Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.261 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
33reacties

Namens GroenLinks stelde Antoinette Maas vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over de schadelijke rook uit houtkachels die voor overlast zorgt.
Vandaag hieronder haar 3 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Verkeerd gebruik van houtkachels is slecht voor het milieu, het leidt tot gezondheidsrisico’s en overlast in de woonomgeving. Indien een vuurstoker gebruik maakt van geverfd of geïmpregneerd hout, of nog erger, kan deze voor ernstige problemen zorgen bij mensen met astma en andere longaandoeningen. Er komen veel roetdeeltjes in de lucht als er een slechte rookafvoer is of als er vervuild hout wordt gestookt. De gemeente moet daarom kunnen ingrijpen als het te gek wordt. Tenslotte kan het niet zo zijn dat de ene z’n warmte, de ander benauwt.
TV-programma Radar
Het TV-programma Radar vroeg tijdens haar laatste uitzending aandacht voor dit onderwerp. In de uitzending bleek dat mensen die last hebben van de houtrook van hun buren hier weinig tegen kunnen beginnen. Er is namelijk in de wet niks geregeld over overlast van een houtkachel. En dan ben je dus overgeleverd aan de redelijkheid van je buren. Het RIVM concludeert in een onderzoek dat er bij de verbranding van hout veel fijnstof vrijkomt. Fijnstof is erg ongezond en kan kanker veroorzaken.
Het probleem is dat er voor de uitstoot van deze stoffen wel een norm is, maar dat deze altijd als een gemiddelde per 24 uur gemeten wordt. Alleen als de concentratie van deze stoffen 24 uur boven het gemiddelde is, wordt de norm overschreden. En dat terwijl de meeste houtstokers vooral ’s avonds enkele uren stoken en er juist in die periode een heel hoge concentratie is.
Lokaal probleem
Omdat de landelijke overheid niks regelt tegen deze vorm van overlast, moeten buren het zelf zien op te lossen. Ook in Helmond. De laatste tijd bereiken ons meerdere verzoeken van onze inwoners om de overlast van houtkachels en openhaarden in te dammen. Een verkeerde manier van hout stoken zorgt voor gezondheidsklachten, met alle gevolgen van dien.
Om die reden heeft GroenLinks de volgende vragen voor het college van B&W:

 1. Bent u het met ons eens dat de gemeente tot taak heeft te bewaken dat onze inwoners een gezond woonmilieu hebben?
 2. Bent u het met ons eens dat onze inwoners door slecht stookgedrag van hun buren kunnen worden blootgesteld aan schadelijke rook, roetdeeltjes en fijnstof?
 3. GroenLinks is van mening dat bij overlast een inwoner een klacht moet kunnen indienen bij de GGD en/of een handhavingsverzoek bij de gemeente. Hiervoor zijn aanvullende normen nodig.
  Wij vragen het College hoe zij denkt dit -toenemende- maatschappelijk probleem in Helmond te kunnen oplossen. Tenslotte heeft Iedere inwoner recht op het inademen van schone lucht.

In de reacties hieronder staat een update.

33 reacties:

1. Eens!
2. Eens!
3. Eens!

Iedereen mag stoken, maar NIET ten koste van buren/omwonenden.

Beantwoorden

p.s. Ook pallet kachels zijn stink en herrie apparaten.
p.s. p.s. Al verschillende keren bij de gemeente een melding gedaan, maar u raad het al; niemand thuis. Zoek het zelf maar uit, maar zelf voor rechter spelen dat mag dan ook weer niet, bah.

Beantwoorden

– Hoezo is dit een toenemend maatschappelijk probleem? Uit welke cijfers ziet men dat? En heeft de uitzending van Radar hier invloed op gehad?
– Er schijnen meerdere verzoeken van inwoners binnen te komen de laatste tijd. Om hoeveel verzoeken gaat het hier, wat is de definitie van laatste tijd, en hoe staat dit in verhouding tot de 90.000 inwoners die Helmond kent? Hebben deze vragen dan prioriteit boven andere maatschappelijke problemen?

Volgens mij zijn er wel ergere mileu- en gezondheidsproblemen… “Straks moet ik ook gaan oppassen waar ik flatuleer, want ja, methaan, dat is ook niet gezond. En auto’s blijven lekker op benzine, gas en diesel rijden.”

Om elke scheet wordt tegenwoordig geroepen, maar soms mag een keutel ook best ingetrokken worden.

Beantwoorden

Goh, dit onderwerp heeft een paar jaar geleden ook al de revue gepasseerd…

Stel gewoon als gemeente inbouw houtrookfilters verplicht. Deze kosten rond de 300 euro en vangen tegenwoordig ongeveer 90% van het fijnstof af. Als je het snel in wil voeren geef er 100 euro subsidie op, probleem opgelost.

Beantwoorden

en wat dachten jullie van die vuurkorven in de zomermaanden? daar hebben wij hier (in een woonwijk) regelmatig last van. We zijn wel ooit naar binnen gemoeten savonds omdat de wind net verkeerd stond en onze buurman van een paar huizen verderop “oud hout” aan het branden was. Gezellig, naar binnen moeten en alles moeten sluiten op een avond dat het heerlijk weer is om buiten te kunnen zitten…..

Dus ik ben het er wel mee eens dat de gemeente hier iets aan gaat doen als het kan 🙂

Beantwoorden

De wereld staat in brand, en Groen Links Helmond maakt zich druk over houtkacheltjes. Ja, je kunt je maar ergens druk over maken.
Dit gaat toch nergens meer over beste mensen.

Beantwoorden

@Eddie op woensdag 6 januari 2016 om 17:01:

Ook die kleine problemen moeten worden aangepakt en opgelost. Wat kan Groen links Helmond nu bijdragen aan die zogenaamde “wereldbrand?”Laat daar die mensen in Den Haag en Brussel zich maar druk om maken….

Beantwoorden

Sommige reageerders bagatelliseren het probleem wel erg. Valt me toch een beetje tegen van Michiel van Geel die anders wel wat adequater commentaar levert. Lees maar eens deze andere pagina’s op de site die een aardig beeld biedt van het probleem en de activiteiten die toch in den lande (maar dus nog niet in Helmond) plaatsvinden:
http://houtrook.com/2014/10/27/wethouder-in-spagaat-om-klachten-houtrook/

Beantwoorden

@Giel van Hooff

Ik bagatelliseer niets. Ik vind alleen dat er veel gepraat wordt en er weinig concrete voorstellen komen. Een houtrookfilter lost niet alle problemen op, maar brengt ze wel terug naar een acceptabel niveau (mits er goed gestookt wordt). Laten we daar nou eens mee starten als gemeente, want zo duur zijn die dingen nou ook weer niet.

Zodra die dingen verplicht zijn kun je dan een gerichte campagne over bewust en juist stoken beginnen, zodat de uitstoot nog verder omlaag gaat.

Beantwoorden

Het grote probleem is water verstoken.
Hout geeft geen warmte maar is alleen maar bezig water te verdampen..
Wanneer je kachel direct naar een hoge temperatuur gaat bv.700-800 graden heb je geen probleem. Ook belangrijk voor speksteenkachels.
Ik maak mijn kachel aan met bv. 2 houtbriketten ( niet die rommel uit polen of oekraine etc of naaldhout of berken.) en leg er dwars een grote houtblok op .De temperatuur vliegt omhoog dus hoge verbranding. Het hout gaat niet meer liggen smeulen maar verbrand tot weinig of geen as. Geen rokende schoorsteen en die creosoot rommel niet. meer. Na een uur leg je in die gloeiende briketten massa weer een blok hout die dan direct vlam pakt. Maar de meeste stokers zijn aan het smeulen met hun kachel in combinatie met vaak rommelbriketten o.a. bruinkool (bruinkool heeft ook 19 % vocht) en dat geeft irritaties en een zeer slechte verbranding.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 11 januari 2016 om 09:42:

Die dingen heb je niet nodig..Maar doe net als in Duitsland , kachels ouder dan bv, het jaar 2000 mogen niet meer gebruikt worden.. Zij verhogen dat jaartal elk jaar. Daar moderne kachels een steeds betere verbrandingssysteem hebben. Kachels moeten een registratienummer bezitten en de controle wordt gedaan door een erkende schoorsteenvegers.Je moet toch je schoorsteen laten vegen anders ben je niet verzekerd.

Beantwoorden

Iedereen roept maar dat het de allesbranders en de slechte stokers zijn die het probleem veroorzaken. Natuurlijk is dat extra vervuilend. Maar ook bij het stoken van mooi droog hout in een goede kachel en op de goede manier komen er fijnstof (PM10, PM2,5 en ultrafijnstof), roet en giftige stoffen in de lucht, waarvan een aantal kankerverwekkend zijn (PAK’s).
Houtrook lijkt qua samenstelling op sigarettenrook, niet zo gezond dus. Houtrook wordt in verband gebracht met luchtwegaandoeningen, kanker, en vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten. Als in een woonwijk veel houtkachels branden, gaat de luchtkwaliteit gevaarlijk achteruit. Het fijnstof komt ook binnen in de huizen, zelfs al is alles dicht. Tal van organisaties (Longfonds, GGD) raden stoken op hout af.

Beantwoorden

Mischien is het waardevol om eens te denken over de rede dat mensen gaan stoken met hout en pelletkachels.
Ik denk dat dan de oplossing veel simpeler is dan van allerlij wetten en regeltjes maken.

Beantwoorden

Update 1:
In antwoord op de bovenstaande raadsvragen van GroenLinks gaf B&W de volgende antwoorden:

 1. Vraag: Bent u het met ons eens dat de gemeente tot taak heeft te bewaken dat onze inwoners een gezond woonmilieu hebben?
  Antwoord: Ja, binnen de juridische mogelijkheden en bevoegdheden die wij hebben.
 2. Vraag: Bent u het met ons eens dat onze inwoners door slecht stookgedrag van hun buren kunnen worden blootgesteld aan schadelijke rook, roetdeeltjes en fijnstof?
  Antwoord: Ja, bij mensen met astma en andere longaandoeningen kan dit tot problemen leiden. Ten aanzien van eventuele oplossingen volgen wij de landelijke ontwikkelingen van het Platvorm Houtstook (in oprichting). In dit Platform zal een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden samenwerken aan het verminderen en voorkomen van overlast en gezondheidseffecten van houtstook door particulieren.
 3. Vraag: GroenLinks is van mening dat bij overlast een inwoner een klacht moet kunnen indienen bij de GGD en/of een handhavingsverzoek bij de gemeente. Hiervoor zijn aanvullende normen nodig.
  Wij vragen het College hoe zij denkt dit -toenemende- maatschappelijk probleem in Helmond te kunnen oplossen. Tenslotte heeft Iedere inwoner recht op het inademen van schone lucht.
  Antwoord: Bij klachten kan worden gehandhaafd op de toepasselijke regels van het Bouwbesluit aangestuurde NEN norm en wordt onderzocht of de uitmondingshoogte van het rookkanaal op de juiste hoogte zit. Ook kan worden gewezen op een juiste manier van stoken en het gebruik van het juiste type stookhout . Omdat er nauwelijks (naleef- en handhaafbare) regels zijn – er is geen wettelijke normering – is het met name een kwestie van gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers (onderling) en gemeente. Bij het bevorderen van naleefgedrag is het nemen van eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief, en zelf organiserend vermogen van burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties, een belangrijk uitgangspunt. Dit is als zodanig ook opgenomen in de onlangs door het college vastgestelde Helmondse visie op naleving (pdf) (B&W 24-11-2015; in de Commissie BE van 17-12-2015 opiniërend besproken).
  In deze visie is aangegeven dat het in eerste instanties aan de burgers, bedrijven en/of (maatschappelijke) organisaties is om elkaar op normen en regels aan te spreken. Pas indien dit niet leidt tot de gewenste naleving, is het aan de gemeente als bevoegd gezag om burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties via een passende interventie toch tot naleving te bewegen. Bij het toepassen van de juiste interventie hoeft niet gelijk aan dwangmiddelen te worden gedacht. Het kan ook gaan om voorlichting/communicatie, overreden, belonen of waarschuwen. In het geval van rookoverlast is dit bijvoorbeeld indien elkaar aanspreken niet meer helpt of niet meer goed mogelijk is vanwege de scheefgegroeide verhouding. Ook is buurtbemiddeling een laagdrempelige manier om onderlinge problemen op te lossen en onderlinge communicatie te verbeteren. Daar waar ook een relatie huurder/verhuurder aan de orde is, kan de verhuurder zorgdragen voor het garanderen van het woongenot van de ene huurder t.o.v. de andere.
  Los van de vraag of het wel mogelijk is om adequate normen te stellen, zien wij op dit moment onvoldoende noodzaak aanvullende normen over houtstook op te gaan stellen. Wij trachten daarom via de juiste bemiddeling en/of voorlichting de klachtensituatie op te lossen.
  Door middel van goede communicatie zullen wij in de toekomst onze aandacht richten op name het voorkomen van verkeerd stookgedrag.
Beantwoorden

“Los van de vraag of het wel mogelijk is om adequate normen te stellen, zien wij op dit moment onvoldoende noodzaak aanvullende normen over houtstook op te gaan stellen.”
Vertel dat eens aan iemand met COPD die in de buurt woont van iemand die in de winter continu de open haard aan heeft. Als je al bijna geen adem kunt halen, dan is die extra fijnstof een ware marteling.

Beantwoorden

Houtrook lijkt in samenstelling op sigarettenrook (en op dieseluitstoot). Dat je anderen niet aan sigarettenrook mag blootstellen is algemeen maatschappelijk aanvaard. Daar zijn regels en normen voor, en er is ook enorm veel geld en onderzoek in roken en meeroken gestoken. Als je in de jaren ’60 op een rokerig kantoor werkte, kon je je rokende collega’s alleen vriendelijk vragen of het niet wat minder kon. De kans bestond dat je uitgelachen werd en dat men lekker doorpafte. Op dit punt zijn we nu met houtrook ook. Vervuiling door houtrook wordt nérgens echt gemeten of onderzocht, en als je er last van hebt moet je het onderling maar uitzoeken. Dat gaat dus niet werken, zoals alles wat vrijblijvend is. De gezondheid van mensen ligt op die manier in de handen van hun stokende buren, en verder hebben ze geen poot om op te staan.
De gemeente Helmond wil ‘verkeerd stookgedrag’ helpen voorkomen. Dit suggereert dat er ook ‘goed stookgedrag’ is. Maar houtstoken is sowieso een zeer slechte ontwikkeling in dichtbevolkte woonwijken. Hout is een vervuilende brandstof, veel vervuilender dan gas, warmtepomp of b.v. infraroodverwarming.
Het aantal houtkachels in Nederland neemt toe, en dit zal nog een enorm probleem worden en vele gezonde levensjaren gaan kosten.

Beantwoorden

@Hanz op vrijdag 19 februari 2016 om 11:01:

Nou, zelf uitzoeken, ik heb anders prima hulp gehad van de gemeente Helmond, heeft wel wat lang geduurd eer er actie kwam, maar het is nu opgelost.
Dus lof voor de gemeente.

Beantwoorden

Staatssecretaris Dijksma zet de toenemende problemen met houtrookoverlast weg als lokale kwestietjes tussen buren onderling, en doet er in de media lacherig over. PvdA, GroenLinks en D’66 geven intussen geen tegengas, hoewel zij eerder (kamer)vragen over dit onderwerp hebben gesteld. Kennelijk doorzien zij niet dat de ‘extra maatregelen van het Rijk’ die Dijksma voorstelt allemaal boterzacht zijn, omdat zij slechts op gedragsbeinvloeding zijn gebaseerd. Er komt als het aan Dijksma ligt géén aanvullende wet- en regelgeving. Het blijft bij het aanleren van zg. ‘verstandig stoken’ met ‘toolkits’ etc., en dat zal m.i. helemaal niets uithalen, omdat iedere stoker dat gewoon kan negeren. Dus: GroenLinks Helmond, verhef je stem!

Beantwoorden

@Twanneman
Fijn dat uw individuele probleem kon worden opgelost. Dat zal in sommige gevallen ook best mogelijk zijn. Waar het mij om gaat is dat het beleid dat de gemeente Helmond uitdraagt is gebaseerd op het landelijk beleid, en dat zegt dat burgers houtrookproblemen onderling maar moeten oplossen. Termen als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen initiatief’ zijn afhankelijk van de goede wil en de medewerking van stokers. Als die goede wil er nu eens niet is, omdat mensen menen dat zij het ‘recht’ hebben om hout te stoken of menen ‘duurzaam’ bezig te zijn, dan hebben gedupeerden niets om op terug te vallen. Ze zijn overgeleverd aan de luimen van hun buren en dat is onwenselijk.

Beantwoorden

SJEF JR.: aan welke ergere problemen denkt u? Volgens het CBS heeft 25% van de huishoudens een houtkachel (2016); volgens een enquête in Amersfoort heeft 30% van de bevolking daar last van (2016).
MICHIEL VAN GEEL: laat ons a.u.b. weten waar dat filter te koop is, want wij kennen het nog niet.
BETTIE: als je buurman oud hout stookt, is hij strafbaar; bel de politie. Oud hout is afval en de wet Milieubeheer (art. 10.2) zegt dat je afval niet mag verbranden.
GEMEENTES: wij hebben voor u een overzicht van de jurisprudentie, waaruit blijkt dat u succesvol kunt handhaven. Dit overzicht is uitgebreider dat wat u zelf kunt vinden.
HOUTROOKSLACHTOFFERS: meld uw situatie bij ons, dan kunnen wij u adviseren door middel van ons zeer uitgebreide Stappenplan. Ook kunnen wij u helpen in uw contact met de gemeente. Inclusief hulp bij een rechtszaak als uw gemeente uw verzoek tot handhaving afwijst.
CONTACT: u kunt ons bereiken via onze website: https://rookoverlast.wordpress.com/, of bel ons (gratis) op 06 49 13 77 77.
Werkgroep Rookoverlast.

Beantwoorden

@Martin van Raay op donderdag 25 mei 2017 om 16:59:

Googlen op “filter schoorsteen” levert bij de eerste paar links al een leverancier op die zegt 90% af te vangen en een leverancier die zegt 95% af te vangen. (Oekotube)

Laat dat overdreven zijn en dat ze maar 80% weten af te vangen, dan scheelt dat nog zeer flink met een situatie zonder filter. Vooral voor woningen met een open haard zouden deze filters gewoon verplicht moeten zijn. Maar ook als extra filter bij slechtere of oudere houtkachels kan het een oplossing zijn.

Dus zoals ik al eerder stelde: stukje subsidie erop vanuit de gemeente (of bijvoorbeeld opnemen in de regeling voor de duurzaamheidslening) en mensen voorhouden dat het nu nog vrijwillig en met subsidie is, maar dat er in de toekomst wel eens een verplichting zou kunnen komen.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Dag Gaby,
Je benoemt een heleboel problemen die ervoor zorgen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Je vergeet aandacht te besteden aan een groeiende ergernis in de wijken, waar in de zomer de vuurkorven, bbq enz. hun vertroebelende werk doen. Als dan het liedje van Gerard Cox (“Het is weer voorbij die mooie zomer”) weer afgestoft wordt en de houtkachels weer in de start/stookblokken staan wordt de omgeving weer vervuild met alle soorten milieuvervuilende stoffen die de leefomgeving (burenruzies) en de mensen in de buurten letterlijk opzadelen met allerlei enge ziektes. Vergeet daarbij niet de maatschappelijke schade aan de samenleving (ziekteverzuim, groeiende zorgbehoefte, vervuiling, …….)
Wordt het niet eens tijd dat we dit soort prehistorische taferelen uit de stad verbannen.
Brainport en slimme wijken moeten ons voortstuwen in de vaart der volkeren. Als de uitstoot van de houtkachels je langzaamaan de adem beneemt, ben je blij dat je nog een beetje vooruit komt.

Beantwoorden

@Puck op woensdag 7 juni 2017 om 16:21:

Dat probleem wilde ik ook benoemen. Ook ik heb veel last van met name houtkachels. Die barbecue is na 1 of 2 uurtjes wel weer voorbij. Maar als de wind fout staat lig ik de hele nacht misselijk in bed van die houtkachelrook. Daar komt nog bij dat de ventilatie in mijn woning geen nulstand kent en dus de hele nacht de rook het huis in zuigt, totdat je de stekker uit het apparaat trekt. Maar dan nog komt de rook door de raamkieren naar binnen.

Beantwoorden

Het is weer een mooie zomer en de geitenwollen sokken verzinnen weer een nieuw probleem. Wat hebben jullie toch een zwaar leven. Mogen we nou ook niet meer aan de bbq? Doe eens normaal, gaat wel erg ver met de betutteling! Ik zeg toch ook niet dat jullie die sokken uit moeten doen omdat ze er niet uitzien en regelmatig stinken? 😉
Ruikt juist heerlijk als mijn buurman een bbq heeft. Toen ik dat een keer per ongeluk net iets te hard zei, werden we meteen uitgenodigd om aan te schuiven. Hun zoon ging bij de nog geopende XL snel even wat extra vlees halen en daarna heerlijk gegeten, gebabbeld en gedronken. Gezellig toch?

Beantwoorden

Dat is fijn voor je Jan; prima buurtgenoten,
Maar als je bij de geur en stank van houtrook de luchtwegen letterlijk worden dichtgeknepen, kan de buurman nog zo gastvrij zijn, maar je krijgt geen hap door je keel.

Ik kan je verzekeren dat ik in de verste verte geen geitenwollensokken type ben. Je mag het betutteling noemen, maar mijn voorraadje medicijnen ter voorkoming van nog ernstigere klachten bij houtrookoverlast liegt er niet om. Misschien toch slim om eens vanuit een ander perspectief naar de gevolgen van houtrook te kijken.

Was het misschien een bbq op gas; daar heeft nauwelijks iemand last van. Kan ook hartstikke gezellig zijn. We leven immers niet meer in de tijd van berenvellen waar een houtvuurtje nodig was om de saamhorigheid te bevorderen.

Beantwoorden

@Jan op donderdag 8 juni 2017 om 10:32:

Ik hoop dat je ooit eens aan de lijve meemaakt hoe je ademhaling strikt onvoldoende zal zijn om normale dagelijkse dingen te kunnen doen, want jouw uitlating is niet normaal door een stempel van betutteling op COPD mensen te leggen.
En als je medici als geitenwollensokken gaat neer te zetten, is dit voor mij aanleiding om je langs hen te sturen om je hersenpan eens als eerste na te laten kijken.
Vreet maar lekker door op kosten van je buren en van de samenleving, want werken doe ik je kennelijk ook niet.
Ja ik weet wie nu je bent, een klaploper en te dom om te lezen dat het gaat niet om BBQ maar over overlast dmv fijnstof via houtstook |

Beantwoorden

Mobiliseer heel Helmond om zaterdag 11 november naar de bijeenkomst te komen in het Annatheater. Dan kun je je zegje doen over de luchtvervuiling in Helmond en omstreken.

Beantwoorden

@Puck op donderdag 8 juni 2017 om 16:25:

We komen er samen wel uit 🙂 Op de website van de gemeente staat

Overlast van stoken in houtkachels en open haarden
Maandag 20 november 2017

Het stoken van hout brengt warmte en gezelligheid in huis. Maar houtkachels en open haarden kunnen ook gezondheidsklachten en klachten over stank veroorzaken, zeker in dichtbebouwde gebieden. Wat kunt u doen aan deze overlast?
.
Tips voor goed stoken
Wanneer u op onverantwoorde wijze stookt, neemt het gehalte koolmonoxide en andere schadelijke stoffen in de rook toe. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. Door op de juiste manier te stoken kan er veel overlast worden voorkomen. Vaak gaat om een paar simpele maatregelen. Stook bijvoorbeeld alleen droog, onbehandeld hout en stook niet bij windstil of mistig weer. Op de website van het RIVM staan meer handige tips om verantwoord hout te stoken. Met behulp de website http://www.stookwijzer.nu kunt u kijken of stoken verantwoord is.

Overlast door rook?
Probeer dit dan eerst zelf op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat 3 van 4 houtstokers wel maatregelen willen nemen om overlast te beperken. Met een goed gesprek en simpele maatregelen om het stoken te verbeteren kan de overlast afnemen. Denk bijvoorbeeld aan andere stooktijden of het gebruik van een ander soort brandstof.

Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling Helmond. Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend; beide partijen werken mee aan een mogelijke oplossing. U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling via tel. (0492) 59 8989 of e-mail: [email protected].

Komt u er samen niet uit?
Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u overlast melden bij de gemeente via e-mail: [email protected]. Geef hierbij duidelijk aan waarom er sprake is van overlast en welk perceel de overlast veroorzaakt. De gemeente controleert alleen op naleving van de regels in het Bouwbesluit (www.bouwbesluitonline.nl) door vast te stellen of de bouwconstructie en het rookkanaal voldoen aan de eisen. Is dit het geval, dan zijn de mogelijkheden voor de gemeente om handhavend op te treden beperkt.

Beantwoorden

Weer wat nieuws over de hout- (pallet) kachels:

Dat open houtvuur in kachels en open haarden slecht is voor het milieu wisten we al. Maar het blijkt ook slecht voor de mensen rond die die kachel en open haard. Oók van gesloten houtkachels. Het fijn stof – buitengewoon slecht voor je gezondheid – blijft niet in de kachel. ‘Ja’, zegt Tim Nawrot, professor milieu-epidemiologie aan de Universiteit Hasselt tegen De Standaard. ‘Fijn stof bestaat uit zulke kleine deeltjes dat ze via de longen in het bloed terecht kunnen komen. Ze zullen dus ook gemakkelijk door de spleten van een kachel raken.’

Bij metingen nam de hoeveelheid kwaadaardige stoffen met 20 tot 70 procent toenam wanneer het vuur werd aangestoken. In één geval was er zelfs sprake van een stijging met 300 procent. En dan gaat het met name om polyaromatische koolwaterstoffen (de ‘PAKs’). Die zijn kankerverwekkend.

http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/757246/open-haarden-en-houtkachels-zijn-heel-ongezond.html

Beantwoorden

Wat een bull shit alsof er rook en fijnstof uit een gesloten kachel de woonkamer in zou kunnen komen dan heb je een flut en of een defecte kachel.
Een goed gestookte gesloten houtkachel heeft ca 30 tot 50 m3 lucht per uur nodig voor zijn verbranding hij zuigt dus lucht aan ook door een klein gaatje of spleetje.
Heb je ooit wel eens de deur van een brandende kachel geopend? Niet dus je zult versteld staan dat je door het vacuüm best wat kracht moet zetten.
Een filter ja prima goed idee maar , laat mensen lekker hun kachel stoken.

Beantwoorden

@Rob op dinsdag 22 januari 2019 om 19:23:

Als de uitkomst van een meting afwijkt van wat je op grond van je wereldbeeld zou verwachten, zijn er twee mogelijkheden: de meting is niet goed uitgevoerd, bijvoorbeeld doordat de onderzoekers inderdaad aan een flut- of defecte kachel hebben zitten meten, of je wereldbeeld klopt niet. Vaak is het van allebei een beetje: metingen kunnen altijd beter, en ons wereldbeeld ook. Dat is de charme van onderzoeken, dat je ervan leert.

Waar vuur is, zijn luchtwervelingen die stukjes van het brandende materiaal kunnen rondslingeren. In Scheveningen kunnen ze ervan meepraten. De luchtstroom zal vast wel voornamelijk vanuit de kamer via de kachel en de schoorsteen naar buiten zijn, maar misschien wordt er af en toe toch wat fijnstof de andere kant op geslingerd.

Of misschien is het de instromende lucht zelf die ook voor uitstroom zorgt. 30 m3 per uur is 500 liter per minuut, bijna een emmer per seconde. Zet maar eens een douche zo krachtig aan en kijk waar het water nog meer terechtkomt behalve in het verlengde van de straal.

Er zijn nog wel meer verklaringen denkbaar. Ik weet te weinig van houtkachels om te kunnen zeggen wat er precies gebeurt, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat het fijnstof op onvoorspelbare wijze wordt verspreid, juist omdat het zo licht is. Denk maar aan sigarettenrook die soms te ruiken is terwijl je een luchtstroom in de richting van jou naar de roker voelt.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 24 januari 2019 om 20:55:

Ik begrijp echt niet dat jij een menig ventileert over dit onderwerp.

Iedereen is het met je eens.

Probeer de wereldleiders maar eens te overtuigen.

Beantwoorden

Wat een drukte om een honderd tal houtkachels in de rijpelberg die dagelijks branden…
Ennatuurlijk is volop bezig een reusachtige biomassa centrale te bouwen die straks ca 5000 woningen gaat voorzien van warm water en verwarming.
De uitstoot van biomassa bevat 50% meer c0 2 en fijnstof als een kolen centrale maar is op papier co 2 neutraal…..
Fijn als straks de wind onze kant op staat 5000 houtkachels erbij.
En maar zeveren en zeuren over een honderd houtkachels terwijl er een mega vervuiler in aanmaak is.
Uiteraard ben ik voor verantwoord stook gedrag en ben ik best bereid een filter te instaleren maar laten we wel even verder kijken naar die mensen die echt een plaat voor hun kop hebben en onder hun ogen een mega vervuiler lekker zijn gang laten gaan.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *