Buiten is het 9 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.649 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

logo of embleem van Helmonds West under construction

Sinds kort heb ik twee nieuwe banen. Semiambtenaar op mijn werk en semiambtenaar thuis. Opgeteld mag ik me fulltime ambtenaar noemen en kom ik wekelijks ruim boven de zestig uur noeste arbeid. Alles voor de goede zaak. Het inlezen van dossiers is verworden tot sport. Dossiermap nummer drie is in de maak. Het voorzitterschap van de belangenvereniging kost veel tijd maar loont de moeite. Langzaam begint het netwerken vruchten af te werpen.

Zo stond de opbouwwerker plots op mijn voicemail. Vers terug van vakantie had hij geluiden van onrust gehoord in de wijk over de wijkontwikkelingsplannen. Of ik op gesprek wilde komen. Ik was verrast. Zou de gemeente Helmond en woningbouwvereniging woCom eindelijk rooksignalen gaan herkennen? Ik had een onderhoudend gesprek, over onrust in de wijk, slechte communicatie, het klein houden van informatie en de oprichting van  belangenvereniging BUITEN(ONS)OM. De tam tam snelde ras door naar hogere regionen in het ambtelijke apparaat.

Zo stond de senior projectmanager Samenleving & Economie van de gemeente twee dagen na het gesprek met de opbouwwerker op de voicemail. Een aantal wethouders wilden graag kennismaken met het bestuur van belangenvereniging BUITEN(ONS)OM. Zo gezegd zo gedaan. In een onderhoudend gesprek werd duidelijk gemaakt waar de belangenvereniging voor stond en wat de aanleiding was voor de oprichting. Het opkomen voor de belangen van de mensen die gedupeerd worden door op handen zijnde wijkontwikkelingsplannen, en de beperkte en slordige communicatie van de gemeente naar wijkbewoners en gedupeerden.

Met dit laatste was de coördinerend wethouder Helmond-West het niet eens. Hij vond dat hij er goed aan had gedaan de gedupeerden vlak voor de zomervakantie thuis te bezoeken. De gemeente had in samenwerking met woCom inloopavonden voor de wijkbewoners georganiseerd. Daarmee was voldaan aan de noodzakelijke communicatie en het verzoek van de klankbordgroep de bewoners tijdig in te lichten. Helaas vergat de wethouder te vermelden, dat de plannen die gepresenteerd werden tijdens de inloopdagen, voorgekauwd zijn door het college van B&W. Hij vergat te vertellen dat de raadscommissies niet over de gemaakte keuzes in het wijkontwikkelingsplan gekend zijn.

Dit blijkt onder andere uit het rapport dat op 23 juni 2009 door de gemeente is opgemaakt, genaamd 'Zuidwesttangent stedelijke ring: Tracékeuze gedeelte Helmond-West'. Hierin wordt de voorkeur beargumenteerd voor de keuze tracé Buitenom boven de keuze tracé Cortenbachstraat.
Helaas heeft de raadscommissie dit rapport niet mogen inzien, zelfs niet voorafgaand aan de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek die plaatsvond op 25 augustus, twee maanden na de totstandkoming van het rapport. Op 13 oktober mogen de raadscommissies op een voorgekauwd rapport commentaar leveren. Ik wens ze daarbij veel wijsheid en sterkte toe.

Het onderhoud met de coördinerend wethouder Helmond West, de wethouder Stedelijk Beheer, Verkeer en milieu (wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken was verhinderd), de senior projectmanager Samenleving & Economie, de projectleider wijkontwikkelingsplan Helmond West en de senior medewerker communicatie had een positieve uitwerking. De banden zijn versterkt en we zullen elkaar directer op de hoogte houden van informatie. Onze 'club' wordt eindelijk serieus genomen. Met een knipoog naar wijsgeer Aristoteles.

Intussen heeft de vereniging niet stilgezeten. De eerste algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden en de vereniging breidt zich verder uit. Met een gerust hart maakt het bestuur  zich op voor de forumavond, die zij zelf organiseert, over de wijkontwikkelingsplannen Helmond-West. Negen fractievoorzitters en een raadslid nemen plaats aan de forumtafel. Diverse media zullen verslag komen doen. Ik ben benieuwd of er nieuw licht gaat schijnen op de acht bouwstenen uit het wijkontwikkelingsplan. Op dit moment verkeren wijkbewoners Helmond-West vooralsnog in een levensfase van uitgesteld geluk. Herfst en winter komen langzaam naderbij. Het thuis, de tuinen, de woningen, ze mogen even rusten.

Mien

7 reacties:

Mien schreef: ” Hij vergat te vertellen dat de raadscommissies niet over de gemaakte keuzes in het wijkontwikkelingsplan gekend zijn.

Dit blijkt onder andere uit het rapport dat op 23 juni 2009 door de gemeente is opgemaakt, genaamd 'Zuidwesttangent stedelijke ring: Tracékeuze gedeelte Helmond-West'. Hierin wordt de voorkeur beargumenteerd voor de keuze tracé Buitenom boven de keuze tracé Cortenbachstraat. ”

……………….

De belangen per individu zijn groot..Zij die plaats moeten maken, ontvangen voor hun grond/tuin 310 Euro de vierkante meter en dan nog het onroerend goed..

Beantwoorden

Met een goed gevoel kijk ik terug op de forumavond die plaatsvond op 8 oktober in ‘t Patronaat met als onderwerp de wiojkontwikkelingsplannen Helmond West.

Het bracht bij veel mensen, nieuwe inzichten en informatie naar boven. Het heeft wijkbewoners met politiek Helmond en wijkbewoners met elkaar in gesprek gebracht.

De avond begon met een vraagstelling over de completering stedelijke ring met een opmerkelijk resultaat. Een meerderheid van de aanwezigen, zowel in de zaal als aan de forumtafel, verkoos de optie niet completeren van de stedelijke ring boven de opties Buitenom en Cortenbachstraat.

Vervolgens werden uit een hoge hoed koppels samengesteld van forumleden die om beurten hun licht lieten schijnen op een aantal stellingen. Bijna alle bouwstenen uit de wijkvisie kwamen aan bod.

Vooral de tracékeuze Buitenom versus Cortenbachstraat en de locatie Wijkhuis – Brede School waren onderwerp van gesprek.
De avond maakte duidelijk dat inzichten, meningen en voorkeuren nogal verschillen.

Gelukkig heeft de politiek hier nog iets te kiezen. Er was onder de forumleden duidelijk consensus dat de communicatie van de wijkontwikkelingsplannen aan wijkbewoners, door zowel gemeente als woningbouwvereniging, te wensen over liet.

Na de pauze mocht het publiek zich in de discussie menegn en vragen stellen aan de forumleden. Een ietwat formele start van de avond eindigde in interessante discussies en debatten, die na afloop voortgezet werden aan de bar.

Voor veel wijkbewoners en forumleden lijken de kaarten al geschud. Niets is echter zeker tot aan de definitieve besluitvorming die plaatsvindt in december.

Een ding is wel duidelijk de wijkbewoners Helmond West hebben hart voor hun wijk, zowel links- als rechtsom, zowel binnendoor als buitenom!

Beantwoorden

Nabeschouwing Forumavond Helmond-West

Op de website http://www.hartvoorhelmond.nl staat een videoverslag van de Wijkforumavond Helmond-West. Dit is geen integrale opname maar een samenvatting. Daar kunnen standpunten en discussies nog eens rustig
bekeken worden.
Zie: http://www.hartvoorhelmond.nl/video/vid-2701808/

Op stadsradio Helmond (frequentie 94.4) wordt zondagochtend 11 oktober, om
circa 09:10 uur, een interview met de voorzitter van de belangenvereniging
BUITN(ONS)OM herhaald. Voor degenen die de uitzending gemist hebben op
zaterdag.
Hierin worden onder andere de standpunten en de achtergrond van
belangenvereniging BUITEN(ONS)OM toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Rob Mientjes
Namens belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Beantwoorden

uitslag commissievergadering 13-10-2009

http://collectiefsjaakvanburen.web-log.nl/mijn_weblog/2009/10/helmond-west.html

Beantwoorden

In het in de vorige reactie genoemde commentaar van Sjaak van Buren is de nuance ver te zoeken, maar ja, het is dan ook een Buren-gerucht.
Als Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM hebben wij op 13 oktober 2009 onze voorlopige zienswijze afgegeven in de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek. Dat is goed doordacht en niet onsamenhangend. In gesproken vorm kan ik me voorstellen dat het relaas niet altijd goed te volgen was. Daarom is er ook een papieren versie beschikbaar, zo u wil digitaal.
B&W heeft een duidelijke keuze gemaakt. Zonder de bewoners en de raadscommissie vooraf goed in te lichten en te betrekken. Vandaar dat draagvlak niet alom aanwezig is.
De belangenvereniging BUITEN(ONS)OM is niet overal tegen en ook niet voor zodra er geld om de hoek komt kijken. Sterker nog wij proberen samen met de gemeente mee te denken en mee te doen. Helaas laat de gemeente het hierbij afweten. Wie de zienswijze goed leest (eind oktober verschijnt deze definitief op papier) zal zien dat er juiste conclusies en zorgen worden uitgesproken. De gemeente en de bewoners Helmond West kunnen daar allen hun voordeel mee doen.
Dat wij ons terecht zorgen maken over de nazorg van de individuele belangen van huurders, wooneigenaren en ondernemers die zowel bij het Cortenbachtrace als het Buitenomtrace gedupeerd raken lijkt mij niet niet meer als normaal. Ook daar geven wij handreikingen aan de gemeente. In het dagelijks leven is het zaak om rekening te houden met meerdere scenario’s. Immers van het concert des levens krijgt niemand een program. Ook de buurman niet!

Rob Mientjes
Voorzitter Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Beantwoorden

Ik ben blij dat Sjaak van Buren mijn reactie op zijn weblog Helmond West van 14 oktober geplaatst heeft.

Helaas is een essentiële passage uit mijn reactie door Sjaak weggelaten.

“B&W heeft een duidelijke keuze gemaakt. Zonder de bewoners en de raadscommissie vooraf goed in te lichten en te betrekken. Vandaar dat draagvlak niet alom aanwezig is.”

Deze passage hoort thuis aan het eind van de eerste alinea in de weergegeven reactie van 14 oktober.

Rob Mientjes

Beantwoorden

@Sjaak van Buren:
Bedankt dat je alsnog mijn integrale reactie geplaatst hebt op jouw weblog!

Groet, Rob Mientjes

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *