Buiten is het 26 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.041 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

GGG Helmond

Al jaren staan ze ter discussie. De monumentale draaiorgels van Helmond. Deze prachtige draaiorgels die tot ons Helmondse culturele erfgoed behoren hebben nog steeds geen vaste plek gekregen. Ze zwerven als ware troubadours door het Helmondse. Binnenkort moeten ze ook weer hun huidige stek, de Gaviolizaal verlaten.
Net als de gemeente Helmond zijn ze besluiteloos op zoek naar een vast museaal heim. Het wordt tijd om voor eens en voor altijd, desnoods met grote tam tam en veel fanfare, een vaste stek voor deze prachtige orgels te organiseren en garanderen?
Naar het schijnt is de gemeente volop op zoek. Maar voorlopig wil het nog steeds niet lukken. De grote vraag wordt langzamerhand: Wie draait wie nu eigenlijk een rad voor ogen? De gemeente zijn inwoners of de inwoners de gemeente? Hoe dan ook, de financiën schieten vooralsnog tekort. Gelukkig heeft de gemeente altijd een oplossing op de achterhand. Het slaat de handen ineen met de toekomstige exploiteur van de nog te bouwen Gamehal. Samen hebben ze een ingenieus plan bedacht. Een plan dat in ieder geval geen zand meer zal strooien in de raderen van financiering.

om te zien met welk middel de financiering wordt rondgebreid.

18 reacties:

Jaren geleden, m’n dochters ’n jaar of 5,6 was er in Helmond een draaiorgelweekend. In het centrum stonden de Helmondse orgels op verschillende plaatsen opgesteld. Het was een ware belevenis want de kinderen mochten zelf orgel draaien.Oma’s en opa’s kwamen met verhalen over de draaiorgels van Bocken: hoe je daar je eerste meisje had leren kennen, je eerste danspasjes had gezet en hoe je met heel weinig zakgeld toch een mooie avond kon beleven. Deze orgels, die verhalen, die mensen….typisch Helmonds.
Het wordt tijd dat de jarenlange discussie rondom de bestemming van dit erfgoed definitief wordt opgelost. Een goede oplossing zodat wij nog jaren kunnen genieten van dit volksvermaak van vroeger, een Helmondse oplossing binnen de grenzen van onze stad. Wat nodig is, is saamhorigheid en een duidelijk geluid. Laten we samen met de orgels weer de straat op gaan en de Helmonders en duidelijk maken dat het gesol met de orgels afgelopen moet zijn en laten we handtekeningen vragen om deze actie tot een groot succes te maken en dit college hiermee overtuigen dat een andere weg mogelijk is!.

Beantwoorden

Ik lees vrijdag 15 juni weer in het Eindhovens dagblad dat de draaiorgels mogelijk gevestigd worden in Soerendonk. Leo van Gansewinkel, oprichter van het gelijknamige afvalwerkingsbedrijf, is geïnteresseerd in overname.

http://www.ed.nl/regio/helmondstad/11223612/Helmondse-draaiorgels-mogelijk-naar-Soerendonk.ece

Het blijft een never ending story deze poppenkast.
Gemeente Helmond. Doe er nu eens eindelijk iets aan.
Behoud dit mooie stukje culturele erfgoed voor Helmond.

Beantwoorden

Van Gansewinkel Groep hanteert de slogan: “Afval bestaat niet”.

Beantwoorden

Orgels Helmond misschien gehuisvest in ’t Patronaat

Ik lees dinsdag 10 juli in het ED dat er weer een nieuwe locatie geopperd is voor huisvesting van de orgels. Het gemeentemonument ’t Patronaat (nu in gebruik als Wijkhuis in Helmond West) zoekt vanaf eind 2013 een nieuwe bestemming. Dan verhuist het Wijkhuis namelijk naar de nog te bouwen Wijkhuis Brede School aan de Cortenbachstraat.

http://www.ed.nl/regio/helmondstad/11357395/Draaiorgels-in-t-Patronaat-in-Helmond-West.ece

In twee opzichten een stukje erfgoed in Helmond West behouden is helemaal niet verkeerd. Een orgel- en accordeonmuseum in een echte volkswijk huisvesten, dicht bij het cultureel centrum van Helmond, is een prima idee.

Een orgelman en tevens beschermheer is reeds gevonden in de persoon van Berry Smits. Als ‘Nikkele Nelis’ zorgt hij goed voor zijn oude wijkie. Nu nog hopen dat de gemeente Helmond voor Zoete Lieve Gerritje wil spelen.

Hulde voor dit mooie initiatief. Ik ben helemaal voor.

Beantwoorden

Wim Daniels in Gaviolizaal
Zal eerdaags wel van pas komen.

Beantwoorden
Wim van den Broek

Op 28 juni schreef Piet Snijders, medewerker van het ED, een artikel met als kop: Wie hecht er nog aan de orgels? (pdf)

Even was ik in de, naïeve (?), veronderstelling dat de berichtgeving over de teloorgang en het mogelijke vertrek van de Helmondse orgels uit onze stad een storm van kritiek zou opleveren. Een krachtig antwoord op de vraag in de kop van het artikel. Tegelijkertijd hoopte ik dat deze kritiek aanleiding zou zijn voor de verantwoordelijke wethouder om de kwestie met voorrang hoog op de agenda te zetten en ‘once and for all’ de aanzet te geven voor een definitieve oplossing van deze al decennia lang durende soap. Insteek van dit alles op de eerste plaats: behoud van de orgels voor onze stad.
Echter, het bleef opvallend stil…….

In de gemeenteraad kwam het niet verder dan de toezegging dat dit punt opnieuw aan de orde gesteld zal worden in de commissie Samenleving en werd door de wethouder nog de mogelijkheid van de kerk in Brouwhuis aangestipt. Een ferme ontkenning door de wethouder dat de orgelcollectie, zoals eerder gesteld in diverse berichten, niet zal verdwijnen richting Cranendonck, bleef achterwege.

Omdat ik me niet zonder slag of stoot wil neerleggen bij een mogelijk vertrek van dit cultureel erfgoed uit onze gemeente, voel ik de behoefte om nog een duit in het zakje te doen. Een bijdrage die mogelijk bij deze of gene nog wat losmaakt of die wellicht nog enkele argumenten toevoegt aan de naar mijn idee, overigens heel complete, analyse van dhr. Snijders.

Ik onderschijf van harte de mening van dhr. Snijders waar hij stelt dat in de afgelopen decennia geen enkele bestuurder zich betrokken heeft gevoeld bij de zorg en de exploitatie van de collectie. De collectie is eigendom van onze gemeente, maar de eigenaar steekt er nauwelijks energie in om de unieke collectie met beleid te exploiteren. En, als van exploitatie al niet of nauwelijks sprake is, zal voor onderhoud helemaal geen plaats zijn. De orgelcollectie is/was een bijproduct voor de exploitatie van de Gaviolizaal, maar was zeker niet de hoofdact. Sterker nog, de verhuur van de Gaviolizaal was in vele gevallen blijkbaar belangrijker. Vrijwilligers geven aan dat er door de gemeente zelfs niet voor toezicht op de collectie werd gezorgd bij verhuur van de zaal in avonduren!

Naast een verantwoordelijke eigenaar die als een huisvader zorg draagt voor exploitatie en beheer kun je niet zonder een gemotiveerde groep vrijwilligers. Aan motivatie volgens mij geen gebrek. Weliswaar is het geen groep maar een groepje, maar men voelt zich terdege verantwoordelijk! Met lede ogen zien zij voor de zoveelste keer de ontwikkelingen aan. Weer wordt er links en rechts wat geroepen over “hun” collectie en de verwachting dat dit gaat leiden tot een aanpak die voor de komende tien jaren zekerheid biedt lijkt verder weg dan ooit. Centrumplan, en dus de noodzaak tot sloop van de Gaviolizaal lijken zich in rap tempo aan te dienen en de tijd voor een gefundeerde beslissing lijkt te ontbreken. Men denkt al na over het antwoord op de vraag of men zich bij een eventueel verhuizen van de collectie buiten de stadsgrenzen weer als vrijwilliger zal opgeven.

Wat ook opvalt bij deze groep vrijwilligers is dat de liefde voor het orgel heel diep zit, erg diep. Een aantal van hun komen van, ver, buiten de stad. Uit pure liefde voor de klanken van de orgels reizen zij keer op keer af om de orgels te helpen aan hun noodzakelijke draaiuren. Gebeurt dit niet is dit slecht voor de orgels en wordt de rekening daarvan later gepresenteerd als blijkt dat stilstaan schade heeft veroorzaakt. Zoals gezegd, zij voelen zich verantwoordelijk als een huisvader.

In zijn bijdrage benoemd dhr. Snijders, begrijpelijk, de aanverwante collecties Arie Willems (accordeons) en de collectie Tonny Willems (grammofoons). Hoewel de relatie tussen de verschillende collecties wel verklaarbaar is, lijkt het mij dat de eventuele aandacht naar de hoofdcollectie, de orgels, zou moeten gaan. Het maakt de discussie naar mijn idee wat eenvoudiger, maar ik kan me vergissen.

Waar het ten enenmale aan lijkt te ontbreken is aan de (politieke) wil om daadwerkelijk te komen tot een duurzame oplossing. Een goed plan om een kwalitatieve huisvesting te vinden voor langere duur en een koers uit te zetten waarin mogelijkheden worden geboden om de Helmondse orgelcollectie weer op de kaart te zetten.

De door de wethouder genoemde optie van de Brouwhuisse parochiekerk lijkt mij meer dan de moeite waard om verder uit te werken. Hoewel er ongetwijfeld nog veel vragen beantwoordt moeten worden lijkt het een fantastische mogelijkheid tot herbestemming van deze kerk. Best mogelijk dat de romantische sfeer, zoals dhr. Snijders die in zijn bijdrage omschrijft, weer een nieuwe kan krijgen. De kerk heeft z’n akoestiek en een mooi pleintje; Brouwhuis z’n kermis en de Boeremèrt. Daarnaast draagt de komst volgens mij aan het behoud van het dorpse karakter en wordt dat onderstreept als het plein van de kerk kan verworden tot een prachtige pleisterplaats voor het Rondje Helmond. Inmiddels lijkt ook de wijkraad gecharmeerd van deze suggestie en kan zij wellicht een rol vervullen in de communicatie met de Brouwhuisse bevolking en de gemeente. Als we dan tegelijkertijd investeren in het vinden van nieuwe vrijwilligers ter ondersteuning en/of uitbreiding van het team is de kans levensgroot aanwezig dat we weer gaan hechten aan de orgels!

Update. Dinsdag 10 juli kopte het ED: ‘Draaiorgels in ’t Patronaat in Helmond-West

Een nieuwe optie het Patronaatsgebouw in Helmond West. Deze optie is, zoals hij zelf al zei, al veel eerder genoemd door Henk Koolen en wordt nu blijkbaar overgenomen door ‘die fractie met die lange naam’ onder voorzitterschap van Berry Smits.

Ook heb ik vandaag gezien dat De Corridor, het wijkblad van Brouwhuis, opent met een artikel over de orgels. Ik heb het artikel nog niet gelezen maar ik zag enkele zinnetjes en ik meende hieruit op te maken dat Brouwhuis de orgels als een prima invulling voor de leegstaande kerk ziet.

Wellicht dat nu de discussie echt op gang komt. Een discussie met als enige doel: de orgels in Helmond houden! De Brouwhuisse kerk, het patronaatsgebouw in Helmond West, T.O.V. in Helmond Oost, er wordt in ieder geval meegedacht door de Helmonder. Nu nog een bestuurder die ervoor wil gaan.

Oh ja, mijn persoonlijke mening? Brouwhuis natuurlijk!

Beantwoorden
Frans van der Zanden

Frans, je stelling onderschrijf ik. Maar om een dergelijke collectie onder te brengen bij een particulier bedrijf lijkt me zeer gevaarlijk. Bij een faillisement valt alles wat in het gebouw aanwezig is in handen van de curators (of moet zeer goed omschreven zijn) Waarom niet het plan van Tielemans en de kerk van Brouwhuis. Dit is een rijksmonument en in tegenstelling met het plan van B.Smit zijn locatie, dat is een gemeentelijk monument. Wanneer de orgels naar Brouwhuis komen kan misschien het andere rijksmonument wat daar gestaan heeft, het dwarsklavierorgel, ook terug komen bij de mensen (hun ouders) die het aangeschaft hebben. En jij als inwoner van Brouwhuis moet weten wat dat gebouw emotionele bindingen heeft met de Brouwhuizenaren.

Beantwoorden

“Voor de verplaatsing van de orgels is binnen de gemeentelijke begroting een aardig bedrag gereserveerd ( als ik me niet vergis 4 ton euro ) Of dat genoeg is moet nog blijken maar insiders hebben dat zo ingeschat.Vandaar dat gemeente ook op zoek is naar lokaties. ”

Aldus B. Smits in reactie op http://www.ed.nl/regio/helmondstad/11357395/Draaiorgels-in-t-Patronaat-in-Helmond-West.ece.

Kom op Gemeente Helmond. Dat moet toch lukken!
Een eenmalige duurzame verhuizing naar ’t Patronaat.
Onderhoud door een kleine club vrijwilligers ondersteund door een kleine gemeentelijke subsidie.
Gemeente blij. Hellemonders blij.

Beantwoorden

@Martin van Hees, Martin ik deel je mening. Volledig.

Overigens, ik ben graag bereid, gedurende de overgangsfase naar een nieuwe locatie, mee te denken en te doen. Waarom vormen we niet een ad hoc groep die samen met gemeente, maar vooral met de vrijwilligers die het moeten doen, ons gaan inzetten om de orgels voor onze stad te behouden?

Beantwoorden

zet de orgels terug waar ze horen namelijk in zaal bocken wat nog steeds van de gemeente is daar horen ze oorspronkelijk thuis

Beantwoorden

Enkele weken geleden was ik in de Gaviolizaal. Ik was er om eens mijn licht op te steken naar aanleiding van de berichten in onze lokale media over het mogelijk vertrek van de orgels uit onze stad. Naast een aantal goede gesprekken met enkele vrijwilligers trof ik daar deze wel heel jonge orgelman. Zover ik het weet bezoekt hij bijna elke week samen met zijn moeder de Gaviolizaal zon enthousiast is hij! Inmiddels kennen de medewerkers hem goed en mag hij zelfstandig het kleine handorgel draaien. Geweldig om te zien. Wat later gaf hij me nog een privé rondleiding bij de andere orgels. Ik had te maken met een kenner in spé.
Oh ja, hij kwam niet uit Helmond maar uit Geldrop. Hij vertelde me dat het jammer zou zijn als de orgels uit Helmond weg zouden gaan. Hij moest dan immers samen met zijn moeder nog langer rijden. Hij zou het wel doen, maar ja, Helmond had zijn voorkeur. Samen met hem hoop ik dat het lukt om de orgels voor onze stad te behouden. Het zou jammer zijn zo’n enthousiaste vrijwilliger te verliezen, toch?

Beantwoorden
Frans van der Zanden

Helemaal met jou eens Frans, De Gemeente Helmond wil graag investeren in toerisme. Als ze de orgels in Helmond houden vangen ze gelijk twee vliegen in één klap. Sha la la li, sha la la. Ook voor het vrijwilligerswerk geweldig. De eerste vrijwilleger hebben ze meteen binnen. Bestendig voor de toekomst.

Beantwoorden

Deze draaiorgels zijn Helmondse draaiorgels, althans ze zijn door Helmondse particulieren in het bezit gekomen van de Gemeente Helmond. En dus moeten ze in Helmond blijven. Dat toont goed vaderschap van de gemeente. Punt is ook, dan hebben we in 2018 meteen een brok cultuur om te laten zien en horen. Amerikanen bijvoorbeeld zijn gek op draaiorgels.

Beantwoorden

Draaiorgels niet naar ’t Patronaat
De draaiorgels verhuizen niet naar ’t Patronaat aan de 2de Haagstraat. In dit gebouw dat eind 2012 komt leeg te staan, zit nu Wijkcentrum ’t Patronaat. De gemeente wil daar een Bedrijvencentrum voor creatieve, ambtelijke beroepen vestigen. Zoiets als het Bedrijvencentrum Heistraat. Dat past in het voorstel in het Wijkontwikkelingsplan Helmond West om de wijkeconomie te stimuleren. Dat liet het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van de fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen.
In antwoord op raadvragen van Helder Helmond liet B&W weten de zorg voor de orgelcollectie met Helder Helmond te delen. Op 26 juni kreeg het college de opdracht van de gemeenteraad om zich maximaal in te spannen om de draaiorgels voor Helmond te behouden en op een nader te bepalen plaats te behouden. “Uitvoering gevend aan de opdracht van de raad zullen wij de mogelijkheden voor herhuisvesting in Helmond uiterst zorgvuldig bezien. Onze opvattingen zullen niet verschillen als wij hieraan toevoegen dat aan goede alternatieve huisvesting goede en verantwoorde belevings- en exploitatieperspectieven verbonden moeten worden” aldus het college.

Beantwoorden

@Wim van den Broek op dinsdag 10 juli 2012 om 12:38:

hee toen iei in de gaviolizaal was toen zie ji salalia en

Beantwoorden

ik gaa van daag naar de gaviolizaal en ik ga draaien aan onze kleine?

Beantwoorden

ZONDAG 2 DEZEMBER

Beantwoorden

@nick op zondag 2 december 2012 om 13:10:

de gaviolizaal sluit niet want hij gaat zaterdag en zondag weer open

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *