Buiten is het 16 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.680 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Gaby

30reacties

Op deze plek neem ik jullie af en toe mee in mijn werk als wethouder bouwen en wonen in Helmond. We zijn hard aan het werk om voor iedereen fijne en betaalbare plek in Helmond te fixen. Daarvoor moeten we ervoor zorgen dat er flink gebouwd wordt in onze stad. Gelukkig lukt dat best aardig: je ziet een heleboel bouwkranen, niet alleen rondom het centrum, maar ook in de wijken. Vandaag neem ik jullie mee naar één van die nieuwe woningbouwlocaties: de Heistraat. Hier gaan we, samen met Woonpartners, een heleboel betaalbare huurwoningen bouwen. Lees verder »

14reacties

Volgens mij is je opdracht heel simpel als wethouder. Je maximaal inzetten om Helmond mooier en beter te maken voor de inwoners van nu en de generaties van de toekomst. Maar, wat ik ook heb geleerd, is dat het niet alleen belangrijk is om die juiste dingen te doen, maar óók om dat verhaal te vertellen. Om met inwoners te delen welke ambities we hebben, waar we staan, welke stappen we zetten. Daarom deel ik graag op deze plek mijn ervaringen met jullie. Meestal gaat het over de enorme opgave die we in onze stad hebben om ervoor te zorgen dat iedereen hier een woning kan vinden. Afgelopen week waren we op Suytkade, in Brandevoort en komende maandag tekenen we afspraken met corporaties en huurders. Lees verder »

8reacties

Volgens mij is je opdracht heel simpel als wethouder. Je maximaal inzetten om Helmond mooier en beter te maken voor de inwoners van nu en de generaties van de toekomst. Maar, wat ik ook heb geleerd, is dat het niet alleen belangrijk is om die juiste dingen te doen, maar óók om dat verhaal te vertellen. Om met inwoners te delen welke ambities we hebben, waar we staan, welke stappen we zetten. Daarom deel ik graag op deze plek mijn ervaringen met jullie. Meestal gaat het over de enorme opgave die we in Helmond hebben om ervoor te zorgen dat iedereen hier een woning kan vinden. Zo ook vandaag. Vandaag vertel ik onder meer over nieuwe sociale huurappartementen aan de Torenstraat! Lees verder »

5reacties

In ons coalitieakkoord hebben we opgenomen dat wij als gemeente er naar streven om een duurzame voorbeeldgemeente te willen zijn op het gebied van duurzaamheid en daarin voorop te lopen. In het coalitieakkoord hebben we een impuls van 2 miljoen euro gereserveerd om ons gemeentelijk vastgoed nog eens extra te verduurzamen. Verschillende gemeentelijke panden, zoals wijkgebouwen, hebben we al verduurzaamd. Recent hebben we ook diverse maatregelen genomen bij parkeergarage Doorneind. Lees verder »

17reacties

Inmiddels zijn we al weer een tijd onderweg in deze corona crisis. Waar de focus eerst lag op gezondheid, zien we ook de grote effecten op sociaal-maatschappelijk vlak en de economie. Ik heb echter ook heel veel mooie initiatieven zien ontstaan. Recent heb ik als wethouder nog meegeholpen om lunches rond te brengen naar eenzame ouderen. Langzaam gaan we over naar een volgende fase met een versoepeling van de maatregelen. Een spannende tijd ook, want blijft het virus onder controle? Ik prijs mij gelukkig dat iedereen in mijn directe omgeving gezond is gebleven, hoewel het vreemd was om weinig sociale contacten te hebben. Ik heb echter een stad gezien met veerkracht en van omzien naar elkaar. Spontane acties zoals concerten bij verpleeghuizen of, op kleinere schaal, boodschappen doen voor een familielid of buur. Groot of klein: ieder gebaar is waardevol en verdient een compliment. Lees verder »

2reacties

In Helmond ontwikkelen we de komende jaren de slimste wijk van Europa, Brainport Smart District. Dat is belangrijk. In Helmond hebben we onszelf de afgelopen decennia internationaal bewezen op het gebied van vernieuwende stedenbouw. Brandevoort, Suytkade en Dierdonk zijn daar mooie voorbeelden van, waar vele Helmonders met veel plezier wonen. Met Brainport Smart District laten we als slimme stad zien dat we ook de stedenbouwers van de toekomst zijn. Voor de Helmonders van nu en van de toekomst! Lees verder »

7reacties

Allemaal maken we een wooncarrière door. Althans er zijn weinig mensen die hun hele leven in hetzelfde huis wonen. Zelf woonde ik eerst met mijn ouders in een sociale huurwoning, later verhuisden we naar een koopwoning in Dierdonk en vervolgens ging ik met mijn vriend huren op Suytkade. Nu wonen we alweer enige tijd samen in een koopwoning in Brandevoort. In mijn wooncarrière heb ik het zelf kunnen ervaren, de wijken van Helmond zijn erg verschillend en dat is goed. Voor ieder wat wils! Lees verder »

1reactie

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s zijn opgesteld, de kandidatenlijsten zijn ingediend en alle politieke partijen zijn alweer druk bezig met de campagne. Met veel plezier heb ik me de afgelopen vier jaar als raadslid voor D66 ingezet voor Helmond! Het is voorbijgevlogen. Deze column wil ik graag gebruiken om terug te kijken op de afgelopen vier jaar en vooruit te kijken richting de campagne en verkiezingen. Lees verder »

19reacties

Iedereen wil fijn wonen in Helmond zonder zich zorgen te maken over zijn of haar gezondheid. De afgelopen jaren heeft D66 Helmond zich daarom hard gemaakt voor de gezondheid van de Helmondse inwoners. Meerdere keren hebben we aandacht gevraagd voor de hoogspanningsmasten, de vestiging van een geitenhouderij nabij de stadsgrens, de korrels op de voetbalvelden en de overlast van Eindhoven Airport. Ook de verminderde luchtkwaliteit is een belangrijk thema voor D66. Lees verder »

14reacties

Zoals u misschien wel heeft gemerkt of in de verschillende media heeft gelezen; de speelautomatenhal van Jack’s Casino aan de Watermolenwal (onder de stadsbibliotheek) moest onlangs de deuren sluiten. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Volgens de bestuursrechter heeft het college van burgemeester en wethouders bij het verlenen van de exploitatievergunning en omgevingsvergunning niet duidelijk bekend gemaakt welke verdelingscriteria zouden worden gehanteerd bij de verlening van deze schaarse vergunningen. Lees verder »

9reacties

De komende raadsvergadering (31 oktober) nemen we een belangrijk besluit over de ontwikkeling van sport- en (be)leefcampus De Braak. Als gemeenteraad staan we namelijk voor de keuze om samen met OMO (Knippenbergcollege, Praktijkschool) te investeren in een nieuw sportpark voor een bedrag van 25 miljoen. Het wordt een combinatie van (breedte- en top) sport, onderwijs en zorg. Deze multifunctionele sportaccommodatie bestaat uit een sporthal, tribunes, multifunctioneel veld en ruimtes voor onderwijs, de Betaald Voetbal Organisatie, amateursport en de zorgpartners. Lees verder »

5reacties

De zomervakantie is weer afgelopen en ondanks het politieke reces heeft de Helmondse politiek de kranten gevuld. Of beter gezegd, burgemeester Blanksma heeft het Eindhovens Dagblad een drukke zomer bezorgd. Naar aanleiding van de uitspraken van de burgemeester in het NRC over de sluiting van een drugspand en de beïnvloeding door een gemeenteraadslid en wethouder die zij daarbij voelde, is er onrust in de stad ontstaan. Ik denk dat de meeste lezers van de weblog dat wel hebben meegekregen. De uitspraken van de burgemeester waren ook wat onze fractie betreft erg onhandig en tijdens de raadsvergadering waren we dan ook kritisch. Lees verder »

15reacties

Als inwoners van Helmond zijn we terecht trots op onze stad! Zo hebben we een prachtig kasteel in het stadscentrum, kun je lekker wandelen in stadspark de Warande en hebben we tijdens de zomermaanden de Kasteeltuinconcerten die door jong en oud worden bezocht. Uiteraard is dit geen uitputtende opsomming, maar misschien zijn dit wel een van de dingen die – volgens de Atlas voor gemeenten – van Helmond de gelukkigste gemeenten van Zuidoost-Brabant maken. Lees verder »

16reacties

Vandaag is bekend geworden dat Gaby van den Waardenburg de nieuwe lijsttrekker van D66 Helmond is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de periode van maandag 12 tot en met maandag 26 juni kreeg zij namelijk de meeste stemmen van de D66-leden. Middels e-voting konden die hun voorkeur uitspreken voor de raadsleden Gaby van den Waardenburg of Stef Stevens die zich hiervoor verkiesbaar hadden gesteld.
“De leden hebben goed gebruik gemaakt van hun democratisch recht om te stemmen” zo laat Robin Verleisdonk, interim-voorzitter D66 Helmond, weten. Eind april eerder maakte fractievoorzitter Noureddine Zarroy bekend zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als lijsttrekker.
Uiteindelijk bleek onze columnist Gaby van den Waardenburg 75% van de uitgebrachte stemmen te hebben behaald. “Ik ben erg blij met de benoeming en het duidelijke mandaat van de leden” zegt de nieuwe lijsttrekker. Tijdens de verkiezingen wil zij de partij graag een progressief en duurzaam profiel geven. “D66 Helmond wil een gemeente die vol ambitie vooruit gaat en kansen pakt, maar oog blijft houden voor alle Helmonders.”
Stef Stevens: “Ik steun de nieuwe lijsttrekker voor de volle 100% en we gaan samen voor een mooie uitslag in maart 2018.” Hij stelt zich ook verkiesbaar voor de kandidatenlijst. Na de zomer wordt de rest van de D66-lijst gekozen.

In de reacties hieronder staan updates.

16reacties

Als gemeente is het belangrijk om ook grenzeloos te kunnen denken, want ook de komende jaren komen er nog genoeg uitdagingen op de gemeente af. Dit zijn niet altijd uitdagingen die wij als gemeente alleen kunnen oppakken, maar waarbij we beter kunnen samenwerken met partners. De samenwerking Stedelijk gebied, waartoe onder meer Helmond behoort, wil de komende tijd inzetten op nauwere samenwerking op de thema’s wonen, zorg, voorzieningen en economie. Zo is het belangrijk dat we als regio de bestaande voorzieningen kunnen behouden of juist samen zorgen voor topvoorzieningen die onze regio aantrekkelijk maken. Lees verder »

10reacties

Helmond is een stad die nog steeds groeit en zich wil vernieuwen. Zo wordt Brandevoort verder uitgebreid en zetten we ons met de Automotive Campus en de Slimme wijk (nieuw deel van Brandevoort) op de kaart. Goede ontwikkelingen, maar wat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen is het behouden van een gezonde en leefbare stad. En juist dat lijkt de laatste tijd vaker een item te zijn. Misschien omdat we steeds minder accepteren, zoals de overlast van het spoor, of omdat er steeds meer voorbeelden zijn van zaken die slecht zijn voor de gezondheid terwijl we daar tot voor ‘kort’ geen weet van hadden. Een voorbeeld vormen de gevolgen van de q-koorts en fijnstof voor de gezondheid. Lees verder »

3reacties

De landelijke verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. D66 is blij met de goede verkiezingsuitslag en we zijn benieuwd naar het nieuwe kabinet dat gevormd zal worden. Ondanks dat de keuzes van dit kabinet van groot belang kunnen zijn voor de gemeente Helmond, gaat deze weblog daar niet over. Graag wil ik het over een Helmonds thema hebben dat al enige tijd leeft.

Vanuit verschillende wijken, waaronder de wijk Brouwhuis, wordt namelijk al vele jaren geklaagd over geuroverlast. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er daarom een aanvullend geurbeleid vastgesteld. Met dit geurbeleid wordt er een eerste stap gezet om de geurhinder in de Helmondse wijken terug te brengen. Lees verder »

10reacties

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 heeft D66 Helmond een motie ingediend om een jeugdgemeenteraad in de stellen. De jeugd heeft immers de toekomst. De gemeenteraad beslist ook jaarlijks over tal van onderwerpen die de jeugd op de een of andere manier raken. Het is dan ook belangrijk dat zij daarin een stem hebben. Onze fractie heeft daarom het college en de griffier verzocht om bij scholen te polsen of er animo bestaat voor een jeugdgemeenteraad. En dat blijkt het geval te zijn! Lees verder »

3reacties

Het jaar 2016 is alweer bijna afgelopen. 2016 is het jaar waarin het huidige college moet oogsten wat zij sinds de verkiezingen van maart 2014 heeft gezaaid. En wat hebben we allemaal voorbij zien komen? Onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een sportcampus op De Braak, de definitieve keuze voor een permamant theater in OLV-kerk en ook is de kadernotitie voor een (nieuwe) zwemvoorziening vastgesteld. Verder is het college bezig geweest met het vormen van een nieuwe visie op het stadscentrum (tot 2030). In veel punten van deze notitie kan D66 zich vinden, maar op sommige punten vinden we deze notitie wat behoudend. Zo hadden wij graag gezien dat het braakliggende Obragasterrein tot een haventje zou worden omgevormd. Naar onze mening echt onderscheidend in tegenstelling tot de verschillende parkjes die het college wil aanleggen. Het afgelopen jaar zijn er dus wel wat onderzoeken verricht en is op sommige thema’s een stapje gezet. Van het echte oogsten lijkt desondanks nog geen sprake. Lees verder »

12reacties

Tijdens de raadsvergadering van 1 november 2016 was het dan zover. Zowel de ontwikkelingen op De Braak als het nieuwe zwembad stonden op de agenda. Het dossier over het nieuwe zwembad speelt al lange tijd, tijd die wethouder Stienen (de zelfbenoemde broedende kip) nodig had om met een voorstel te komen. En ook het dossier rondom het nieuwe stadion voor Helmond Sport speelt al lang, heel lang! We hebben de afgelopen jaren gesproken over de huidige locatie, een verhuizing naar Berkendonk en ook gingen er wat geluiden op voor een verplaatsing richting Stiphout (naar de landbouwgronden tegenover het gebouw van Ziggo) of het Hartmann-terrein bij HVV. Uiteindelijk gaat het toch weer om de huidige locatie op De Braak. Lees verder »