Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.197 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
44reacties

Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag maar liefst 14 schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Helmond Sport – MVV in april. 
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

De wedstrijd Helmond Sport – MVV Maastricht op 6 april jongstleden heeft voor heel wat reuring gezorgd. Rellen na afloop van het duel haalden het landelijk nieuws, maar over het hoe en waarom is tot op de dag van vandaag veel onduidelijk. Ons bereiken geluiden die vragen oproepen over het voortraject van deze wedstrijd en meer specifiek van de rellen na afloop. We zijn benieuwd naar de totstandkoming van gemaakte keuzes, en willen vooral ook kijken wat in het vervolg wellicht beter kan. Daarom enkele vragen.

 1. Uit een evaluatie omtrent deze wedstrijd blijkt dat ‘op incidenten en signalen die in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd binnenkwamen niet altijd adequaat en goed is gereageerd’. Wat wordt hier precies mee bedoeld? En klopt het dat de agenten betrokken bij Helmond Sport meer inzet hebben geadviseerd, maar dat de lokale driehoek anders heeft besloten? En zo ja, waarom?
 2. Uit dezelfde evaluatie blijkt ook dat: ‘de afspraken zijn niet of niet goed genoeg nagekomen door betrokkenen’. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Welke afspraken zijn niet goed of niet goed genoeg nagekomen?

Volgens diverse supporters, die voor de wedstrijd in het centrum samenkwamen, is op verzoek van aanwezige agenten besloten een zogenaamde ‘corteo’ te houden, een gezamenlijke tocht van stad naar stadion. Uit de eerder genoemde evaluatie blijkt dat juist die corteo voor problemen zou hebben gezorgd, omdat daardoor niet kon worden voorkomen dat supporters van Helmond Sport en MVV elkaar bij het stadion zouden treffen.

 1. Klopt het dat deze corteo voor problemen heeft gezorgd? En zo ja, waarom is hier dan toe verzocht door de aanwezige agenten?

Vanwege deze volgens de politie mogelijke confrontatie is besloten de MVV-supporters, die tijdig in Helmond aanwezig waren, een alternatieve route te laten rijden, waardoor ze later bij het stadion zouden aankomen. Ook dit blijkt uit de betreffende evaluatie. De bussen arriveerden nu enkele minuten voor aanvang van de wedstrijd, waardoor gefrustreerde MVV-supporters stewards van Helmond Sport bedreigden en belaagden, en uiteindelijk massaal over de hekken zijn geklommen. Dit nadat de hoofdsteward zijn collega’s wegstuurde, omdat de eigen veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Uit de evaluatie blijkt dat de stewards zich in de steek gelaten voelden door de aanwezige politie.

 1. Klopt het dat de politie wel aanwezig was, maar niet heeft ingegrepen? En zo ja, waarom is hiervoor gekozen?
 2. Had dit gezien de afspraken in de APV (‘artikel 2.1.1.1.1 en artikel 2.2.2.7.2’) niet juist gemoeten?
 3. In het draaiboek veiligheid Helmond Sport – MVV staat genoteerd dat er in het uitvak volledig en iedereen gefouilleerd wordt. Is dit volledig gebeurd? Zo niet, was de veiligheid dan voldoende gewaarborgd?

Aan het begin van ieder seizoen ondertekenen de gemeente, politie, Helmond Sport en de supportersvereniging een convenant met werkafspraken. In het op dat moment geldende convenant staat onder meer: ‘’Bij bedreiging van of het gebruik van geweld tegen politie, stewards, beveiligingspersoneel (…) wordt direct opgetreden door de betrokken ketenpartners, waar mogelijk gezamenlijk. Het doen van aangifte wordt in alle gevallen gestimuleerd.’’ En: ‘’In geval van geweld of bedreiging ten aanzien van ordehandhavers bij wedstrijden wordt van de betreffende slachtoffers een aangifte opgenomen.’’ En: ‘’Iedere
vorm van vandalisme, overlast en geweld tijdens en rondom voetbalwedstrijden wordt niet getolereerd en zal door alle partners, met de middelen die hen ter beschikking staan, hard worden aangepakt.’’

 1. Klopt het dat bovenstaande afspraken uit het convenant in strijd zijn met de handelswijze van de politie tijdens het conflict bij het uitvak?
 2. Is er door de betrokken stewards aangifte gedaan, zoals in het convenant is afgesproken?
 3. Zijn de betrokken stewards na afloop gestimuleerd om aangifte te doen, zoals in het convenant is afgesproken?

In het convenant staat ook genoteerd: ‘’Hierbij dient te worden opgemerkt dat de inzet van de politie alleen buiten het stadion plaatsvindt, tenzij incidenten in het stadion zodanig van aard en omvang zijn dat de veiligheid door de betrokken BVO niet langer gegarandeerd kan worden, dan wel dat sprake is van strafbare gedragingen welke direct politieoptreden noodzakelijk maken.’’ Kortom: MVV-supporters bedreigden en belaagden de stewards van Helmond Sport, en zijn uiteindelijk massaal over de hekken geklommen. Waarschijnlijk zonder de afgesproken fouillering. Waardoor verboden vlaggen en vuurwerk het vak op kwamen.

 1. Klopt het dat de politie tijdens de wedstrijd een beroep had moeten doen op deze afspraak, om de veiligheid en openbare orde in het stadion te garanderen? Zo ja, waarom is dit niet gedaan? Klopt het dat Helmond Sport dit wel verzocht heeft?
 2. Klopt het dat er bij deze risicowedstrijd, Helmond Sport – MVV (B-scenario), geen ME ter plaatse was terwijl er bij de eerstvolgende wedstrijd, Helmond Sport – NEC (Ook B-scenario), juist wel ME ter plaatse was? En zo ja, waarom was dat?
 3. Klopt het dat al vooraf is aangegeven dat de opruiende MVV-vlag met varkenskop niet van het vak zou worden gehaald, mocht die daar onverhoopt toch belanden? Zo ja, waarom is dit afgesproken?
 4. Indien in het bovengenoemde voortraject inderdaad fouten zijn gemaakt, in hoeverre is het aannemelijk dat dit heeft bijgedragen aan de ongeregeldheden na afloop van het duel?
 5. Indien in het bovengenoemde voortraject inderdaad fouten zijn gemaakt, hoe kan dit bij toekomstige wedstrijden worden voorkomen?

In de reacties hieronder staan updates.

44 reacties:

Top Martijn!

Beantwoorden

Das lekker op tijd ⁉️????????

Beantwoorden

Goede vragen dhr. Rieter

Beantwoorden

Heel goed Martijn Rieter.

Beantwoorden

@Leon op vrijdag 14 september 2018 om 12:31:

Er ligt sinds vorige week pas een evaluatie, die hebben we met Martijn gedeeld. Vandaar.

Beantwoorden

Eindelijk iemand in de politiek die wel kritische vragen durft te stellen.

Beantwoorden

Ons gemeentebestuur houdt graag alles onder de pet en de gemeenteraad is op zijn minst een gebrek aan nieuwsgierigheid te verwijten.

Ga zo door Martijn Rieter! Juist in de oppositie kun je veel bereiken door zaken voor het daglicht te brengen.

Beantwoorden

Als ik dat allemaal lees is het eerste wat ik denk wat moet er voor een voetbalwedstrijd van onze club toch veel geregeld worden. Benieuwd wat B&W gaat antwoorden. In de krant op mijn werk (in de pauze hahaha) las ik vandaag een negatief verhaal over de toestand bij Helmond Sport – MVV. Wist ik helemaal niet, wat jammer. 🙁

Toch wil ik hier even kwijt wat ikzelf toevallig meemaakte. Ik liep die middag van Helmond Sport – MVV langs café Hart van Helmond waar zeker 100 supporters waren. Ik keek mijn ogen uit als niet-voetbalfan, wat een feestje zo midden in de stad ineens. Prachtig! Heb daar een tijdje staan te praten met een paar ruig uitziende supporters maar die waren o zo aardig en voorkomend. Kreeg zelf nog een paar drankjes! Een video daarover staat op youtube, een leuke herinnering voor mij want zo kan het dus blijkbaar ook. En dat mag ook wel eens gezegd worden!

Beantwoorden

Poeh poeh 5 maanden later 14 vragen ????????????????

Beantwoorden

Juist martijn top wat je doet. Maak jij de doofpot maar open! Niet alleen de fans maar ook de club leid van met dit beleid!

Beantwoorden

We zijn niet allemaal zo snel als jou Ronny

Beantwoorden

@Lieke op vrijdag 14 september 2018 om 16:27:

Jouw reactie deed een flink aantal Helmonders goed, zie https://www.facebook.com/WAH1967/photos/a.1962411107375867/2218183498465292/?type=3&theater

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 20 september 2018 om 19:37:

Oh wat leuk!! Dank je wel We are Helmond. ????

Beantwoorden

Update 1: (persbericht Helmond Sport)
Geen uitsupporters bij Helmond Sport – MVV Maastricht
Op vrijdag 26 oktober staat de competitiewedstrijd Helmond Sport – MVV Maastricht op het programma. Vanuit Helmond Sport is besloten dat de bezoekende fans van MVV Maastricht niet welkom zijn bij deze wedstrijd.
Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond Sport legt uit waarom dit besluit door Helmond Sport is genomen. “Er hebben zich voor, tijdens en na de laatste ontmoeting in april diverse incidenten voorgedaan. Dit heeft binnen en buiten de club voor veel negatieve publiciteit gezorgd. Uit onze analyse blijkt dat er op 6 april een grote groep MVV supporters het vak voor de bezoekende supporters is binnengedrongen, waarbij onze stewards bewust zijn overlopen. Deze supporters deden dat in een door hen voorbereide actie die er overduidelijk op was gericht om een provocerende vlag het supportersvak binnen te brengen. Juist inzake deze vlag zijn vooraf met MVV Maastricht duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn niet nagekomen en aansluitend hebben wij vanuit MVV Maastricht geen medewerking gekregen voor het onderzoek naar deze voorvallen. Voor ons zijn dit redenen om de Maastrichtse supporters voor de wedstrijd van 26 oktober a.s. te weigeren. Ik heb de directie van MVV laten weten in gesprek te willen over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”
Parallel aan het besluit van Helmond Sport heeft de lokale gezagsdriehoek besloten om de supporters ook in de stad te weren middels een gemeentelijk gebiedsverbod. Burgemeester Blanksma: “Helmond Sport neemt als gastheer van de wedstrijd haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Daar koppelen wij een gemeentelijk gebiedsverbod aan. Dit betekent dat mensen die zich zichtbaar maken als supporter van MVV op 26 oktober niet welkom zijn in Helmond. Hiermee moet de openbare orde in de omgeving van het stadion en in de binnenstad die dag gewaarborgd blijven.”
Helmond Sport zet in op een duurzame relatie met andere voetbalclubs. Zij streeft daarom naar een goede toekomstige samenwerking met MVV Maastricht.

Beantwoorden

Update 2:
40 MVV-supporters werden niet gefouilleerd en konden zo de provocerende MVV-vlag met varkenskop in het uitvak krijgen. Onacceptabel volgens B&W, politie en OM.
Dat én meer liet B&W weten op de 14 schriftelijke vragen van Helder Helmond. Hieronder staan de volledige antwoorden van het college.

 1. Vraag: Uit een evaluatie omtrent deze wedstrijd blijkt dat ‘op incidenten en signalen die in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd binnenkwamen niet altijd adequaat en goed is gereageerd’. Wat wordt hier precies mee bedoeld? En klopt het dat de agenten betrokken bij Helmond Sport meer inzet hebben geadviseerd, maar dat de lokale driehoek anders heeft besloten? En zo ja, waarom?
  Antwoord: Veiligheid in en rond het voetbal vraagt om een lokale aanpak. Het organiseren van de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden is de verantwoordelijkheid van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) Helmond Sport, de politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeente Helmond. Met de start van een voetbalseizoen staan we als veiligheidspartners voor de uitdaging om wedstrijden veilig te laten verlopen. De BVO Helmond Sport moet voor het wedstrijdseizoen een vergunning aanvragen en gedurende het seizoen zijn er overleg- en beslismomenten. De veiligheidspartners werken daarbij volgens het beleidskader Voetbal en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de regelgeving van de KNVB. Bovenstaande geldt logischerwijs ook voor de wedstrijd Helmond Sport – MVV op 6 april 2018. Gelet op incidenten uit het verleden is in het vooroverleg afgesproken dat er geen provocerende vlaggen gewenst waren in het stadion. Uiteindelijk is het de veiligheidspartners op 6 april niet gelukt om een provocerende vlag uit het stadion te weren. Een incident dat in de evaluatie uitdrukkelijk met elkaar is besproken en waar alle partners alles voor in het werk stellen om in de toekomst herhaling ervan te voorkomen. Daarnaast werd een aantal dagen voor aanvang van de wedstrijd bekend dat bevriende supporters van Helmond Sport uit Burnley en Molenbeek in Helmond wilden verzamelen om aansluitend de wedstrijd te bezoeken. Hierbij was niet bekend dat deze groep samen met een groep Helmond Sport supporters in een corteo (stoet) naar het stadion zou lopen. Er ontstond een kans dat de supportersgroepen van MVV en Helmond Sport elkaar zouden kruisen. Door een alternatieve route voor de supportersbussen van MMV, hebben veiligheidspartners de supportersgroepen alsnog gescheiden weten te houden.
 2. Vraag: Uit dezelfde evaluatie blijkt ook dat: ‘de afspraken zijn niet of niet goed genoeg nagekomen door betrokkenen’. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Welke afspraken zijn niet goed of niet goed genoeg nagekomen?
  Antwoord: In de voorbereiding is met MVV overeengekomen (middels het vooroverleg formulier) dat er geen vlaggen mee de tribune op mochten. Deze afspraak is door MVV niet nagekomen.
 3. Vraag: Klopt het dat deze corteo voor problemen heeft gezorgd? En zo ja, waarom is hier dan toe verzocht door de aanwezige agenten?
  Antwoord: Bij iedere wedstrijd zien we supportersgroepen die vanuit het centrum naar het stadion lopen. Een corteo vraagt uit het oogpunt van veiligheid altijd om extra aandacht. Normaliter worden er vooraf dan ook afspraken gemaakt over de route en de beveiliging. De politie is bij een corteo aanwezig om zo nodig in te spelen op overlast en/of op te treden tegen strafbare feiten. Doordat de corteo vooraf niet bekend was is er op dat moment naar bevind van zaken gehandeld. Door de corteo is de openbare orde niet in het geding geweest. Gelet op het moment van de corteo werd het gescheiden houden van de supportersgroepen van Helmond Sport en MVV aangemerkt als prioriteit. Daardoor zijn mogelijke veiligheidsproblemen juist voorkomen.
 4. Vraag: Klopt het dat de politie wel aanwezig was, maar niet heeft ingegrepen? En zo ja, waarom is hiervoor gekozen?
 5. Vraag: Had dit gezien de afspraken in de APV (‘artikel 2.1.1.1.1 en artikel 2.2.2.7.2’) niet juist gemoeten?
  Antwoord op 4 en 5: De supportersbussen van MVV zijn via een alternatieve route naar het stadion geleid en waren op tijd aanwezig voor de wedstrijd. Een groep van ongeveer 40 MVV supporters heeft zich echter bewust opgehouden bij de supportersbussen. Dezelfde groep heeft uiteindelijk middels een bewuste actie het toegangshek tot het uitvak bestormd, waarna zij het uitvak bereikten. Gelet op de snelheid van dit voorval, is het zowel de stewards als de politie niet gelukt hier adequaat op te reageren.
 6. Vraag: In het draaiboek veiligheid Helmond Sport – MVV staat genoteerd dat er in het uitvak volledig en iedereen gefouilleerd wordt. Is dit volledig gebeurd? Zo niet, was de veiligheid dan voldoende gewaarborgd?.
  Antwoord: Alle supporters zijn gefouilleerd, behalve de groep van 40 MVV supporters die het uitvak hebben bestormd. In de hierop gemaakte risicoanalyse is besloten deze groep niet alsnog te fouilleren. Daarbij is het aannemelijk dat de actie van de 40 MVV supporters enkel gericht was om de provocerende vlag in het uitvak te krijgen.
 7. Vraag: Klopt het dat bovenstaande afspraken uit het convenant in strijd zijn met de handelswijze van de politie tijdens het conflict bij het uitvak?
  Antwoord: Nee, dat zien wij anders. Doel is telkens geweest om de avond zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen. Daarom zijn continu risico-inschattingen gemaakt over de veiligheidssituatie. Dit is gedaan vanuit de werkafspraken die in het convenant staan, en op basis daarvan is op een bepaald moment de beslissing genomen om extra eenheden op te roepen. Oftewel: het convenant is als uitgangspunt genomen, maar hoe goed een convenant ook staat opgeschreven, dit biedt geen waterdichte garanties voor in de praktijk.
 8. Vraag: Is er door de betrokken stewards aangifte gedaan, zoals in het convenant is afgesproken?
 9. Vraag: Zijn de betrokken stewards na afloop gestimuleerd om aangifte te doen, zoals in het convenant is afgesproken?
  Antwoord op 8 en 9: Ieder incident wordt geëvalueerd binnen de stewardorganisatie van Helmond Sport. De mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de politie maakt daar onderdeel van uit. N.a.v. de wedstrijd MVV – Helmond Sport op 6 april zijn er geen aangiftes gedaan door de stewardorganisatie.
 10. Vraag: Klopt het dat de politie tijdens de wedstrijd een beroep had moeten doen op deze afspraak, om de veiligheid en openbare orde in het stadion te garanderen? Zo ja, waarom is dit niet gedaan. Klopt het dat Helmond Sport dit wel verzocht heeft?
  Antwoord: Nee, er zijn op dat moment geen strafbare feiten gepleegd. Ook het meevoeren van de vlag was dat niet. De politie onderkent wel dat er door de supporters van MVV druk op de stewards is uitgevoerd om toegang tot het uitvak te verkrijgen. Helmond Sport heeft de politie daarnaast inderdaad gevraagd om de provocerende vlag van het uitvak te halen. Gelet op de gemaakte veiligheidsanalyse is in overleg besloten dit niet te doen omdat het risico op verdere escalatie te groot was.
 11. Vraag: Klopt het dat er bij deze risicowedstrijd, Helmond Sport – MVV (B-scenario), geen ME ter plaatse was terwijl er bij de eerstvolgende wedstrijd, Helmond Sport – NEC (Ook B-scenario), juist wel ME ter plaatse was? En zo ja, waarom was dat?
  Antwoord: Ja. Voorafgaand aan iedere wedstrijd wordt een veiligheidsanalyse gemaakt. Deze analyse vormt de basis voor de middelen die ingezet worden. Meer specifiek, de wedstrijd Helmond Sport – N.E.C droeg het risico met zich mee dat N.E.C. nog meedeed voor het kampioenschap van de Jupiler League . Daardoor is o.a. gekozen voor de inzet van ME.
 12. Vraag: Klopt het dat al vooraf is aangegeven dat de opruiende MVV-vlag met varkenskop niet van het vak zou worden gehaald, mocht die daar onverhoopt toch belanden? Zo ja, waarom is dit afgesproken?
  Antwoord: Ja. In het vooroverleg door de veiligheidspartners worden de veiligheidsrisico’s, scenario’s en de daarbij te nemen maatregelen besproken. Eén van de scenario’s was dat de vlag toch op het uitvak terecht zou komen. Er is daarom besloten, gelet op de veiligheidsrisico’s voor stewards, beveiligers, supporters en politie, om er niet tegen op te treden. Dit neemt niet weg dat wij het samen met de politie en het OM onacceptabel vinden dat deze vlag, tegen alle afspraken in, is meegenomen en opgehangen.
 13. Vraag: Indien in het bovengenoemde voortraject inderdaad fouten zijn gemaakt, in hoeverre is het aannemelijk dat dit heeft bijgedragen aan de ongeregeldheden na afloop van het duel?
  Antwoord: Het is duidelijk dat een groep MVV-supporters tijdens de wedstrijd bewust heeft aangestuurd op een provocatie van de supporters van Helmond Sport. Dat rechtvaardigt echter geenszins de confrontatie die een groep Helmond Sport supporters na afloop van de wedstrijd heeft gezocht met de veiligheidsorganisatie van Helmond Sport en de politie. De MVV supporters waren al vertrokken toen de Helmond Sport supporters op eigen initiatief bewust het conflict opzochten.
 14. Vraag: Indien in het bovengenoemde voortraject inderdaad fouten zijn gemaakt, hoe kan dit bij toekomstige wedstrijden worden voorkomen?
  Antwoord: Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen en risico-inschattingen zijn sommige situaties soms lastig te voorkomen. Daar zijn de ongeregeldheden voor, tijdens en na de wedstrijd van 6 april jl. een goed voorbeeld van. Deze ervaring nemen we mee richting toekomst. Alle betrokken partners hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen. Op vrijdag 26 oktober staat de competitiewedstrijd Helmond Sport – MVV Maastricht op het programma. Vanuit Helmond Sport is besloten dat de bezoekende fans van MVV Maastricht niet welkom zijn bij deze wedstrijd. Helmond Sport neemt als gastheer van de wedstrijd haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Parallel aan het besluit van Helmond Sport heeft de lokale gezagsdriehoek besloten om de supporters ook in de stad te weren middels een gemeentelijk gebiedsverbod. Dit betekent dat mensen die zich zichtbaar maken als supporter van MVV op 26 oktober niet welkom zijn in Helmond. Hiermee moet de openbare orde in de omgeving van het stadion en in de binnenstad die dag gewaarborgd blijven.
Beantwoorden

Die vlaggenstok van 3 meter is ook naar binnengesmokkeld in iemand zijn sok.

Beantwoorden

@Frank Smeets op donderdag 18 oktober 2018 om 11:23:

Hahaha, scherp gezien. Dat mysterie is dan opgelost, komt MVV een volgende keer hebben we dat trucje door. 🙂

Beantwoorden

Wat heeft Helmond sport eigenlijk met varkens te maken? Als er nou een kattenkop op stond zou ik zeggen ja….

Beantwoorden

Kinderachtig

Beantwoorden

@Shirley op donderdag 18 oktober 2018 om 12:53:

Dat komt voort uit een stukje historie. Eind november 2007 legden legden boze MVV-fans ’s nachts varkenskoppen in de tuin van de burgemeester Fons Jacobs, die toen de burgemeester was van Helmond. Daarbij waren spandoek geplaatst. Dat was hun manier om te protesteren tegen het weren van de Limburgse supporters bij de wedstrijd Helmond Sport – MVV de dag erop. Jacobs had destijds namelijk een noodverordening ingesteld omdat het seizoen ervoor rellen waren uitgebroken tussen de fans van beide clubs.

Beantwoorden

Update 3:
MVV maakt bezwaar dat hun supporters worden geweerd in Helmond
MVV heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Helmond Sport om geen MVV-fans toe te laten bij de wedstrijd Helmond Sport-MVV volgende vrijdag, zo meldt dagblad De Limburger.
MVV-directeur Paul Penders vindt de maatregel (zie update 1 hierboven) disproportioneel. “Ik heb alle beelden gezien, de MVV-fans hebben niet voor problemen gezorgd. Een supporter probeerde over een hek te klimmen. Maar moeten daar 200 fans voor gestraft worden?” Hij maakte daarom bezwaar bij Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings.
Daarnaast maakt Penders zich zorgen over de beeldvorming rond zijn club. “Dit komt er nog bovenop, na de incidenten bij FC Utrecht en de bussen die moesten omkeren bij Twente.”


Beantwoorden

Convenant: “Iedere vorm van […] geweld […] wordt niet getolereerd en zal […] hard worden aangepakt.’’
Dan nu naar de praktijk, Rieter omschrijft (voorafgaand aan vraag 10): “MVV-supporters bedreigden en belaagden de stewards van Helmond Sport […] “.
Waarom kwam de politie zijn PLICHT niet na?
Omdat,en ik citeer dit niet erg nozele antwoord, “er op dat moment geen strafbare feiten gepleegd” werden.
Hi-motherfucking-larisch!

Beantwoorden

Joh boeiend die vlag, who cares ! Het wordt pas een belediging als je die erin ziet ..
Maar ! Wel op zn minst apart te noemen dat er mensen zonder gefouilleerd te worden het stadion in konden komen. Wie weet wat ze dan, in plaats van een onschuldige vlag, hadden mee kunnen nemen.

Beantwoorden

Update 4:
Lagen er varkenskoppen op de middenstip van Helmond Sport?
Omdat MVV-supporters morgen niet welkom zijn bij de wedstrijd Helmond Sport – MVV (zie update 1), zouden er een aantal gisteravond/vannacht al naar De Braak zijn gegaan. Op de middenstip zouden 2 varkenskoppen zijn geplaatst met “De eerste fan = aanwezig” als begeleidende tekst.
Een woordvoerder van Helmond Sport liet ons vanochtend weten dat er op het veld van Helmond Sport niets is aangetroffen. Navraag bij diverse MVV-supporters bleek ook geen bewijs op te leveren dat ze er wel zijn neergelegd.

Beantwoorden

Daar kun je zult van laten maken.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 25 oktober 2018 om 11:55:

Geen aandacht aan schenken.
Daar heb je ze het hardst mee.

Beantwoorden

Update 5:
Er lagen varkenskoppen op de middenstip van Helmond Sport
Vanochtend was het nog onduidelijk (zie update 4). Inmiddels kregen we onderstaande bewijsfoto waarop te zien is dat tenminste 1 MVV-supporter het veld van Helmond Sport betrad en er varkenskoppen neerlegde.

Beantwoorden

Update 6:
Tegenactie Helmond Sport-supporters bij MVV-stadion
Na de varkenskoppen-actie van MVV-supporters (zie update 4 en 5) gingen Helmond Sport-supporters vannacht naar Maastricht. Want wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. De onderstaande spandoeken hangen nu aan het stadion van MVV. Althans, daar zijn ze vannacht opgehangen.

Vanavond om 20.00 uur is de wedstrijd Helmond Sport – MVV.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op vrijdag 26 oktober 2018 om 08:26:

Klasse actie, ik had het er gisteren nog over dat HS zich wel erg liet ondersneeuwen door die MVV-supporters.

Beantwoorden

Wat heeft dit toch nog allemaal met voetbal te maken ?
Ze noemen zich dan ook nog “supporters” !

Beantwoorden

Deh zal wat worden vanavond

Beantwoorden
Betsie van Ruitenbeek

Vind het nogal kinderachtig, wees dan als supporters van HS de wijste en doe zulke dingen gewoon niet terug en houd de eer aan jullie zelf… je laat je zo alleen maar kennen vind ik niet kunnen mijn mening.

Beantwoorden

hahaha ja typische Helmonders was niet anders te verwachten ,,ikben wel benieuwd hoe het verder gaat hopelijk
kunnen ze tegen dit weerwoord

Beantwoorden

Zet deze onzin niet op je site. En hou je site netjes.

Beantwoorden

Vanochtend hingen de spandoeken er nog:

Beantwoorden

Hopelijk gaat alles goed komen vanavond

Beantwoorden

Wat onaardig

Beantwoorden

Waarom “moffen”?
Wat heeft Duitsland hiermee te maken? Maastricht grenst er niet eens aan, maar aan België.

Trieste, domme acties hoor.
Maar dat is te verwachten van zielige hooligans.

Beantwoorden

Sorry, Kan t niet grappig vinden

Beantwoorden

Limburg is Duitsland

Beantwoorden

Persoonlijk ben ik van mening dat je hooguit een kleine melding mag (hoeft dus niet) als media! Een foto plaatsen is de aandacht die ze juist willen en speelt de ‘supporters’ in de kaart… We hoeven niet alles te weten. Hoe minder aandacht er gegeven wordt, hoe minder interessant het voor ze is… Dat vind ik!

Beantwoorden

Stelletje kinderen, allemaal!!! Heeft niets, maar dan ook helemaal niets meer met voetballen, spelletjes, rivaliteit of wat voor iets te maken, …..

Beantwoorden

Ze worden niet voor niks Mestreechse Votte Vegers genoemd!

Beantwoorden

Nee Jan de Kort, Limburg is een provincie in Nederland en België.

Had je toch beter op moeten letten bij de aardrijkskunde les.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *