Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
25reacties

logo Helmond SportHelmond Sport heeft een verlies geleden van 300.000 euro in het zojuist afgelopen seizoen. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallende sponsorinkomsten en verminderde opbrengsten uit media-gelden. Samen met een bedrag van 50.000 euro voor vervanging en onderhoud komt het totaal tekort daarmee op 350.000 euro.
Daarom vraagt Helmond Sport aan de gemeente borg te gaan staan voor een nieuw krediet tot maximaal 200.000 euro bij de Rabobank. Het college van burgemeester en wethouders is, onder voorwaarden, van plan borg te gaan staan.
De gemeente heeft nu al stevige financiële banden met Helmond Sport als exploitant van het stadion. Er lopen 3 geldleningen van oorspronkelijk in totaal 952.940 euro waarvoor de gemeente borg staat. Dat was voor de financiering van de verbouwing van het stadion in 1999. 10 Jaar later bedraagt de restschuld van deze geldleningen 773.493 euro. Daarnaast is er in 2007 een gemeentelijke geldlening van 100.000 euro verstrekt ter verbetering van de veldverlichting in het stadion.
In 1999 heeft de gemeente het erfpachtsrecht voor de ondergrond van het stadion en velden aan Helmond Sport verstrekt. Wil Helmond Sport dat recht verkopen (en daarmee het gebruik van het stadion inclusief de gesloten huurovereenkomsten), is Helmond Sport (of de eventuele curator) verplicht dit als eerste te koop aan te bieden aan de gemeente Helmond.
De gemeente heeft bovendien het recht van eerste hypotheek ter hoogte van maximaal 2, 5 miljoen euro inclusief renten en kosten op het erfpachtsrecht. Daarmee heeft de gemeente een zakelijk zekerheidsrecht in handen.
Een concreet en onderbouwd saneringsplan voor Helmond Sport voor de komende seizoenen is nog niet voorhanden. Toch zal dat voor 1 juni 2010 aan de gemeente moeten worden aangeboden. Toetsbaar op haalbaarheid en voorzien van een verklaring van een externe accountant, waaruit tenminste de redelijkheid blijkt van de in het saneringsplan opgenomen cijfers. Met Helmond Sport zijn duidelijke afspraken gemaakt dat er voor de komende seizoenen een sluitende exploitatie zal moeten worden voorgelegd.
Verdere voorwaarden verbonden aan de gevraagde borgstelling:

  1. De club zal kwartaalsgewijs aan de gemeente rapporteren over de bedrijfsvoering en de exploitatiecijfers en afwijkingen ten opzichte van de begroting/saneringsplan gemotiveerd moeten toelichten.
  2. De verplichting dat wanneer de sponsorinkomsten, recettes en mediagelden substantieel achterblijven bij de gepresenteerde begrotingscijfers er naar rato wordt bezuinigd op de overige exploitatiekosten.
  3. Door Helmond Sport aan de KNVB over te leggen financiële stukken, moeten ook naar de gemeente.
  4. De gemeentelijke borgstelling zal geleidelijk worden afgebouwd met 12.500 euro per kwartaal, zodat deze eind 2014 eindigt.

Het college van burgemeester en wethouders verwachten met een strak financieel beleid in de komende jaren dat die financiële problemen oplosbaar zijn. Het saneringsplan zal daar nog duidelijkheid en perspectief voor moeten bieden. Het plan voor de bouw van het nieuwe stadion is er immers op gericht om de inkomsten van Helmond Sport te vergroten.
De onvoorwaardelijke borgstellingen aan de banken voor de verstrekte geldleningen leveren in dit verband de nodige risico’s op, zo erkent het College. Een terugkooprecht van het stadion is prettig, maar de economische waarde is lastig te bepalen. Het betreft immers een incourant object. Bovendien heeft de gemeente bij het vervallen van het erfpachtsrecht de exploitatielasten van het stadion. Verdere financiële steun in de vorm van de gevraagde borgstelling verhoogt het risicogehalte voor de gemeente, maar biedt daarentegen ook mogelijkheden voor  Helmond Sport om de club financieel structureel gezond te maken.
Mede gelet op de toekomstplannen vind het College de gevraagde borgstelling verantwoord en is zij van plan om borg te gaan staan.

25 reacties:

Waarom wordt er nog steeds gesproken over een nieuw stadion als HS nu al nagenoeg geen finacieel bestaansrecht heeft?

Beantwoorden

eigen schuld,als je 3x niet promoveert waar het wel kon krijg je deze problemen vanzelf

Beantwoorden

Ik hoor net dat Veendam zojuist failliet is verklaard. Ik hoop het niet, maar zou Helmond Sport ook die kant op gaan???
Waarom moet de gemeente, ik dus ook, toch garant staan voor een club waarbij elke speler ver boven modaal verdient? Ik snap dat niet. Of het moet zijn omdat de gemeente er al zover bij Helmond Sport in zit, dat ze het wel moeten steunen omdat anders al de leningen die er in het verleden al in ging zeker nooit meer terug komen.
Tel daarbij nog even het geluk van extra inkomsten (entree en tv-geld) door de nacompetitie deze keer en we weten zeker dat het erg slecht gaat met Helmond Sport. Jammer.

Vur welke club bende gai? Ik ben voor Helmond Sport! Als ik daarvoor maar niet hoef te betalen!!!

Beantwoorden

@Rob promotie zou juist de ondergang betekenen, dit levert helmond sport niet alleen geld op maar zal ook een hoop geld gaan kosten en daarbij ook de gemeente want die zullen de politie-inzet moeten verhogen als supporters van feyenoord,ajax,psv,utrecht en vele anderen op bezoek komen.

Beantwoorden
Robin Verleisdonk

Bij de verbetering van het stadion in 1999 is van de bijna miljoen euro die toen werd geleend 10 jaar later al bijna 2 ton afgelost. Grappig als het niet diep en diep triest zou zijn.
En bij een nieuw stadion met meer mogelijkheden zou dat anders zijn? Beslist! Dat was in 1999 ook het argument voor die lening. Ken uw geschiedenis burgemeester en wethouders. Iets minder aan de spelers betalen zou een goede besparingstip zijn. Boven je stand leven op kosten van de burgers is niet de oplossing.

Beantwoorden

Helmond Sport heeft OOK een nieuwe algemeen directeur in de persoon van de 31-jarige Arjan Verhoeven uit Veldhoven. Zou er een verband bestaan?
Hij is bedrijfsjurist en komt van de politie. Kan de club vast allebei goed gebruiken….

Beantwoorden

De fabel rondom de inkomsten van de HS-spelers is onuitroeibaar. Het gros voetbalt op een amateurcontractje en de rest mag blij zijn als ze aan een modaal inkomen komen.
Bij de amateurs verdienen de spelers pas echt goed. En voordat iedereen BOE begint te roepen: de betalingen aan amateurs worden volstrekt legaal verricht door stichtingen en niet door de betreffende verenigingen. Deze constructie is mede goedgekeurd door de KNVB.
De spelers van HS zijn armoedzaaiers, het besuur van HS zou een hartverzakking krijgen als ze de spelers écht zouden moeten betalen. Dan wordt het begrotingstekort pas echt catastrofaal!
De gedachte aan royaal betaalde HS-spelers zoals enkele reaganten hier hebben geuit is een misverstand, een fabel.

Beantwoorden

I.t.t. andere clubs in ere- en eerste divisie valt het allemaal reuze mee. Ik hekel de vaak veel te negatieve reacties hier op de weblog. Een aantal Helmonders is wel erg bekrompen.

Beantwoorden

@Dijkse boy:
Ik meen te weten dat het geen fabel is dat die spelerssalarissen hoog zijn. Maar waarom zou je mij geloven? Wellicht geloof je Jan van der Zanden, de huidige interim directeur van Helmond Sport. Ook hij vindt dat het salarisniveau omlaag moet omdat de clubs daar de laatste jaren te ver in zijn doorgeslagen.
Maar laat Van der Zanden het dan ook niet weten, waar gaat volgens jou dan te veel geld naar toe waardoor Helmond Sport niet kan rond komen? Iets moeten ze toch fout doen, want ze geven meer geld uit dan ze binnenkrijgen. En dat blijkt niet te werken en dus moeten ze lenen, lenen, lenen met de inwoners van Helmond die de klos zijn als het mis gaat.

@Dirk:
Wat is meevallen? Op de website van het failliete Veendam staat “De curator meldde dat er voor het huidige seizoen nog een tekort lag van 350.000 euro. De begroting voor komend seizoen (1,9 miljoen) vertoonde hetzelfde gat, maar dat zou volgens hem gedekt – of vrijwel gedekt – kunnen worden door de beoogde verkoop van speler Michael de Leeuw.” Of de geldsituatie daar helemaal vergelijkbaar is met die van hier, kan ik niet inschatten, maar het bedrag van 350.000 euro is hetzelfde. En dat bedrag kostte Veendam de nek.

Ik vind dat een betaald voetbal club hun eigen broek moet ophouden. Lukt dat niet, dan is dat pech. Ook voor mij want Helmond Sport zit diep in mijn hart.

Beantwoorden

Nu op stadsradio Helmond, de reactie van jurgen streppel.

Beantwoorden

De reactie van Streppel:

“We hoeven ons geen zorgen te maken, overal in het betaald voetbal gaat het wat minder en Helmond Sport zal creatief met zijn financien om moeten gaan” Verder vond Streppel dat het erg groot uitgemeten werd in de Media, dit komt uiteraard door de recente faillissementen in het betaalde voetbal. We hoeven ons geen zorgen te maken, aldus Streppel.

Beantwoorden

als helmondsport echt fallied zal raken zal het niet bij een roosje bij stadion de braak neerleggen.

voor vele helmonders is helmondsport ook een heel belangrijk iets.
zonder helmondsport leeft helmond voor hun niet meer en vooral voor de jeugdige supporters.
dus als het dalijk echt niet meergaat en de stekker eruit moet wil ik wel is weten hoe onrustig het word in helmond.
en het zal niet bij een zingende groep blijven!!

Hellmond Till I Die

Beantwoorden

Even een tip aan het Helmonds College, doe als een jood en neem je eerste verlies.Ons zuurverdiende geld word door allerlei heffingen en gemeentelijke belastingen uit onze zakken geklopt om het dan over de balk te smijten.Als HS zichzelf niet kan bedruipen dan moet het maar stoppen

Beantwoorden

De gemeente helpt Helmond Sport bij oplossing financiële problemen
De gemeente Helmond biedt Helmond Sport de mogelijkheid in totaal 8 ton te lenen. In ruil daarvoor maakte Helmond Sport een saneringsplan. Daarin staat hoe er bezuinigd wordt op de salarissen van de spelers en andere personeelszaken. De afspraak is dat Helmond Sport de lening met rente binnen 10 jaar aflost.
Dat werd zojuist in een gezamenlijke persconferentie van wethouder Yvonne van Mierlo (Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën) en mevrouw Knoet (voorzitter Helmond Sport) bekend gemaakt.

Beantwoorden

Officiële persbericht (integraal): College Helmond wil Helmond Sport lening verstrekken
In het voorjaar heeft de BVO Helmond Sport bij de gemeente op de hoogte gebracht van haar acute financiële problematiek. De gemeente Helmond heeft toen besloten een borgstelling te verlenen van € 200.000,- zodat er een kredietfaciliteit geopend kon worden. De verleende steun blijkt niet voldoende te zijn om de tekorten volledig af te dekken. Het college is nu voornemens gefaseerd een extra marktconforme lening van in totaal € 800.000,- te verstrekken.
Uit contacten met het bestuur van de stichting BVO Helmond Sport en de stichtingen Belangen Helmond Sport, is gebleken dat de verleende steun van € 200.000,- niet voldoende is om de tekorten volledig af te dekken. De tekorten zijn onder andere ontstaan door de economische crisis en teruglopende mediagelden en sponsorgelden. Ze hebben betrekking op de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012.
Het college wil Helmond Sport een overbruggingsfinanciering van € 800.000,- bieden dat gefaseerd wordt ingezet vanaf nu tot 1 april 2012. Van dat bedrag gaat € 500.000,- naar de stichting BVO Helmond Sport. En € 300.000,- naar de stichting Belangen Helmond Sport.
Om een sluitende begroting te krijgen, moet Helmond Sport gaan bezuinigen. Deze bezuinigingen zullen met name komen uit een gefaseerde aanpassing van de spelerssalarissen en premieregelingen en inkrimping van de technische staf.
Het voornemen de lening te verstrekken wordt besproken tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 6 juli. Daarna neemt het college een definitief besluit.
Het college heeft vertrouwen in de gekozen aanpak en in de toekomst van Helmond Sport. Deze lening is een steun in de rug om van Helmond Sport opnieuw een financieel gezonde organisatie te maken.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Toe maar, bezuinigen op vrijwel alles maar niet minder dan 1.000.000 euro uittrekken om te duur betaalde voetballers aan de slag te houden. O tempora, o mores, zei Cicero al circa 2073 jaar geleden…

Beantwoorden

Klopt Jean Cat.
Het college vindt het blijkbaar verantwoord om weer geld uit te trekken voor Helmond Sport. Ze hebben de lening van 1999 niet eens afgelost en nu krijgen ze er weer een nieuwe lening bij! Dat is geld van de Helmondse burgers die ook last hebben van de financiële crisis en daarbij te maken krijgen met allerlei bezuinigingen waarbij bij voorbeeld cultuur, zorg en welzijn niet worden gespaard. En het rijtje van bezuinigingen gaat nog langer worden!

Beantwoorden

De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd om Helmond Sport een lening van 8 ton te geven.

Beantwoorden

Knap van Helmond Sport dat ze wederom zo veel geld weten los te peuteren van de gemeente. Dat doet niemand (lees: helemaal niemand) in Helmond hen na.
Hopelijk is Helmond Sport zo sportief (lees slim) om weer een deel van deze lening terug te betalen. Dat geeft ze dan de mogelijkheid opnieuw steun te krijgen. Inderdaad om deze lening af te lossen.

Beantwoorden

@ johan,
Misschien komt dit omdat HS niet zo negatief is als veel Helmonders. Kijk om je heen, en zie hoeveel voetbal voor de gewone Nederlander betekent. En om Cicero een hak dwars te zetten, zei Julius Caesar Panem et Circensus. Iets wat in deze tijd echt wel op zijn plaats is. Geef het volk brood en spelen.

Beantwoorden

Lening van gemeente aan Helmond Sport definitief
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gevraagde overbruggingsfinanciering in de vorm van 2 leningen te verstrekken. Voorwaarde is dat de stichting Helmond Sport en de stichting Belangen Helmond Sport moeten werken met een actieplan. Daarin staan concreet de activiteiten die binnen een vaststaand tijdschema gerealiseerd moeten worden om beide stichtingen financieel-economische gezond te maken.
De eerste tranche van de geldlening aan de stichting Helmond Sport ter hoogte van 200.000 euro wordt nu betaald. Voordat de volgende tranches (op 1 januari 2010, 1 april 2011, 1 januari 2012 en 1 april 2012) worden verstrekt, wordt er een inhoudelijke beoordeling gemaakt of dat verantwoord is.
Aanleiding voor het ingediende verzoek is de economische crisis waardoor de exploitatie van Helmond Sport onder druk is gekomen alsmede de dreiging is ontstaan dat de stichting Belangen Helmond Sport onvoldoende huurinkomsten krijgt om de uitstaande financieringslasten te voldoen.

Beantwoorden

Ook volgens de KNVB, niet de minste in voetballand dacht ik, is de toestand bij Helmond Sport zorgelijk. Maar goed voor Helmond Sport dat het geld van de gemeente al is toegezegd. Dat pakken ze niet meer af.
http://www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/nieuws/%29/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/31/0802_1825_Financiele_problemen_Feyenoord_dreigt_licentie_kwijt_te_raken.xml

Beantwoorden

De negatievelingen hierboven gaan waarschijnlijk gelijk krijgen zo te zien. Want Helmond Sport is door de licentiecommissie van de KNVB onder curatele gezet. En als er binnen drie jaar geen orde op financiële zaken is dan is de licentie voor het spelen van betaald voetbal foetsie.
Zwaai zwaai naar het gemeenschapsgeld dat de gemeente zo graag aan Helmond Sport gaf, hallo extra bezuinigingen.

Beantwoorden

Het merendeel van de betaald voetbalclubs draait slecht. Wat betreft HS een extra reden om maar vooral geen nieuw stadion te bouwen want daar hebben al vele clubs hun tanden op stuk gebeten.
Wat mij betreft geen gemeenschapsgeld er in steken. Als blijkt dat het niet levensvatbaar is, moet je het laten gaan want dan werkt het blijkbaar niet.

Beantwoorden


Dat stadion op het plaatje lijkt wel een amateurstadion, zo’n veld waar men een paar stenen zitrijen naast heeft gegooid en vervolgens nog 2 tribunes bij heeft gezet. Er zullen best meer mensen in kunnen, maar het ziet er minder uit als een profstadion als het huidige.

Ik zie alleen maar nadelen aan een nieuw stadion:
-De braak zit altijd goed vol, maar nooit uitverkocht, dus een nieuw stadion zal ivm met meer plaatsen alleen maar leger lijken, waardoor het minder gezellig is en de voetballers zich minder aangemoedigt voelen, wat de prestaties niet ten goede komen.
-Het kost geld, en dat geld kan men beter steken in nieuwe spelers, of om helmond uit catagorie 1 te halen.
-De braak ligt nu centraal in de stad, bij een locatie aan de westkant van de stad is het per fiets vanuit het oosten amper te bereiken en aan het oosten weer uit het westen lastig te bereiken.
-De braak heeft voor somige supporters nostalgische gevoelens (de plek waar ik als kind altijd met ons pap gezellig voetbal ging kijken, mooie jeugdherrinnering), en als de braak weg is zullen ze minder geneigd zijn te gaan kijken.
-Dat bestaansrecht is allang aangetoond, altijd nacompetitie en zelfs eredivisie gespeeld.

Ik ben supporter van helmond sport, maar ik zie niet in waarom het oude stadion niet meer zou voldoen, het is nooit helemaal uitverkocht, gezellig en knus, en centraal in de stad gelegen, dus doe de braak niet weg en besteed het geld beter!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *