Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
19reacties

Iedereen wil fijn wonen in Helmond zonder zich zorgen te maken over zijn of haar gezondheid. De afgelopen jaren heeft D66 Helmond zich daarom hard gemaakt voor de gezondheid van de Helmondse inwoners. Meerdere keren hebben we aandacht gevraagd voor de hoogspanningsmasten, de vestiging van een geitenhouderij nabij de stadsgrens, de korrels op de voetbalvelden en de overlast van Eindhoven Airport. Ook de verminderde luchtkwaliteit is een belangrijk thema voor D66.

Tijdens de begrotingsbehandeling van november hebben we als D66 Helmond uitgebreid aandacht gevraagd voor gezondheid en leefbaarheid in Helmond en is de motie van D66 voor een onderzoek naar houtstook aangenomen. Houtkachels zouden eigenlijk allemaal van een filter voorzien moeten worden.
Ook heeft D66 Helmond op 11 november 2017 in het Annatheater een symposium georganiseerd over luchtkwaliteit en volksgezondheid. Aan de hand van de titel ‘Gezonde lucht: realiteit of fictie?’ hebben verschillende deskundigen een toelichting gegeven over de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit op de gezondheid. 
Dat een slechte luchtkwaliteit effect heeft op de gezondheid bleek onder meer uit de presentatie van het Longfonds. Luchtvervuiling is eigenlijk een sluipmoordenaar die ervoor zorgt dat mensen gemiddeld minder oud worden. Voornamelijk ultrafijnstof en roet zijn schadelijk, omdat deze makkelijk tot diep in de longen en tot in de bloedbaan doordringen waardoor je gevaar loopt op hart- en vaatziekten.

Dat luchtkwaliteit een belangrijk thema is, dat blijkt ook uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag tijdens de kerstperiode. In het beroep van de Verenging Milieudefensie tegen de Staat heeft de rechtbank aangegeven, dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Daarbij staat niet ter discussie dat het verkeer de grootste ‘boosdoener’ is. Daarnaast zorgt de veehouderij en industrie ook voor een slechte luchtkwaliteit. Zeker in een omgeving zoals Zuidoost-Brabant, met veel landbouwdieren, heeft dat negatieve effecten op de luchtkwaliteit. De Staat wordt echter niets verweten, omdat het probleem moeilijk op te lossen is. Voor D66 is dit geen reden om dan maar bij de pakken neer te zitten.

Begin 2017 heeft D66-kamerlid (nu staatssecretaris) Stientje van Veldhoven al het 10-puntenplan ‘gezonde lucht’ (pdf) gepresenteerd. En ook in Helmond wil D66, ondanks dat de lucht niet alleen afkomstig is uit Helmond, de komende periode doorpakken. Naast een actieve houding van de gemeente Helmond als het gaat om uitbreidingsplannen van veehouderijen of ernstig milieubelastende bedrijven in Helmond of bij onze buurgemeenten, kan er ook rondom verkeer en vervoer veel worden gedaan.

D66 Helmond wil actief inzetten op schonere brandstoffen. Naar aanleiding van een motie van D66 is Helmond al een van de weinige gemeenten met een waterstoftankstation en in de toekomst willen wij graag dat wijken worden ingericht op het toenemende gebruik van duurzame auto’s. Om het gebruik van elektrische auto’s verder te stimuleren, moeten bijvoorbeeld voldoende laadplekken gereserveerd worden voor elektrische auto’s. Ook het steeds meer opkomende autodelen heeft groot effect op autogebruik; autodelers rijden gemiddeld 15-20% minder dan autobezitters. Een aan standplaats gebonden deelauto vervangt negen tot dertien auto’s. Deze nieuwe manier van vervoer, die vooral bij jongeren in opkomst is, willen wij dan ook stimuleren. Zeker in wijken zoals Brandevoort biedt dat kansen. En om de luchtkwaliteit en leefbaarheid in het centrum te verbeteren, moeten auto’s en vrachtwagens zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd. Dit gebeurt al in veel andere gemeenten. Door de Kanaaldijk N.W. – tussen de Eikendreef en de Havenweg – af te sluiten zullen daar minder vervoersbewegingen plaatsvinden en wordt de Steenweg nog meer aan de Veestraat verbonden.

Aan de andere kant willen wij het fietsgebruik stimuleren door bijvoorbeeld de fietsenstallingen gratis te houden en meer fietsstraten aan te leggen. Deze fietsstraten (waar auto’s te gast zijn) zijn verkeersveiliger en bovendien bespaar je ruimte; ruimte die gebruikt kan worden voor groen. Ook moet de snelfietsroute richting Eindhoven nu toch echt gezamenlijk met de andere gemeenten worden afgerond.

D66 Helmond vindt dat alle Helmonders recht hebben op een gezonde leefomgeving en dat onze kinderen gezond moeten kunnen opgroeien. Dit zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan een schoner en gezonder Helmond en die terugkomen in ons verkiezingsprogramma.

Gaby van den Waardenburg
Lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Helmond

19 reacties:

In basis is het natuurlijk meer dan prima om te streven naar een betere luchtkwaliteit. Maar bovenstaand artikel bevat wel weer wat politieke luchtfietserij. Een paar dingen die mij opvielen:
– een verplicht filter op houtkachels: lijkt me praktisch lastig uitvoerbaar; hoe ga je dit handhaven. Verlaag de torenhoge belastingen op energie zodat het goedkoper proberen te stoken op hout niet interessant is.
– de vervuilde lucht komt inderdaad niet alleen uit Helmond of onze directe omgeving. Veel krijgen we cadeau uit het Duitse Ruhrgebied. Europese aanpak is dus zinvoller dan lokale aanpak.
– meer laadpalen voor elektrische auto’s: zolang dergelijke auto’s voor Jan met de pet te duur zijn om te kopen, zal het zo’n vaart niet lopen. Op waterstof rijden is sowieso geen zinnig alternatief momenteel. Je kan het nagenoeg nergens en tanken en dergelijke auto’s zijn nog duurder in aanschaf.

Beantwoorden

@Dan op maandag 8 januari 2018 om 08:13:

– Er staat nog niets over een verplichting van zo’n filter, maar wel dat het eigenlijk op elke houtkachel zou moeten. Je zou bijvoorbeeld in eerste instantie inbouw van een filter kunnen subsidiëren met een hint dat ze in de toekomst wel eens verplicht zouden kunnen worden. Zo’n filter kan een flink percentage van het roet en fijnstof afvangen. Als er dus nog klachten komen, dan moet iemand zijn filter schoonmaken of heeft diegene er simpelweg geen. Dus handhaven van een eventueel verbod zou niet te moeilijk moeten zijn.

– We hebben niet zo vaak oostenwind en in het Ruhrgebied is het niet vuiler dan hier. Het grootste deel van de vervuiling wordt echt hier geproduceerd.

– Binnen nu en 20 jaar zijn elektrische auto’s de norm. Olie wordt alleen maar schaarser en duurder en de ontwikkeling en toename in efficiëntie van zonnecellen gaat nog wel een tijdje door. Waterstof is een alternatief waar vooral de autofabrikanten en oliebedrijven op inzetten (want toepasbaar in de huidige infrastructuur). Ik vermoed dat vooral vrachtwagens in de toekomst wel op waterstof zullen gaan rijden, maar een zekerheid is dat nog allerminst. Het is in ieder geval goed om de opties open te houden in het kader van Helmond als Automotive Stad.

Beantwoorden

@Dan op maandag 8 januari 2018 om 08:13:

Als men slim is gaat men vol investeren in waterstof auto’s, 100x milieuvriendelijker dan elektrische auto’s, 0.0 uitstoot, met zonnepanelen op je dak kan je waterstof opwekken (nu nog met erg dure aanpassingen, dat wel), met een waterstof auto heb je je eigen schone energie centrale meer dan genoeg om je complete huis van stroom te voorzien.
Kunnen we gelijk die lelijke subsidie en geld slurpende windmolens opruimen (als er genoeg mensen en bedrijven zijn zakken mee hebben gevuld tenkoste van de belasting betaler natuurlijk).
Waterstof is de toekomst!

Beantwoorden

@Twanneman op maandag 8 januari 2018 om 09:27:

Waterstof is als opslagmedium ontzettend inefficiënt. Je weet hoe groot zo’n gastank voor autogas is? Voor waterstof moet je op het drievoudige rekenen. Daarbij is het nogal licht ontvlambaar, dus moeten er extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Daarnaast zal vanwege diezelfde veiligheidsoverwegingen het thuis opwekken van waterstof niet zomaar worden toegestaan. Ga er maar vanuit dat dat dan bij tankstations zal gaan gebeuren, zodat je accijns kunt blijven betalen.

Vergelijk dat met de elektrische auto, die in de toekomst deels bekleed zal zijn met zonnecellen die hopelijk tegen die tijd zo efficiënt zijn dat de accu alleen nodig is als de zon onder is. En de ontwikkelingen voor accu’s/batterijen staan ook niet stil.

Wat betreft de subsidieslurpende windmolens:
https://www.rtlz.nl/business/bedrijven/eerste-windparken-zonder-subsidie-een-feit
De subsidies waren nodig om de markt in gang te trekken. Tegenwoordig gaat het op zee al met nul subsidie en in de toekomst zal er geboden worden om te mogen bouwen.

Beantwoorden

Waar blijft het openbaar vervoer, fatsoenlijk openbaar vervoer kan ook ervoor zorgen dat mensen een andere keus maken.
In Helmond lijkt het beleid wel om iedereen uit het OV te krijgen:
Er is geen intercity verbinding met Düsseldorf
De overstaps in Eindhoven naar Den Haag zijn niet haalbaar, er is zelfs een enorm klaagtopic over https://forum.ns.nl/in-de-trein-11/venlo-breda-overstap-eindhoven-39734/index2.html#post291484
De sprinter rijdt maar 1x per uur in het weekend.
De trein is s ochtends overvol en laat reizigers in Brandevoort wachten op de volgende.
De flexbus is veel te duur.
Om toch positief af te sluiten, er is een trein om 01:00 bij gekomen 🙂

Beantwoorden
Penthouse Pechtold

@Michiel van Geel op maandag 8 januari 2018 om 09:56:

Waterstof toepassingen moeten inderdaad nog verder worden door ontwikkeld maar wint het altijd (nu al) van zonne- en windenergie.

Waterstof heb je in de auto veel minder nodig dan LPG dus te tank is hetzelfde of nog kleiner zelfs, waterstof is zeer veilig, veiliger dan LPG.
Het zelf opwekken van waterstof zal nog lang duren, dat klopt.

Elektrische auto’s zijn zeker 5x zo milieubelastend dan conventionele auto’s, dit komt door de fabricage van en het vernietigen van oude defecte accu’s, ook het leveren van laadstroom is zeer milieu belastend, ook de windmolens zijn milieu belastend.

En lees je eens in: windmolens zijn nog steeds schandalige energie slurpers, landschap verpesters, dierenmoordenaars en lawaai schoppers maar dit krijg je nooit uit de mond van politica.

Beantwoorden

@Twanneman op maandag 8 januari 2018 om 10:42:

Waterstof is slechts een “batterij”, een methode voor het opslaan van energie. Het is een extra tussenstap waarbij energie eerst omgezet wordt in waterstof en zuurstof en later weer terug. In tegenstelling tot een accu of batterij (wat je er aan energie instopt krijg je ook terug) is het terugwinnen van energie bij waterstof een verbrandingsproces, waarbij je ongeveer 40% terugwint en veel energie in de vorm van warmte ontsnapt. Daar komt bij dat bij het verbranden van waterstof ook schadelijke stikstofoxiden worden gevormd, een probleem dat je bij elektrische auto’s niet hebt.

Productie van waterstof gebeurt momenteel vooral met koolwaterstoffen (meestal aardgas), omdat electrolyse en thermolyse momenteel niet kosteneffectief zijn. De efficiëntie van dit omzetten betekent dat ongeveer 75% van de energie uit het gebruikte aardgas in het waterstof terecht komt. De reststoffen die in het aardgas zitten worden gewoon de lucht in geslingerd en bij de productie komt ook behoorlijk wat CO2 vrij.

Wat betreft de milieubelasting is het wel zo eerlijk om het hele plaatje te gebruiken en niet alleen de productie van de auto of de windmolen. Het klopt dat elektrische auto’s op dit moment nog milieubelastende accu’s gebruiken (hoewel de komst van grafeen-batterijen daar een einde aan gaat maken) en dat zonnecellen en windmolens ook het milieu belasten tijdens de productie. Maar in vergelijking met conventionele auto’s is dat verschil binnen een paar jaar terugverdiend. De rest van de levensduur blijft een conventionele auto vervuilen, terwijl een elektrische auto op zonne- of windenergie alleen nog fijnstof door slijtage uitstoot. Dat verschil is enorm.

Dus ja, lees je eens in, vergelijk de cijfers en luister eens wat vaker naar wat wetenschappers erover zeggen in plaats van de meningen en bewuste desinformatie van lobbyisten voor waar aan te nemen. Vraag jezelf af: wie heeft er belang bij om de status quo in stand te houden?

Beantwoorden

Waarheid allemaal. Groot gevaar wat beschreven wordt door mevr. v.d. Waardenburg. Terugdringen van de veeteelt in onze buurgemeenten is dringend noodzakelijk. Roetfilters om longpatienten niet te belasten of nog zieker te maken.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 8 januari 2018 om 12:14:

…..Inderdaad

Beantwoorden

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21.03.2018 in aantocht zet elke politieke partij zijn beste beentje voor.
Je zou wel dom zijn als je niet stemt op Gaby van den Waardenburg/D66Helmond.

Zonder daarop te stemmen is Helmond binnen de kortste keren historie.
Die partij zorgt voor een leefbaar Helmond.

Beantwoorden

Roet en fijnstof zijn echt dingen die super belangrijk zijn, wanneer je in het centrum woont kun je het gewoon zien.

Beantwoorden

Terecht dat er ook eens aandacht voor de overlast van houtkachelrook is. Hier in de Veste van Brandevoort wordt er flink gestookt met huizen die erg dicht op elkaar staan en die via de ventilatie de rook ook nog naar binnen zuigen. Zou fijn zijn als dat zou kunnen stoppen.

Beantwoorden

Een hele opsomming over oorzaken van vervuiling en alleen maar met “oplossingen” komen over vervoer. Want dat is, typisch politiek, lekker makkelijk. Onze overheid gaat namelijk echt niet de luchtvaart en bedrijven zwaarder belasten, sterker nog men maakt het juist aantrekkelijker om zich hier te vestigen.
Dan blijft er maar een ding over en dat is de rekening weer bij de burger neerleggen door lastenverzwaringen door te voeren en geen alternatieven te bieden.
Het zou mooi zijn als elektrisch rijden ook betaalbaar werd voor modale burgers, gaat dan vooral om aanschaf, maar mocht dat ooit werkelijkheid worden dan zorgt de overheid er wel voor dat de centjes toch binnenstromen door belastingverhogingen op gebruik. Het is nu eenmaal het makkelijkst om geld te halen bij de grootste groep: burgers.
Al die zogenaamde milieumaatregelen zijn pure symboolpolitiek en zijn slechts een hele kleine druppel op de gloeiende plaat.

Beantwoorden

@Edwards op maandag 8 januari 2018 om 19:19:

Groelinks zal ook een optie zijn.
Redenen om niet op D66 te stemmen zijn er legio.
Denk aan het afschaffen van het raadgevend referendum of de integriteit (Het penthouse van Pechtold) en het opleggen van censuur door Jonkvrouw Ollongren.

Beantwoorden
Zeeuws Vlaming (Kloosterzande)

@Zeeuws Vlaming (Kloosterzande) op woensdag 17 januari 2018 om 16:05:

Jammer dat je je laat leiden door landelijke sentimenten en niet door de kwaliteiten van de lokale raadsleden en kandidaten. Net zo goed als lokale kandidaten weinig te zeggen hebben over landelijk beleid, zullen landelijke politici zich ook zelden bemoeien met het lokale bestuur. Als je het mij vraagt moet je op een persoon stemmen waarvan jij denkt dat diegene jou goed kan vertegenwoordigen. Want het zijn in de raad toch echt de persoonlijkheden die de doorslag geven.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 18 januari 2018 om 11:23:

Ik reageer op ene ewards die geen enkele reden ziet om niet op D66 te stemmen. Groenlinks met de wethouder van het jaar lijkt me een prima alternatief voor D66. Is misschien wel wat linkser op bepaalde zaken, maar qua luchtkwaliteit zit je daar prima.

Beantwoorden

Ja en daarom gaat ennatuurlijk biomassa verstoken 50% meer co 2 en fijnstof als op kolen.
Maar op papier co 2 neutraal…..
Ook gesteund door d66!!!!

Beantwoorden

@Rob op woensdag 29 mei 2019 om 18:45:

Bij verbranding van biomassa (o.a. hout) breng je CO2 terug in de atmosfeer die er na 1990 uit is gehaald (toen het hout nog groeiende bomen was). In die zin is verbranding van biomassa CO2-neutraal.

Bij verbranding van kolen maak je CO2 vrij die miljoenen jaren opgeslagen is geweest. Je kunt de verbranding van kolen ook wel CO2-neutraal noemen, maar dan moet je de prehistorie als ijkpunt nemen en dat is niet gebruikelijk.

Beantwoorden

Ok dus hout verstoken in een houtkachel is co 2 neutraal.
Gezien de mens het ijkpunt bepaald is idd kolen verstoken ook co2 neutraal hangt echter wel van het ijkpunt af…..
Toch nog even een kanttekening bij het verstoken van biomassa welke we straks gaan importeren uit landen om ons heen daar we al snel een tekort zullen hebben.
Ik neem aan dat dat per boot en vrachtwagens gaat gebeuren nog meer uitstoot! Het is zinloos bullschit verzonnen co 2 reductie met als gevolg meer uitstoot en verarming van de natuur.
Dan nog even het volgende ga eens naar het bakelse bos en steek een schep in de grond na slechts 1 spade diep zit je al op de gele grond.
Laten we nu de dode takken en bomen eens structureel weghalen en op stoken hoe lang denk je
dan dat deze voedsel rijke toplaag die een massa aan bodemleven bevat er nog zal zijn?
Het verstoken van biomassa zal integen stelling tot het stoken van hout (gekapte oude bomen die vervangen worden door jonge bomen) destructieve gevolgen hebben.
Lang leve het co 2 wanbeleid kort leve onze laatste longen van moeder aarde.
Maar als we dan toch zo nodig de biomassa moeten gaan verstoken kunnen we er maar beter meteen een crematorium naast bouwen dat is wel zo effectief scheelt ook weer gas……

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *