Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Speelhuis-dossier

Alle weblogitems (vaak met veel foto’s) over theater ’t Speelhuis sinds dat donderdag 29 december 2011 afbrandde en daarna verhuisde naar de Onze Lieve Vrouwekerk.

Een vol Speelhuis (video)

De bewegende beelden van de voorstelling waarmee theater Het Speelhuis haar Openingsfestival startte, kwamen gisteren vrij. Op die donderdag 27 september in 2018 maakte onze toenmalige stadskunstenaar Thomas Pieters (van hét Helmond-lied) met zijn muzikale vrienden een voorstelling.
In een vol Speelhuis verzorgde hij met Dave Vermeulen, Senna Willems en Leatitia Gerards het Helmonds deel. Zij werden aangevuld door onder meer Gerard van Maasakkers, Anneke van Giersbergen en Orgelvreten.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
15reacties

Van den Waardenburg: Mariaschool (deel 2)

Als inwoners van Helmond zijn we terecht trots op onze stad! Zo hebben we een prachtig kasteel in het stadscentrum, kun je lekker wandelen in stadspark de Warande en hebben we tijdens de zomermaanden de Kasteeltuinconcerten die door jong en oud worden bezocht. Uiteraard is dit geen uitputtende opsomming, maar misschien zijn dit wel een van de dingen die – volgens de Atlas voor gemeenten – van Helmond de gelukkigste gemeenten van Zuidoost-Brabant maken.Lees verder »

6reacties

Q&A over sloop van de kop van Mariaschool

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vanavond schriftelijke vragen aan B&W over het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool (de kop) bij het Speelhuis aan de Kromme Steenweg.
Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op 21 juni 2017 stond in het Eindhovens Dagblad het volgende bericht:

“Het duurt iets langer voordat bekend is wat er gaat gebeuren met het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool in Helmond. Komend najaar verwacht het gemeentebestuur te weten of de monumentale façade een nieuwe invulling krijgt, of toch plat gaat.”.

Tijdens de commissievergadering van 15 november 2016 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad (alle partijen m.u.v. het CDA) aangegeven de kop van de Mariaschool te willen behouden. Hierbij is de mogelijke invulling van het pand niet als voorwaarde gesteld. Het slopen van de kop van de Mariaschool is dan ook tegen de wens van de gemeenteraad. Het krantenartikel doet echter vermoeden dat het slopen van het gebouw nog een optie is. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.
  2. Erkent het college dat de sloop van de kop van de Mariaschool indruist tegen te uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om het gebouw te behouden?
  3. Kan het college bevestigen dat het gebouw behouden blijft?
  4. Waarom zijn we als gemeenteraad niet proactief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het Speelhuis en de kop van de Mariaschool?

Uit het krantenartikel hebben we ook vernomen dat eerdere ideeën voor de invulling van het pand stuk liepen op het gebrek aan geld.

  1. Is het college actief op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebouw?
    a. Zo nee, waarom niet?
    b. Zo ja, dan ontvangen wij graag een update van de initiatieven die reeds zijn onderzocht.
18reacties

Herbouw Speelhuis begint precies op tijd

Met de onthulling van het bouwbord dinsdagmiddag 20 december door wethouder van Frans Stienen begint de officiële start van de herbouw van Theater Speelhuis. Met nog 9 dagen te gaan, voldoet de gemeente daarmee aan een belangrijke voorwaarde van de verzekeraars. Deze ‘start herbouw’ moest namelijk uiterlijk binnen 5 jaar beginnen na de verwoestende brand op 29 december 2011.
Aan deze officiële start van de herbouw is sinds die brand veel voorafgegaan. Na de vestiging van het tijdelijk theater in de OLV-kerk, werd in maart 2014 besloten het theater daar definitief onder te brengen. De kerk en pastorie werden gekocht en er werd een ontwerp gemaakt voor het theater en plein (zie de 9 impressies).
Voor de herbouw werd in januari 2016 een investeringsbudget van 9,8 miljoen vastgesteld. De bouwaanbesteding is doorlopen, de aannemers zijn geselecteerd en de opdracht is inmiddels gegund. De (her)opening van Theater Speelhuis in de Onze Lieve Vrouwekerk is in het voorjaar van 2018 gepland. Wil je alvast virtueel rondlopen en kijken in het volledig vernieuwde Speelhuis van 2018, ga dan naar Virtueel Helmond.
Over de financiën meldt B&W deze week: “De aanbesteding voor het permanent maken van Theater Speelhuis is hoger uitgevallen dan was voorzien. Dit betekent dat er binnen de diverse onderdelen van het projectbudget verschuivingen plaatsvinden en er bij de realisatie steeds verantwoord keuzen gemaakt moeten worden ten aanzien van het uitvoeringsniveau. Wij hebben de verwachting dat dit haalbaar is zonder dat dit ten koste gaat van de uitstraling en gebruikswaarde van het nieuwe theater.” We weten niet wat de consequenties daarvan precies zijn  De contractvorming zit op dit moment in een afrondende fase en daarom wil B&W daar nu nog niet verder gedetailleerd op ingaan.

In de reacties hieronder staan updates.

4reacties

Speelhuis-kerk voor 1 miljoen euro gekocht

De gemeente koopt voor 1 miljoen euro de OLV-Kerk van R.K. Parochie H. Damiaan De Veuster. Sinds 2013 is in dat kerkgebouw theater Speelhuis gehuisvest. De kosten van deze aankoop komen ten laste van het herbouwbudget van een kleine 10 miljoen. Vorig jaar liet wethouder Frans Stienen al weten dat hij met het bisdom en de parochie in gesprek was om dat gehuurde kerkgebouw te kopen. De naastgelegen voormalige pastorie dat onderdeel van het theatercomplex wordt, kocht de gemeente eerder dat jaar al.Lees verder »

18reacties

Van den Waardenburg: Mariaschool

Onlangs is in de commissie Omgeving het nieuwe ontwerp van de aanbouw aan theater ’t Speelhuis gepresenteerd. Mooie plannen die het Speelhuis nog meer in de kijker moeten spelen. Het nieuwe ontwerp dat voornamelijk bestaat uit glazen gevels biedt meer ruimte, zodat (onder meer) een grotere foyer ontstaat en een ruimte waarin voorafgaand aan een theatervoorstelling lezingen gehouden kunnen worden. Deze lezingen worden nu regelmatig gehouden in de Mariaschool. Het is nu echter maar de vraag wat er met deze school, met haar karakteristieke gevel uit 1914, moet gebeuren.Lees verder »

3reacties

Start voorbereidingen voor Speelhuis-facelift

Om eind dit jaar te kunnen beginnen met de grote facelift van Theater Speelhuis, starten deze maand de voorbereidende werkzaamheden.
De eerste klus bestaat uit het kappen van 35 bomen en een aantal struiken rondom het Speelhuis. De aannemer begint daaraan in de week van 22 februari en zal er een dag of 3 werk aan hebben. Om vogels niet te verstoren tijdens het broedseizoen worden die bomen nu al gekapt. Op een later tijdstip worden er nog 8 bomen in de Kromme Steenweg gerooid. Via deze bewonersbrief (pdf) met tekening met de te kappen bomen, werden de omwonenden daarvan al op de hoogte gesteld. In het voorjaar van 2018, nadat de werkzaamheden voor deze facelift helemaal klaar zijn, plant de gemeente nieuwe bomen en ander groen in de omgeving van het theater.Lees verder »

6reacties

Sneakpreview Speelhuis-facelift (impressies)

– PRIMEUR –
Dinsdagavond presenteert architectenbureau Van Dongen – Koschuch, het Voorlopig Ontwerp van theater Speelhuis aan de gemeenteraad, maar jij kunt het nu al zien. Architect Mike Heemrood maakte dat ontwerp na veelvuldig overleg met de gebruikers: de mensen van het Speelhuis. Zijn ontwerp bouwt voort op het ontwerp waarmee zijn bureau in april won. Het Speelhuis is akkoord, nu is het aan de gemeente om akkoord te gaan.
Zoals al bekend, gaat een transparant paviljoen met veel glas de (voormalige) OLV-kerk ‘omarmen’ en komt de hoofdingang aan het nieuw te realiseren cultuurplein. Naar nu blijkt komt aan de zijde van dat nieuwe plein een multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld kleinere optredens en lezingen. ’s Zomers kan de gevel daarvan helemaal geopend worden zodat de publieke ruimte en het gebouw 1 geheel worden.Lees verder »

14reacties

Speelhuis krijgt grote facelift, 9 impressies

Theater Speelhuis in de OLV-kerk krijgt een grote facelift die in 2018 voltooid moet zijn. Dat wordt betaald van de verzekeringspenningen waarop de gemeente nog recht heeft vanwege het afbranden van het oude Speelhuis eind 2011.
Hieronder zie je in 7 afbeeldingen hoe het gaat worden. Architectenbureau Van Dongen-Koschuch maakte dat ontwerp en won daarmee van 4 andere bureaus.
Daaronder een impressie hoe het ook had kúnnen worden als de gemeente dat ontwerp van LX ARCHITECTEN had gekozen. En tenslotte zie je een foto van de OLV-kerk vanuit de lucht voordat ’t Speelhuis daar haar intrek nam.

Lees verder »

1reactie

Nominatie Speelhuis voor prestigieuze Europese architectuurprijs

De omvorming van de O.L.V. kerk tot het nieuwe Theater Speelhuis is genomineerd voor de ‘Mies van der Rohe Award’. Met deze 2-jaarlijkse prijs beloont de Europese Unie hedendaagse architectuur in Europa voor de beste bijdrage aan de ontwikkeling van ideeën en technologieën in stedelijke ontwikkeling. De winnaar ontvangt zestigduizend euro. De prijs die sinds 1988 wordt uitgereikt, behoort tot Europa’s meest prestigieuze architectuurprijzen. Het niet onaardig vormgegeven concert- en congresgebouw Harpa in Reykjavik (IJsland) won deze prijs 2 jaar geleden, zie ook de lijst van alle winnaars tot heden.
Behalve dat de universiteitscampus in Kalding en het Moesgaard Museum in Aarhus (beide in Denemarken) ook genomineerd zijn, weten wie niet wie de andere kanshebbers zijn voor de editie 2015.
Het nieuwe Speelhuis-ontwerp is van architectenbureau cepezed uit Delft, zij ontwierpen ook de nieuwe Cacaofabriek. Aan dit bureau was de taak het door Piet Blom ontworpen en in december 2011 afgebrande theater in deze kerk een nieuwe plek te geven. In juni ontving het Speelhuis al een Design Award.

Design Award voor Theater Speelhuis

Bij het opzetten van het nieuwe Theater Speelhuis waren Theateradvies BV en architectenbureau cepezed betrokken. Daarvoor werden zij maandag op de Internationale Theatre Engineering and Architecture conferentie in Londen onderscheiden met de runner-up prijs. Deze prestigieuze design award werd uitgereikt door de Society of Theatre Consultants. Een prachtige prijs aldus de woordvoerster van het Speelhuis waar we erg blij mee zijn.
Deze organiisatie reikt eens in de 4 jaar de Practical Excellence in Design Award uit aan een theater dat zowel voor het publiek als de artiesten een gastvrije en inspirerende plek is, gecombineerd met uitstekende technische faciliteiten. Theater Speelhuis was 1 van de genomineerde theaters en de Engelse jury is het theater in de OLV-kerk komen bezoeken. Niet alleen zij, maar ook het publiek en de artiesten zijn vrijwel uitsluitend positief over het theater: “De fantastische akoestiek, de heerlijke stoelen, het goede zicht op het toneel en de bijzondere omgeving. Het is zo knap wat ze hier voor elkaar gekregen hebben. Ze zijn echt gek als ze nog een nieuw theater bouwen.”
Andere genomineerde theaters waren onder andere het Royal Shakespeare Theatre in Engeland, de MAC in Noord-Ierland, het Royal Opera House in Oman en het Musiktheater am Volksgarten in Oostenrijk. De eerste prijs werd maandag gewonnen door het Stavanger Concert House in Noorwegen.

10reacties

Renovatie paalwoningen begonnen

Gisteren werd het bouwbord van de renovatie van de 2 paalwoningen geplaatst. Bij de brand van theater ’t Speelhuis 21 maanden geleden werden die woningen ernstig beschadigd
Dinsdag werd begonnen aan deze 2 laatste zichtbare herinneringen aan de brand. De opvallende oranje afdekzeilen die deze onbewoonde panden tegen neerslag beschermen, zullen verdwijnen. De ene kubus wordt opgeknapt, de andere (die het dichtst bij de bibliotheek staat) is niet meer op te knappen, die kubus wordt vervangen door een nieuwe. Wie daarin wil gaan wonen: eigenaar Adriaans Vastgoed uit Stiphout verkoopt de leegkomende paalwoningen voortaan. Er staat er nu 1 te koop voor 157.500 euro.

Lees verder »

28reacties

3 Locaties voor permanent Speelhuis

Uitbreiden van het theater in de Onze Lieve Vrouwekerk (OLV), een groot commercieel theater op Suytkade in combinatie met de OLV-kerk, of toch een nieuw theater bouwen in het centrum. Dat zijn volgens B&W de 3 mogelijkheden voor het permanente theater over een aantal jaar.
Wat ooit theater ’t Speelhuis was werd eind december 2011 verwoest door een brand. Sinds begin dit jaar zit in de OLV-kerk het tijdelijk theater. Voor het permanente theater heeft de gemeente onderzocht of er private partijen zijn die een theater willen ontwikkelen. Ook is gekeken wat financieel haalbaar is met de beschikbare middelen (de brandverzekering plus de jaarlijkse gemeentelijke subsidie).
Aan de gemeenteraad is het nu om te beslissen welke van de 3 mogelijkheden verder wordt uitgewerkt. Op maandagavond 23 september hebben zij daarover een openbare commissievergadering. Begin 2014 geeft B&W dan een concreet voorstel van de gekozen mogelijkheid.
Lees verder »

11reacties

’t Speelhuisplein is geopend!

In alle vroegte vandaag zijn rondom ’t Speelhuisplein de hekken verwijderd. Elke Helmonder (en ook niet-Helmonder natuurlijk) heeft nu vrije toegang tot het plein. Het spienzen door de hekken (of het bekijken van onze digitale foto’s van de aanleg van dit plein) is nu verleden tijd.
Zoals we woensdag al aankondigden, wordt ’t Speelhuisplein zaterdag 27 april officieel geopend. Maar waarom zou je daarop wachten als je er nu al op kunt?
Frank Vincent was waarschijnlijk de eerste Helmonder die dat deed. Wim van den Broek was de eerste fotograaf ter plekke en maakte onderstaande foto’s voor de weblog van een toen nog leeg plein.
Neem een kijkje zo lang het nog kan, op termijn komen er waarschijnlijk winkels.

Lees verder »

5reacties

Ko: Theater Speelhuis

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondDe komende vijf jaren is de Onze Lieve Vrouwekerk dé plek voor de grotere theaterproducties in onze stad. Veel Helmonders hebben inmmidels al een kijkje kunnen nemen op de nieuwe tijdelijke locatie van theater Speelhuis. De reacties zijn zeer positief en velen zijn aangenaam verrast door de kwaliteit. Ook de unieke ambiance van de kerk is goed behouden gebleven. Maar het tijdelijke theater is nog niet eens officieel in gebruik genomen of gemeenteraadsleden zijn al met elkaar in gesprek over de toekomst van een permanent theater. De discussie is losgebarsten: welk theaterconcept? Welke locatie? Hoe te exploiteren?

Aanstaande dinsdag besluit de raad over de fiattering van een werkbudget van €100.000,- om het vervolgproces voor een nieuw theater nader vorm te geven. Een samenwerkingsverband met een marktpartij in een zogenaamde Publiek-Private Samenwerkings-constructie (PPS) is interessant om nader te onderzoeken. Mogelijk komt dan ook een ander ambitieniveau en financiële ruimte in beeld. Naast voors zijn er echter ook tegens te benoemen als het gaat om PPS-constructies (zo is een dergelijke constructie met ontwikkelaar Van Wijnen op Suytkade geen schoolvoorbeeld geweest). Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over taak- en risicoverdeling.

De vraag of Helmond behoefte heeft aan een nieuwe, grote theaterzaal is legitiem. Er is namelijk een enorme investering mee gemoeid. Wij zullen er in ieder geval veel gemeenschapsgeld bij moeten leggen. Een andere relevante vraag is hoe de nieuwe locatie exploitabel te maken. In de discussie wordt regelmatig gesproken over de positie van Helmond binnen de B5-gemeenten (de vijf grootste steden van Brabant) als het gaat om zaken die de anderen wel hebben en Helmond niet. Het argument “omdat zij dat ook hebben” is voor GroenLinks niet valide om over uitbreiding te praten. Concurreren met het Muziekgebouw of Parktheater in Eindhoven kunnen we niet. Bovendien vinden veel Helmonders het niet erg om het openbaar vervoer of de auto naar Eindhoven te pakken voor de grotere producties. Daarnaast zijn er in de regio voldoende theaters aanwezig die nagenoeg dezelfde capaciteit als ’t Speelhuis kunnen bieden.

Investeer niet in capaciteit, maar in kwaliteit. Zoek daarin juist onderscheidendheid ten opzichte van de regio. En zoek ook de samenwerking met de regio op zodat programmering afgestemd kan worden. Juist onderscheidendheid en kwaliteit in het cultuuraanbod zal Helmond positioneren op de culturele kaart van de regio. Dit zal ons inziens de aantrekkelijkheid van de stad vergroten.

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

50reacties

Aanleg van ’t Speelhuisplein (foto’s)

Maandagochtend werd gestart met de aanleg van het tijdelijke Speelhuisplein. De eerste contouren van dat nieuwe plein zijn inmiddels zichtbaar. Van de 6 zijdes die de omlijning van de grote zeshoek vormen, zijn er 5 gelegd. En in het midden daarvan geven de witte pijpjes in de grond aan waar de bomen komen. De plek waar 13 maanden geleden nog ’t Speelhuis stond, krijgt langzaam zijn voorlopige eindbestemming.
De gemeente verwacht dat het Speelhuisplein (conform het ontwerp) rond 1 maart klaar is. Het is nog niet bekend waar het tijdelijk plein voor gebruikt zal gaan worden. “Wij hopen en vertrouwen op creatieve en innovatieve ideeën uit de stad” laat de gemeente weten.
Vorige maand werd het terrein tot 1 meter opgehoogd (ten opzichte van de begane grond), zie deze en deze foto. Zodoende ontstaat er een verhoging in het midden met geleidelijk aflopende randen. In de periode daarvoor werden de vloeren en betonrestanten in de grond verwijderd, zie hier.
Hieronder 8 foto’s van maandag tot en met vandaag. Hebben we meer foto’s van de vorderingen, dan plaatsen we die in de reacties hieronder.

Lees verder »

1reactie

De TextielBaron: Het verdriet

De TextielBaronWat is het toch een vreemd gezicht. En wat doet het pijn om langer dan een ogenblik te kijken naar de plek die ooit zo markant was. Een leegte. Hol, kaal, verlaten, inhoudsloos. Het doet me veel verdriet als ik over de Watermolenwal fiets en het nu echt bijna verdwenen Speelhuis zie. Slechts enkele restanten staan nog overeind. Als een stil protest tegen wat er gebeurd is. Alsof deze restanten voorbijgangers willen overtuigen dat het allemaal toch nog goed komt. Alsof ze een sprankje hoop geven door je in de herfstzon toe te spreken. “Ik ben er nog, hoor!”, zegt de anderhalve kubus die eenzaam op de Helmondse Ground Zero staat.
Maar schijn bedriegt. Natuurlijk. Over een week staat er niets meer van wat eens een prestigeobject was. Een baken van licht in de stad die toen (eind jaren 70) hard achteruit holde. Helmond had weer iets om trots op te zijn. Het gaf menig Helmonder weer een gevoel van trots dat zoiets in hun stad gebouwd werd. Tuurlijk, veel Hellemonders mopperden. Wa dèh kòòst! Maar ondertussen wel stiekem trots zijn uiteraard. En die trots, precies díe trots, zorgde ervoor dat veel Helmonders verdriet hadden, eind vorig jaar. Kijkend naar de brand heb ik volwassen mensen een traantje weg zien pinken. Het theater(tje) was een icoon van de stad geworden. Beroemd in theaterkringen en ver daarbuiten. Dat werd direct na de brand duidelijk, gezien ook de media-aandacht.
‘In d’n brand, oit d’n brand’, hoor je wel eens zeggen. Ook rondom ‘t Speelhuis. Want de teloorgang van het eens zo beroemde theater biedt ook kansen. Kansen op een nieuw theater, dat qua allure past bij de moderne stad die Helmond geworden is. Er zal de komende jaren genoeg gediscussieerd worden over de mogelijkheden. En er zal uit die discussie ongetwijfeld een besluit volgen om bij de cacaofabriek of elders een nieuw theater te bouwen. Een nieuw theater met vijftienhonderd stoelen en een programma met louter A-artiesten, die uit de hele regio publiek trekken. Dat kan, en is helemaal prachtig.
Maar ik hoop één ding. Ik hoop dat de te zijner tijd dienstdoende wethouder de hierboven omschreven pijn in zijn achterhoofd houdt. Dat de betreffende bestuurder niet enkel bezig is met het zetten van zijn eigen stempel op een nieuw te bouwen theater. Ik hoop dat het college dat dan lekker warm op het Helmondse pluche zit, nog eens denkt aan de nu nog overeind staande anderhalve kubus. Luister naar wat die u vertelt: vergeet ’t Speelhuis niet.

De TextielBaron

9reacties

De nieuwe inrichting Speelhuis-terrein

– PRIMEUR –
Het ontwerp van ’t Speelhuis-terrein is nu wel bekend, het wordt een plein met bomen. De impressies en tekeningen:


Als je het bovenstaande in het grootst mogelijke formaat wilt zien, kijk hier (pdf). Je ziet de tijdelijke herinrichting van het terrein waar ooit ’t hele Speelhuis stond. Die is nodig omdat dat terrein nog zeker nog enkele jaren braak zal liggen voordat duidelijk is wat er zal komen. Om die reden gaat de gemeente het terrein fatsoeneren en betrekken bij ‘de centrumbeleving’.
Het ontwerp volgt de contouren van het gebouw van ’t Speelhuis. Het toegepaste materiaal bestaat uit vliegerstenen. In het midden op het plein komen een aantal bomen die de belijning van de theaterzaal volgen en de paalwoningen suggereren. De afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de gemeente maakte dit ontwerp.
Over het aanvankelijk concept is overlegd met Abel Blom, de zoon van de architect van ’t Speelhuis Piet Blom. Volgens de gemeente vond hij het een erg leuk idee. Op zijn suggestie is de bomencirkel in het ontwerp gebracht. Het idee is ook besproken met de exploitanten van lunchroom Komma (in de bieb) die er ook content mee zijn.
Op dit moment wordt het ontwerp besteksgereed gemaakt. De kosten van de herinrichting worden betaald uit de voorziening Stedelijke Vernieuwing Centrum. Het werk zal zo veel als mogelijk is, direct uitgevoerd worden nadat de sloopwerkzaamheden gereed zijn. Wanneer dat precies is, is moeilijk in te schatten. Het gebouw wordt eerst tot aan het begane grond niveau gesloopt. Vervolgens gaan verzekeringsexperts bepalen of de begane grondvloer ook total loss is en verwijderd moet worden. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de fundering en de heipalen voorlopig blijven zitten totdat er meer duidelijkheid is over het nieuwe theater en de definitieve bestemming van het terrein.

29reacties

Foto’s sloop van ’t Speelhuis (deel 3)

Vanmorgen om 07.30 uur is dan de échte sloop van ’t Speelhuis begonnen. Het eerst was het voormalige laad- en losdek voor de artiesten aan de achterkant van het theater aan de beurt.

 

Na deel 1 en 2 van de sloop en de afscheidswandeling door ’t Speelhuis dit weekend, nu dus deel 3: de sloop tot maaiveldhoogte. Nol, de verantwoordelijke man ter plekke van sloopbedrijf Koole, denkt daarvoor zo’n 2 weken nodig te hebben. Na de sloop zijn er nog een paar weken nodig voor de afvoer van al het puin.
Hieronder zul je de komende weken natuurlijk weer alle foto’s daarvan gaan zien.