Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.131 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Helmond is een stad die nog steeds groeit en zich wil vernieuwen. Zo wordt Brandevoort verder uitgebreid en zetten we ons met de Automotive Campus en de Slimme wijk (nieuw deel van Brandevoort) op de kaart. Goede ontwikkelingen, maar wat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen is het behouden van een gezonde en leefbare stad. En juist dat lijkt de laatste tijd vaker een item te zijn. Misschien omdat we steeds minder accepteren, zoals de overlast van het spoor, of omdat er steeds meer voorbeelden zijn van zaken die slecht zijn voor de gezondheid terwijl we daar tot voor ‘kort’ geen weet van hadden. Een voorbeeld vormen de gevolgen van de q-koorts en fijnstof voor de gezondheid.
Aangezien door de uitbraak van q-koorts in 2008 vele Helmondse inwoners ziek zijn geworden hebben we als gemeenteraad de taak om kritisch mee te kijken naar de voorgenomen vestiging van een geitenhouderij in Gemert-Bakel nabij de wijken Dierdonk, Brouwhuis, Rijpelberg en Helmond-Noord. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders dan ook opgeroepen om zich in te spannen en er alles aan te doen om de vestiging van deze geitenhouderij tegen te houden.

Maar er zijn nog meer leefbaarheidsaspecten die in Helmond spelen. Zo hebben we in Helmond ook de discussie overde bouw van nieuwbouwwoningen nabij hoogspanningsmasten. D66 vindt dat er een aanvaardbare afstand moet worden aangehouden in verband met het gevaar van de straling voor de volksgezondheid. Zo heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het advies gegeven om een afstand van 75 meter van de hoogspanningslijnen aan te houden, maar toch worden er onder andere in Brandevoort momenteel nog grote aantallen woningen op een afstand van 45 meter gebouwd.

En ook wordt er vanuit verschillende wijken, waaronder de wijken Brouwhuis, de Annawijk en Suytkade, al vele jaren geklaagd over geuroverlast (stank) als gevolg van veevoerfabrieken (BZOB en Hoogeind) en een mestverwerkingsfabriek (BZOB). Met het onlangs in Helmond ingestelde strengere geurbeleid voor industrieterreinen hopen we dat de overlast afneemt, maar voor nu geldt vooral een geurplafond dat moet voorkomen dat de stank erger wordt. In dat kader is het ook belangrijk om te bekijken waar een eventuele uitbreiding van het Helmondse bedrijventerrein zal plaatsvinden. Het college van de gemeente Helmond heeft namelijk gekozen voor een uitbreiding ter plaatse van het BZOB-bos. Dit gebied is dicht bij de wijk Brouwhuis gelegen en zorgt ervoor dat de leefbaarheid van de wijk verder onder druk komt te staan. Gezien de ligging van Varenschut (verder van de woonwijken van Helmond en met een multimodale ontsluiting aan het kanaal) had D66 liever gezien dat een groot gedeelte van dit gebied (met uitzondering van de zuidelijke punt) eerst zou worden uitgegeven, maar het college heeft daarin een andere afweging gemaakt.

Verder hebben we nog de omleiding van de N279 bij Dierdonk. Als D66 vrezen wij dat een omleiding enkel een verplaatsing van de leefbaarheidsproblemen zal zijn. Alleen wanneer een grote omleiding wordt gerealiseerd (ver van Dierdonk), zal het enig positief effect hebben op deze wijk. Voorkomen moet worden dat de overlast voor de wijk alleen maar toeneemt en Dierdonk door het bestaande en nieuwe tracé in de tang wordt genomen. Ook moet er aandacht blijven bestaan voor de overlast die de wijken Rijpelberg en Brouwhuis van deze weg hebben. De omleiding heeft namelijk geen effect op deze wijken welke direct tegen de N279 aan zijn gelegen.

Tot slot vraagt ook het steeds drukker wordende spoor onze inzet. Het personenvervoer en goederenvervoer neemt namelijk toe en daarom zijn we ook blij dat op vele plaatsen in Helmond een geluidswal is geplaatst, maar ook de veiligheid van het spoor moet blijvend worden gewaarborgd. Zo heeft de aanrijding van vorige week tussen een goederentrein en een graafmachine in Deurne gelukkig niet gezorgd voor een gevaarlijke situatie, maar dat had ook anders kunnen aflopen. En dan nog een thema dat wel de aandacht heeft van D66 Helmond, maar helaas totaal niet van het college van Helmond; namelijk de ontwikkelingen van Eindhoven Airport en de aanvliegroutes boven de gemeente. Op steeds meer plaatsen in Helmond is overlast door overvliegende vliegtuigen en als de luchthaven in de toekomst zal verdubbelen in omvang zal de overlast vast niet minder worden. Kortom, reden om alert te zijn!

Deze opsomming laat wel zien dat er in de gemeente voldoende vraagstukken en dossiers zijn waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Als D66 willen we dat het college daar ook oog voor heeft, want mensen willen in Helmond niet alleen wonen vanwege de mooie huizen of de goede sportvoorzieningen, maar Helmond moet een aantrekkelijke stad blijven met een duurzame en schone leefomgeving. Kortom, mensen willen rustig en ongestoord in de tuin kunnen zitten en zonder zorgen over de gezondheid van hun leefomgeving kunnen slapen. Daarom hebben wij tijdens de begroting ook een motie ingediend waarin we het college de opdracht hebben gegeven om bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet de thema’s duurzaamheid en gezondheid als de belangrijkste uitgangspunten te nemen. Door met deze bril naar toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen te kijken hopen wij dat de leefbaarheid in ieder geval in de toekomst minder onder druk komt te staan.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid D66 Helmond

10 reacties:

Een goede analyse van de milieuproblematiek in Helmond.

Beantwoorden
Henk van den Brule

Helmond wil mee in “de vaart der volkeren”! Helmond Groeistad, weet u nog? Wat in de analyse van mevrouw Van den Waardenburg onderbelicht is – of zelfs helemaal niet genoemd wordt – is dat alle negatieve effecten veroorzaakt worden door – kort samengevat – de marktwerking: bedrijven wordt bij hun groei niks in de weg gelegd. De consequenties van dit beleid zijn inderdaad negatief voor o.a. de gezondheid en het milieu. Het is óf het een óf het ander: economische groei met de genoemde negatieve effecten of minder groei met minder negatieve effecten. En dit zijn vraagstukken waarop ALLE Helmondse politieke partijen antwoorden moeten vinden. En de volgende gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij…

Ik citeer minister Henk KAMP van Economische Zaken – prominent politicus van de VVD – op NPO Radio 1: “Marktwerking is niet per definitie een zegen”, toen hij het had over AkzoNobel. Als dit inzicht ook aanwezig is bij de exponenten van de Helmondse politiek, dan is er minder reden tot zorg voor de toekomst!

Beantwoorden

Dag Gaby,

Je benoemt een heleboel problemen die ervoor zorgen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Je vergeet aandacht te besteden aan een groeiende ergernis in de wijken, waar in de zomer de vuurkorven, bbq enz. hun vertroebelende werk doen…..

@Puck:
We hebben je reactie 1 op 1 verplaatst naar https://www.deweblogvanhelmond.nl/qa/qa-over-schadelijke-rook-uit-houtkachels/#comment-198508 omdat het daar perfect past bij het daar aangesneden onderwerp. Zodoende houden we de meningen over 1 onderwerp een beetje bij elkaar.

Afzender: De weblog van Helmond

Beantwoorden

Dag Gaby,
Volgende week zaterdag is er een bijeenkomst over luchtvervuiling. Waarom is er nog geen melding gemaakt via het Weblog. Niet iedereen leest het ED.

Beantwoorden

@claartje op donderdag 2 november 2017 om 07:48:

Je hoeft niet per se op Gaby te wachten, een ieder kan zélf een bijeenkomst aanmelden op Zet je evenement op de agenda.

Beantwoorden

Dat staat dan ergens verstopt en wordt weinig gelezen. Het onderwerp vraagt prominente aandacht. Een column is hier op zijn plaats. Misschien kan het Weblog zelf aandacht hieraan besteden of de organisator uitnodigen om een aankondiging te doen.

Beantwoorden

Over een paar jaar bestaat het woord “Leefbaarheid” niet meer…..

Beantwoorden

@claartje op donderdag 2 november 2017 om 07:48:

Weet jij ook waar die bijeenkomst is en hoe laat die begint?

Beantwoorden

Komende zaterdag 11-11; 13.00 tot 17.00 uur

https://siris.nl/artikel/84781863/d66-symposium-gezonde-lucht-realiteit-of-fictie

Symposium in Annatheater

Delen graag; massaal aanwezig zijn !!!!!!!!

Beantwoorden

@claartje op woensdag 8 november 2017 om 16:50:

Dank je wel. Ik weet niet zeker of ik op tijd ben ivm voetballende kids.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *