Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.196 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Het budget dat beschikbaar komt voor evenementen wordt verhoogd naar 450.000 euro. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag besloten. Door de verhoging van het budget is de systematiek die de gemeente hanteert voor de verdeling deels gewijzigd. De wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met diverse partijen uit de stad en sluiten aan bij de ambities van B&W. Wethouder Antoinette Maas: “Evenementen zijn heel belangrijk voor de levendigheid in onze stad. We willen graag meer evenementen in Helmond. Daarbij stimuleren we vooral bovenregionale evenementen, initiatieven vanuit de wijken en we willen meer aandacht voor duurzaamheid en voor jeugd/jongeren.”
Vanaf 2019 onderscheidt de gemeente 3 soorten evenementen. Organisatoren van 1 van deze 3 soorten evenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 1. Basisevenementen (€ 75.000 beschikbaar)
  Dit zijn evenementen, veelal gerelateerd aan een landelijke feest-, herdenkings- of themadag, waarvan B&W vindt dat ze niet mogen ontbreken op de Helmondse evenementenkalender. Organisatoren van basisevenementen kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie, waarvan de hoogte door het college is vastgesteld. Het gaat om, Koningsdag/-nacht in Helmond Centrum (maximale subsidie € 35.000), buitencarnaval in Helmond Centrum (maximale subsidie € 15.000 de Sinterklaasintocht in Helmond Centrum (maximale subsidie € 15.000) en herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten (maximale subsidie € 10.000).
  Organisatoren van Basisevenementen vragen uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement een subsidie aan. Aanvragers ontvangen binnen 8 weken een subsidiebesluit.
 2. Wijkevenementen (€ 30.000 beschikbaar)
  Dit zijn kleinere evenementen op wijkniveau waarbij het accent ligt op ontmoeten en verbinden. De maximale subsidie bedraagt € 2.500. Voor wijkevenementen is in totaal € 30.000 gereserveerd.
  Organisatoren van Wijkevenementen vragen uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement een subsidie aan. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragers ontvangen binnen 8 weken een subsidiebesluit.
 3. Reguliere evenementen (€ 275.000 beschikbaar)
  Dit zijn alle overige evenementen die in Helmond worden georganiseerd. Per evenement kan een maximale subsidie van € 50.000 worden verleend. Aanvragen voor reguliere evenementen worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader, dat werkt op basis van een puntensysteem. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de subsidie kan zijn.
  Organisatoren van reguliere evenementen vragen uiterlijk vóór 1 december een subsidie aan. Wie dat doet, ontvangt voor 1 februari een subsidiebesluit. Later aanvragen, uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement, mag ook, maar dan bestaat de kans dat het beschikbare budget is uitgeput en dat de aanvraag wordt afgewezen.

Voor de ondersteuning van organisatoren bij het schrijven van bijvoorbeeld visiedocumenten, draaiboeken, veiligheidsplannen en het maken van situatietekeningen is een budget van 50.000 euro beschikbaar.
De evenementenmonitor levert onder meer informatie over bezoekersprofielen, bestedingen door bezoekers en waardering door bezoekers. De bestaande monitor wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Hiervoor is een maximumbudget beschikbaar van 20.000 euro.
Organisatoren die subsidie willen aanvragen, kunnen een aanvraagformulier downloaden. Hier vinden zij ook meer informatie over de voorwaarden en de beoordeling van de aanvraag.

4 reacties:

Ja! Geef het maar aan Impact!

Beantwoorden

Die 4,5 ton is toch veel geld dat de gemeente besteedt aan vermaak.

Beantwoorden

Impact terug laten komen

Beantwoorden

Een “stilte-event” zou welkom zijn

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *