Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.745 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Columnist Rudi van der Made GroenLinks Helmond

Morgen dringt de landelijke politiek heel even binnen in de raadszaal van Helmond. Als er een nieuw kabinet is, is het gebruikelijk dat het rijk een bestuursakkoord sluit met de drie andere overheden: gemeenten, provincies en waterschappen. Hierover is ook na het aantreden van het huidige kabinet uitgebreid onderhandeld. Het concept akkoord dat daar is uitgekomen, wordt nu voorgelegd aan de achterban. In het geval van de gemeenten is er onderhandeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en kunnen de vertegenwoordigers van alle gemeenten, dus ook die van Helmond, op 8 juni hun stem uitbrengen op het VNG congres.
Het is een belangrijk onderwerp, omdat er de komende jaren extra taken op de gemeenten afkomen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-zorg en bestrijding van werkloosheid. In het bestuursakkoord wordt (onder andere) geregeld hoeveel geld de gemeenten hiervoor krijgen van het rijk. Omdat het kabinet op al deze onderdelen tegelijkertijd fors wil bezuinigen, bestaan er grote zorgen bij de gemeenten over de gevolgen van instemmen met dit akkoord.

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij voornemens is om voor het akkoord te stemmen, tenzij het mogelijk lijkt om de financiële kaders te verbeteren. Dat is een beetje als bij het kopen van het huis zeggen: "Ik ben akkoord met de vraagprijs, tenzij u er nog iets van af wilt doen."

Ook het college vindt dat er, met name op het gebied van bestrijding van de werkloosheid, te weinig geld naar Helmond zal komen om het nieuwe beleid goed uit te voeren. VVD-wethouder van Mierlo en CDA-burgemeester Jacobs zijn echter bang dat bij verwerping van het akkoord, het kabinet haar eigen plan zal trekken, en zelfs de afspraken in het akkoord niet meer zal nakomen. Eigenlijk best vreemd, zoveel wantrouwen richting de landelijke bestuurders van je eigen partij.

Tijdens de voorbespreking van dit onderwerp in de commissie waren met name GroenLinks, SP en de samenwerkende SDOH, D66 en Helmondse Belangen kritisch. Fractievoorzitter Berry Smits van SDOH/D66/HB zei letterlijk dat zij niet kunnen instemmen met de brief van het college. Ook van een aantal andere partijen verwacht ik dat ze het belang van de inwoners van Helmond boven het landelijke aanzien van CDA en VVD zullen stellen.

Dus als er niemand gaat draaien, en alle landelijke partijen in Helmond de lijn van hun collega's in andere gemeenten volgen, zal Helmond morgen het huidige bestuursakkoord verwerpen. Spannend!

Rudi van der Made
Fractievoorzitter
GroenLinks

1 reactie:

@ Rudi
Even een kleine nuance op de houding van SDOH-D66-Helmondse BElangen m.b.t. de brief die het college aan de raad had geschreven over de instemming van het bestuursakkoord door de gemeente Helmond. Zoals in de brief stond beschreven bleek o.a. dat de gemeentelijke vertegenwoordiger pas tijdens het VNG congres op 8 juni het stemgedrag van de gemeente zou gaan bepalen, was dit voor de fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen niet akkoord. We zijn dan ook in afwachting van een nieuwe brief van het college die inhoudelijk meer inzicht geeft hoe de “gemeente Helmond” zal gaan stemmen. De college opstelling “ja-tenzij” ( Y. van Mierlo )tijdens de cie ABA behandeling riep ook wat vragen op. Sindsdien is de 2e Kamer behandeling geweest en hebben VNG bestuurders nog contact gehad met de staatssecretaris. Inderdaad lokaal mengt zich in een landelijke dossier en omgekeerd natuurlijk. ( 2e Kamer was akkoord en 1e Kamer zal ook wel gaan instemmen met dit Bestuurs- / uitwerking Regeringskkoord )
Groetjes Berry

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *