Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

De jaren zestig van de vorige eeuw waren de tijd van annexaties. Voorstanders durfden het niet zo te noemen maar per 1 januari 1968 werd Helmond uitgebreid met Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis. Om aan het ‘spook van de annexatie’ te ontkomen, gingen de gemeenten in zuidoost Brabant haastig samenwerken. Aanvankelijk in het Streekgewest Helmond, vanaf 1993 in de SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. De jaren negentig zagen grootscheepse gemeentelijk herindelingen, waaraan zuidoost Brabant dankzij de samenwerking als een van de weinigen wist te ontkomen. Alleen Laarbeek en Gemert-Bakel kozen in 1997 eieren voor hun geld, opnieuw bang om door Helmond opgeslokt te worden.
En nu, weer ruim tien jaar later, gaan stemmen op om de provincies en de waterschappen op te heffen. Niet eens zo zeer om efficiënter te kunnen werken maar om een kwart tot de helft van de ambtenaren met een werkloosheidsuitkering thuis op de bank te zetten, een zo genaamde bezuiniging.
Jean Cat denkt dat dit de verkeerde weg is. Als veertig, vijftig jaar gemeentelijke samenwerking al iets bewezen heeft, is het dat die niet werkt. Geen enkel project komt van de grond, geen enkele knoop wordt doorgehakt. Het eigenbelang blijft volop overheersten. Elk dorp zijn eigen viaduct, industrieterrein en stoplicht.
Wat mij betreft mogen ze alle gemeenten opheffen, te beginnen in Zuidoost-Brabant. Maak van de samenwerkende regio’s maar een echte bestuurslaag. En inderdaad; als we toch bezig zijn, kunnen we de provincie net zo goed ook opheffen. Je kunt Brabant prachtig opdelen in drie of vier zelfstandige gewesten. Die komen dan in plaats van zowel de 68 gemeenten als de provincie. Dan kun je pas legers van burgemeesters, wethouders en raadsleden naar huis sturen. Wat een echte bezuiniging oplevert.
Opvallend genoeg krijg ik opeens steun voor dit idee van de VNG zelf, de belangenclub van de Nederlandse gemeenten. Zelfs die pleiten nu voor het opheffen van hun eigen achterban. Waarmee groot-Helmond toch nog een kans krijgt. Hoewel ik dan meteen ga voor Helhoven of Eindmond: de twee steden in deze regio liggen dicht genoeg bij elkaar om één te worden. Want we kunnen onze voorstad Eindhoven toch ook niet op haar eentje door laten ploeteren…

                                                          Was getekend,

5 reacties:

Hoe groter een gemeente, of zelfstandig gewest word hoe minder dat de stem van een gewoon iemand gehoord word.

1 stem in 88.285 of 1 stem in 300554 (helmond 88285inw, Eindhoven 212269 inw)
Dat is denk ik een groot verschil.
Ik ben niet voor dat soort plannen.

Beantwoorden
Pieter….Warnovi

@Pieter
Juist hoe groter het gewest, des te beter je stem gehoord wordt.
Kijk maar naar Amsterdam, hele grote stad (ja schrik maar niet, nóg groter dan Eindhoven) en daar hebben ze deelgemeenten en deelgemeenteraadsverkiezingen.
Dus dat afschaffen van gemeenten levert alleen maar nóg meer ambtenaren op.
De huidige politiek doet namelijk niet aan het genezen van de kwaal maar aan symptoombestrijding.
Laat ze eerst maar eens alle overbodige regeltjes en wetjes afschaffen die alleen maar bedoeld zijn om ons te piepelen.

Beantwoorden

Dus zoals jij het zegt Edwin, dan word helmond als ware door midden gedeeld en krijg je in helmond bv 2x gemeentebesturen(gemeenteraadverkiezingen dan)?
Word het kiesgebied dan veel kleiner dan de 88285 stemmen die nu meetelllen?
Ik kan me voorstellen dat dit in Eindhoven wel beter is, als je die door de helft deelt dan hou je er nog meer over dan Helmond aan inwoners heeft. Maar ik ben bang dat de nieuwe indeling zorgt voor een groter stemgebied, waar mischien zelfs ook geen Helmonders in zitten?
Of begrijp ik je uitleg verkeerd?

In mijn mening hoeft er niet veel veranderd te worden. Ambtenaren zijn ook mensen die een gezin hebben en werken voor hun geld. Als je er daar minder van krijgt(zoals Jean cat beschrijft) zullen er weer ontslagen moeten vallen, dus dat hoeft voor mij totaal niet.

Ik denk eerder dat een goede kijk op de besturing en samenwerking veel meer op zal leveren.
Als het tot nu toe niet gewerkt heeft zal het denk ik te moeilijk zijn, of diegene die het moet coordineren heeft de mogelijkheden niet om het te laten werken.
Ik denk dat het belangrijker is om daar naar te kijken.

Laat het lekker bij het oude, helmond is helmond, Eindhoven blijft Eindhoven, enz enz.
Ik ben geboren en getogen helmonder en ben totaal niet voor een vergroting/verkleining/opheffing van Helmond.
Laat Helmond lekker helmond blijven.

Beantwoorden
Pieter…Warnovi

Het gaat er niet om of Helmond nog Helmond blijft.
Het gaat erom dat gemeentelijke samenwerking alsmaar niet van de grond komt en gemeenten vertikken verder dan de eigen grens te kijken. Al een halve eeuw wordt de ontwikkeling zo opgehouden. Dat kost pas tijd, geld en energie. En nee, deelraden zoals in Amsterdam schiet ook niet op. Vandaar mijn keus om ergens halverwege gemeente en provincie te gaan zitten.
En of Helmond dan zichzelf blijft? Stiphout is nog steeds Stiphout, Beek Beek en Donk Donk. De rest van de voorbeelden kunt u zelf verzinnen, van Amstelveen tot Zeilberg.

Beantwoorden

De VNG is ook voor verkleining van de kloof tussen politiek en burgers. Haar voorzitter verwoorde dit door: de politek en de bestuurders moeten meer naar de burgers luisteren en hun mening in de besluitvorming meenemen.
Dit kan niet in grote gemeentes of organisaties. Dus geen grotere gemeentes maar juist kleinere met overheveling van regionale taken naar provincie. (Deelgemeente is natuurlijk ook een soort zelfstandige gemeente). Helmond kan best opgesplits worden in het oude Helmond van voor 1968, zelfstandig ‘t Hout, Stiphout en Brouwhuis met Rijpelberg en Dierdonk. In kleinere gemeentes zijn de vergoedingen voor B&W als ook voor raadsleden lager en dit geldt ook voor de ambtenaren.
De praktijk wijst uit dat grote organisaties meer personeel vragen (kijk naar bedrijven, scholen, ziekenhuizen enz) en daardoor zijn de kosten hoger en de eerder genoemde relatie tussen top en werkvloer is weg. (kleinere organisaties kennen veel minder managers met bijbehorende managementstaf)
Dus klein schaligheid en voor bijv. ruimtelijke ordening taken naar de provincie. Waterhuishouding laten bij de waterschappen want die hebben de kennis hiervoor en offeren de waterhuishouding niet op voor onnodige stedelijke uitbreidingen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *