5reacties

Asbest in ’t Speelhuis


In ’t Speelhuis is gevaar voor asbest. Die conclusie kun je trekken als je onderstaande foto’s bekijkt. Klik je op de foto’s dan zie je ze groter.

 

 

Deze asbest-waarschuwingen werden vrijdagmiddag opgehangen aan elke kant van ’t Speelhuis. De 2 jonge mannen die deze asbest-waarschuwingen ophingen, haalden van te voren spullen uit ’t Speelhuis. Opvallend was dat zijzelf het gebouw zonder enige beschermende kleding betraden.
Begin januari werd de asbest rondom het afgebrande Speelhuis opgeruimd door mannen in witte pakken van een gespecialiseerd bedrijf in asbestverwijdering.

Speelhuis-dossier
5 reacties
Reageer

Wat is dat nu ineens voor een rare sprong van de gemeente Hemond. Let op mijn woorden, er gebeuren rare dingen bij het Speelhuis waar wij gewone burger geen weet van hebben!!

Dit is inderdaad heel vreemd :s

't Speelhuis wordt eerst tot maaiveldhoogte gesloopt
Theater 't Speelhuis zal in 2 fasen worden gesloopt. In eerste instantie zal het gesloopt worden tot maaiveldhoogte. Daardoor ontstaat de gelegenheid voor nader onderzoek. De resultaten van dat onderzoek worden openbaar gemaakt en de gemeenteraad zal vervolgens bij het resterende sloopproces worden betrokken.
Op haar Infopagina en bekendmakingen meldt de gemeente vandaag het volgende. "Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning voor het slopen van ’t Speelhuis verleend. U kunt binnen zes weken bezwaar indienen tegen deze verleende vergunning. Het college heeft besloten dat de sloop pas mag worden uitgevoerd na deze termijn van zes weken. Met het verwijderen van asbest wordt niet gewacht. Dit wordt – met het oog op de volksgezondheid – zo snel mogelijk uitgevoerd."
De status beschermd gemeentelijk monument van het theater wordt ingetrokken.

Dat is ook lekker, gaat dus weer maanden extra duren voordat het is opgeruimd en ondertussen ziet het er helemaal niet uit. FAIL

Maandag wordt 't asbest uit ‘t Speelhuis verwijderd
Op maandag 14 mei wordt gestart met het verwijderen van het asbest en de met asbest besmette materialen uit de restanten van ’t Speelhuis. Van overige sloopwerkzaamheden is nog geen sprake.
Tijdens de asbestvewijdering zullen medewerkers van het bedrijf in witte pakken zich in het gebouw en op het sloopterrein begeven. Voor de veiligheid van deze medewerkers is het noodzakelijk dat de stalen constructie (de punt waar voorheen het dak van het theater zat) verwijderd wordt. Dit betekent dus niet dat er gestart wordt met de overige sloopwerkzaamheden.
De daadwerkelijke sloop kan pas beginnen als de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken is afgelopen. Zoals het er nu naar uitziet wordt in de tweede helft van juni gestart met de sloop tot de begane grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: