8reacties

Van der Made: Aan de grond zitten.


GroenLinks-fractievoorzitter Rudi van der Made vervangt Ling Ko als columnist tijdens haar afwezigheid. Wij wensen Rudi alle succes toe.
_______________________________________________________________________________

Tientallen jaren heeft de gemeente Helmond veel geld verdiend met de verkoop van grond. De stad is gegroeid met nieuwe wijken en bedrijventerreinen. De gemeente heeft daaraan honderden miljoenen euro's over gehouden. Al dat geld is uiteraard weer geïnvesteerd in de stad, bijvoorbeeld in wegen, gebouwen, parkeergarages en het opknappen van het centrum. En toegegeven, het aanzien van Helmond is de afgelopen decennia enorm verbeterd. Maar heeft iedereen daarvan geprofiteerd? Nee. Juist de mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben, zijn te weinig meegenomen in de positieve ontwikkeling van de stad.

En toen kwam de crisis, en stopt de groei. Ineens blijkt hoe sterk Helmond afhankelijk is van die groei. Alle grote plannen zijn afhankelijk van de winst uit de grondverkoop. Maar ze zijn er nog steeds, die plannen voor grote investeringen in de stad. Voor de uitbreiding van het centrum is bijvoorbeeld al volop grond aangekocht. En in nieuwe wegen in en om Helmond gaat nog belachelijk veel geld gestoken worden.

De basis onder het programma van de huidige Helmondse coalitie is dat al deze geplande investeringen hoe dan ook moeten doorgaan. GroenLinks, SP en Helder Helmond maken geen deel uit van die coalitie, juist omdat we die starre visie niet wilden delen met CDA en VVD.

Zelfs nu de belangrijkste geldbron voor al deze plannen wegvalt, wordt er niet geschrapt in de plannen. Een jaartje uitstel hier en daar, daar blijft het bij. Daardoor treft een onevenredig groot deel van bezuinigingen juist de mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben. Dat lijkt een ruime meerderheid van de gemeenteraad helaas niet te deren. Natuurlijk, ze vinden het ook erg, maar de voor de hand liggende oplossing kiezen ze niet.

En nu? Het financiële verlies van de gemeente op Suytkade zal toenemen, en de grondprijzen gaan dalen. Hierdoor zal er zelfs nog meer bezuinigd moeten worden. Ik houd mijn hart vast. De partijen die de genoemde starre visie niet klakkeloos volgen, hebben namelijk slechts 8 van de 37 zetels gekregen van de Helmondse kiezers. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad vindt dat alle grote plannen koste wat kost moeten doorgaan.

Onderwijs, thuiszorg, wijkfilialen van de bieb, leerlingenvervoer, wachtlijst bij Atlant? Who cares! Als we over tien jaar maar vijf minuten sneller bij de Ikea kunnen zijn.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter

Onze Helmondse politiciRudi
8 reacties
Reageer

Een goed stuk Rudi. Succes met het strijden, en hopenlijk stemmen de mensen de volgende keer bewuster zodat die 8 zetels een stuk meer worden.

Rudy vergeten dat SDOH-D66-Helmondse Belangen ook ook deel uitmaakt van de coalitie. Ik weet dat je daar vaker moeite mee hebt, maar toch.
Ook vegeten dat juist in het coalitie programma van CDA-VVD en SDOH-D66-Helmondse Belangen het Centrumplan zal worden herzien,herschreven, plannen getemporiseerd en/of gefaseerd uitgevoerd. Binnenkort zullen die aangepaste Centrumplannen het politieke licht gaan zien! Kijken of GL-HH en SP nog meer kunnen gaan snoeien in de Helmondse stadsvisie en ambities die er zullen overblijven. Kijken wat de 8 ( georganiseerde ) niet-coalitiepartijen er straks van zullen gaan vinden. TON, HA en PvdA zullen zeker ook gaan reageren of hebben die zich achter de coaltiepartijen, geschaard gezien de opsomming van Rudy. Of dat zo zal zijn gaan we straks ervaren als we de herziene Centrumplannen gaan bespreken in de gemeenteraad.

Goede zaak dat Centrumplannen onder de loep genomen worden en eventueel herzien. Geldt dat ook voor overige ambitieuze plannen?

In tijden van economische crisis en herstel daarvan zeer zeker raadzaam. Of beter gezegd: gemeenteraadzaam! Mits B&W uiteraard niet boven de partijen blijft staan. Anders heeft het gekissebis in de raad helemaal geen zin. Of je nu in de oppositie zit of in de coalitie.

Ik ga er gevoeglijk maar even vanuit dat Helmond in z'n totaliteit de juiste keuzes maakt. Oftwel de goede keuzes doorzetten de de foute terugdraaien en liefst in een goede en gezonde balans met zowel de gefortuneerde als minder bedeelde Helmonders.

Kortom, sterke schouders de sterke lasten laten dragen en zwakke schouders zo veel mogelijk ontzien.

@Berry Smits.....

Waarom vind ik dit nu toch echt een ellebellige reactie?

@Rudi
Stoor je er niet aan. Gewoon een goede column.

@Simpel;
Helemaal met je eens, ik kan het niet beter verwoorden.

@Frans;
Ik vind het juiste wel goed dat mensen van de coalitie hier ook reageren. Dan weet je tenminste hoe zij het zien. Vaak anders zien natuurlijk want elke mediale heeft 2 zijden.

Dank voor de reacties.
Ik ben ook blij dat Berry Smits reageert. Dat geeft me de gelegenheid om een paar dingen toe te lichten.
In de coalitievorming van vorig jaar waren het CDA en VVD die het voortouw hadden, en de keuze hadden tussen de SDOH-D66-HB enerzijds en SP-HH-GL anderzijds. Een belangrijke reden dat CDA en VVD niet voor een brede maar een rechtse coalitie hebben gekozen, is dat wij niet klakkeloos aan alle geplande investeringen wilden vasthouden.
In de begroting van 2011 is deze starre visie uitgewerkt, en die begroting is uiteindelijk gesteund door alle partijen behalve SP, Helder Helmond en GroenLinks.
En wat betreft de centrumplannen: eerst zien, dan geloven. Tot nu toe is er geen enkel signaal dat er minder dan 23,6 miljoen euro in gestoken gaat worden door de gemeente zelf. Afgelopen november nog heeft dit college een overeenkomst met Woonpartners gesloten die op geen enkele manier duidt op een verkleining van de plannen.

De verantwoordelijke wethouder P.Tielemans heb ik horen verklaren dat de Centrumplannen onverkort doorgaan.....

Rudi, je hebt het perfect verwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: