33reacties

Q&A over schadelijke rook uit houtkachels

Namens GroenLinks stelde Antoinette Maas vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over de schadelijke rook uit houtkachels die voor overlast zorgt.
Vandaag hieronder haar 3 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Verkeerd gebruik van houtkachels is slecht voor het milieu, het leidt tot gezondheidsrisico’s en overlast in de woonomgeving. Indien een vuurstoker gebruik maakt van geverfd of geïmpregneerd hout, of nog erger, kan deze voor ernstige problemen zorgen bij mensen met astma en andere longaandoeningen. Er komen veel roetdeeltjes in de lucht als er een slechte rookafvoer is of als er vervuild hout wordt gestookt. De gemeente moet daarom kunnen ingrijpen als het te gek wordt. Tenslotte kan het niet zo zijn dat de ene z’n warmte, de ander benauwt.
TV-programma Radar
Het TV-programma Radar vroeg tijdens haar laatste uitzending aandacht voor dit onderwerp. In de uitzending bleek dat mensen die last hebben van de houtrook van hun buren hier weinig tegen kunnen beginnen. Er is namelijk in de wet niks geregeld over overlast van een houtkachel. En dan ben je dus overgeleverd aan de redelijkheid van je buren. Het RIVM concludeert in een onderzoek dat er bij de verbranding van hout veel fijnstof vrijkomt. Fijnstof is erg ongezond en kan kanker veroorzaken.
Het probleem is dat er voor de uitstoot van deze stoffen wel een norm is, maar dat deze altijd als een gemiddelde per 24 uur gemeten wordt. Alleen als de concentratie van deze stoffen 24 uur boven het gemiddelde is, wordt de norm overschreden. En dat terwijl de meeste houtstokers vooral ’s avonds enkele uren stoken en er juist in die periode een heel hoge concentratie is.
Lokaal probleem
Omdat de landelijke overheid niks regelt tegen deze vorm van overlast, moeten buren het zelf zien op te lossen. Ook in Helmond. De laatste tijd bereiken ons meerdere verzoeken van onze inwoners om de overlast van houtkachels en openhaarden in te dammen. Een verkeerde manier van hout stoken zorgt voor gezondheidsklachten, met alle gevolgen van dien.
Om die reden heeft GroenLinks de volgende vragen voor het college van B&W:

  1. Bent u het met ons eens dat de gemeente tot taak heeft te bewaken dat onze inwoners een gezond woonmilieu hebben?
  2. Bent u het met ons eens dat onze inwoners door slecht stookgedrag van hun buren kunnen worden blootgesteld aan schadelijke rook, roetdeeltjes en fijnstof?
  3. GroenLinks is van mening dat bij overlast een inwoner een klacht moet kunnen indienen bij de GGD en/of een handhavingsverzoek bij de gemeente. Hiervoor zijn aanvullende normen nodig.
    Wij vragen het College hoe zij denkt dit -toenemende- maatschappelijk probleem in Helmond te kunnen oplossen. Tenslotte heeft Iedere inwoner recht op het inademen van schone lucht.

In de reacties hieronder staat een update.