8reacties

‘Veiligere wedstrijden van Helmond Sport’

Voetbalwedstrijden van Helmond Sport laten verlopen in een sportieve en veilige sfeer. Dat is de doelstelling van het Convenant Betaald Voetbal 2022 dat vanochtend werd ondertekend. Dat gebeurde door Helmond Sport, Supportersvereniging Helmond Sport, de gemeente Helmond, de politie-eenheid Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.

Uitgangspunt van die 5 is dat welwillende Helmond Sport- supporters een zo plezierig mogelijke wedstrijd kunnen beleven. “Daarvoor is het nodig dat iedere vorm van vandalisme, overlast en geweld stevig wordt aangepakt. De partners spraken af dat zij daarin hun rol vervullen én dat in gezamenlijkheid doen. Zo maken zij voor iedere thuiswedstrijd afspraken over welke concrete veiligheidsmaatregelen voor die wedstrijd noodzakelijk zijn.” Dat meldt de gemeente. Cruciaal, aldus burgemeester Elly Blanksma, is goede onderlinge informatievoorziening, bijvoorbeeld over notoire relschoppers; dat gebeurt uiteraard binnen privacyregels die ook onderdeel zijn van het 26 pagina tellende convenant (pdf).
Blanksma: “Met het convenant onderstrepen we dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor veilige en sfeervolle wedstrijden. Het is daarom goed dat ook de supportersvereniging meedoet met het convenant. Zij kennen hun supporters het beste en kunnen bijdragen aan een positieve sfeer, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren en door hun voorbeeldfunctie. Kortgeleden heb ik bovendien een gesprek gehad met alle vertegenwoordigers van supporters, want er zijn nog meer organisatieverbanden. Ook daar voelde ik de bereidheid tot samenwerking en hebben we afgesproken elkaar steeds goed op de hoogte te houden.” We vroegen aan de persdesk van de gemeente waarom We Are Helmond, de andere officiële supportersvereniging van Helmond Sport, nu al niet meedoet. Het antwoord melden we in een update in de reacties hieronder.
Het document bevat ook afspraken over hoe op te treden tegen supporters die over de schreef gaan. Door overlastgevende supporters uit het stadion te weren, stadionverboden op te leggen en hen zo nodig te vervolgen. Daarnaast hebben de 5 partners afgesproken gezamenlijk een persoonsgerichte aanpak te hanteren. Dat wil zeggen: niet alleen repressief optreden, maar ook proberen aan de voorkant het gedrag van (jonge) supporters te beïnvloeden.

In de reacties hieronder staat een update.