Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.144 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Rudi

6reacties

Columnist Rudi van der Made GroenLinks HelmondGemeenteraadslid, het is maar een raar beroep. Een opleiding tot volksvertegenwoordiger bestaat niet en er zijn geen formele functie-eisen. Je hebt geen baas en zelfs geen verplichtingen. Je moet er helemaal zelf iets van maken.
Hoe onderhoud je contact met inwoners en organisaties in de stad? Hoe bereid je jezelf voor op vergaderingen? En ga je vervolgens het debat principieel of pragmatisch in?
Daarnaast is er nog de media. Weinig Helmonders volgen de politiek rechtstreeks, dus het beeld van de politiek en de politici wordt vooral gevormd via de media. Als de media een onjuist of onvolledig beeld schetsen, kun je dat als politicus negeren of je kunt proberen om er invloed op uit te oefenen.

Over twee weken ben ik geen raadslid meer. Vijfenhalf jaar heb ik dit rare beroep invulling mogen geven. Ik heb het met veel plezier gedaan, veel geleerd en leuke mensen leren kennen. Het is echter moeilijk te meten wat de invloed van GroenLinks in de Helmondse politiek is geweest in deze periode.
De concrete oogst is mager, zeker in de grote dossiers. De ontwikkelingen rond Berkendonk, de uitbreiding van het BZOB, de centrumuitbreiding, de verdubbeling van de N279: het gaat allemaal door. En ondertussen wordt er veel te fors bezuinigd op zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs en werk, cultuur. Inhoudelijke successen behalen is erg lastig als je mening op veel onderwerpen afwijkt van die van de meerderheid. Althans voor mij.
Tegelijkertijd weet ik niet hoe bepaalde zaken zouden zijn gelopen als er minder krachtig voor alternatieven gepleit zou zijn. Die gedachte is weliswaar een troost, maar uiteindelijk niet voldoende voor een resultaatgericht mens.
Ik ga veel missen aan de politiek. Mijn besluit van een half jaar geleden heeft dan in eerste instantie ook echt verdriet gebracht bij mezelf.
Inmiddels vind ik het goed zo. Ik ben bijzonder benieuwd hoe ik over een aantal jaren terugkijk op mijn politieke werk, en of ik er dan in geslaagd ben om op een meer effectieve manier mijn bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks

4reacties

Columnist Rudi van der Made GroenLinks Helmond

Fuseren: het samengaan van twee of meer organisaties. Vaak wordt een fusie aangegaan om kosten te verlagen en slagkracht te vergroten. Soms pakt het ook echt zo uit, maar meestal niet.

Ook in Helmond zijn de fusies niet van de lucht. Zo is de Helmondse brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio. De allang bestuurlijk gefuseerde basisscholen Leonardus en De Paardebloem krijgen binnenkort eindelijk één nieuw gebouw. De Troubadour en de Mariaschool moeten daar nog even op wachten. De Vrijwilligerscentrale, SWH, SWOH en LEV-groep worden in elkaar gevlochten. Bij het Werkplein Helmond sluiten zich steeds meer omliggende gemeenten aan. Lakei en Filmhuis gaan niet alleen samen in één nieuw gebouw zitten, maar worden daarbij waarschijnlijk ook samen één stichting. En, het meest actueel, ons eigen ROC Ter AA gaat in 2012 samen met ROC Eindhoven.

Maar is groter ook beter? Ik denk het niet. Tenminste niet voor de scholieren, cliënten en bezoekers.
De afstand tussen het bestuur van de organisatie en de doelgroep van de organisatie wordt groter. En aangezien in de meeste Nederlandse organisaties erg hiërarchisch gewerkt wordt, betekent dit meestal dat de realiteitszin van het beleid afneemt, en daarmee ook de kwaliteit van de dienstverlening.

In de tijd vertonen dit soort ontwikkelingen een golfbeweging. Deze jaren wordt er veel gefuseerd, maar over een aantal jaren wordt kleinschaligheid weer populair. En weer jaren later, als iedereen weer vergeten is dat kleinschaligheid eigenlijk altijd beter is, zijn er weer bestuurders die denken dat schaalvergroting kostenbesparend is, helaas.

Gelukkig zijn er ook nog brandweermannen, leerkrachten, docenten, hulpverleners en vrijwilligers, die zich niks aantrekken van al die fusies, en gewoon zo goed mogelijk hun werk blijven doen, voor en met hun doelgroep.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks

1reactie

Columnist Rudi van der Made GroenLinks Helmond

Morgen dringt de landelijke politiek heel even binnen in de raadszaal van Helmond. Als er een nieuw kabinet is, is het gebruikelijk dat het rijk een bestuursakkoord sluit met de drie andere overheden: gemeenten, provincies en waterschappen. Hierover is ook na het aantreden van het huidige kabinet uitgebreid onderhandeld. Het concept akkoord dat daar is uitgekomen, wordt nu voorgelegd aan de achterban. In het geval van de gemeenten is er onderhandeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en kunnen de vertegenwoordigers van alle gemeenten, dus ook die van Helmond, op 8 juni hun stem uitbrengen op het VNG congres.
Het is een belangrijk onderwerp, omdat er de komende jaren extra taken op de gemeenten afkomen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-zorg en bestrijding van werkloosheid. In het bestuursakkoord wordt (onder andere) geregeld hoeveel geld de gemeenten hiervoor krijgen van het rijk. Omdat het kabinet op al deze onderdelen tegelijkertijd fors wil bezuinigen, bestaan er grote zorgen bij de gemeenten over de gevolgen van instemmen met dit akkoord.

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij voornemens is om voor het akkoord te stemmen, tenzij het mogelijk lijkt om de financiële kaders te verbeteren. Dat is een beetje als bij het kopen van het huis zeggen: "Ik ben akkoord met de vraagprijs, tenzij u er nog iets van af wilt doen."

Ook het college vindt dat er, met name op het gebied van bestrijding van de werkloosheid, te weinig geld naar Helmond zal komen om het nieuwe beleid goed uit te voeren. VVD-wethouder van Mierlo en CDA-burgemeester Jacobs zijn echter bang dat bij verwerping van het akkoord, het kabinet haar eigen plan zal trekken, en zelfs de afspraken in het akkoord niet meer zal nakomen. Eigenlijk best vreemd, zoveel wantrouwen richting de landelijke bestuurders van je eigen partij.

Tijdens de voorbespreking van dit onderwerp in de commissie waren met name GroenLinks, SP en de samenwerkende SDOH, D66 en Helmondse Belangen kritisch. Fractievoorzitter Berry Smits van SDOH/D66/HB zei letterlijk dat zij niet kunnen instemmen met de brief van het college. Ook van een aantal andere partijen verwacht ik dat ze het belang van de inwoners van Helmond boven het landelijke aanzien van CDA en VVD zullen stellen.

Dus als er niemand gaat draaien, en alle landelijke partijen in Helmond de lijn van hun collega's in andere gemeenten volgen, zal Helmond morgen het huidige bestuursakkoord verwerpen. Spannend!

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks

6reacties

Columnist Rudi van der Made GroenLinks Helmond

Het Brabantse college van Gedeputeerde Staten heeft definitief gekozen voor een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal en een verdubbeling van de N279 tussen Veghel en Asten: de grote ruit om Eindhoven en Helmond. Binnenkort zal Provinciale Staten deze keuze volgen, verwacht ik. Daarna zal ongetwijfeld een deel van de 1281 bezwaarmakers de gang naar de rechter maken, maar ik vrees dat dat weinig zal opleveren. Die weg gaat er nu echt komen, daar zorgen beroepsbestuurders als Ruud van Heugten (CDA) en Erik van Merrienboer (PvdA) wel voor. Als zij eenmaal hun ego verbonden hebben aan een plan, laten ze zich dat niet meer afnemen. En voor de VVD gaat de economie altijd boven alles, dus welk poppetje voor hen aan de touwtjes trekt, maakt niet eens zoveel uit.
Meer dan een miljard euro gemeenschapsgeld voor een weg waarvan aangetoond is dat hij niets zal helpen. Lang leve de democratie!
In 2005/2006 hebben berekeningen uitgewezen dat de grote ruit voor de doorstroming van het verkeer nauwelijks iets op zal opleveren. Sindsdien is de A50 doorgetrokken (Eindhoven – Veghel – Oss), wordt op de randweg van Eindhoven het lokale verkeer gescheiden van het doorgaande verkeer, en weten we dat Helmond niet de 120.000 inwoners gaat krijgen waarop de berekeningen van 2005 nog gebaseerd waren, maar slechts 95.000.
Maar als de feiten je starre standpunt niet bevestigen, kun je natuurlijk altijd het proces nog vertroebelen. Dus werd BOSE gevolgd door MEROS en MIRT. Vervolgens werd het Middengebied er met de haren bijgesleept, en plots was alles één dossier. Soms heet dat dossier Noordoostcorridor, en soms Brainport Oost. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat werkelijk belanghebbenden er nog iets van begrijpen.

Als je in Eindhoven of bij de provincie gaat vragen waarom die weg er moet komen, is het antwoord: “Omdat Helmond dat wil”. Er is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente Helmond aan deze weg gaat bijdragen, maar het zou mij niets verbazen als dat ergens tussen de 50 en 100 miljoen euro komt te liggen. En dat allemaal ten behoeve van de werkgelegenheid in Helmond? Wat mij betreft kan dat geld veel beter geïnvesteerd worden in scholing voor de werkloze inwoners van Helmond. Hoewel dat misschien straks helemaal niet meer nodig is, als het voor werknemers uit Best, Veghel en Venlo zo makkelijk is geworden om de nieuwe bedrijven op de Brouwhuisse Heide (BZOB-bos) te bereiken.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks

14reacties

Columnist Rudi van der Made GroenLinks Helmond

We stôn ‘r gekleurd op, deez doag. Ik bedoel niet alleen het blauwbekken bij de optocht, omdat ik geen blauw-rood-wit-groen-gele-zwarte sjaal heb. Nee, ook politiek wordt het steeds kleurrijker. Het oranje en blauw van de VVD heeft in Helmond en Brabant de provinciale verkiezingen gewonnen. Wat gaat dat ons brengen? Geeft een bruine coalitie binnenkort het schaamrood op mijn Brabantse kaken, of zet Hans Wiegel zijn roze bril op, en krijgen we hier wel iets paars (plus plus, dan). Hoe dan ook, de rood-zwarte bril van Helmond Sport voorzitter Antoinette Knoet-Michels zal voortaanregelmatig in Den Bosch te vinden zijn.
Ook in het Helmondse zelf wordt regelmatig kleur bekend. Zo blijken de Dijkse Boys toch geen oranje en zwart erbij te willen. En aan de Houtse Parallelweg is het nog altijd onduidelijk of grijs de kleur van hun uitzicht wordt. Ondertussen kunnen alle kleuren van de regenboog ónder de Traverse niet verbloemen dat groene bomen in de manshoge potten óp de Traverse al helemaal bruin zijn.
En ikzelf? Ik kan me zo nu en dan groen en geel ergeren. Bijvoorbeeld aan de totale minachting voor democratie die ons kleurrijke college soms aan de dag legt. Nu weer door de gemeenteraad te passeren, en zelf te besluiten om Lakei en het Filmhuis naar de Cacaofabriek te verplaatsen.Het is om witheet van te worden. Aldus schreef het zwarte schaap van de partij waar groen de boventoon voert.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks

13reacties

Rudi van der Made GroenLinks Helmond

De fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Helmond, Rudi van der Made, heeft zijn lidmaatschap van GroenLinks opgezegd. De aanleiding hiervoor is de steun van GroenLinks in de Tweede Kamer aan de missie naar Kunduz.
Maandagavond bleek tijdens een drukbezochte vergadering van GroenLinks Helmond dat bijna alle leden tegen deze missie zijn. Het grootste deel blijft uit loyaliteit met de partij, haar idealen en programmapunten nog lid van GroenLinks. Enkele leden overwegen hun lidmaatschap op te zeggen. Zij wachten de uitkomst van het partijcongres van aanstaande zaterdag af. De afdeling GroenLinks Helmond staat niet ter discussie, het gaat uitsluitend over de missie naar Kunduz.
Wat betreft de vertegenwoordiging van GroenLinks Helmond in de gemeenteraad, is besloten dat Van der Made tot september van dit jaar zal aanblijven als raadslid. Samen met Ruud Verhoeven vormt hij tot dat moment de fractie van GroenLinks Helmond. In september zal Ling Ko de plaats van Van der Made innemen, bij terugkomst van haar buitenlandse stage.
Van der Made: "GroenLinks Helmond respecteert de opzegging van mijn lidmaatschap. De afdeling heeft mij unaniem gevraagd om voorlopig haar vertegenwoordiger te blijven in de gemeenteraad. Dat is ook mogelijk binnen de regels van GroenLinks. Ik ben blij met dat vertrouwen. Mijn opvattingen over de noodzakelijke aanpak in Helmond blijven natuurlijk zowel groen als links. Door tot het najaar te blijven als raadslid, kan ik het raadswerk op een goede manier overdragen. Ook daarna zal ik nog betrokken blijven bij de afdeling in Helmond."
Rudi van der Made was ruim 15 jaar lid van GroenLinks geweest, en is sinds maart 2006 gemeenteraadslid.

8reacties

GroenLinks-fractievoorzitter Rudi van der Made vervangt Ling Ko als columnist tijdens haar afwezigheid. Wij wensen Rudi alle succes toe.
_______________________________________________________________________________

Columnist Rudi van der Made GroenLinks Helmond

Tientallen jaren heeft de gemeente Helmond veel geld verdiend met de verkoop van grond. De stad is gegroeid met nieuwe wijken en bedrijventerreinen. De gemeente heeft daaraan honderden miljoenen euro's over gehouden. Al dat geld is uiteraard weer geïnvesteerd in de stad, bijvoorbeeld in wegen, gebouwen, parkeergarages en het opknappen van het centrum. En toegegeven, het aanzien van Helmond is de afgelopen decennia enorm verbeterd. Maar heeft iedereen daarvan geprofiteerd? Nee. Juist de mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben, zijn te weinig meegenomen in de positieve ontwikkeling van de stad.

En toen kwam de crisis, en stopt de groei. Ineens blijkt hoe sterk Helmond afhankelijk is van die groei. Alle grote plannen zijn afhankelijk van de winst uit de grondverkoop. Maar ze zijn er nog steeds, die plannen voor grote investeringen in de stad. Voor de uitbreiding van het centrum is bijvoorbeeld al volop grond aangekocht. En in nieuwe wegen in en om Helmond gaat nog belachelijk veel geld gestoken worden.

De basis onder het programma van de huidige Helmondse coalitie is dat al deze geplande investeringen hoe dan ook moeten doorgaan. GroenLinks, SP en Helder Helmond maken geen deel uit van die coalitie, juist omdat we die starre visie niet wilden delen met CDA en VVD.

Zelfs nu de belangrijkste geldbron voor al deze plannen wegvalt, wordt er niet geschrapt in de plannen. Een jaartje uitstel hier en daar, daar blijft het bij. Daardoor treft een onevenredig groot deel van bezuinigingen juist de mensen die het hardst ondersteuning nodig hebben. Dat lijkt een ruime meerderheid van de gemeenteraad helaas niet te deren. Natuurlijk, ze vinden het ook erg, maar de voor de hand liggende oplossing kiezen ze niet.

En nu? Het financiële verlies van de gemeente op Suytkade zal toenemen, en de grondprijzen gaan dalen. Hierdoor zal er zelfs nog meer bezuinigd moeten worden. Ik houd mijn hart vast. De partijen die de genoemde starre visie niet klakkeloos volgen, hebben namelijk slechts 8 van de 37 zetels gekregen van de Helmondse kiezers. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad vindt dat alle grote plannen koste wat kost moeten doorgaan.

Onderwijs, thuiszorg, wijkfilialen van de bieb, leerlingenvervoer, wachtlijst bij Atlant? Who cares! Als we over tien jaar maar vijf minuten sneller bij de Ikea kunnen zijn.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks