44reacties

Q&A ongeregeldheden Helmond Sport – MVV

Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag maar liefst 14 schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Helmond Sport – MVV in april. 
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

De wedstrijd Helmond Sport – MVV Maastricht op 6 april jongstleden heeft voor heel wat reuring gezorgd. Rellen na afloop van het duel haalden het landelijk nieuws, maar over het hoe en waarom is tot op de dag van vandaag veel onduidelijk. Ons bereiken geluiden die vragen oproepen over het voortraject van deze wedstrijd en meer specifiek van de rellen na afloop. We zijn benieuwd naar de totstandkoming van gemaakte keuzes, en willen vooral ook kijken wat in het vervolg wellicht beter kan. Daarom enkele vragen.

 1. Uit een evaluatie omtrent deze wedstrijd blijkt dat ‘op incidenten en signalen die in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd binnenkwamen niet altijd adequaat en goed is gereageerd’. Wat wordt hier precies mee bedoeld? En klopt het dat de agenten betrokken bij Helmond Sport meer inzet hebben geadviseerd, maar dat de lokale driehoek anders heeft besloten? En zo ja, waarom?
 2. Uit dezelfde evaluatie blijkt ook dat: ‘de afspraken zijn niet of niet goed genoeg nagekomen door betrokkenen’. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Welke afspraken zijn niet goed of niet goed genoeg nagekomen?

Volgens diverse supporters, die voor de wedstrijd in het centrum samenkwamen, is op verzoek van aanwezige agenten besloten een zogenaamde ‘corteo’ te houden, een gezamenlijke tocht van stad naar stadion. Uit de eerder genoemde evaluatie blijkt dat juist die corteo voor problemen zou hebben gezorgd, omdat daardoor niet kon worden voorkomen dat supporters van Helmond Sport en MVV elkaar bij het stadion zouden treffen.

 1. Klopt het dat deze corteo voor problemen heeft gezorgd? En zo ja, waarom is hier dan toe verzocht door de aanwezige agenten?

Vanwege deze volgens de politie mogelijke confrontatie is besloten de MVV-supporters, die tijdig in Helmond aanwezig waren, een alternatieve route te laten rijden, waardoor ze later bij het stadion zouden aankomen. Ook dit blijkt uit de betreffende evaluatie. De bussen arriveerden nu enkele minuten voor aanvang van de wedstrijd, waardoor gefrustreerde MVV-supporters stewards van Helmond Sport bedreigden en belaagden, en uiteindelijk massaal over de hekken zijn geklommen. Dit nadat de hoofdsteward zijn collega’s wegstuurde, omdat de eigen veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Uit de evaluatie blijkt dat de stewards zich in de steek gelaten voelden door de aanwezige politie.

 1. Klopt het dat de politie wel aanwezig was, maar niet heeft ingegrepen? En zo ja, waarom is hiervoor gekozen?
 2. Had dit gezien de afspraken in de APV (‘artikel 2.1.1.1.1 en artikel 2.2.2.7.2’) niet juist gemoeten?
 3. In het draaiboek veiligheid Helmond Sport – MVV staat genoteerd dat er in het uitvak volledig en iedereen gefouilleerd wordt. Is dit volledig gebeurd? Zo niet, was de veiligheid dan voldoende gewaarborgd?

Aan het begin van ieder seizoen ondertekenen de gemeente, politie, Helmond Sport en de supportersvereniging een convenant met werkafspraken. In het op dat moment geldende convenant staat onder meer: ‘’Bij bedreiging van of het gebruik van geweld tegen politie, stewards, beveiligingspersoneel (…) wordt direct opgetreden door de betrokken ketenpartners, waar mogelijk gezamenlijk. Het doen van aangifte wordt in alle gevallen gestimuleerd.’’ En: ‘’In geval van geweld of bedreiging ten aanzien van ordehandhavers bij wedstrijden wordt van de betreffende slachtoffers een aangifte opgenomen.’’ En: ‘’Iedere
vorm van vandalisme, overlast en geweld tijdens en rondom voetbalwedstrijden wordt niet getolereerd en zal door alle partners, met de middelen die hen ter beschikking staan, hard worden aangepakt.’’

 1. Klopt het dat bovenstaande afspraken uit het convenant in strijd zijn met de handelswijze van de politie tijdens het conflict bij het uitvak?
 2. Is er door de betrokken stewards aangifte gedaan, zoals in het convenant is afgesproken?
 3. Zijn de betrokken stewards na afloop gestimuleerd om aangifte te doen, zoals in het convenant is afgesproken?

In het convenant staat ook genoteerd: ‘’Hierbij dient te worden opgemerkt dat de inzet van de politie alleen buiten het stadion plaatsvindt, tenzij incidenten in het stadion zodanig van aard en omvang zijn dat de veiligheid door de betrokken BVO niet langer gegarandeerd kan worden, dan wel dat sprake is van strafbare gedragingen welke direct politieoptreden noodzakelijk maken.’’ Kortom: MVV-supporters bedreigden en belaagden de stewards van Helmond Sport, en zijn uiteindelijk massaal over de hekken geklommen. Waarschijnlijk zonder de afgesproken fouillering. Waardoor verboden vlaggen en vuurwerk het vak op kwamen.

 1. Klopt het dat de politie tijdens de wedstrijd een beroep had moeten doen op deze afspraak, om de veiligheid en openbare orde in het stadion te garanderen? Zo ja, waarom is dit niet gedaan? Klopt het dat Helmond Sport dit wel verzocht heeft?
 2. Klopt het dat er bij deze risicowedstrijd, Helmond Sport – MVV (B-scenario), geen ME ter plaatse was terwijl er bij de eerstvolgende wedstrijd, Helmond Sport – NEC (Ook B-scenario), juist wel ME ter plaatse was? En zo ja, waarom was dat?
 3. Klopt het dat al vooraf is aangegeven dat de opruiende MVV-vlag met varkenskop niet van het vak zou worden gehaald, mocht die daar onverhoopt toch belanden? Zo ja, waarom is dit afgesproken?
 4. Indien in het bovengenoemde voortraject inderdaad fouten zijn gemaakt, in hoeverre is het aannemelijk dat dit heeft bijgedragen aan de ongeregeldheden na afloop van het duel?
 5. Indien in het bovengenoemde voortraject inderdaad fouten zijn gemaakt, hoe kan dit bij toekomstige wedstrijden worden voorkomen?

In de reacties hieronder staan updates.