Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.183 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

De Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel kan rekenen op een bijdrage van bijna 1,5 miljoen euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan. Die bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het ministerie in het leven riep naar aanleiding van het sociaal akkoord uit 2013. Daarin hebben het Kabinet en de sociale partners afspraken gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het sectorplan Helmond-de Peel bevat een samenhangend pakket van concrete initiatieven om knelpunten in de regio aan te pakken. De initiatieven zijn met name gericht op het creëren van kansen voor jongeren om in een bedrijf te leren werken en op de instroom, doorstroom en scholing van personeel.
De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel is 1 van de 2 arbeidsmarktregio’s binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De regio kent (net zoals iedere arbeidsmarktregio) specifieke uitdagingen, waarvoor oplossingen op maat gezocht moeten worden. In nauwe samenwerking met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RAP) heeft de arbeidsmarktregio daarom een sectorplan opgesteld. Daarin is aandacht voor de knelpunten in de regio en de oplossingsmogelijkheden die het aanwezige bedrijfsleven daarvoor biedt. Het SRE treedt daarbij als aanvrager op.
RAP-voorzitter en wethouder van de gemeente Helmond Yvonne van Mierlo: “In de regio Helmond-de Peel werken gemeenten, Atlant, UWV en werkgevers constructief samen; het sectorplan is een goed voorbeeld daarvan. Samen werken aan werk: ik ben ervan overtuigd dat dat dé manier is om onze arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.”
Het doel van het sectorplan is helder: eind 2015 moeten 250 BBL-trajecten, 200 startersbeurzen, 40 trajecten voor begeleiding van werk naar werk en loopbaanoriëntatie en 200 scholingsvouchers gerealiseerd zijn. Een deel van de maatregelen is specifiek bedoeld voor jongeren: de BBL-trajecten (leerwerktrajecten) en de Startersbeurs geven jongeren de kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er maatregelen om de in- en doorstroom van personeel te bevorderen: zo kan een medewerkers met een mobiliteitsvoucher begeleiding krijgen bij het vinden van ander werk of een bijdrage in de kosten van scholing. Werkgevers kunnen begeleiding krijgen bij het herontwerpen van bedrijfs- en productieprocessen, waardoor andere banen ontstaan voor specifieke medewerkers, door taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot 1 takenpakket (het zogenaamde ‘jobcarving’). De totale begroting van het sectorplan bedraagt 7,6 miljoen euro. De uitvoering van het sectorplan wordt belegd bij het regionale werkbedrijf dat wordt opgericht in het kader van de Participatiewet, in nauw overleg met alle regionale samenwerkende partijen.
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlands arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Door tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partners in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van sociale partners ondersteunen.

1 reactie:

Er is nog subsidie beschikbaar vanuit dit regionale sectorplan
Zoals je hierboven kunt lezen, ontving de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel in augustus 2014 een bijdrage van bijna 1,5 miljoen euro van het ministerie van SZW voor het regionaal sectorplan. Dit plan bevat een samenhangend pakket van concrete initiatieven om knelpunten in de regio aan te pakken. De uitvoering van het sectorplan is belegd bij Atlant Groep. Het grootste deel van de subsidie is inmiddels besteed. Er is nog beperkt ruimte voor subsidieaanvragen voor BBL-plekken en scholingsvouchers. Werkgevers kunnen deze nog tot woensdag 15 juni benutten.
Wethouder Jos van Bree (Economische Zaken): “Er is de afgelopen periode goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het sectorplan biedt. Dat is mooi, maar er zit nog geld in kas. Het is zonde als dat niet gebruikt wordt! Nu de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend ten einde loopt, roep ik werkgevers in de regio Helmond – De Peel dan ook op om vóór 15 juni hun aanvragen in de dienen bij het Atlant Groep.”
BBL’ers werken een aantal dagen bij een bedrijf en leren daarnaast nog op school. De tegemoetkoming in loonkosten die wordt toegekend, zorgt ervoor dat werkgevers kunnen investeren in goed opgeleid personeel. Hierdoor snijdt het mes aan 2 kanten: de BBL’er doet werkervaring op terwijl hij/zij leert en de werkgever krijgt de kans om nieuw talent aan zich te binden.
Werkgevers die hun personeel willen opleiden en werknemers die zich beter willen toerusten op de arbeidsmarkt kunnen een scholingsvoucher aanvragen. De kosten van de opleiding worden voor de helft uit de subsidie betaald, met een maximum van 500 euro. De afgelopen periode zijn onder andere lascursussen, heftruck-certificeringen en HR-management voorbeelden van scholing die door de subsidie mogelijk zijn gemaakt.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *