8reacties

Van den Waardenburg: Afvalscheiding


Afval is in Helmond nog nooit zo’n veelbesproken onderwerp geweest als de afgelopen weken. Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft bekendgemaakt op een andere manier het afval in te gaan zamelen. In Helmond wordt 70% van het afval hergebruikt en per inwoner haalt de gemeente nu 192 kg restafval op. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% hergebruik en 100 kg restafval per inwoner. Voor 2030 is er binnen het voormalige SRE zelfs het doel gesteld om 95% van het afval te hergebruiken. Dit is ook de reden dat een aantal gemeenten (o.a. Eindhoven en Geldrop-Mierlo) werken aan een nieuwe nascheidingstechniek. Het zou voor Helmond interessant zijn om hierbij aan te haken.

Om de doelstellingen te halen moeten volgens het college de huidige inzamelmethoden worden herzien. Voor de inwoners van Helmond betekenen de wijzigingen dat het gemakkelijker wordt om afval gescheiden aan te bieden. Dit is natuurlijk een mooi resultaat. De belangrijkste wijzigingen zitten bij plastic en oud papier. Voor het oud papier krijgen inwoners straks een minicontainer zodat het papier gemakkelijk aan de straat kan worden gezet. Volgens het college is het bijkomend voordeel, dat er minder zwerfafval zal zijn door verwaaien van papier en dat het legen van de minicontainer veiliger en arbo-technisch beter is. Voor de gemeente levert het inzamelen van papier meer op (wellicht kan de afvalstoffenheffing naar beneden) en worden de duurzaamheidsdoelen behaald.

Als D66 zijn wij blij met het feit dat het college de productie van restafval wil verminderen, maar bij de inzet van een minicontainer voor karton en papier plaatsen wij nog enkele kanttekeningen. Het is namelijk maar de vraag voor hoeveel CO2 uitstoot de productie van de minicontainer zorgt en hoeveel tijd nodig is om deze CO2-uitstoot te compenseren. Op dit punt mag het college ons dus nog overtuigen van de voordelen van een papiercontainer. Daarnaast vragen wij ons als D66 af welke aantoonbare resultaten het introduceren van een dergelijke minicontainer zal opleveren in de hoeveelheid opgehaalde papier per inwoner? Uit een rapport (pdf) van de (toenmalige) SRE milieudienst uit 2013 blijkt namelijk, dat met elk soort inzamelmiddel goede en matige prestaties worden behaald. De SRE milieudienst stelt dat gemiddeld genomen minicontainers niet beter presteren dan de methode waarbij papier/karton los kan worden aangeboden. De Top10 wordt volgens de SRE zelfs gedomineerd door los aangeboden papier/karton.

Toch vinden wij het comfort dat een papiercontainer de Helmonders geeft ook zwaar wegen. Als D66 zien wij het belang van een goede afvalscheiding en het hergebruik van producten. Dit wordt gemakkelijker als wij als inwoners het afval beter scheiden. Voor ons begint het daarom ook bij meer bewustwording over afvalscheiding. Als gemeente zou je daarom ook actief moeten inzetten op het verminderen van het papiergebruik. De gemeente kan bijvoorbeeld de NEE-NEE sticker actiever aanbieden. Het doel moet namelijk niet zijn dat de gemeente Helmond meer gaat verdienen aan afval, maar dat we als gemeente minder restafval produceren.

Verder is er de laatste weken veel ophef onder verenigingen ontstaan over het mogelijke verlies aan inkomsten uit papierinzameling. Deze ophef is jammer. Een aantal verenigingen die nu papier inzamelen doen dit namelijk niet zelf, maar laten dit doen en krijgen hiervoor jaarlijks geld van de gemeente. Geld dat wordt opgebracht uit de afvalstoffenheffing. In het voorstel van het college verliezen deze verenigingen hun inkomsten, maar daarvoor in de plaats komen er juist meer kansen voor alle Helmondse verenigingen om geld te verdienen met het zelf inzamelen van papier (mogen nu maar enkele verenigingen) en kleding (mag nu geen enkele vereniging). Het is dus een voorstel waar alle verenigingen hun voordeel mee kunnen doen. Dit is echter wel weer een mooi voorbeeld van slechte communicatie vanuit het college die in de stad voor veel ophef zorgt.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
8 reacties
Reageer

Terwijl papier de gemeente het meeste kan opleveren qua financieel geld.

Jaap Den Ouden

Als je serieus bezig wil zijn met afvalscheiding en ook de belasting die het scheiden met zich mee brengt, zou je per direct het gescheiden ophalen van plastic moeten beëindigen.

Er is al enkele jaren geleden gebleken dat het gescheiden ophalen van plastic niet de juiste keuze is. De opbrengst blijft achter en het laten rondrijden van vrachtwagens hiervoor is natuurlijk een milieubelasting die je ook moet bekijken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat wanneer het plastic gewoon in de grijze bak gaat en achteraf in de verwerking er uitgehaald wordt, er meer plastic uitgehaald wordt. En dat zonder de vrachtwagens te laten rijden.

De huidige manier van ophalen is dus een farce en een gevalletje struisvogelpolitiek.

@Dan op maandag 7 maart 2016 om 08:57:

Komt nog bij dat er een enorme berg plasticafval opgeslagen ligt die momenteel niet rendabel verwerkt kan worden door de lage olieprijs.
Die berg plasticafval wordt alsnog verbrand.

Quote:
. Voor de gemeente levert het inzamelen van papier meer op (wellicht kan de afvalstoffenheffing naar beneden) en worden de duurzaamheidsdoelen behaald.

Haha, je denkt toch niet echt dat het zo werkt Gaby!

Helmonder in hart en ziel

Beste Gaby,

Afvalinzamelen... oud-papier.
Waarom niet een systeem waarin de vervuiler betaald? Degene die goed het papier bij papier doet en zijn of haar plastic bij plastic zal minder restafval overhouden. Kwestie van container wegen en klaar.

Daarnaast zit echt niet iedereen te wachten op nog een container! Nog zo'n ding in de tuin (en ja, kleiner dan een gewone kliko maar toch)...

Dan over de vereniging die "er niks voor doet". Op advies van de gemeente Helmond is de papiercontainer in Brouwhuis (waar de vereniging altijd actief mee was) verwijderd en is de vergunning van de harmonie gebruikt door de Kringloop. Als vereniging hebben zijndestijds gekozen om de Kringloop dit te laten ophalen. Niet de hoogste bieder maar het sociale karakter speelde meer mee dan een paar extra centen. Nu verwijt de gemeente de harmonie dat zij de vergunning hebben "verkocht". Dit is echter allemaal op advies van de gemeente gedaan!

Zou een extra container meer afvalscheiding met zich meebrengen? Hoe gaat het wanneer iemand "teveel" oudpapier heeft? Mag er dan nog een doosje bij? Of liever in de kliko? Onderzoek toont aan dat het nauwelijks meer scheiding met zich meebrengt. Het gaat om de mindset bij mensen.

Kunnen we de 1,2mio niet beter besteden dan aan kliko's voor papier? Kunnen we dit niet beter besteden aan leefbaarheid en cultuur? Daarnaast een kliko met een weegmoment en hoppa... de bevuiler betaald. Let op, het effect zal vele malen hoger liggen! En laat het papier gewoon in een doos worden opgehaald... geen 1.2mio voor containers waar niemand op zit te wachten.

Kansen voor de verenigingen, klopt... maar ook voor de gemeente om te laten zien verantwoord met haar geld om te kunnen gaan!!!

Eigenlijk is oud papier geen afval. Er wordt immers meer geld verdiend dan het ophalen kost. De redenering van de ambtenaar bij de commissie gisteren dat de verenigingen "geld uit de afvalstoffenheffing krijgen" gaat dan ook volledig mank. Als oud papier een waarde vertegenwoordigt, dan hebben we het hier dus over een commerciële markt die de gemeente naar zich toe trekt. (Hetzelfde geldt overigens voor het ophalen van textiel en zelfs van plastic)

De strenge normen die vanuit het landelijk beleid worden opgelegd zorgen ervoor dat de gemeente stappen moet ondernemen om die doelstelling te halen. De oplossing wordt dus kennelijk gezocht in het huis-aan-huis ophalen en de inzet van een nieuwe container. Wat ik dan vervolgens niet begrijp is de willekeur waarmee de gemeente vervolgens te werk gaat. Het huis-aan-huis ophalen was juist in de wijken waar de verenigingen het uitbesteed hadden goed geregeld.Wat de wethouder nu voorstelt is juist de minder efficiënte optie, waarbij er naast het huis-aan-huis ophalen ook centrale brenglokaties zijn. Daarmee ondergraaf je dus de doeltreffendheid van het huis-aan-huis lokaties, omdat bij de brenglokaties het "laaghangend fruit" gebracht wordt, waardoor het volume huis-aan-huis omlaag gaat.

In het specifieke geval van de ouderen- en wijkverenigingen die budget gaan verliezen door deze actie van de gemeente is er nog een tweede punt. Zij hebben namelijk net een bezuinigingsronde achter de rug en voor de getroffen verenigingen betekent het een behoorlijke hap uit het jaarlijkse budget. In het geval van Wijkvereniging De Zonnesteen gaat het om ongeveer de helft van het jaarlijkse budget. Afbouwen over een periode van 4 jaar houdt mijns inziens te weinig rekening met de situatie na afloop van die 4 jaar. Met een afgeknepen budget komt de sociale taak van de wijkvereniging in gevaar. Is dat iets wat wij als stad willen? Is het dan ook niet raadzaam om halverwege de afbouwperiode de budgettaire effecten op de verenigingen te evalueren?

Michiel van Geel

Typisch een betoog van Gaby van den Waardenburg, waait met alle winden mee. Het moet alleen maar gaan gaan over de vraag hoe de restafval te verminderen. De meest voor de hand liggende oplosrichting is het in stand houden wat goed is en verbeteren wat nog niet helemaal goed is.
Wethouder Paul Smeulders durft hierbij de discussie met de burgers niet aan omdat hij verzet vreest. Dat is een uitstekende manier om de burgers meer bij het stadsbestuur te betrekken.

Maizenahenkie

En nu worden plastic, blik en kartonnen verpakkingen samen ingezameld en toch maar 1 x per 2 weken opgehaald. Daardoor staan er dus weer zakken afval ongedierte aan te trekken net zoals voor de kliko"s!
Gevolg is dat het merendeel gewoon de grijze bak gebruikt om ongedierte te vermijden, pas in de week dat de zakken opgehaald worden, worden ze gebruikt

Ik lees net dat de kledingbank in Helmond zijn deuren gaat sluiten. Een van de redenen zou zijn het nieuwe kledinginzamelbeleid van de gemeente Helmond.
Als kleding niet wordt opgehaald, gooien mensen dit weg en is het in een klap afval. Afval waar niemand op zit te wachten. Hier gaat iets goed fout in Helmond!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: