Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

De landelijke verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. D66 is blij met de goede verkiezingsuitslag en we zijn benieuwd naar het nieuwe kabinet dat gevormd zal worden. Ondanks dat de keuzes van dit kabinet van groot belang kunnen zijn voor de gemeente Helmond, gaat deze weblog daar niet over. Graag wil ik het over een Helmonds thema hebben dat al enige tijd leeft.

Vanuit verschillende wijken, waaronder de wijk Brouwhuis, wordt namelijk al vele jaren geklaagd over geuroverlast. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er daarom een aanvullend geurbeleid vastgesteld. Met dit geurbeleid wordt er een eerste stap gezet om de geurhinder in de Helmondse wijken terug te brengen.
D66 is daar erg blij mee, want een goed woon- en leefklimaat voor al onze inwoners staat natuurlijk voorop. Iedereen moet buiten kunnen zitten zonder stankoverlast. Toen ik nog op Suytkade woonde heb ik zelf ook regelmatig last gehad van de geur van nabijgelegen bedrijven en dat kan heel hinderlijk zijn.

Het is dan ook een goede ontwikkeling dat door dit nieuwe geurbeleid bij toekomstige vergunningaanvragen rekening wordt gehouden met cumulatie geurhinder. De geur van alle bedrijven is opgeteld en vormt voortaan het geuremissieplafond. De bestaande en nieuwe bedrijven mogen voortaan niet meer geur produceren dan dit plafond. Uiteraard hadden we als D66 liever gezien dat de geuroverlast meteen zou worden teruggebracht door het inperken van de milieuvergunningen. Iedereen heeft immers recht op een stankvrije leefomgeving, maar gelet op de bestaande rechten van de bedrijven is dit juridisch zeer lastig. Het college heeft daarom een tussenvorm voorgesteld. Hierdoor wordt een geuremissieplafond ingevoerd met het idee, dat de geuroverlast door de jaren heen wordt teruggebracht.

Deze problematiek laat maar weer zien hoe belangrijk het is om goed ruimtelijk beleid te voeren. We zijn dan ook blij dat wethouder Smeulders de vestiging van nog een mestverwerker heeft weten te voorkomen en ons de ellende, zoals deze in Oss is ontstaan, bespaard is gebleven. Dit betekent natuurlijk niet dat we als gemeente verder stil moeten zitten. Zo hebben we als D66 het college al verschillende keren gevraagd of het verplaatsen van de voerfabriek bij Suytkade geen optie is en of daar al gesprekken over worden gevoerd. Daarnaast hopen we ook dat door het toepassen van nieuwe technieken de geuroverlast snel zal verminderen.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid D66 Helmond

3 reacties:

Het gaat niet om geur maar om stank.

Beantwoorden

Beste mevrouw Van de Waardenburg. Hartelijk dank voor uw stukje en steun voor het geurbeleid. Naast het bedanken wil ik u erop wijzen dat uw politieke collega ‘Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) met de portefeuille Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur’ ons , zeg maar gerust alle bewoners van Brabant de schrik op het lijf jaagd. Bedrijven, biovergisters en mestverwerkers zouden volgens haar de vrije hand moeten krijgen. Iets gaat er verschikkelijk fout. Graag een reactie via de door u en/of D66 te kiezen weg.

Beantwoorden

In het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ van de provincie Noord-Brabant geeft het Brabantse college van gedeputeerde staten aan, dat de provincie ten aanzien van grootschalige mestverwerking en -vergisting een regierol neemt. Tevens is aangegeven dat de provincie een aantal locaties aanwijst waar grootschalige verwerking en vergisting kan plaatsvinden, met minimale overlast en risico’s voor de leefomgeving.

Naar aanleiding van deze afspraak in het bestuursakkoord wordt door gedeputeerde Spierings een nieuw mestbeleid voorgesteld. Op basis van dit beleid mag ‘eigen’ mest op het eigen terrein worden bewerkt. Het ‘samen’ mest bewerken is alleen toegestaan op industrieterreinen die daarvoor geschikt zijn. Daarbij hoort ook een strenger toetsingskader, waarbij met name gezondheid een belangrijke rol speelt.

Bestaande bedrijven, zoals Den Ouden, mogen nu op basis van het ruimtelijk beleid al hun bewerkingscapaciteit binnen de bestaande bebouwing uitbreiden. Het voorgestelde beleid zal daar niets aan veranderen. In dat kader is ook het onlangs door de gemeenteraad van Helmond vastgestelde geurbeleid van belang. Hierdoor geldt een geuremissieplafond en mogen nieuwe ontwikkelingen en bedrijven niet meer geur (oftewel stank) veroorzaken dan op basis van het plafond is toegestaan. Gezien dit nieuwe gemeentelijke beleid en het feit dat er in Helmond al – naast enkele veevoederfabrieken – een mestverwerker is gevestigd, is het niet aannemelijk dat aan het industrieterrein in Helmond nog een mestverwerker kan of zal worden toegevoegd.

Groeten,
Gaby van den Waardenburg

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *