niet mag. Het enige dat dus rest na het eerder gebeurde is voor de toekomst wel zaken goed vast te leggen, samen met de mensen die in de wijk wonen.

De gemeente heeft nu ook het initiatief genomen om juist daarom nu een gebiedsvisie vast te stellen in overleg met de inwoners van Stippent. Dat gaat voorspoedig. Dus dat de gemeente afwezig zou blijven, dan moet je toch echt iets beter opletten.

Dus ja, precies zoals je zegt: "afspraken maken, die nakomen en handhaven." Daar is die gebiedsvisie dus voor.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel

Dit zijn dus praatjes waarmee je geen gaatjes vult.

De volgende papieren tijger opzetten; prima wanneer gaan we beginnen; heb je al een datum?

Het zijn toch echt de mensen die het moeten doen en die kijken weg of verschuilen zich achter processen.

De passiviteit straalt ervan af en dat zet je alleen maar verder op afstand van de inwoners.

@piet op woensdag 9 februari 2022 om 16:30:

Het hele circus start in maart en wordt hopelijk voor de zomer nog afgerond. Dan moet de raad het nog officieel vaststellen, dus de kans is aanwezig dat het pas net na het zomerreces wordt. Ik snap dat iedereen in Stiphout liever gisteren dan vandaag die extra bescherming voor de dorpskern al heeft, maar het moet ook zorgvuldig. En nee, zoiets is geen papieren tijger. De gebiedsvisie is straks leidend voor wat er wel en niet mag. En dat kan best heel erg restrictief zijn.

Als (burger)raadslid moet je ook gewoon eerlijk zijn in wat je wel of niet voor de inwoners kunt doen. Dat kun je passief vinden, maar ik steek mijn tijd liever in wat ik wel kan bijsturen/veranderen. Ik voel mee met de inwoners van Stiphout en ik ben oprecht blij dat die gebiedsvisie er nu komt. Maar terwijl dat proces gaande is kan ik weinig betekenen, behalve misschien een keer meekijken en advies geven.

Michiel van Geel

@Michiel
Waarom erken je niet dat D66 26 x 1000 miljoen euro van ons aller belastinggeld uitgeeft aan alleen stikstof, 26 miljard? Dat geld gaat dus niet naar de gemeenten, naar een verhoging van de AOW, naar jeugdzorg, naar lenende studenten, naar compensatie van torenhoge energiekosten etc. Door deze plannen van met name D66 voor stikstof en klimaat (35 x 1000 miljoen euro) worden wij Nederlanders armer. Dat heeft ook in Helmond grote gevolgen. Waarom zou ik blij worden van D66? Ik las dat Omtzigt zegt dat door deze plannen onze middenklasse verpaupert. Wat doet D66-Helmond voor ons bij de landelijke partij om dit vooral te voorkomen?
Een andere vraag. Mevrouw Kaag (D66) zei vandaag tegen alle lokale afdelingen niet te gaan samenwerken met FvD of PVV. Dus dat geldt ook voor D66 in ons Helmond. Luisteren jullie naar mevrouw Kaag of zijn jullie vrij? Ik ben niet van deze partijen, maar ik dacht dat wij Helmonders in Helmond kiezen en dat niet mevrouw Kaag bepaalt wat er gebeurt met onze stemmen. Er is veel onvrede, ook in Helmond. Juist een stem uitbrengen is prima om iets te doen met je onvrede.

@Theo op zaterdag 12 februari 2022 om 20:44:

Benieuwd hoe een partij als D66 uitlegt democratisch te zijn door op voorhand partijen uit te sluiten, ook lokaal ???
Met een persoon als Kaag in de leidersrol wordt de partij een steeds gevaarlijkere wolf in schaapskleren....met steun van het kabinet, hoezo blind in Den Haag ???

@Jan op zaterdag 12 februari 2022 om 23:32:

In 1945 schreef de filosoof Karl Popper het volgende:
"Minder bekend is de paradox van de tolerantie: onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie."

Volksvertegenwoordigers worden op persoonlijke titel verkozen. Volgens die redenering moet je partijen als FvD vooral bestrijden op de inhoud. Maar FvD sluit zelf mensen uit, wil onze universiteiten en instituties zuiveren van alle personen die niet hun gedachtengoed aanhangen. Als je daar geen stelling tegen neemt dan normaliseer je een partij met dictatoriale neigingen.

Churchill was heel duidelijk over het niet opstaan tegen dictatoriale machten:
"Each one hopes that if he feeds the crocodile enough, the crocodile will eat him last. All of them hope that the storm will pass before their turn comes to be devoured. But I fear greatly that the storm will not pass. It will rage and it will roar ever more loudly, ever more widely."

Voor de duidelijkheid, dat de quotes over de Tweede Wereldoorlog gaan betekent niet dat ik FvD met de nazi's vergelijk. Het gaat om de noodzaak om op tijd een lijn te trekken en te zeggen "Tot hier en niet verder." Als FvD zich landelijk afkeert van hun retoriek over tribunalen en het uitsluiten of berechten van delen van de bevolking, dan is er een kleine kans op normalisatie. Maar zoals altijd, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En door openlijk toe te geven dat zijn enige doel ontregelen is heeft Baudet als leider van FvD zijn partij zelf buiten de orde geplaatst. Samenwerken met een partij die als hoofddoel sabotage heeft is onmogelijk.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op zondag 13 februari 2022 om 00:15:

Toch blijf ik het op voorhand uitsluiten van een partij niet democratisch vinden, het toch behoorlijke aantal mensen die stemmen op zo'n partij i.v.m. bepaalde partijpunten worden dus ook op voorhand uitgesloten !

Zelf vind ik Baudet ook een irritante kwast die zijn eigen ruiten insmijt, maar neemt niet weg dat hij punten heeft waar veel kiezers het mee eens zijn !

Dat er in politiek Nederland veel mis is, blijkt ook wel uit het feit dat uw landelijk leider, mevrouw Kaag, in het vorige kabinet minister van BuZa was, ondanks een partner met een terroristisch verleden (Fatah) !!!
Ze werd ook in verband gebracht met mogelijk wegsluizen van 1,5 miljoen, nu is ze minister van Financiën.....
Mag hopen dat D66 lokaal wel iedereen wil praten...

Als FvD lokaal constructief bezig is en met een goede motie of argumenten komt dan gaat daar echt niemand voor liggen. Maar ze hebben lokaal nul komma nul ervaring, het is maar afwachten hoe stabiel ze zijn en wat voor uitspraken ze allemaal gaan doen. Afgaande op dat interview met Theo Heller bij ditishelmond kan het meevallen, hoewel hij bijvoorbeeld over het Marrakesh pact hele domme dingen zei. Kortom nog los van de noodzaak om een streep te trekken moeten ze eerst maar eens laten zien een serieuze en stabiele partij te zijn en feit en fictie weten te scheiden. Dus zo'n vraag over samenwerking in een stadsbestuur is sowieso kolder.

Michiel van Geel

@Michiel
Je mist het punt. Als Helmonders op FvD stemmen, of welke partij dan ook, dan heeft D66 dat te accepteren. De kiezer bepaalt en niet een politieke partij. Democratie : de wil van het volk is de bron van legitieme machtsuitoefening. Niet … D66.
De bovenstaande reactie is belerend, hautain en biedt geen ruimte aan onze democratie waarin een nieuwe partij zich kan ontwikkelen. Het lijkt mij in de huidige tijd van veel maatschappelijke spanningen niet wijs op deze manier om te gaan met ‘de wil van het volk’ en concurrende politieke partijen. D66 verscherpt het debat, zet anderen weg, en bouwt geen bruggen. Het is toch echt zo dat de weg van de gezamenlijkheid in het belang van Helmond is.

@Theo, @Michiel

Ik geef jullie allebei gelijk. De kans is reëel dat een "samenwerking" met FvD uitloopt op trammelant. Als dat de wil van de kiezer is, is het kwalijk om een bestuur te vormen dat niet vechtend over straat rolt. Toch is het wat veel gevraagd van de overige partijen om hieraan mee te werken.

@Sander
De wil van de kiezer is wat telt. Mogelijke ongemakken nietvtevoren uitsluiten maar zien op te lossen, bruggen bouwen en niet ze niet aanleggen. De Helmondse kiezer wil serieus genomen worden.

@ Sander Lam, Theo & Michiel:

"De wil van de kiezer' wordt hierboven gebruikt om de FvD-kiezers aan te geven. Prima, maar er zijn (gelukkig) ook heel veel andere 'wil van de kiezers'.
Er wordt terecht gewezen op een zeer reeël scenario van veel trammelant, weinig inhoud en veel geschreeuw. Baudet meldt zelf dat hij vooral op zoek is naar ophef.

Wonderlijk dat mensen zonder zicht op een helder partijprogramma en een partijvoorzitter die aangeeft vooral op zoek te zijn naar ophef, met lokale leden die aangeven weinig te geven om regels en wetten, aangeven hier vertrouwen in te hebben.

Zoals ik al eerder op de Weblog aangaf: laat ze in godsnaam mee regeren als er mensen (dat is inderdaad wel democratisch) behoefte aan hebben, maar ik hoop dat er na de puinhoop ook eerlijk naar de juiste veroorzaker wordt gewezen. En na meegereerd te hebben is dat dan niet meteen De Buitenlander of 'demoniserend' links. Durf dan ook naar eigen gewauwel te wijzen alsjeblieft.

Vooralsnog komt FvD afdeling Helmond niet verder dan het delen van QR-codestandpunten. Dat belooft veel goeds…..

@Thei op zondag 13 februari 2022 om 13:13:

Als politieke partij stel je een verkiezingsprogramma op. Dat programma is een belofte aan de mensen die op je stemmen dat je gaat proberen om zoveel mogelijk daarvan gerealiseerd te krijgen. Als je een coalitie vormt met een partij die op een aantal punten lijnrecht tegenover je staat moet je zo veel water bij de wijn doen om tot een compromis te komen dat je stemmers dat als een probleem zien. Dan kan de afweging zijn om zelfs niet aan een coalitie deel te nemen, omdat je aan je kiezers verplicht bent om het maximale eruit te halen.

Dus nee, je hebt geen verplichting aan kiezers van andere partijen. Dat zijn niet de zetels die je vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Dat je wel een morele verplichting hebt richting alle Helmonders om te doen wat goed is voor de stad is uiteraard wel zo. Maar wat goed is voor de stad volgens je eigen partij leg je ook vast in je programma. Nou is het natuurlijk niet zo zwart-wit, maar stellen dat een partij maar mee moet werken aan iets wat tegen hun verkiezingsprogramma ingaat omdat "de kiezers het willen" is precies het andere uiterste.

Michiel van Geel

@Michiel
Dank! Toch lees ik in jouw reactie geen sterke argumentatie om een andere partij uit te sluiten, zoals D66 doet. En al vóór we onze stem hebben kunnen uitbrengen.
Om de uitslag recht te doen, recht aan ieder die in Helmond komt stemmen, lijkt het mij getuigen van een democratische houding om in principe met ieder na te gaan of er een coalitie mogelijk is. Ook al heb je grote bezwaren tegen opvattingen van een ander. Sluit niet uit, versterk niet ook de verschillen, maar bouw inderdaad bruggen, reik elkaar de hand en wijk als Helmondse d66 af van wat je landelijke D66 van je vraagt. Daarmee doe je recht aan een deel van de Helmonders die anders stemt. Mensen mógen anders denken, het past de Democraten uit 1966 om mensen niet uit te sluiten.
Theo=Theo :-)

@Theo op zondag 13 februari 2022 om 23:42:

Zoals Roland al aangeeft is er tot nu toe alleen tromgeroffel geweest over standpunten waar je lokaal helemaal niets mee kunt. Qua coronamaatregelen is het lokaal vooral pleisters plakken waar de gaten vallen in landelijk beleid. Dat hebben we in Helmond ook gedaan.

Verder weten we dus helemaal niets. FvD Helmond is een soort ongeleid projectiel. Een club nieuwkomers zonder ervaring die nog moet leren wat het is om volksvertegenwoordiger te zijn, laat staan wat het betekent om mee de stad te besturen. Laat ze vooral eerst eens die ervaring opdoen. Misschien gaan ze ons verrassen en blijven ze ver weg van het gedrag van hun landelijke leider. Misschien niet. In ieder geval is het nog veel te vroeg om zelfs te kunnen nadenken over samenwerking. In het belang van de stad moet je dat nu ook niet willen.

Overigens is dat ook in het belang van de club zelf, want je heb er niets aan om als Icarus naar de zon te vliegen om vervolgens spectaculair ter aarde te storten. Rustig opbouwen voorkomt LPF toestanden.

Michiel van Geel

De stemgerechtigden hebben keuze om op elke politieke partij te stemmen die zij willen, de verkozen politieke partij zijn veroordeelt door de burger om een weg te vinden om te gaan besturen namens de bevolking. Niet andersom. Elke politicus/ partij die op voorhand beslist dat, ongeacht de mening / uitlatingen van andere politieke partijen, andere partijen uitgesloten moeten worden zijn niet geschikt voor een democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: