Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s zijn opgesteld, de kandidatenlijsten zijn ingediend en alle politieke partijen zijn alweer druk bezig met de campagne. Met veel plezier heb ik me de afgelopen vier jaar als raadslid voor D66 ingezet voor Helmond! Het is voorbijgevlogen. Deze column wil ik graag gebruiken om terug te kijken op de afgelopen vier jaar en vooruit te kijken richting de campagne en verkiezingen.

D66 heeft de afgelopen raadsperiode met succes onderdeel uitgemaakt van de oppositie en we hebben ons actief ingezet voor de stad. De afgelopen jaren hebben we als D66 Helmond dan ook vele voorstellen (moties en amendementen) ingediend. Zo hebben we ons onder meer ingezet voor een gratis fietsenstalling bij het centraal station, een enkelbaans N279 (geen verdubbeling), inzet van nachtbussen en nachttreinen tussen Helmond en Eindhoven, het voorkomen van een geitenhouderij nabij de stadgrens van Helmond, langere openingstijden van de milieustraat, ondersteuning van de zelfredzaamheid van inwoners, een onderzoek naar houtstook, de herplant van meer bomen, aandacht voor de overlast van Eindhoven Airport, actieve informatieplicht bij vergunningverlening, klimaatadaptatie (omgaan met veranderende weersomstandigheden) en de inzet op duurzaamheid en gezondheid bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Ook heeft D66 Helmond aan de wieg gestaan van ‘raad in beeld’ (live-uitzendingen van de gemeenteraad) en de invoering van de jeugdgemeenteraad. Met jullie steun hopen we minimaal onze drie zetels in de gemeenteraad te behouden zodat we ons de komende vier jaar weer vol in kunnen zetten voor de stad en deze in goede banen kunnen leiden.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 Helmond drie belangrijke uitgangspunten. Goed wonen in een duurzame, schone en veilige leefomgeving, goede zorg en goede kansen voor iedereen. Zo willen wij inzetten op een betere luchtkwaliteit, verduurzaming van woningen, herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, ondersteuning van mantelzorgers, een goede overdracht in de jeugdzorg (18-/18+ beleid), een expertteam in de zorg, terugdringen van laaggeletterdheid, herbestemmen van leegstaande panden, multifunctionele wijkgebouwen en ondersteuning van evenementen. Nu zal je denken; hoe gaan ze dat dan doen? Dat snap ik, daarom hebben we een verkiezingsprogramma opgesteld waarin staat wat D66 de komende vier jaar van plan is in Helmond. Mocht je geen tijd hebben om een verkiezingsprogramma van 50 pagina’s te lezen, op onze website hebben we ook een samenvatting (pdf) staan van 2 pagina’s. Ook op Twitter proberen we je te informeren over onze standpunten. Daarom delen we elke dag één concreet punt uit ons verkiezingsprogramma. Tot en met 21 maart; 66 in totaal!

Beste lezers, dit is ook meteen mijn laatste weblog voor deze raadsperiode. Elke zes weken heb ik met jullie gedeeld waarmee ik me als raadslid bezig hield. Dit heb ik gedaan zoals ik altijd politiek bedrijf: op begrijpelijke wijze, inhoudelijk en positief. Het mogen schrijven van een weblog is een voorrecht en dat heb ik ook zo ervaren. Uiteraard kunnen jullie mij en D66 Helmond ook in de toekomst blijven benaderen. Voor nu zijn mijn (voorlopig) laatste woorden op de weblog: ga stemmen op 21 maart!

Gaby van den Waardenburg
Lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Helmond

1 reactie:

Beste Gaby,

Bedankt voor je bijdragen in de voorbij periode.

Elke politiek geïnteresseerde komt je ook in de komende
nieuwe gemeenteraad tegen. Daarover bestaat geen twijfel.

Niet elke wens komt uit.

May all your wishes come true.

Succes gewenst.

Edwards.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *