Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
25reacties

De komende maanden schrijven Helmondse politieke partijen 1 voor 1 een discussiestuk over een Helmonds politiek getint onderwerp. Een mooie kans om in je eigen omgeving je mening aan ‘de Helmondse politiek’ te laten horen en met hen in discussie te gaan.Bomen binnenkort “vogelvrij” zonder kapvergunning??

Wethouder Stedelijk Beheer dhr. J. van den Heuvel gaf in juni jl. bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan, te gaan onderzoeken of en op welke wijze kapvergunningen konden worden afgeschaft!

Als politieke partij / raadsfractie heeft Helmondse Belangen zich enkele jaren ingezet om meer aandacht te krijgen voor ons bomenbestand. Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar geresulteerd in het vaststellen van een nota “Bomen in Helmond”. Een uitstekende nota die er vooral op is gericht op kwalitatieve maar ook op kwantitatieve wijze het bomenbestand in onze mooie gemeente op peil te houden. Enige jaren terug heeft de fractie Helmondse Belangen het (vorige) college zover gekregen om verleende kapvergunningen (in de openbare ruimte) te publiceren.

Wordt iedereen geïnformeerd welke bomen voor / door de gemeente worden gerooid. Omdat vaak bleek dat burgers werden “overvallen” door gemeentelijke bomenrooi acties.
Want de gemeente is de grootste aanvrager van kapvergunningen. Bij herinrichtingen / bestraten / rioleringswerken / nieuwbouw etc. komt de gemeente vaak “met bomen in aanraking”. En dan dient -ook door de gemeentelijke diensten – een kapvergunning te worden aangevraagd. Da’s soms lastig en tijdrovend. Aan het verlenen van een kapvergunning kunnen voorwaarden worden verbonden waaronder een herplant verplichting!

Door het laten wegvallen van de kapvergunning zullen naast de bescherming van bomen, het vervallen van de informatie(plicht) en de vraag op welke wijze een herplant plicht wordt opgelegd, bomen bijna als “vogelvrij” worden bestempeld. Afschaffen is wat ons betreft niet of alleen maar aan de orde als de wethouder een ander methodiek wil invoeren. Die methode dient dan minimaal gelijk te zijn aan de huidige methodiek. Want bomen zorgen o.a. voor CO2 opname, zuurstof en zijn voor onze leefomgeving / beleving van eminent belang.

Zo’n belangrijk element in de openbare ruimte, want het gaat ons niet om dat boompje bij u en ik in het voor- of achtertuintje, dien je te respecteren. Daar ga je niet aan zitten tornen.

Met politieke groeten
Berry Smits
fractievoorzitter Helmondse Belangen

25 reacties:

Helemaal mee eens! Anders hebben we dadelijk een grijze stad 😕 En Helmond is alles behalve grijs… toch? 😀

Beantwoorden

@Berry:
Hoeveel bomen staan er eigenlijk in Helmond en is dat te veel of te weinig?

Beantwoorden

@Ook ik heb een vraag die me te binnen schoot bij het lezen van de Trompetter dit weekend. Al die gepubliceerde verleende kapvergunningen zitten daar ook aanvragen van bewoners tussen ? Want je kunt niet aan de aanvraag van een verleende kapvergunning zien wie de aanvraag gedaan heeft en het is belangrijk om te weten wie de kapvergunning aangevraagd heeft?
Dan heb ik nog een vraag, wanneer een particulier een kapvergunning aanvraagt voor een boom in de openbare ruimte dan moet hij met meer dan 1 goede reden aankomen anders wordt de aanvraag niet eens in behandeling genomen, geldt dit ook voor die ene gemeentelijke afdeling(of ambtenaar, wethouder) die bij de ander gemeentelijke afdeling de kapvergunning aanvraagt ?
Ik heb nog wel meer vragen maar laat ik het hier maar even bij laten. 😀

Beantwoorden

ik ben het er ook zeer zeker mee eens.. Bomen hebben we gewoon nodig.. en daar moeten we dus zuinig op zijn! De bossen worden al veel ste veel gekapt.. laten we kappen met kappen!!!!! 😉 😀

Beantwoorden

Even wat antwoorden op enkele reacties.
Dries ; de gemeente “bezit” ca. 55.000 bomen ( let wel incl. bossen ) Of dat veel of weinig is laat ik graag aan de vragensteller zelf over. Er zijn wel wat stelregels m.b.t. inwoners en bomenbestand.Wel lijkt het me verstandig om dit aantal van 55.000 minimaal in stand te houden. ( via opgelegde herplantplicht !
Angelique; de aanvrager is inderdaad niet zichtbaar in de publicatie. Maar je ziet aan de vergunning of dit bomen in de openbare ruimte ( gemeente) of niet in de openbare ruimte (particulier) is. De gemeente doet de meeste aanvragen.Inderdaad ook bij een “gemeentelijke” kapvergunng dient de aanvrager ( ambtenaar of dienst ) aan te geven wat de reden voor de kapvergunning aanvraag is. ( gemotivieerd met of zonder een onderzoek ) En inderdaad je kunt een kapvergunning aanvragen voor een boom op iemand anders erf ( openbare ruimte! Net zoals ik bijv. een bouwvergunning kan aanvragen voor het plaatsen van een tuinhuis/ uitbouw in jou achtertuin!
Sjaan en Natasjalex; prima reactie
Groetjes
Berry Smits

Beantwoorden

Cool onderwerp!

Beantwoorden

@Berry, bedankt voor het antwoord !

Ik vind dus dat het systeem “kapvergunning”in stand moet blijven juist om de bewoners te beschermen tegen het onbeschermd kappen van bomen.
Sterker nog, ik vind dat het huidige systeem nog verder uitgespit mag worden. Want samen ben je sterk en dus dien je als wijkraad ook te weten wanneer je een bezwaar in moet dienen tegen een verleende kapvergunning. momenteel doe je dit niet omdat je niet weet of het verzoek van de bewoners zelf afkomt (wiens belangen je vertegenwoordigt) of van de gemeente. Want ook bewoners vragen kapvergunning aan voor bomen in de openbare ruimte (bladoverlast ed).

Beantwoorden

Dit onderwerp heeft Hans Verbakel enige tijd geleden naar aanleiding van de brief van Helmondse Belangen ook op zijn weblog behandelt, maar hier toch nog een reactie.

Ik denk dat bladoverlast geen reden kan zijn om een boom te kappen. Daar stellen ze in Helmond toch die “bladopvangbakken” voor ter beschikking.

Hoewel de gemeente de meeste kapvergunningen aanvraagt, denk ik dat een particulier eerder tot kap overgaat als er geen vergunningenstelsel is. De particulier voelt zich nu mogelijk nog geremt om de boom uit zijn tuin om te kappen, maar zonder verplichte kapvergunning zal hij toch eerder in de verleiding komen om de boom te kappen.

Beantwoorden

Als het om het behoud van die 55.000 bomen van de gemeente gaat, en de politiek dat aantal bomen in Helmond wenst, waarom niet eenvoudig de afspraak maken dat er elk jaar op 1 januari dat aantal bomen (desnoods per wijk toegewezen) moet staan?
Dan kun je dat hele kapvergunningenstelsel toch laten vervallen?
Scheelt veel bureaucratie en de schone lucht is gewaarborgd.

Beantwoorden

@Pieter inderdaad zou je het zo kunnen regelen !
Maar wat nu als er bij jou op het plein een hele mooie boom staat met bankje, je kent het wel, en de gemeente besluit om deze om te hakken. Maar jij en de andere in de straat willen dat helemaal niet. Nu kun je nog een bezwaar indienen op de verleende kapvergunning (whatever dat dan ook waard is ) maar straks wordt die pardoes omgehakt en wordt er ergens anders 1 jong boompje voor teruggeplant. 😮

Beantwoorden

@Angelique:
Met het geld dat die hele bureaucratie kost om dan die paar zinvolle boompjes te redden (en om al die overige onzinnige bezwaren te behandelen), zijn er heel wat zinvollere dingen te doen.
Hoeveel die hele bureaucratie kost, weet Berry als ter zake kundige neem ik aan.

Beantwoorden

Volgens mij moet Berry even wachten met zijn offensief tot hij het definitieve voorstel gelezen heeft. Het zou namelijk best eens kunnen dat er een voorstel komt dat én de huidige bomenkwaliteit in stand houdt én een hoop administratieve en bureaucratische rompslomp voor de burger en de overheid voorkomt!
met vr. groet,
Jan van den Heuvel

Beantwoorden

Zo, zo “hoog” bezoek op dit log. 😉

Beantwoorden

@Ad
Wat doet Pieter dan

Beantwoorden

@KH
Doelde natuurlijk op Jan v.d. Heuvel. :8

Beantwoorden

@Ad, Is de Jan van den Heuvel, onze Jan van den Heuvel. En met onze bedoel ik onze gemeentebestuurder van onze stad Helmond. 8) 😀
Maar eigenlijk kan ik dat beter aan Jan van den heuvel zelf vragen? 😀

Beantwoorden

@ Jan van den Heuvel, wanneer wordt dat definitieve voorstel verwacht?

Beantwoorden

We zijn nu bezig de laatste puntjes op de i te zetten.Op (uit mijn hoofd) 11 oktober wordt het voorstel door mij gepresenteerd aan de politiek en mag er dus vervolgens door elke politicus op ‘geschoten’ worden.Bovendien wordt het in dezelfde week ook gepresenteerd aan de leden het Milieu Communicatie Platform, waarbij allerlei Helmondse (milieu en maatschappelijke) groeperingen zijn aangesloten.

Beantwoorden

Maar houdt het voorstel ook daadwerkelijk in dat de gemeente, na goedkeuring door betreffende ambtenaren, bomen mag omhakken vanwege ruimtelijke plannen, herinrichting groenstrook etc. zonder verder overleg met betrokken bewoners. Want ik ken een paar praktijkvoorbeelden waarin in een vooraf stadium bewoners aangaven erg te hechten aan bepaalde bomen waarna de plannen na enige aanpasing toch uitgevoerd konden worden met behoud van bomen.
Ik heb het dus niet over de boom bij de burger in zijn tuin of die bomen die gewoon ziek zijn.

Beantwoorden

@Angelique
Ik denk dat je voor dat antwoord toch echt tot 11 oktober moet wachten.
De wethouder gaat natuurlijk niet “lekken” uit zijn eigen rapport (voorstel). 😉

Beantwoorden

@Ad Ik had al zo’n vermoeden en wilde er eerst achteraan typen… of moeten we wachten tot 11 october ? Maar ja, niet geschoten is altijd mis ! 😀

Beantwoorden

@angelique:
Zo is het maar net, wie weet gunt de wethouder de bezoekers hier inderdaad de primeur door alvast iets los te laten. Hoewel dat wellicht al deels gebeurde door hetgeen hij op
19 september schreef.

Beantwoorden

Inmiddels hebben de raadsleden n.a.v. schriftelijk vragen van Helmondse Belangen kunnen lezen dat er een nieuw kapvergunning systhematiek gaat komen. Dat is iets genuanceerder als de uitspraak van de wethouder: bij de algemene beschouwingen tijdens de Voorjaarsnota:” in het kader van deregulering gaan we de kapvergunning AFSCHAFFEN!” Ik wacht net zoals iedereen met belangstelling op het nieuwe systeem. Als dat EN de bureaucratie vermindert EN het bomenbeleid “Bomen in Helmond” respecteert, dan heeft de wethouder Helmondse Belangen aan zijn zijde!
Dus wordt gevolgd. Iedereen bedankt voor de discussie en voor degene die bomen niet als ” zinvol ” kwalificeren hierbij de laatste bevindingen inzake het bestrijden van “fijn stof”. Bomen leveren een heel groot percentage voor de afname van “fijn stof”. Bewezen bij wegen waar bomen langs stonden! Naast alle andere voordelen.
Nogmaals interessante discussie wordt vervolgd.
Berry Smits

Beantwoorden

Ben ff weze kijken op je site,ziet er goed uit!!!!
Fijn weekend. -xxx- Tineke. 😉

Beantwoorden

Hoewel ik me de vrees van Helmondse Belangen wel kan voorstellen, denk ik dat deze vrees enigszins overtrokken is en niet op waarheid gestoeld. Met het nieuwe beleid wordt weliswaar het kapvergunningstelsel (deels) losgelaten maar dit geldt enkel voor de minder beschermenswaardige bomen. Bomen met een hoge waarde worden beschermd. Daarnaast is het niet zo dat het nieuwe stelsel zal aansporen tot overhaast kappen. De burger heeft een reeel besef van natuurwaarde en zal nu zeker niet meteen de bijl uit de garage pakken om zijn gehele perceel kaal te kappen. Ervaringen uit de ons omliggende gemeenten wijzen daar vooralsnog niet op.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *