6reacties

Van den Waardenburg: Bezuinigingen


In november 2014 wordt de begroting voor 2015 in de gemeenteraad van Helmond behandeld en daarin moet wederom worden bezuinigd. Bezuinigen is niet leuk. Je wordt soms gedwongen te stoppen met het verrichten van taken die nuttig zijn voor de Helmonders en dat is tegennatuurlijk voor een politicus. Een lastige vraag blijft natuurlijk; waarop moet de gemeente bezuinigen en hoe? Ga je met de spreekwoordelijke kaasschaaf over de verschillende taken en diensten of grijp je op een paar beleidsterreinen fors in door grotendeels te stoppen met een aantal taken? Het klinkt vreemd, maar bezuinigen heeft ook een voordeel. De standpunten en idealen van de verschillende politieke partijen worden namelijk goed zichtbaar. Daar waar de ene partij ervoor kiest om te blijven investeren in sociale dienstverlening en daarvoor de onroerendzaakbelasting wil verhogen, wil de andere partij dit juist niet en kiest voor harde bezuinigingen.

Het is nog even wachten voordat we antwoord zullen krijgen op de vraag waarop dit college van burgemeester en wethouder wil gaan bezuinigen. Vast staat wel dat het college zware keuzes moet maken en dat dit niet makkelijk is met een college bestaande uit de linkse partijen SP en GroenLinks en de rechtse partijen VVD en CDA. D66 hoop dat een gematigde lijn wordt gekozen waarin het sociaal beleid en de zorg op peil blijven, maar de onroerendzaakbelasting ook niet te hard stijgt.

Een van de eerste concrete bezuinigingsvoorstellen die het college onlangs presenteerde heeft al het nodige stof doen opwaaien. Het college heeft besloten de uitvoering van de wettelijke verplichting om inwoners in de gelegenheid te stellen gratis te trouwen te wijzigen. Niet langer zal een ambtenaar van de burgerlijke stand in een apart zaaltje op de tweede verdieping in het bestuurscentrum van Boscotondo het huwelijk voltrekken, maar zal dat doen aan de balie in de kale hal van de Stadswinkel. Daarbij mogen enkel de getuigen aanwezig zijn en dus niet alle naasten. Een niet al te warme en aantrekkelijke gedachte. Zeker niet voor de sociale minima die uit kostenoogpunt moeten kiezen voor gratis trouwen. Daarnaast zet het ook geen zoden aan de dijk. Als hiermee enkele duizenden euro’s kunnen worden bespaard dan is het al veel. Als dit een voorteken is voor de bezuinigingen van het huidige college, dan is er nog een lange weg te gaan voordat de benodigde bezuiniging van ongeveer 9 miljoen bij elkaar is gesprokkeld. Door de PvdA zijn reeds vragen gesteld over deze wijziging van de gratis variant. Zoals terecht wordt gesteld had de wetgever deze wettelijke eis nooit ingesteld als de huwelijksvoltrekking enkel kon volstaan met het jawoord en de ondertekening van een akte. D66 is dan ook benieuwd naar de beantwoording en hoopt dat het college een uitzondering zal maken voor geliefden die leven van een sociaal minimum en daarom gratis willen trouwen. Mogelijk zou een extra variant toegevoegd kunnen worden om de kosten voor het gratis trouwen op te vangen. Te denken valt aan het trouwen voor een redelijk bedrag op een doordeweekse dag op de tweede verdieping van de Boscotondo. Een oplossing die in ieder geval het overwegen waard is.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
6 reacties
Reageer

@ hoi Gaby
Even voor de goede orde: ook Helmond Aktief doet actief mee met het samenstellen van de begroting. Misschien valt dat niet zo op, maar onderdelen van het verkiezingsprogramma zul je straks terugzien in de begroting. En gelukkig gaat het dan niet om bezuinigingen.
Dus Helmond Aktief mag je gerust in het rijtje SP-GL-CDA-VVD noteren. Dat D66 graag in dat rijtje had willen staan, is tijdens de coaltie onderhandelingen wel duidelijk geworden. Dat de hazen anders zijn gelopen is bekend.
Gr. Berry

Beste Mevrouw Waardenburg,

Ik denk dat U het verkeerd ziet, het gratis trouwen maakt voortaan onderdeel uit van een zogenoemd een-loket-functie. Voor uw duidelijkheid, dat is een loket waar men alles kan navragen of organiseren en een gratis huwelijk past daar natuurlijk perfect bij! Gewoon gezellig, koffie uit de automaat, misschien nog een verloren bitterbal van een veel te dure bijeenkomst die de avond daarvoor plaats heeft gevonden. Tevens is er geen gebrek aan alcohol zoals half lege flessen wijn en een paar doodgeslagen pilsjes die achter gebleven zijn. En met een beetje geluk hangt de bedwelmende geur van parfum er ook nog. Decoratie geen probleem, want de bloemen die er staan kunnen vast nog even mee. En als men genoeg van het bier en de wijn genoten heeft, dan kunnen de lolbroeken onder hen ook nog samen op de foto in de pasfotoautomaat! Vertier al om. Naar mijn idee wordt het er alleen maar beter op! Wie wil dat nu niet, gratis trouwen in de stadswinkel.

Is getekend Sjaak van Buren

Sjaak van Buren

Berry, je moet jezelf niet belangrijker maken dan je bent hè. Gaby schrijft het helemaal correct, zij heeft het over de Collegepartijen, en heel simpel, jouw nieuwe partij zit niet in het College. Daar denkt de gemeente Helmond ook zo over: http://www.helmond.nl/Internet/college/CollegeHelmond/Het-college-van-burgemeester-en-wethouders
Leuk dat je gedoogt, meestal iets voor D66-ers trouwens, dat dan weer wel.

Verder is het nogal aanmatigend om te gaan zeggen dat je wel verantwoordelijkheid wilt dragen voor de extra uitgaven, maar niet voor de bezuinigingen. Dat is een parasitaire houding die de échte Collegepartijen vast ook niet waarderen en die daarnaast bepaald niet getuigd van verantwoordelijkheidsbesef....dat is waarschijnlijk ook de reden dat jullie af en toe mogen aanschuiven en met een koekje (van eigen deeg) zoet worden gehouden maar niet mogen aanschuiven bij de mensen die er echt toe doen.

Tot slot ben ik wel benieuwd naar de diepere achtergrond van je opmerking "Dat D66 graag in dat rijtje had willen staan, is tijdens de coaltie onderhandelingen wel duidelijk geworden".

Het volgende voorstel voor de geplande bezuinigingen, is een bijdrage van de ambtenaren van de dienst Beheer Openbare Ruimte Gemeente Helmond:
Het kappen van ongeveer 150 bomen in Mierlo-Hout. Bomen weg, parkeervakken maken en volgend jaar parkeermeters erop! Coppelmans tuincentrum zal blij zijn met de geplande kaalslag in de Johanna van Vlaanderenstraat (36 bomen weg), misschien draagt dit bedrijf ook nog wel iets bij. Op koopzondagen daar betaald parkeren invoeren: KASSA!

voorstel is te vinden onder : Brief Gemeente Helmond dd 1 sept 2014, kenmerk 1499005008 SMN

G.Ekkehenkie

@Alex op maandag 8 september 2014 om 11:02:

Je zou je iets meer moeten verdiepen in de samenstelling van de coalitie(partijen) en mogelijk de werkwijze binnen die coalitie..
HA is geen gedoogpartij. Dat heb ik eerder een ED-journalist ook al eens moeten uitleggen. Daarna kwamen excuses. Of ik die van jou kan verwachten betwijfel ik. Om als parasiet te worden beschreven geef niet veel hoop hierop. Berry

Dat gedoe over het versoberen van het gratis huwelijk als ontmoedigingsmaatregel voor "misbruik" is symptomatisch voor een manier van denken die mij niet aanstaat. Het gaat uit van het slechte in de mens in plaats van de gemeente te zien als een dienstverlenende instantie. Als inwoner van Helmond betaal ik elk jaar een smak geld aan OZB, dan mag ik daar van de gemeente ook een bepaald niveau van diensten voor terug verwachten. In dit geval versobert de gemeente dus de dienstverlening om de kosten te drukken en de mensen die er het meest de dupe van zijn zijn in dit geval de minima.

In het verlengde hiervan zou je ook naar de leges kunnen kijken. In plaats van de leges als melkkoe te zien zou je als gemeente ook eerlijk kunnen zijn naar je inwoners. Dat betekent dat je de OZB zou moeten verhogen om vervolgens de leges op de echte kostprijs te berekenen. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om de OZB nog een klein beetje extra te verhogen en je inwoners een jaarlijkse limiet te geven die zij "gratis" aan leges uit mogen geven. Dat stimuleert dan weer de lokale economie, omdat de leges niet langer in de kostenoverweging meewegen om bijvoorbeeld een verbouwing te beginnen. Voor de gemeente betekent het minder gedoe met administratie, dus in principe zou dit win-win moeten zijn.

Een ander voorbeeld waar wel eens een goede besparing te halen zou kunnen zijn: Vanavond wordt in de commissie RF het POW (Progamma Onderhoud Wegen) behandeld. Dat gaat over het planmatig onderhoud van wegen en bijvoorbeeld straatverlichting. Wat opvalt is dat binnen de gemeente vanuit verschillende afdelingen jaarplannen gemaakt worden voor het onderhoud van de infrastructuur en fysieke omgeving en dat deze vervolgens zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Zeer lovenswaardig en het lijkt ook goed te gaan qua afstemming. Maar het zou toch efficiënter moeten kunnen. Als er een totaalplan gemaakt zou worden in plaats van deelplannen, dan zou wel eens kunnen blijken dat er nog een wereld te winnen is. Hoe zit het bijvoorbeeld met de afstemming van de levensduur van riolering, leidingen en wegdek? Waarom zou je kiezen voor zware kwaliteit wegdek als het binnen een paar jaar weer opengebroken moet worden? Of andersom loont het misschien wel om iets duurzamere leidingen te gebruiken als dat betekent dat ze een paar jaar extra mee gaan waardoor ze tegelijkertijd met het wegdek vervangen kunnen worden. Voor dat soort afstemming kun je niet volstaan met deelplannen, dan moet je echt een masterplan maken. Dat zou zijn geld meer dan op moeten leveren.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: