Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.649 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

Vanaf vandaag kun je op de weblog regelmatig lezen hoe Mien het ervaart dat zijn huis en straat mogelijk moeten wijken voor wijkontwikkelingsplannen in Helmond West en hoe de bijbehorende ambtelijke mallemolen draait.
Wij wensen Mien alle succes. Een korte inleiding staat hier.

_______________________________________________________________________________

logo of embleem van Helmonds West under construction

Het is ruim een maand geleden dat coördinerend wethouder wijkontwikkeling Helmond West mij op de hoogte bracht van voorgenomen plannen om het ontbrekende stuk van de stedelijke binnenring door onze straat en huis te laten lopen. Het nieuws deed mijn hoofd en hart behoorlijk op hol slaan. De enige zorg die onmiddellijk bovendreef was, hoe kom ik aan informatie en waar haal ik advies?

Slapeloze nachten deden mij het internet afstruinen naar nieuws op webpagina's van gemeente en media. Ik verdiepte mij in de historie en actualiteit van de voorgenomen plannen en kwam tot verrassende ontdekkingen. Wat mij vooral verbaasde was de louter positieve berichtgeving in de diverse media rondom de wijkontwikkelingsplannen.

De plannen, gepresenteerd aan de buurtbewoners tijdens  inloopdagen op 14 en 20 juli, zouden met groot enthousiasme ontvangen zijn. Ik was er zelf bij. Ik moet toegeven, prachtig gedocumenteerd en gekieteld door een overdaad aan hapjes en drankjes, werden de plannen door  gemeente en woningbouwvereniging woCom aan ons gepresenteerd. Het meeste aandacht kregen de met gemeentelijke logo versierde bonbons die op een gum leken. Ik bedacht meteen welke plannen ik ermee uit zou willen gummen.

De euforie van de inloopdagen werd zeer zeker niet gedeeld door degenen gedupeerd door de voorgenomen plannen. Integendeel. Mijn lieve buurvrouw, al meer dan 50 jaar trouwe bewoonster van een huurhuis, kreeg plompverloren, de volgende informatie van een woordvoerster van de woCom: "Mevrouw, uw huis staat bovenaan de lijst om gesloopt te worden, kijk maar, eind 2010 begin 2011; u krijgt eenmalig circa 5000 euro inrichtingskosten voor uw nieuwe huurhuis. Dit bedrag is inclusief de kosten die u maakt voor het inrichten van een eventuele tijdelijke tussenwoning."

De schrik sloeg haar om het hart. Wat nu? Deze boodschap werd voorbarig en onbeschoft gebracht. Zeker gezien het feit dat de raadscommissie Ruimtelijk Fysiek, die normaliter waakt over wijkontwikkelingsplannen, nog niet eens volledig op de hoogte was gesteld van de plannen. Die zouden pas veel later, op 25 augustus, aan de commissie gepresenteerd worden. De besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders zou zelfs pas in december plaats vinden. Ach, een gewaarschuwd mens telt voor twee, nietwaar?

Het noodzakelijke leed van gedupeerden wordt klein gehouden. Door minimale, late of zelfs geen enkele kennisgeving aan belanghebbenden. Eigenaren en huurders van de Dahlia-, de Speel- en de Volkstuin en ook de eigenaar en huurders van bedrijfspanden en garageboxen zijn pas vijf voor twaalf ingelicht over de op handen zijnde plannen. Ze zijn op het allerlaatste moment uitgenodigd voor een informatieavond. Verdere berichtgeving en communicatie, hoe om te gaan met gedupeerden, laat op zich wachten. Nog steeds. Een verantwoordelijke en noodzakelijk taak voor de gemeente zou je zo denken.

De berichtgeving over de wijkontwikkelingsplannen is eenzijdig en gekleurd. Cijfers worden door gemeente en diverse media, incompleet weergegeven of vergeten. Er zou sprake zijn van enkele relatief goede huizen die moeten wijken voor de stedelijke binnenring. De huishoudens die straks een drukke verkeersweg voor hun deur krijgen worden niet eens vernoemd. Kortom, er is slecht huiswerk gedaan. Ik besloot zelf de maat te nemen door simpelweg huisnummers te tellen. En wat schetste mijn verbazing?

Het voorgenomen "Tracé Buiten Om" treft niet slechts enkele maar vele huizen en daarnaast ook bedrijven. Maar liefst 92 huishoudens zijn de pineut. Hiervan moeten er 64 hun huis verlaten wegens sloop. De gemeente ziet 80 garageboxen, inclusief huurders met bedrijfsvoering, en zes bedrijfspanden over het hoofd, allen gehuisvest binnen het nieuwe geplande tracé. De gemeente gaat helaas wederom buiten alles en iedereen om. Gelukkig spreken feiten en cijfers altijd voor zichzelf.Mogelijk is het oorspronkelijk gekozen Cortenbachtracé toch een beter alternatief.

Mien

18 reacties:

Zoals ik het zie wil de gemeente gewoon de naam van Helmond west verbeteren door de oude huizen te slopen en nieuwe (dure) huizen ervoor in de plaats te bouwen.

Zo ook met de scholen.. Vraag eens na op de Mariaschool, aan de moeders (dus niet via een enquête die nergens op sloeg).. de meeste moeders zijn er echt niet blij mee dat de Mariaschool en de Troubadour samen gaan.

Beantwoorden

Prettig geschreven allemaal, ware het niet dat zo’n treurig verhaal is. Het zal je maar overkomen. En dat is juist het vervelende, zoals ik het nu begrijp kan het een ieder overkomen…

Beantwoorden

Helmond West wordt onder handen genomen. Het grote plan wordt dinsdagavond door de Helmondse politiek besproken.

Veel mensen zijn daar blij mee, want de wijk kan wel een opknapbeurt gebruiken. Maar er zijn ook teleurgestelde inwoners, want een plan voor een nieuwe ontsluitingsweg lag jaren op de tekentafel, maar veranderde deze zomer ineens van route. Nu moeten hun eigen huizen en bedrijven tegen de vlakte.

Verslaggeefster Jacqueline Hermans zocht Rob Mientjens van het actiecomité Buiten Ons Om op. Klik op de audiolink voor het verslag.

Bron: Omroep Brabant

Beantwoorden

@Solveg:
Bedankt voor het onder de aandacht brengen van dit radioverslag.

Beantwoorden

Omroep Brabant besteedt er nog meer aandacht aan. Vandaag was de Belangenvereniging BUITEN(OM)ONS ook een item bij Omroep Brabant Brabant Nieuws, en vanmiddag komen ze de “making of” de spandoeken filmen.

Beantwoorden

Jaren heb ik meegedacht, gewerkt en gezocht naar een juiste verbouwing van de wijk. Diverse vergaderingen en bijeenkomsten zijn er geweest. Er zijn zelfs een aantal plannen geproduceerd, die zeker de moeite waard waren. Als Buurtbeheer zijn wij helaas steeds aan het lijntje gehouden. Pas op het laatste moment bleek dat de Bewoners Belangen Vereniging met een voorstel kwam dat voor hen het beste uitkwam, namenlijk sloop van koopwoningen en opkrikken van goedkope huurwoningen. Van de kopers valt immers geen vuist te verwachten. Er is zoveel gebeurd, en ik moet zeggen dat ik blij ben niet meer zo bij de gebeurtenissen betrokken te zijn. B&W zoeken de weg van de minste weerstand, op korte termijn. Pappen en nathouden. Gelukkig zal ze dit komende verkiezingen opbreken. Ook Helmonds Belangen heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. Ze profileren zich als partij van de wijk Helmond West. De strijd is nog lang niet gestreden, dus kom op de baricades. Laat de vlammen loeien.

Beantwoorden

Wat een leugenaar is die Boetzkes!

Beantwoorden

We hebben de laatste weken de perikelen rond de aanleg destijds van de Traverse kunnen lezen in het ED en hoe de bewoners destijds benaderd en “geholpen” zijn.
Het ergste is, vind ik, dat de gemeente Helmond er helemaal niets van geleerd heeft gezien de huidige aanpak in West.

Beantwoorden

Op 25 augustus was Belangenvereniging BUITEN(OM)ONS ook een item bij het Brabant Nieuws op Omroep Brabant.
Via een link op omroepbrabant.nl is het Brabant Nieuws van 25 augustus nog te zien (voor zolang het duurt).

Zie:
http://www.omroepbrabant.nl/?program/44122/Brabant+Nieuws+(18.30+uur).aspx

‘Plak en knip’ of typ de bovenstaande link in zijn geheel in je browser.
Vervolgens klikken op:
Laatste uitzending: Dinsdag Uitzending gemist: Bekijk de uitzending van
dinsdag

Beantwoorden

Gelukkig blijven nieuwsberichten tegenwoordig langer bewaard op internet.

Het nieuwsitem “Helmond West krijgt opknapneurt”, inclusief radio- en tv-fragmenten, blijft op Omroep Brabant te zien via:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/122924812/Helmond+West+krijgt+opknapbeurt.aspx

‘Plak en knip’ of typ de bovenstaande link in zijn geheel in je browser.
Vervolgens linksboven op de pagina klikken op audiofragment en/of videofragment

Beantwoorden

Ik kreeg een uitnodiging in mijn mailbox, misschien hebben jullie daar iets aan:

Beste inwoner/inwoonster van Helmond-West.

De Gemeente Helmond heeft de wijk Helmond-West als 2e wijk van Helmond gekozen voor een grootschalige herstructuering. Mat andere woorden : de wijk zal voor de leef- en woonomgeving op diverse onderdelen worden verbeterd,o.a. woningbouw -Combicentrum – Goorloop –
verkeersring ( Cortenbachtrace ) – wijkhuis Brede School etcetra.

Dit proces is ongeveer 4 jaar geleden ingezet en na veel overleg maar ook uitstel,werd vorig jaar November de “Wijkvisie Helmond-West “door de Gemeenteraad vastgesteld. Nadien werd die Wijkvisie uitgewerkt naar een Wijk Ontwikkelings Plan Helmond-West ( WOP H-W )

Dit WOP H-W is in Juli jl tijdens 2 inloop cessies aan de bewoners voorgelegd/gepresenteerd.Een plan wat voor de WIJK Helmond-West grote gevolgen heeft.
Met dit plan dienen de bewoners,zeker de eerste komende 50 jaar !!!! weer een fijne en leefbare wijk gaan krijgen. Gezien het belang van dit plan en het besluit wat de Gemeenteraad in December a.s gaat nemen zouden wij als raadsfractie HELMONDSE BELANGEN graag bij U willen informeren c.q U willen horen,hoe die uitgewerkte plannen ( WOP ) worden beleefd/hoe U erover denkt.

Vandaar dat wij U graag willen uitnodigen voor een bijeenkomst op :
MAANDAGAVOND 21 SEPTEMBER 2009
GROTE ZAAL WIJKCENTRUM ‘t PATRONAAT
aan de 2e HAAGSTRAAT 40.
Aanvang : 20:00 uur.

Als raadsfractie HELMONDSE BELANGEN kunnen wij dan kennis nemen van Uw mening en mogelijke opmerkingen.
Wat ons betreft : tot MAANDAGAVOND 21 SEPTEMBER.

Met vriendelijke groeten.
Raadsfractie HELMONDSE BELANGEN :
Fractievoorzitter : Berry Smits.
Raadslid : Anja Spierings-van Deursen.
Burgercommissielid : Jack Hamacher.

Beantwoorden

ik wil ook wel wat kwijt over het plan buiten om. toen wij als bewoners van de cortebachstraat.onze huizen drijgde te moeten verlaten voor het plan cortenbachtrache.vond men dit in de wijk niet belangrijk genoeg blijkbaar????.er werd door geen enkele partij aandacht.geschonken aan ons bewoners van de cortenbachstraat.en nu ineens een hoop comotie.ik begrijp wel de onvrede van de mensen die nu weg moeten.

Beantwoorden

Dank voor de vele reacties. Het laatste woord is nog niet gezegd en geschreven over de wijkontwikkelingsplannen Helmond West.

De argumenten voor de keuze van de Wijkhuis – Brede School en de keuze voor de ombuiging van de completering stedelijke binnenring Helmond van Cortenbachtrace naar Trace Buitenom worden op dit moment uitgewerkt door gemeente Helmond.

In oktober worden de financieel onderbouwde plannen gepresenteerd tijdens een gecombineerde raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek / Middelen, ondersteuning en Economie. Dit is toegezegd door de coordinerend wethouder Helmond West tijdens de commissieraadsvergadering van 25 augustus. Pas dan kan de raadscommissie een weloverwogen advies geven over het wijkontwikkelingsplan Helmond West.

Voor dat het zover is kunnen de bewoners van Helmond West en de politiek zich nog uitspreken tijdens twee informatieavonden en een forumavond.

16-09: Info-avond Helder Helmond
21-09: Info-avond Helmondse Belangen
08-10: Forum-avond belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Bij de informatieavonden (16-09 en 21-09) zijn alle bewoners Helmond West uitgenodigd hun verhaal te komen doen.

Bij de forumavond 08-10 zijn alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Helmond uitgenodigd deel te nemen aan een discussie naar aanleiding van voorafgestelde enquetevragen. Ook hier zijn alle bewoners van Helmond West uitgenodigd en kunnen vragen gesteld worden.

Informatieavonden: aanvangstijd 20:00 uur
Forumavond: aanvangstijd 19:30 uur
Plaats: Wijkhuis ‘t Patronaat

Beantwoorden

Het wordt druk met ‘avondbijeenkomsten’ in Helmond West, zojuist kregen we onderstaand persbericht van de gemeente Helmond.

Herhaling inloopavond Helmond West
Op woensdag 23 september vindt een herhaling inloopavond plaats voor de bewoners en ondernemers van Helmond West. Deze inloopavond kent dezelfde inhoud als de eerdere bijeenkomsten van 14 en 20 juli. Ook dit keer kunnen bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kennis maken met de voorstellen uit het voorlopig wijkontwikkelingsplan. De avond is met name bedoeld voor mensen die de eerdere bijeenkomsten gemist hebben wegens vakantie of om een andere reden.

De herhaling inloopavond start om 19.00 uur en vindt plaats in wijkcentrum 't Patronaat (2e Haagstraat 40). Van 19.00 tot 20.00 uur vindt een presentatie van het voorlopig wijkontwikkelingsplan (WOP) plaats. Daarna is er tot 20.30 uur de mogelijkheid om nader kennis te maken met en vragen te stellen over de plannen.

Voorlopig wijkontwikkelingsplan
De gemeente Helmond en woningbouwcorporatie woCom hebben de afgelopen maanden de wijkvisie voor Helmond West uitgewerkt in een voorlopig wijkontwikkelingsplan (WOP). In dit plan staan de voorlopige plannen voor onder meer het Wijkhuis – Brede School, de voltooiing van de stedelijke verkeersring, de huurwoningen van woCom, combicentrum Mierloseweg en de Goorloopzone. Het voorlopig WOP bevat nog geen definitieve plannen; het plan wordt later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en de Raad van Commissarissen van woCom.

Iedereen is welkom
De herhaling inloopavond is vooral bedoeld voor bewoners en ondernemers die de bijeenkomsten van juli door vakantie of om een andere reden gemist hebben. Ook mensen die toen wel aanwezig waren, maar nu aanvullende vragen hebben of nog meer informatie wensen, zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor andere geïnteresseerden in de toekomstplannen van Helmond West.

Andere opzet, dezelfde inhoud
De herhaling inloopavond kent – mede op verzoek van de wijkraad Helmond West – een iets andere opzet dan de inloopmomenten van juli. Het eerste uur vindt een presentatie van het voorlopig wijkontwikkelingsplan plaats. Vervolgens is er ruimte om de diverse deelplannen te bekijken en hier vragen over te stellen. De inhoud van de inloopavond is dezelfde als de vorige keer; er komen geen andere onderwerpen aan bod ten opzichte van juli.

Beantwoorden

Samen meedenken en samen meedoen!

Ik ben verheugd dat er nu eindelijk op diverse podia gelegenheid wordt geboden om het wijkontwikkelingsplan Helmond West van het nodige draagvlak te voorzien.

Nu maar hopen dat er goed geluisterd wordt naar eventuele alternatief aangedragen plannen, om uiteindelijk tot weloverwogen keuzes te komen, die zorgvuldig en financieel onderbouwd zijn.

Slechts een doel dienend. Het tot stand brengen van een voorbeeldige wijk Helmond West zoals die samen door bewoners en gemeente gewenst en gedacht is.

Beantwoorden

Er word veel gepraat over het trace waar deze moet komen.
Maar waarom moet deze weg er komen, omdat de ambtenaren geld hebben gekregen en deze ook lekker mogen uitgeven en dit dan ook graag doen.
niets geeft zo makkelijk uit als andermans geld.
Tevens is de publisiteit ook lekker, vooral voor zo een opgeblaze arrogante leugenachtige kwal als wethouder boetzkens.
Nooit en dan ook nooit stem ik pvda meer en iedereen mag dat weten en haal ik om ook een andere partij te stemmen (bv helm belangen)
zo dat moest er even uit. succes allemaal

Beantwoorden

zijn de helmondse belangen zon lekker clubje dan.????????

Beantwoorden

Dan zou ik kiezen voor Helder Helmond

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *