Buiten is het 19 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.802 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
20reacties

Pas geleden was de documentaireserie Klassen op televisie. De documentaire heeft op veel mensen indruk gemaakt. Zo ook op mij. In de documentaire wordt feilloos de vinger op de zere plek gelegd van de kansenongelijkheid. Zo is de opleiding van ouders nog steeds van invloed op het schooladvies dat een kind krijgt. En waar het ene kind worstelt met de prestatiedruk op school, krijgt het andere amper hulp in zijn of haar thuissituatie. De plek waar je wieg staat, doet er ook nu nog toe.

In Helmond proberen we dat te doorbreken. Ook landelijk wordt dat gezien. Zo mochten wij, als koploper in de Gelijke Kansenalliantie, eerder deze maand de Brabantse meet-up van Klassen hosten. Honderdveertig mensen die voornamelijk in het onderwijs werken waren online bij elkaar om te praten over het doorbreken van de kansenongelijkheid. In zo’n bijeenkomst blijkt maar weer hoe ontzettend belangrijk de opdracht van iedereen in het onderwijs en de kinderopvang is. Dagelijks zijn onze docenten bezig met gelijke kansen. Dat verdient respect. Door de coronacrisis is dit onderwerp nog actueler. Het ene kind kreeg tijdens het thuisonderwijs dagelijks hulp en ondersteuning van zijn ouders en het andere kind heeft een internetverbinding die telkens hapert. De coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op verschillen die er al waren.

Als gemeente proberen wij de scholen te ondersteunen waar het kan. Dat doen we onder andere door onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld: in Helmond hebben we met Jan van Brabant college, Carolus Borromeus en Knippenbergcollege drie hele goede middelbare scholen. Het Carolus zit in een mooi nieuw gebouw, voor de Knip zijn we een nieuwe school aan het bouwen en nu heeft ons college aan de gemeenteraad voorgelegd om ook voor de Jan een nieuwe school te gaan bouwen. Zo willen we bijdragen aan een gelijk speelveld tussen deze scholen.

Gelijke kansen begint bij goed onderwijs. En daarom ben ik er trots op dat ik vorig jaar samen met bestuurders van kinderopvang, onderwijs, MBO en Hogeschool De Kempel een Helmondse Educatieve Agenda (HEA) heb kunnen opstellen. Kansengelijkheid loopt door die agenda als een rode draad heen. En met diezelfde bestuurders wil ik onze HEA een verdere impuls geven nu de ministers van Onderwijs vorige week het Nationaal Programma Onderwijs lanceerden. Zodat we in Helmond in de toekomst kunnen zeggen: het maakt niet uit waar je wieg stond, hoe je heet of welke opleiding je ouders hebben gehad voor de kansen die je hier als kind krijgt.

Cathalijne Dortmans
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid

20 reacties:

We weten allemaal waar het veelal (niet altijd) aan ligt, maar dat mag tegenwoordig niet meer uitgesproken worden….

We doen liever pappen en nat houden, voor onze gemoedsrust, ongeacht de kosten, de burger betaald wel voor het zoveelste mislukte ambtelijk project.

Keep on dreaming!

Beantwoorden

De Jeugd heeft ouders. Die hele groep tussen jeugd en oud word nie tover gesproken. Ook daar is meer aandacht nodig. Dan krijgt de jeugd vervolgens ook kansen.

Beantwoorden

Iedereen die al wat ouder is WEET dat Nederland bij uitstek niet een land van discriminatie of racisme is. Iedereen had en heeft hier al gelijke kansen door zeer veel sociale regelingen en in wetten geborgd.
Maar elk jaar weer , voor de laatste 50 jaar, hoor je weer dezelfde geluiden van bepaalde lobbygroepen; het is allemaal niet goed genoeg, niet gelijk genoeg.

Vandaag nog een fantastisch antwoord op Twitter op zo’n inhoudsloze D66 tweet; een Turkse herders jongen gaf repliek dat hij zonder opleiding naar Nederland kwam en inmiddels een afgeronde HBO opleiding gedaan heeft.In Turkije was hij daarentegen kansloos gebleven.

Mocht er in al deze jaren toch minder gepresteerd worden door bepaalde doelgroepen is mijn zuivere inschatting; Dan ligt dat zeker niet aan (blanke) Nederlanders en onze Nederlandse cultuur en regels en fatsoensnormen!

Elke politicus of bestuurder die dweept met dit overloze gezwets is het niet waard om op te stemmen.

Nederland was en is een prima land.
Hou dat dan ook zo.

Beantwoorden

Een goed stuk, Cathalijne!

Voor iedereen die de documentaireserie Klassen echt goed heeft bekeken, ziet dat Nederland zeker een prachtig land is, maar dat juist door ‘oeverloos gezwets van politici’ over zogenaamd belangrijke ‘onderwijsvernieuwingen’ juist de leerkrachten en leerlingen de dupe zijn geworden van hun eigen ontwikkelingen en kansen. En daardoor ook ouders. Eenzelfde situatie zie je trouwens momenteel gebeuren binnen de zorg.
Eerst alles kapot bezuinigen zonder visie en er vervolgens na wat tegenslag achter komen dat dat toch niet de juiste weg was. Alles om met name het bedrijfsleven te ontzien.
Nu komen we er pijnlijk achter wat zogenaamde ‘cruciale beroepen’ zijn. Pure winst. Hopelijk gaan we inzien dat docu’s als ‘Klassen’ ons terecht aan het denken zetten en het belang van goed onderwijs voor iedereen essentieel is.

Onnodige extra gecreëerde managementlagen, angstdenken en korte termijn politiek heeft veel onnodig kapot gemaakt. Desondanks gebeuren er ook in Helmond prachtige dingen op onderwijsgebied: het mooiste beroep dat er is.

Beantwoorden

@ Andre: Jij bent al wat ouder, André. Ooit ‘The Wave’ gezien…?

Beantwoorden

Niet gezien ,Jojb. Maar ik ken de achterliggende materie. tijdens propadeuse psychologie wordt namelijk reeds oa stanford prison experiment behandeld.

ik denk dat belangrijk is te beseffen dat ook een jouw sympatieke stroming van dezelfde taktieken gebruik maakt….maw extreemrechts kan gevaarlijk ontwikkelen,maar extreemlinks even zo.(zie antifa of blm).

Het doel heiligt de middelen is een mooi gezegde…zit veel in..

Beantwoorden

@Andre op vrijdag 26 februari 2021 om 10:00:

Even voor mij en anderen die minder diep in de materie zitten: wat heeft het Stanford prison experiment te maken met de discussie over gelijke kansen?

Beantwoorden

@Andre op donderdag 25 februari 2021 om 16:01:

Even over die herdersjongen. In de statistiek noemen ze dit N=1. Oftewel,het feit dat het een persoon lukt betekent nog niet dat er gelijke kansen zijn.

Er wordt gewoon onderzoek gedaan wat het effect is van verschillende factoren op de prestaties. Daarbij zijn de meest bepalende factoren locatie, opvoeding en sociale klasse. Ik zie het bij bevriende families gebeuren, ouders die zeggen dat hun kind niet hoeft te studeren of met een VWO advies naar de HAVO sturen, omdat ie dan minder hard hoeft te werken. En uiteraard is de kans dat je crimineel wordt groter als je vrienden “hosselaars” zijn. En dat er ook een culturele component in kan zitten of een discriminatie component zal ook moeilijk te ontkennen zijn. Net zoals doorzettingsvermogen nog steeds een belangrijke factor is, maar dat is er dan helaas een waar je minder invloed op hebt.

Iedereen leert op zijn eigen tempo en niveau, maar sommige leerlingen hebben net wat meer aandacht en af en toe een zetje op het juiste moment nodig om ze te helpen het maximale uit zichzelf te halen. Dat kun je op z’n beloop laten of je kunt er gewoon iets aan doen.

Beantwoorden

@michiel ; dus er is maar 1 turkse jongen geslaagd?

Alles goed en wel hoor, maar je stelt hier locatie opvoeding en sociale klasse….zullen we dit eens samenvatten onder de noemer; islam ?

Of is de islam benoemen voor wat het is,en voor wat het uitstraals, en voor wat het doet “fout”in jouw ogen ?

Ik ontken dus die factoren niet,maar zie wel door de laffe schil heen die “jullie”erom heen leggen.

Feit blijft; als turke of antillianen het niet zo goed doen, en chinezen en vietnamezen en preuanen wel….dan zegt dat mij dat het in elk geval niet inherent is aan ons onderwijs en onze houding tov nieuwkomers..me dunkt, ik loop al een halve eeuw mee in dit land..het zal wat zijn zeg…

Daarom, aandacht is prima, maar doe niet net alsof het allemaal extern ligt..ook bij mensen met een afkomst ligt het binnen hun eigen bereik.
Ik denk dat dat het eerlijkste verhaal is…hen niet als zielig en onbekwaam neerzetten of zo behandelen.

Wel mee eens dat als extra aandacht nodig is,omdat onderkent is dat de achterstand door cultuur van herkomst veroorzaakt is, is zinvol…dan pak je echt datgene aan wat rendement gaat opleveren, als je het bij onze smaneleving neerlegt, dan ontstaat ,juist ook in de externe cultuur, het idee van wij en zij, en dat zij anders zijn..just to say.

Beantwoorden

@ Sander; mijn discussie met Job hierboven wijkt af van waar het hier om gaat, het is meer een interesse die wij blijkbaar gemeen hebben …
De vraag die jij hier stelt leert mij dat dit voor juo onbekend terrein is, dus gaan we daar niet aan beginnen.

Beantwoorden

@Andre op vrijdag 26 februari 2021 om 15:37:

Nee, er zijn meer Nederlanders met Turkse roots die het lukt. N=1 wordt meestal gebruikt om aan te geven dat alleen uitgaan van je eigen situatie een te kleine steekproef is om betrouwbare conclusies te trekken. Bij statistiek werkt het daarbij net zoals bij peilingen, het wordt betrouwbaarder naarmate de groep die je in beeld brengt groter wordt en je daarbij corrigeert voor andere factoren (dat je bijvoorbeeld evenveel rokers en niet-rokers als gemiddeld in de samenleving doet in een onderzoek naar kanker waarbij je niet kijkt naar roken als oorzaak)

Zo zijn mensen met niet Nederlandse roots ook niet crimineler dan mensen met Nederlandse roots als je corrigeert voor factoren als waar je woont, opleidingsniveau, opleidingsniveau van de ouders, etc. Er zijn al meerdere onderzoeken geweest die dat bevestigen.

En zoals ik al aangaf, er zijn een heleboel factoren die een stuk belangrijker zijn dan een eventuele culturele component. Maar als we dan op die culturele component inzoomen, dan is dat binnen die specifieke bevolkingsgroep ook nog eens heel divers. Er is geen one-size-fits-all oplossing, want anders was die allang door de scholen ingevoerd. Het is ook bij lange na niet altijd aan de ouders te wijten. Die zitten ook met hun handen in het haar als hun kroost ontspoort door slechte vrienden of bijvoorbeeld een gevoel er niet bij te horen.

Juist het denken in groepen en wij en zij werpt jongeren terug op hun eigen netwerk en zorgt ook dat de groep meer gesloten wordt. Je wordt immers als groep behandeld en naar jouw mening niet goed begrepen. Ik zou ook moeite hebben vrolijk om te gaan met iemand die me neerzet als een potentiële tasjesdief.

Wat dan wel? Maatwerk. Ieder mens als individu behandelen en kijken wat nodig is om te helpen het maximale uit zichzelf te halen. Daar zijn leraren ook dag in dag uit mee bezig. Als daar nu een extra impuls aan gegeven wordt op deze manier dan is dan een mooie stap.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op vrijdag 26 februari 2021 om 15:58:

En precies dát hoop ik ook. Het wij-zij denken lost helemaal niets op en is – je onderbouwt je verhaal zeer helder – gebaseerd op non argumenten en onderbuikgevoelens. Het is niet op feiten gebaseerd.

Beantwoorden

@Andre op vrijdag 26 februari 2021 om 15:40:

Ik leer graag bij. Jammer dat je me de kans niet gunt. Maar als het off-topic is, zal ik niet aandringen.

Beantwoorden

@Sander Lam op vrijdag 26 februari 2021 om 21:13:

Het besproken experiment, wat in de film ‘The Wave’ uit 1981 ook aan bod komt, laat zien wat het doet met een groep, als ze zich naar een rol gaan gedragen. In de film gaat het over een groep leerlingen, die zich als ‘leiders’ gaat gedragen en de andere groep zich juist als underdog gaat voelen. In de film wordt de link gelegd met ‘het leidende, intelligente volk’ en ‘de zondebok’.

Het voorbeeld werd door mij aangehaald om André bewust te maken wat situationisme doet met mensen. Of om on-topic te blijven: wat doet het met leerlingen? Het is namelijk precies wat Michiel van Geel ook aanhaalt: als je maar lang genoeg vervalt in wij-zij denken, dan leren helaas ook onze leerlingen dat het volstrekt logisch is het te hebben over ‘die buitenlanders’, die natuurlijk minder succesvol zijn binnen ons onderwijssysteem…
Wat dus feitelijk onwaar is, als we ons maar op maatwerk blijven richten, in plaats van op situationisme, vooroordelen, generalisering.

Populisme is óók wat het onderwijs betreft niet de oplossing. De parallellen tussen het heden, het verleden, de genoemde film en het volstrekt duidelijke verhaal van Michiel van Geel mag je zelf leggen…

Beantwoorden

Overigens ben ik het met André eens, dat zowel extreem rechts als extreem links beiden in dezelfde valkuil kunnen trappen.

Beantwoorden

@Job op vrijdag 26 februari 2021 om 23:43:

Aha, de film “The Wave” uit 1981. Ik had al even gezocht, maar kwam uit op een andere film “The Wave”, uit 2015. Vandaar dat het verband mij ontging.

Ik heb zelf het Stanford-gevangenisexperiment eens aangehaald toen ik de tweedeling bij Atlant besprak tussen de gehandicapte werkzoekenden en de gezonden met de leuke baantjes eromheen.

http://www.zichtopharmonie.nl/materiaal/2015.06.29_thema_avond.pdf

Maar achteraf las ik dat de betrouwbaarheid van dit experiment sterk betwijfeld wordt. De betrokkenen zouden bewust of onbewust naar de gewenste conclusie toe hebben gewerkt. Confirmation bias heet dat, geloof ik.

Los hiervan: in de discussie tussen jou en Andre bespeur ik miscommunicatie doordat er twee soorten kansen spelen: de (voor iedereen gelijke) kansen die Nederland biedt, en de (situationele) kans dat het individu ze grijpt. Iedereen heeft in Nederland voldoende mogelijkheden om zich muzikaal te ontwikkelen, maar Volendammers doen dat meer dan anderen. Waarom? Omdat zoveel andere Volendammers dat ook doen.

Misschien is het beter om het vage begrip “kansen” te vermijden, en te spreken van (on)gelijke “stimulansen” om zich te ontplooien.

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 27 februari 2021 om 11:13:

Klopt helemaal, dat merkte ik ook. Goed dat je het benoemt.

Beantwoorden

@Sander; okee…..ik neem mijn opmerking terug.

Beaam jouw vorige stukje.

Beantwoorden

@Job, @Andre: fijn dat we eruit zijn.

Beantwoorden

Kansenongelijkheid is niets anders dan de achterstand van allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, nu enkel in een nieuw jasje. Een voortschrijdend probleem dat alleen de gemeenschap zelf op kan lossen. Juist hier wringt de schoen.

Dit probleem speelt al sinds de komst van de gastarbeiders. Een halve eeuw lang wordt er op alle mogelijke manieren onze westerse manier van denken en participeren opgelegd aan andersdenkenden; denk aan buurtcoaches, gratis kickboksen, meer betrekken van de ouders etc.

Beroepsmatig heb ik in vele landen gewoond en me in het dagelijks leven van de lokale bevolking gemengd. Ik raad de wethouder aan dit ten zeerste ook eens te doen. Ze zal hierdoor een ander verhaal zien dan wat er op reisjes naar ‘zielige gebieden’ te zien valt.

De oververtegenwoordigde moslimgemeenschap waar de achterstand al generaties lang doormoddert heeft niets met kansenongelijkheid te maken. Wij zijn hier als gastland verre van verantwoordelijk voor en zullen dit stellig moeten verdedigen als dit ons in de schoenen wordt geschoven.
In de islamitische cultuur deelt men niet onze calvinistische waarden dat je als individueel zelf verantwoordelijk bent wat je van je leven maakt, en hoe harder je je best doet hoe meer je zult bereiken. Zij leven naar het motto ‘inshallah’; allah bepaalt, dus waarom zou je je inzetten?

Deze laksheid is de oorzaak van het grote aantal vroegtijdige schoolverlaters en weinig succes op de arbeidsmarkt, men ziet immers dat er wat gedaan moet worden om wat te bereiken en dat is teveel moeite. Het resultaat is dan natuurlijk het snelle geld in het criminele circuit.

De wethouder moet ook eens goed voor haarzelf het verschil definiëren tussen gelijke kansen en gelijke uitkomsten. Iedereen, ja iedereen, die in Nederland naar school gaat heeft dezelfde KANSEN om er wat van te maken. Dat westerse ouders wel de moeite nemen om hun kinderen te ondersteunen, regelmaat en discipline bij te brengen, betekent natuurlijk verre dat zij schuldig zouden zijn aan de matige resultaten van de allochtonen waarvan de kinderen ‘s avonds laat op straat rond hangen.

Beter zou het zijn het geld uit dit onzinproject te besparen en in mindering te brengen op de OZB belasting die betaalt wordt door de mensen die dezelfde kansen hadden maar er wel wat van gemaakt hebben.
Typische gevalletje links lullen, rechts vullen.

Wie niet kan ligt op het kerkhof, wie niet wil er naast.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *