Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.703 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

logo of embleem van Helmonds West under construction

Kabinet Balkenende IV is gevallen en gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Gedurende de verkiezingsstrijd lijkt de uitvoering van gemeentebeleid altijd even stil te staan. Zo ook de uitwerkingen van het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Of toch niet? De gemeentelijke grondaankoper heeft al een aanvang gemaakt met het werven van huizen die moeten wijken voor de plannen.

Vreemd eigenlijk. Een sloopvergunning is nog niet afgegeven. Het is daardoor niet mogelijk voor gedupeerden om eventueel bezwaar aan te tekenen. Een schriftelijke aankoopprocedure is niet op schrift gesteld en uitgereikt. De spelregels blijven vooralsnog onduidelijk.

Het kost gedupeerden veel kruim om telkens aan familie, vrienden en kennissen uit te moeten leggen dat nog geen klaarheid is gegeven. De plannen zijn al meer dan een half jaar geleden aangekondigd. In december heeft de gemeenteraad in haar besluit aangedrongen om grote zorgvuldigheid naar alle betrokkenen te betrachten en te voorzien in goede en snelle communicatie. Dat wil nog niet echt vlotten.

Voorafgaand aan de besluitvorming in de gemeenteraad heeft belangenvereniging BUITEN(ONS)OM haar zienswijze op het wijkontwikkelingsprogramma afgegeven aan B&W. Pas drie maanden later is er een reactie gekomen. Daarvoor was wel eerst een brandbrief aan de burgemeester nodig. B&W vraagt zich in haar reactie af of BUITEN(ONS)OM nog wel behoefte heeft aan terugkoppeling. De gemeenteraad heeft immers al haar goedkeuring verleend aan het wijkontwikkelingsprogramma. Met deze vooronderstelling gaat B&W voorbij aan de kritiek en voorstellen die zorgvuldig zijn vastgelegd in de zienswijze van de belangenvereniging.

De gemeente neemt gedupeerden niet echt serieus. Herhaaldelijke verzoeken van BUITEN(ONS)OM om te worden gehoord in de wijkontwikkelingsplannen worden niet of nauwelijks beantwoord. Tijdens een recente klankbordvergadering Helmond West meldde de voorzitter, die tevens coördinerend wethouder Helmond West en wethouder Welzijn is, dat meedenken en meedoen alleen is toegestaan binnen bestaande bewonersverenigingen. Niet echt democratisch. De bewonersverenigingen vertegenwoordigen alleen huurders. Op die manier worden wooneigenaren en ondernemers niet in de plannen betrokken en gekend. Dit creëert selectief draagvlak.

In de klankbordvergadering werden de eerste uitwerkingen van het wijkontwikkelingsprogramma gepresenteerd. De wijkbewoners reageerden alert met kritische vragen. De wethouder zegde toe, op korte termijn, een schriftelijke aankoopprocedure aan huiseigenaren te versturen.  Woningbouwvereniging woCom gaat huurders uitnodigen voor een individueel gesprek. Echter pas nadat een sloopvergunning is afgegeven. De gemeente gaat een informatieavond voor ZZP-ers organiseren waarin zij uitleg krijgen over hun situatie. Al met al een vruchtbare klankbordvergadering die een beetje gemoedsrust brengt in Helmond West.

Mien

6 reacties:

Vandaag 11 maart 2010 ontvingen de huurders van woCom uit de Itterestraat een aankondiging dat hun huizen gesloopt gaan worden en dat er huisbezoeken gaan plaatsvinden in mei 2010.

In de brief is sprake van een officieel sloopbericht dat op 12 maart 2010 ingaat.
Dat is vreemd aangezien er nog geen officiele sloopvergunning is afgegeven door de Gemeente Helmond.

Zodoende kunnen de huurders dus ook nog geen bezwaar aantekenen tegen de sloop van hun woning (mochten ze dat willen). Kortom een vreemde gang van zaken.

Helaas is er ook nog geen schriftelijke aankoopprocedure uitgereikt aan wooneigenaren die hun huis moeten verlaten a.g.v. het WOP Helmond West.

Dit is wel toegezegd door wethouder Boetzkes en projectleider Paul Spruijt tijdens de Klankbordvergadering Helmond West van 24 februari 2010.

Ook is er nog geen afspraak gemaakt met de ZZP-ers voor een informatief gesprek.

De wooneiegenaren, huurders en ZZP-ers wachten nog steeds op een juiste afhandeling van zaken.

Rob Mientjes
Namens Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Beantwoorden

Bewoners Hornestraat hebben ook een brief van wocom gehad. Die moeten er in 2010 uit. Hoe zit het nu met bezwaar?

Beantwoorden

Het blijft een rommeltje met de communicatie richting de gedupeerde in Helmond West. Op zich ook weer niet zo raar, de gemeente heeft toch al wat die wil.

Beantwoorden

Jos Leenen is Zondag 21 Maart Pauselijk onderscheiden.

Voor zijn grote inzet voor het st. Jozefkoor is Jos Leenen begiftigd met Pro Ecclesia en Pontifice.

Beantwoorden

Na herhaaldelijk verzoek is op 26 maart 2010 een schriftelijke aankoopprocedure ontvangen. Deze aankoopprocedure is door de grondwerver opgesteld in januari 2010.

Op 26 april 2010 is door de senior projectmanager van gemeente Helmond toegezegd dat de huurders van Verbakel uitgenodigd zullen worden voor een overleg op 2 juni.

Rob Mientjes
Namens Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Beantwoorden

Ik zie dat er een foutje in de column is geslopen.
Waar staat: ” Woningbouwvereniging woCom gaat huurders uitnodigen voor een individueel gesprek. Echter pas nadat een sloopvergunning is afgegeven.”, wordt met sloopvergunning bedoeld sloopbericht.

Door het afgeven van dit sloopbericht is het Sociaal Plan voor huurders die hun woningen moeten verlaten in werking getreden.

Niet te verwarren met de sloopvergunning die nog moet worden aangekondigd cq afgegeven door Gemeente Helmond (in de Trompetter en/of op de website Gemeente Helmond).

Inmiddels heeft woCom in één en dezelfde brief een Sloopbericht afgegeven en aangekondigd dat er individuele gesprekken gevoerd gaan worden.

De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Sterker nog, een aantal huurders is al verhuist.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *