9reacties

Van den Waardenburg: N279


Zoals iedereen wel weet is het project ‘De Ruit’ rondom Eindhoven gesneuveld. Hierdoor zal geen nieuwe oost-west verbinding door het Dommeldal worden aangelegd en blijft dit natuurgebied gespaard. Ook (zoals wederom is bevestigd in het informatiebulletin van de provincie Noord-Brabant van 4 maart 2016) blijft de N279 in lijn met het provinciale bestuursakkoord (van VVD, SP, D66 en PvdA) 2×1-baans. Wel worden de aansluitingen ongelijkvloers (zonder stoplichten, met viaducten) gemaakt.

Eind vorig jaar hebben 141 partners, waaronder de gemeente Helmond, de provincies Noord-Brabant en Limburg en Rijkswaterstaat het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland opgesteld; een programma om te komen tot slimmere mobiliteitsoplossingen in Zuid-Nederland. Dit bidbook is door de minister omarmd, waardoor er de komende jaren meer dan 150 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de verbreding van de A67 tussen Asten en Eindhoven. D66 is hier heel blij mee, omdat er zo ook voor Helmond een snellere en betere verbinding met Eindhoven en de A2 en A58 komt.

Eén van de andere opgaven in het bidbook is het opstellen van een bereikbaarheidsakkoord tussen de gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie. In dit kader zal (voor de zomer) een pakket bereikbaarheidsmaatregelen worden ontwikkeld. In dit bereikbaarheidsakkoord zullen zowel wegen als OV-ontwikkelingen, fietspaden, leefbaarheidsmaatregelen en smart mobility-oplossingen worden opgenomen. Het bereikbaarheidsakkoord heeft ook gevolgen voor de gemeente Helmond. De mogelijke omleiding van de N279 bij Dierdonk maakt hier namelijk ook deel van uit. Momenteel worden de plannen voor de aanpassing van de N279-Zuid opnieuw verkeerskundig doorgerekend en worden de milieueffecten opnieuw onderzocht.

Deze onderzoeken zijn ook van belang voor de uiteindelijke keuze over de omleiding om Dierdonk. De gemeenteraad moet een keuze maken tussen het behouden van het bestaande tracé of de aanleg van een omleiding om Dierdonk welke zorgt voor een aantasting van natuurgebied de Bakelse Beemden tussen Dierdonk en Gemert. Deze omleiding komt ook vlak langs de gemeentegrens van buurgemeente Gemert-Bakel te liggen, welke gemeente mogelijk weerstand zal gaan bieden. Anderzijds, als we het bestaande tracé behouden, zullen door de aanleg van de ongelijkvloerse viaducten twee van de drie directe aansluitingen vanuit de wijken op de N279 verdwijnen. Dit zorgt mogelijk voor extra verkeersdrukte in met name Helmond-Noord en Dierdonk. Wanneer we als gemeente de hoofdwegen in de wijken moeten aanpassen zijn deze kosten voor rekening van de gemeente Helmond. Een omleiding om Dierdonk wordt daarentegen door de provincie betaald.

D66 is in principe voor het behouden van een 2×1-baans over het bestaande tracé. Verbeteringen van de bestaande wegen heeft onze voorkeur. Wij zijn geen voorstander van de aanleg van nog meer asfalt zolang nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze een echt meerwaarde hebben op het functioneren van bestaande netwerken en bij de aanleg is een goede inpassing een noodzakelijke voorwaarde. Ook mag de aanleg geen onevenredig ruimtebeslag of negatieve invloed op de natuurwaarden hebben. Maar, zoals hiervoor al aangegeven, moeten nog nieuwe berekeningen en onderzoeken worden uitgevoerd. Zolang deze gegevens van de (verkeerskundige) effecten nog niet duidelijk zijn, kan nog geen definitief besluit worden genomen over de omleiding. En of we als gemeente nu kiezen voor het bestaande tracé of een omleiding om Dierdonk, de leefbaarheid van de inwoners en een goede ruimtelijke inpassing van de (nieuwe) weg moet altijd voorop blijven staan.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
9 reacties
Reageer

Ben het met Gaby eens.Het huidige trace voldoet met enkele aanpassingen aan de gewenste doorstroming van het verkeer. Het gebied "Bakelse Beemden " is waardevol in natuurlijk opzicht.Dat moet dus onaangetast worden gelaten.Welzijn dient boven welvaart te gaan.Daarom geen verdere aantasting van onze groene longen.50.000 doden per jaar in Nederland als gevolg van fijn stof is al veel te veel.

Henk van den Brule

Nog niet zolang geleden zei de huidige baas bij D'66, Zarroy, dat die omleiding richting Bakel er maar moest komen...dan was het tenminste niet langer een Helmonds probleem.
Blij dat deze jongedame een verstandiger geluid laat horen

Hoezo verstandig ?
Ik noem het eerder kortzichtig not-in-my-backyard gekakel.....

Helmond is namelijk de enige grote stad van Brabant die NIET aan/nabij een snelweg ligt, nu moeten 90.000 inwoners via allerlei provinciale wegen op snelwegennetwerk komen. Vroeger hadden Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Tilburg dezelfde infrastructurele achterhaalde oplossing als Helmond, een ringbaan voor woon-werkverkeer dwars door de stad om van/naar Eindhoven te geraken. Levert dat geen fijnstof op en Nuenen zit elke ochtend muurvast Gaby..

Het Dommeldal dient beschermt worden oke, daar ben ik het volledig mee eens!

Maar waarom gaan alle "hellemonders" niet massaal nadenken over het resoluut opwaarderen van oostelijke variant via een echte structurele oplossing (grote lus ten oosten van Helmond) en niet dit fietspaadje N279 op 2*1 baan behouden zonder dat daar de snelheid omhoog gaat, onvoldoende doorstroming en fileleed levert veel meer fijnstof op, naast het onvermijdelijk gevaar dat eenieder door woonwijken gaat scheuren. Want nu hobbel je achter vrachtverkeer kilometers lang als de A67 weer eens vast staat.

Daar hoef je onderzoeken of berekeningen meer op los te laten dat is destijds al gedaan bij plannen voor de grote ruit, maar ja als ze je niet wil lezen of kunt begrijpen lees wil interpreteren naar waarde, tja dan wachten we nog tot 2030, tot heel Helmond vaststaat omdat iemand in 2016 dacht het kunnen oplossen met wat simpele connected-cars en overige subsidie slurpende ideeën.
Wordt eens wakker.

Weer zo'n typisch Gaby van den Waardenburgverhaal. Wat weer ontbreekt is het standpunt van D66 in deze. Met allerlei "mitsen en maaren" en met wachten op nog uit te voeten onderzoeken, kom je geen steek verder. Durf nu eindelijk eens een standpunt in te nemen en blijf je niet verschuilen aan andermans opvattingen.
Mocht door nieuwe feiten over een half jaar bijv. , het standpunt van D66 moeten wijzigen, is dat toch goed verdedigbaar.
Heb wat meer lef en laat zien waar je voor staat.

De overlast van het verkeer en de toegankelijkheid van de wijken is niet alleen het probleem ook de economische schade van de beperkte verkeersdoorgang als gevolg van ongevallen en files zijn het probleem los van de uitstoot van uitlaatgassen bij het wachten en de hinder van auto's vrachtwagens die een andere weg zoeken door de wijken. Verkeersveiligheid van met name de jonge bewoners komt in gedrang. Kies voor de omleiding met financiering vanuit de provincie op een adequate en efficiënte wijze

@Jack op maandag 18 april 2016 om 12:30:

Dat lijkt me sterk, die hebben als D66-ers toch hetzelfde standpunt?

Deze N279 in de huidige situatie is een omstreden weg optrekkend en afremmend verkeer bij de rotonde en ik prijs de verantwoordelijke om er een puinkraker bij te plaatsen om deze weg helemaal op te breken tot in asten toe hebben de inwoners van Ommel-Brouwhuis-Rijpelberg-oude rijpelberg-Kruisschot -Dierdonk-Helmond noord en verder gehuchten die langs de route liggen er geen last meer van.

@H.J.
Hoera we mogen dus vanaf dat moment over jouw woonerf rijden als het verkeer weer eens 's-ochtends en 's avonds muurvast zit richting de grote steden of op A67?

Praat toch eens geen onzin, of heb je zelf al in die puinbreker gezeten soms.
Opwaarderen naar 2*1 en alle kruisingen ongelijkvloers maken of ga voor een ruimere / grotere oostelijke variant om Helmond heen en is de enige oplossing en aan al die "Not In My Backyard" en overige linkse figuren haal het spinnerag eens uit je hersenen, want over 20 jaar is er geen vervuilende benzine auto meer te vinden maar staat wel alles muurvast, omdat we nu geen maatregelen durven te nemen.

Simon Korteweg

Ik voel me toch geroepen om te reageren op hetgeen wat men allemaal wordt geschreven.Ik kan me toch wel een ervaringsdeskundige noemen die woont in het pittoreske wijkje Rijpelberg. Het is nu al dat je met mooi weer je ramen s'-nachts (200 meter) niet open kan laten staan voor frisse lucht als het (jankende) geluid van vrachtwagens je slaapkamer binnen dringt. Als we kijken naar de gekozen oplossingen dan voorzie ik voor Helmond-Oost (met name de wijken Dierdonk,Rijpelberg,Brouwhuis) behoorlijk overlast ontstaan voor wat betreft geluidshinder/fijnstof door de aanzuigende werking van verkeer (b.v. alternatief voor de A67/A2).
Als men dan toch besluit dat er iets moet gebeuren dan graag op een zodanige wijze dat er een werkelijk een zeer grote omleiding komt met maatregelen als ondertunneling of verdiept aanleggen voor deze drie wijken. In het kader van de afweging voor geluidshinder voor deze drie wijken dient men ook mee te nemen dat ze zijn opgenomen in de aanvliegroute voor Eindhoven Airport.
Ik ben zelf op leeftijd maar deze wijken zijn drastisch aan het verjongen en ik vind het daarom noodzakelijk, dat ik iets meegeef over de te verbeteren leefomgeving voor deze drie wijken.

Ronald Schildt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: