Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 heeft D66 Helmond een motie ingediend om een jeugdgemeenteraad in de stellen. De jeugd heeft immers de toekomst. De gemeenteraad beslist ook jaarlijks over tal van onderwerpen die de jeugd op de een of andere manier raken. Het is dan ook belangrijk dat zij daarin een stem hebben. Onze fractie heeft daarom het college en de griffier verzocht om bij scholen te polsen of er animo bestaat voor een jeugdgemeenteraad. En dat blijkt het geval te zijn!

Vanaf volgend schooljaar gaat de gemeenteraad namelijk met 3 scholen in het voortgezet onderwijs (Jan van Brabant College, Dr.-Knippenbergcollege en Carolus Borromeus College) aan de slag met deze jeugdgemeenteraad. Het idee is dat scholieren zich in het kader van de Maatschappelijke Stage kunnen aanmelden voor deelname aan de jongerenfractie van de school. Deze jongerenfractie bestaat uit ongeveer 6 á 7 jongeren en wordt begeleid door één van de raadsleden of burgerleden. De bedoeling is dat de jongerenfracties een aantal keer bij elkaar komen in de raadszaal om onder voorzitterschap van een (ex)raadslid te debatteren/discussiëren/brainstormen, naar voorbeeld van een echte raadsvergadering. Ze worden daarbij in de voorbereidingen en tijdens de raadsbijeenkomst gecoacht door het raadslid/burgerlid.

Met deze actie proberen we jongeren een mooie maatschappelijke stage te bieden, maar ook om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij de verkiezingen moet omhoog, zeker ook onder jongeren. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bijna een derde van de jongeren niet naar de stembus.

Een veel gehoorde reactie van jongeren is dat zij niet weten waarop ze moeten stemmen en dat ze het gevoel hebben dat hun stem toch geen verschil maakt. Dat jongeren wel degelijk het verschil kunnen maken is te zien bij de Brexit. Uit peilingen bleek dat de meerderheid van de Britten onder de 50 jaar vóór de EU stemde. Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar zou dat zelfs driekwart geweest zijn. Ook was de lage opkomst van de jongere stemmer cruciaal voor het verlies van Hillary Clinton. In Nederland mogen er nu 850.000 jongeren voor het eerst bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen. Dit staat gelijk aan ongeveer 13 zetels. Hieruit blijkt dat de jongeren een eigen stem hebben en wel degelijk een verschil kunnen maken.

Vanwege deze lage opkomst in Nederland hebben een week geleden enkele twitteraars een landelijk initiatief in het leven geroepen om jongeren naar de stembus te trekken (‘Beweging stembus 2017’). Dit initiatief wil onder meer met bussen langs scholen gaan om met begrijpelijke taal de scholieren de verschillen tussen de partijen uit te leggen. Ook zullen zij gebruik maken van sociale media. Dit initiatief ondersteunt D66 van harte.

D66 probeert ook in Helmond de kloof tussen onze inwoners en de politiek te verkleinen door ‘Raad in beeld’ in te voeren, de live stream verbinding waarmee je de gemeenteraad live kunt volgen, en het gebruik van sociale media. Nu proberen we ook de jongeren meer te betrekken bij de politiek door aan de slag te gaan met de jeugdgemeenteraad. Wij denken dat de koudwatervrees afneemt en het animo voor de politiek toeneemt als jongeren op een leuke manier kennismaken met de politiek via een maatschappelijke stage. Deze jongeren mogen op dat moment vanwege hun leeftijd nog niet stemmen, maar op latere leeftijd wel. Als zij nu al kennismaken met de politiek is de kans groter dat zij op latere leeftijd gaan stemmen en mogelijk zelfs actief deelnemen aan de politiek.

Alle jongeren die les krijgen op een van de drie deelnemende scholen roepen wij dan ook op om deel te nemen aan deze jeugdgemeenteraad. En uiteraard roept D66 via deze weblog ook graag iedereen op om tijdens de komende verkiezingen te gaan stemmen.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid D66 Helmond

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

10 reacties:

Goede zaak om op die manier de jeugd meer bij de politiek te betrekken. Zou ook mooi zijn als dat ook live wordt uitgezonden, want goede reclame en de camera’s staan er toch al.

Beantwoorden

Een veel gehoorde reactie is óók, dat de Helmondse burgers zich niet vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad, door – bijvoorbeeld – een dichtgetimmerd coalitieakkoord, waardoor de rolverdeling tussen de (gemeenteraadsleden) van coalitie én oppositie bij voorbaat al (muur)vast ligt en een individueel raadslid weinig tot geen speelruimte heeft en krijgt. Ik verwijs naar de discussies over de WMO – gelden. Ook is er bij sommige partijen in meer of mindere mate sprake van partijdiscipline, waardoor die speelruimte nog meer beperkt wordt. Bovendien is een “politieke” bewustwording op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders en is het de taak van de scholen om naast een “academisch” curriculum – dat op de eerste plaats moet komen – hun leerlingen – in het kader van de maatschappelijke vorming – erop te wijzen, dat een gezond portie wantrouwen t.o.v. instituties – zoals politieke partijen – helemaal niet zo ongezond is.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op dinsdag 7 februari 2017 om 07:12:

Een gezonde portie wantrouwen is goed, meepraten over hoe het dan WEL moet is beter.

Beantwoorden

Update 1:
Zo direct worden 33 jongeren officieel beëdigd voor de jeugdgemeenteraad. Zij gaan meepraten over het beleid in onze stad. Vorig jaar oktober schreef Thomas Tuerlings daar ook een weblogcolumn over.

Beantwoorden

Update 2:
De geïnstalleerde Helmondse jeugdgemeenteraad met leerlingen van het Carolus Borromeus College, Jan van Brabant College, Dr. Knippenbergcollege en Vakcollege Helmond hadden gisteren hun eerste vergadering. De eerder aangekondigde 33 leden kregen er nog 2 scholieren in hun raad bij nadat zij zich gisteravond spontaan aanmeldden.

Beantwoorden

Goed initiatief!!

Beantwoorden

@Willem Hegeman op dinsdag 10 oktober 2017 om 11:50:

Zeker! Betrokkenheid is erg belangrijk.
Deze jongeren maken met hun groepje een eigen partij, met voorzitter en secretaris. Uiteindelijk wordt hier zelfs een burgemeester uit gekozen!!!

Beantwoorden

Update 3:
Jeugdburgemeester gekozen op eerste vergadering jeugdgemeenteraad
Donderdagavond van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur is de eerste reguliere vergadering van de jeugdgemeenteraad. Tijdens deze vergadering in de vergaderzaal van Boscotondo worden nog 5 jeugdraadsleden beëdigd door burgemeester Elly Blanksma. Daarnaast vindt de verkiezing van de jeugdburgemeester plaats.
Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld om jeugdburgemeester te worden. Die 4 houden elk een pitch van 3 minuten. Daarin stellen ze zichzelf voor en motiveren waarom zij jeugdburgenmeester willen zijn. Na elke pitch is er 5 minuten gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaat. Na afloop van de pitches is er een korte schorsing, zodat de fracties kunnen overleggen. Daarna wordt er schriftelijk gestemd.
Tot aan de zomervakantie 2018 vinden er 4 vergaderingen van de jeugdraad plaats. Donderdag staan op de agenda onder andere het speelruimtebeleid en de opkomst van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Beantwoorden

Update 4:
Pauline Ackermans gekozen als jeugdburgemeester

Beantwoorden

Update 5:
Souhaȉla Aaddouz, Daan Mikkers, Pauline Ackermans en Julian Damen waren gisteravond in de race om jeugdburgemeester te worden. Na hun pitch waarom zij dit ‘ambt’ wilden gaan bekleden, volgde een schorsing van de vergadering en er werd binnen de jeudfracties stevig overleg gepleegd. Door middel van een schriftelijke stemronde kregen de jeugdraadsleden de gelegenheid hun favoriet (anoniem) kenbaar te maken.
Die eerste stemronde bleek niet voldoende voor een duidelijke winnaar en daarom volgde een tweede ronde met de 2 overgebleven kandidaten. Uiteindelijk kwam Pauline Ackermans als winnaar uit de bus. Zij zal de komende vergaderingen voorzitten en is ambassadeur van de jeugdgemeenteraad. Pauline kreeg een speciaal ontworpen nieuwe ambtsketen die door burgemeester Elly Blanksma bij haar om haar nek werd gehangen. Op symbolische wijze overhandigde burgemeester Blanksma ook de voorzittershamer, waarna Pauline plaats kon nemen achter de tafel.
Gisteravond werden ook Jeanne van der Vrande, Oday Zamar en Dimitri van Iersel officieel geïnstalleerd als lid van de jeugdgemeenteraad.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *