6reacties

Van den Waardenburg: coalitieakkoord


Momenteel is het ook in de Helmondse politiek vakantie. Er worden tijdens de schoolvakantie geen vergaderingen van het college van B&W, de gemeenteraad en de commissies gehouden. Deze rustige periode is een mooie gelegenheid om de balans op te maken. Het is alweer 1,5 jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden en de coalitie van SP, CDA, VVD, GroenLinks en Helmond Aktief aantrad. De raadsperiode 2014 – 2018 is dus alweer bijna op de helft. Als raadslid heb ik zitting in de commissie omgeving en daarom beoordeel ik aan de hand van het coalitieakkoord of er ruimtelijke zaken zijn die het college na 1,5 jaar nog niet heeft opgepakt.

Het college heeft in het coalitieakkoord vastgesteld dat het centrum nog niet af is, maar dat de uitbreidingsambities van het centrum bijgesteld moeten worden. Daarom zou er een geactualiseerde visie op het centrum komen, waarbij een verlaging van het aantal geplande vierkante meters voor winkels voor de hand zou liggen. Een duidelijke visie van het college ontbreekt momenteel en wij zijn dan ook erg benieuwd waar het college momenteel nog mee worstelt. Wat D66 betreft is verdere uitbreiding van het centrum met nieuwe grootschalige winkelpanden buiten de Veestraat en Markt niet meer realistisch. De leegstand in het bestaande centrum is daarvoor te groot en zal niet kleiner worden door de groei van het internetwinkelen. Tijdens de laatste commissievergadering voor het reces is nog wel een presentatie gehouden over woonwijk ‘De Waart’, vlakbij de Gaviolizaal. Eerder was het plan deze woonwijk te slopen, maar omdat de uitbreidingsplannen van het centrum worden afgeschaald zal de Waart toch behouden blijven. De wijk zal worden opgeknapt samen met onder meer woningbouwcorporatie Woonpartners en de bewoners. De toekomst van de Gaviolizaal, waar de gemeentelijke orgels opgesteld staan, is echter nog steeds onzeker. De Gaviolizaal is zwaar verouderd en zou worden gesloopt om de orgels een goed onderkomen te geven. Of en wanneer de Gaviolizaal wordt gesloopt is echter niet duidelijk en ondertussen zorgt het behouden van de zaal voor de nodige extra kosten. Zoals ook aangegeven in ons verkiezingsprogramma is D66 Helmond voor samenwerking tussen (culturele) instellingen en het koppelen van bestaande initiatieven aan vernieuwingen. Wij zouden daarom graag zien dat het college zoekt naar een optie om de orgels te koppelen aan andere (bestaande) initiatieven, zodat de orgels behouden blijven en het aantal bezoekers toeneemt.

Verder heeft het college in het coalitieakkoord aangegeven, dat nagedacht zou worden over een nieuwe bestemming voor het voormalige Obragasterrein. Op initiatief van D66 Helmond is het terrein in 2013 ‘tijdelijk’ met gras ingezaaid, zodat een stadspark zou ontstaan. Dat was een duidelijke verbetering ten opzichte van het lelijke braakliggende terrein ná de sloop van de Obragasgebouwen. Nu is het college aan het nadenken over een permanente bestemming in de vorm van een studie, waarbij ook de mogelijkheid van een haven wordt verkend. Het zal volgens het college in ieder geval een kwaliteitsimpuls voor de Kanaalzone moeten worden waarmee de aantrekkingskracht van het centrum wordt verhoogd. Wij vinden het idee van een jachthaven interessant, zeker nu de brug bij Aarle-Rixtel sinds kort weer open kan. De aanleg van een haven(tje) met ruimte voor horeca, winkels en bovenwoningen kan een attractief karakter hebben en is daarom het onderzoeken waard. Wij hopen dan ook dat het college ná het reces weer met volle vaart aan de slag gaat en een visie ontwikkelt op zowel het centrum als op het voormalige Obragasterrein. Wij vinden dat het college na 1,5 jaar genoeg heeft nagedacht en snel met plannen moet komen.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
6 reacties
Reageer

Hoi Gaby dat ideetje van de haven ( voorzien van projectplan) kwam van Theo van Mullekom maar dat is schijnbaar moeilijk om dat aan het D66 papier toe te vertrouwen. Toch fijn te lezen dat D66 daar positief instaat. Gr. Mevr.A.Zijn

Zoiets is te amibitieus voor Helmond, het is hier geen Monaco. Gewoon wat extra bomen neerzetten in het havenpark want die paar iele beumpkes dat is gewoon een groot schand. Laten we maar eens eerst de problemen managen die we al hebben voordat we nieuwe problemen creeëren. Groetjes je vroegere achterbuurjongen.

Fijn om te lezen dat D66 nu ook voor behoud van de orgels is. Duurt ff maar dan......

Met de SP als grootste partij in het college kan ik me niet voorstellen dat zij als grootste tegenstander van het oude centrumplan het centrum nog echt willen uitbreiden. Die grootheidswaanzin van toen heeft al veel te veel geld gekost. Zonder enig resultaat, of je moet het voormalige Obragasterrein / Havenpark mooi vinden.

Laten we hopen dat die haven er nooit komt. Het zal een behoorlijk investering vergen om te realiseren maar zal bijzonder weinig opleveren. Hoeveel mensen verwacht men serieus naar dit haventje te lokken die na een bezoek in het centrum weer terug moeten varen. Het zullen er bijzonder weinig zijn. En daar staat dan tegenover dat de Helmondse bruggen weer regelmatig open zullen moeten met al het ongemak voor vele duizenden inwoners. Later we alstublieft niet beginnen aan deze onzin.

Vandaag heb ik gereageerd in het ED.nl op de publicatie: Centrum van Helmond is te veel eenheidsworst

Al eerder heb ik in het ED inzake winkel leegstand geschreven dat de gemeente Helmond hierin een leidende rol kan vervullen. ( “Centrummanager Drouen combineert Helmond met Waalwijk” dd. 8 juli 2015 ) ( Creatieve ‘markthal’ heeft de eerste vijf ondernemers binnen” dd. 30 juli 2015)

Er is een fors leegstandsprobleem (tendens stijgend) en er moeten oplossingen komen. De voordelen zijn multipurpose. Leuker winkelen, weer inkomen voor verhuurders, meer werkgelegenheid, beter begrip van burger naar gemeente, een interessanter winkelklimaat dus een breder publiek door meer verscheidenheid en andere voordelen. Hoe gaan we dat doen zodat álle betrokkenen er voordeel bij hebben? Ervan uitgaande dat winkelpand eigenaren het liefst een verhuurd pand willen en er altijd gedreven mensen zijn die zelfstandig willen werken moet het mogelijk zijn hiervoor gegadigde ondernemers te interesseren maar ook te faciliteren. Hierin kunnen verhuurders en gemeente een gezamenlijke rol vervullen. Nodig ondernemers in spe uit en maak het voor deze startups aantrekkelijk om te starten. Stel de lat niet te hoog en kom niet direct aan met torenhoge huren en langdurige ( min. 5 jaar) contracten omdat dit zogezegd nu eenmaal gebruikelijk is. Verhuurders weten dat zij in principe elke huurtermijn kunnen hanteren. Weinig ondernemers draaien de eerste jaren winst maar hebben wel lef en de drive om te beginnen. Daarmee komen zij in de opstartfase dikwijls enkele jaren onder het sociaal minimum. Deze jaren zijn het moeilijkste en hierin strandden onnodig vele startups. Dit hoeft niet. Leg bij voorbaat uit dat de onroerende zaak belasting ( OZB) en afvalstoffenheffing ook voor deze ondernemersminima worden kwijtgescholden. Verruim de beperkingen wat betreft reclame en uitstallingsmogelijkheden. En zorg ervoor dat het parkeren stukken aantrekkelijker wordt.

Jean-Pierre Poppeliers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: