Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.650 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

logo of embleem van Helmonds West under construction

In december is de besluitvorming rondom de wijkontwikkelingsplannen Helmond West en mijn huis definitief geworden. Een geliefd huis raak ik driedubbel kwijt. Eén keer emotioneel, een gekoesterde eigen plek verdwijnt. Twee keer fysiek, het wordt gesloopt voor een nieuwe weg en nog erger, onverkoopbaar in de toekomst. Triest, bitter en zuur. Over de eerste schrik ben ik inmiddels heen. De angst en onzekerheid wat betreft de uitvoering blijft. Met argusogen zie ik het nieuwe jaar tegemoet.

Hopelijk houdt de politiek in Helmond een vinger aan de pols? Het college B&W is op het hart gedrukt, snel en helder de concrete plannen te communiceren, ten uitvoer te brengen en de belangen te behartigen van alle betrokkenen. Wijkbewoners en ondernemers zijn gevraagd mee te denken en mee te doen. Voorstanders van de plannen hebben hieraan gehoor gegeven en wederhoor gekregen.

Anders staat het met de gedupeerden die dankzij de plannen hun huis en/of bedrijf kwijt raken. Sinds de besluitvorming is er geen enkel geluid meer vernomen. Een troost is dat gedupeerden zich verenigd zien in een belangenvereniging. Een vereniging die met open vizier actie onderneemt, belangen behartigt en communicatie en voortgang bewaakt. Een vereniging die meedenkt en zelfs aanbevelingen doet in een zorgvuldig opgetekende Zienswijze.

Het is onbegrijpelijk en getuigt van arrogantie en onzorgvuldigheid dat het college B&W geen enkele inhoudelijke reactie geeft op de Zienswijze. Een Zienswijze die al op 13 november is overhandigd en is ondertekend door 35 leden van belangenvereniging BUITEN(ONS)OM.
Met grote moeite is een ontvangstbevestiging losgepeuterd. Hierin kondigt de gemeente aan dat zij binnen 6 weken (lees: voor 21 december) zal reageren. Helaas hult de gemeente Helmond zich liever in bureaucratie en navelstaarderij dan gedupeerde wijkbewoners en ondernemers te bedienen van een fatsoenlijk antwoord. Gemeente Helmond hanteert liever het credo: horen, zien en zwijgen.

Zonder inhoudelijke reactie te geven is het dan ook wrang om op 23 december een brief van de gemeente Helmond op de kerstmat te zien vallen, met daarin de aankondiging dat een vertegenwoordiger van de afdeling Grondzaken, in januari contact op gaat nemen met gedupeerden over de aankoop van hun huis en/of bedrijf. Een beroerde timing en tactiek. Zeker als je in ogenschouw neemt dat de vertegenwoordiger eerder verstek liet gaan in zijn voornemen, met alle gedupeerden in september 2009 al een afspraak te maken.

Zaken vooruitschuiven of uitstellen en het informatie stil- of achterhouden biedt geen vertrouwen voor goede onderhandelingen. Een Nieuwjaarsboodschap van gemeente en woCom aan wijkbewoners met daarin de woorden als … wij doen het niet alleen, maar samen met u … laat uw stem horen en breng ideeën naar voren … is daardoor nauwelijks geloofwaardig te noemen. Vooralsnog wacht belangenvereniging BUITEN(ONS)OM op antwoord.

Mien

7 reacties:

Het is inderdaad beschamend hoe de gemeente om gaat met gedupeerden in dit proces. En dan doodleuk publiekelijk vertellen (via de folders ed) dat zij het samen gaan doen met de mensen. Ze stapelen leugen op leugen en komen alle mooie praatjes ed. zeker niet na. Het wordt tijd voor verandering en gelukkig komer er verkiezingen zodat er wel (waarschijnlijk) bestuurders komen die democratisch te werk gaan en “voorbeeldig” opereren in deze wijkontwikkelingen, hoewel ik heb er een hard hoofd in. Wat steekt er toch achter waarom de zaken niet lopen zoals ze behoren te lopen. Waarom “speelt” de gemeente met gevoelens van mensen. In mijn optiek moeten het koude kikkers zijn bij de gemeente die alleen oog hebben voor hun plannen, getallen, statistieken en geld ed. Jammer van de gemiste kansen gemeente!!!

Beantwoorden

Gemeente Helmond re(a)geert

Vandaag mochten het bestuur en de leden van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM zich verheugen op een emailbericht van een ambtenaar van de gemeente Helmond, waarin kond werd gemaakt dat de gemeente Helmond komende week een schriftelijke reactie gaat geven op de zienswijze WOP Helmond West die op 3 november is aangeboden aan het college B&W.

Daarvoor moest echter helaas wel eerst een brandbrief verstuurd worden aan de burgemeester met een kopie naar de fractievoorzitters en de pers.

Desalniettemin ziet de Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM uit naar de reactie.

Namens Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM
Rob Mientjes

Beantwoorden

Op vrijdag 5 februari heeft Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM, na ruim 3 maanden wachten, eindelijk een korte reactie op haar Zienswijze mogen ontvangen.

Helaas gaat deze nauwelijks op de inhoud in. De reactie hikt vooral op vorm en procedure.

B&W was in de veronderstelling dat B(O)O na de definitieve vaststelling van het Tracé Buitenom geen reactie meer verwachtte van B&W.

B&W dacht dat B(O)O geen behoefte meer had aan terugkoppeling omdat B(O)O een gesprek, met enkele gemeenteambtenaren, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 1 december, op eigen initiatief niet door heeft laten gaan, omdat zij eerst de gemeenteraadsvergadering wilde afwachten.

Daarna viel de communicatie voor de zoveelste keer stil.
Geen nieuws goed nieuws wellicht.
Of is dit te kort door de bocht?

Rob Mientjes

Beantwoorden

@Rob Mientjes,
Over de belofte van de gemeente voor een betere communicatie richting jullie gesproken. 🙁

Beantwoorden

Woensdag 24 februari vond de Klankbordgroepvergadering Helmond West plaats. Een grote opkomst en voorgezeten door wethouder Boetzkes.

Onderwerp: presentatie stand van zaken en tijdspad WOP Helmond West.

Een snelle powerpoint liet in sneltreinvaart alle bouwstenen de revue passeren. Er vond een constructieve discussie plaats. Er werden toezeggingen gedaan richting zowel huurders, kopers als ondernemers. Een grote stap vooruit. Nu is het zaak om de vinger aan de pols te houden. Want dat de bewoners en ondernemers in Helmond West lang hebben moeten wachten op verduidelijking van de plannen is evident. Wethouder Boetzkes legde uit dat dit te maken had met het borgen van zorgvuldigheid.

Zowel vanuit de provincie als vanuit de eiegen wijk worden hulptroepen ingeschakeld om de uitwerking van de plannen tot een succes te maken. Vanuit de provincie m.b.v. een duurzaamheidscoach (o.a. voor deelplan Goorloopzone). Vanuit de wijk m.b.v. meedenkgroepen die op korte termijn gevormd gaan worden onder begeleiding van opbouwwerker Leo Litjens.

Ook de (mogelijk) gedupeerden kregen toezeggingen van Gemeente Helmond en woCom. Onder andere de volgende acties worden op korte termijn uitgevoerd:
– individuele gesprekken met huurders die a.g.v. de sloopplannen in de wijk moeten verkassen.
– een collectief gesprek met ZZP-ers en bedrijfseigenaren die a.g.v. de completering stedelijke ring moeten verkassen
– toezending van een aankoopprocedure op schrift aan alle wooneigenaren die a.g.v. de completering stedelijke ring moeten verkassen
– mogelijkheid voor bewoners / ondernemers om te participeren (coproductief te worden) in de verdere uitwerking van deelplannen binnen het WOP. Dit kan via de bestaande participatiestructuur van bewonersverenigingen of op individuele basis.
Opmerking: de Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM wordt niet binnen de bestaande structuur gezien als bewonersvereniging. Dit wordt betreurd door de belangenvereniging. Een gemiste kans voor een belangenvereniging die hart heeft voor Helmond West maar pas in een zeer laat stadium geconfronteerd is met de gevolgen van herziene keuzes in het WOP. Zij mogen als vereniging niet meedenken en meedoen. Erg wrang.

Rob Mientjes
Voorzitter Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM

Beantwoorden

De wethouder reageerde op een vraag, over een stukje wat in de krant stond. De wethouder gaat niet via de krant communiceren, maar de publieke opinie wordt door stukjes in de krant wel gevormd. In deze kwam dit wel gunstig uit voor de gemeente….. ;-(

Beantwoorden

De media geven als het goed is in eerste instantie een onafhankelijke neutrale weergave van feiten. De media behoren daarin overwegend beschouwend te zijn.
De media worden vaak ingezet om naast informatie en PR ook aandacht te vragen voor zaken die onder de oppervlakte blijven en moeilijk liggen voor partijen met verschil van mening.
Door hoor en wederhoor wordt dan vaak opinie gevormd. Dat is een goede zaak.
Ongeacht wie er baat bij heeft.
Opinievorming is een grondpijler en voorwaarde voor democratie en vrijheid van meningsuiting.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *