Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.209 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

6 Woningen aan de Adonislaan in Helmond Noord zijn vannacht ontruimd nadat er benzinelucht werd geroken. De brandweer kwam rond 23.25 uur ter plaatse en verrichtte metingen. Daaruit bleek rond middernacht dat het noodzakelijk was het hele rijtje van 6 huizen te ontruimen.
De bewoners kunnen in ieder geval vannacht niet terugkeren naar hun woningen en moeten de nacht daarom elders doorbrengen. Een medewerker van de gemeente is daartoe aanwezig. Het is nog niet bekend waar de benzinelucht vandaan komt. De politie, brandweer en energiebedrijf Enexis zijn ter plaatse voor onderzoek.
Harrie Fotografie maakte onderstaande foto’s.

16 reacties:

Bewoners nog niet terug zo te zien. Stond wel een vent te ruiken aan de brievenbussen.

Beantwoorden

Beantwoorden

Beantwoorden

Van de zes huizen mag er maar eentje weer bewoond worden. De andere vijf vanavond nog niet van de gemeente. Vreemd.

Beantwoorden

Ook in 2012 en 2013 al soortgelijke stank in de Adonislaan
De bewoners van 6 huizen in de Adonislaan kunnen nog steeds niet terug naar huis. Na metingen vermoedt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de stank wordt veroorzaakt door diesel in de kruipruimte. Zodra de diesellucht volledig uit de huizen is verdreven, mogen de bewoners terug.
Getipt door een tweet bleek ons dat de brandweer al eerder uitrukte naar deze straat voor stankoverlast:
Op 06-12-2012 naar Adonislaan 82, Meting
Op 01-10-2013 naar Adonislaan 57, stank (soort lucht: benzine)
Op 05-12-2013 naar Adonislaan 20, Meting (soort lucht: aardgas)

Beantwoorden

Q&A: D66 stelt raadsvragen
Noureddine Zarroy stelde namens D66 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over deze ontruiming van 6 woningen aan de Adonislaan. Hieronder zijn 5 vragen (Questions), zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die zoals altijd ook in zijn geheel in de reacties.

  1. Heeft het onderzoek geleid tot het achterhalen van de afkomst van de benzinelucht?
  2. Volgens de berichtgeving was er minimaal één persoon onwel geworden van de benzinelucht, heeft het onderzoek uitgewezen om welke stof het concreet gaat?
  3. Volgens de berichtgeving waren er eerder meldingen over benzinelucht in de nabije omgeving. Is het college van plan het onderzoek uit te breiden naar de gehele omgeving? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft het onderzoek uitgewezen of er milieuschade is veroorzaakt? Zo nee, is het college van plan ook hier onderzoek naar te doen?
  5. Is het college bereid te zijner tijd de gemeenteraad via een RaadsInformatieBrief (RIB) op de hoogte te brengen en te houden over de ontstane situatie? Zo ja, op welke termijn kan de gemeenteraad dit verwachten?
Beantwoorden

@ D66

Hierbij alvast wat antwoorden;
1) neen, dit maakt onderdeel uit van het onderzoek, we doen samen met RIVM ons stinkende (!) best.
2) zie antwoord onder pnt. 1
3) zover bekend werd de brandweer al eerder ingeschakeld, mocht er aanleiding i.v.m. pnt 1 zal het onderzoek zeker worden opgeschaald.
4) milieuschade zal volgen uit de resultaat onderzoeken onder pnt. 1
5) ja natuurlijk, wij gebruiken graag de RIB om informatie verstrekken, termijn is mede afhankelijk van de resultaten van pnt.1

Beantwoorden

@ G. Zeik hahaha. 🙂
Sonde dat ze weer mensen aan het werk zetten voor het beantwoorden van deze onnozele vragen.

Beantwoorden

Naar het nu lijkt, kunnen de bewoners pas na het weekend terug naar hun huis. Er is 24-uurs bewaking bij de 6 huizen.
Vanmiddag liet B&W het volgende weten (dat is tevens de beantwoording van bovenstaande D66-vragen):

Op dinsdagavond 5 mei kregen de hulpdiensten een melding van een vreemde lucht in zes woningen aan de Adonislaan, oneven nummers 39 t/m 49. Direct na deze melding zijn metingen verricht. Waarschijnlijk gaat het om een vluchtige vloeistof in de kruipruimtes van de woningen. Door deze vloeistof komt er damp in de woningen, die mogelijk ingeademd kan worden en tot gezondheidsklachten kan leiden. Veiligheid en gezondheid staan voor ons voorop. Daarom is de bewoners uit voorzorg dringend geadviseerd de woning voorlopig te verlaten.
Bewoners zes woningen opgevangen
Voor de bewoners van de zes woningen is het ontzettend vervelend dat zij op dit moment niet in hun woning kunnen verblijven. Zodra uit metingen en nadere onderzoeken blijkt dat de situatie vanuit gezondheidsoogpunt veilig is, kunnen de bewoners terugkeren naar hun woning. Tot die tijd helpt de gemeente de bewoners waar nodig bij hun tijdelijke huisvesting.
Zeer waarschijnlijk diesel
Uit nader onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD blijkt dat het zeer waarschijnlijk om een dieselachtige stof gaat. Het is nog onbekend hoe deze vloeistof in de kruipruimtes terecht is gekomen en waar de vloeistof vandaan komt.
Nader onderzoek
De brandweer blijft dagelijks metingen in de zes woningen uitvoeren, ook in het weekend. Daarbij gaat het zowel om luchtkwaliteit, als om geurwaarneming. Verder start de gemeente een onderzoek om de oorzaak van de aanwezigheid van de vloeistof te achterhalen, te starten met een rioolonderzoek ter hoogte van de Adonislaan 45. Ook worden voorbereidingen voor een bodemonderzoek gestart. De precieze reikwijdte van het onderzoek wordt nog bepaald. Het betreft in ieder geval de zes getroffen woningen, maar mogelijk ook andere woningen in de directe omgeving. Tot slot bekijkt de gemeente of er een verband is met eerdere meldingen uit de buurt.
Op dit moment is nog niet bekend of er milieuschade is veroorzaakt. Ook dit aspect kan worden meegenomen in het onderzoek.
Communicatie richting bewoners
Loco burgemeester De Vries is op woensdag naar de Adonislaan geweest om persoonlijk met de bewoners van de zes woningen te spreken en zich te laten informeren over de situatie ter plaatsen. De bewoners van de zes woningen worden daarnaast dagelijks telefonisch of persoonlijk op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.
Onder de bewoners in de omgeving van de Adonislaan en Astronautenlaan wordt vandaag een bewonersbrief verspreid. In de brief worden zij geïnformeerd over de laatste stand van zaken in hun buurt met betrekking tot te nemen onderzoeken. Ook is er een speciaal telefoonnummer van de gemeente vermeld dat voor deze bewoners vrijdagavond 8 mei en het daaropvolgende weekend beschikbaar is voor vragen. Ook is informatie te vinden op onze website http://www.helmond.nl.
Verder informeren
Inmiddels heeft de fractie van D66 raadsvragen over de situatie bij de Adonislaan gesteld. Wij gaan er vanuit dat de vragen middels deze raadsinformatiebrief mede zijn beantwoord. We zullen de raad over dit onderwerp blijven informeren.

Beantwoorden

Vanavond stuurde burgemeester Elly Blanksma deze RaadsInformatieBrief (pdf). Daarin laat zij de nieuwste ontwikkelingen weten. 1 Daarvan is dat zij heeft besloten de woning aan de Adonislaan 39 per direct vrij te geven. Voor elke woning is een plan opgesteld om de kruipruimtes af te dichten. 3 Van de bewoners zijn meteen akkoord, de andere 3 moeten morgenavond beslissen.

Beantwoorden

Lozen van oliehoudende vloeistof oorzaak stank huizen Adonislaan
De stank in 6 huizen in de Adonislaan vorige maand ontstond door het lozen van een oliehoudende vloeistof in de kruipruimte van 1 van de huizen. Dat is uit het gehouden onderzoek gebleken.
Op vrijdag 29 mei werd de kruipruimte van de woning aan de Adonislaan 45 verder onderzocht. Om zodoende meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak van de geurklachten. Het onderzoek gebeurde onder speciale veiligheidscondities. Dat is gebruikelijk bij het betreden van een afgesloten ruimte zoals een kruipruimte. Bovendien was het vermoeden dat er in deze kruipruimte sprake was van verontreinigde grond en lucht. Ook daarom was het nodig om extra voorzichtig te werk te gaan.
Om de kruipruimte op een veilige manier te kunnen betreden werd gebruik gemaakt van diverse apparatuur, zoals een minigraver, luchtafzuiging, ventilatiesystemen en meer. De betrokken aannemer plaatste daarnaast een schaftkeet en wasgelegenheid op het werkterrein en zette een hek eromheen. De werkzaamheden werden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente Helmond en milieu- en veiligheidsspecialisten van de aannemer.
De uitkomsten van de inspectie zijn een verdere bevestiging van het eerdere vermoeden. Op basis van alle bevindingen staat zo goed als zeker vast dat er sprake is geweest van een lozing van een oliehoudende vloeistof in de kruipruimte, via een ontluchtingsgat in de achtergevel. Hierdoor is in de kruipruimte een kleine bodemverontreiniging ontstaan (ongeveer 8 m2) in de bovenste 20cm van de grond in de kruipruimte. Deze verontreiniging is uitgedampt en heeft zich via de lucht verspreid naar andere kruipruimtes, met de grote gevolgen voor de bewoners van de 6 woningen.
De kans is heel erg klein dat de geloosde oliehoudende vloeistof zich heeft verspreid naar de aangrenzende kruipruimtes, aldus de gemeente. Uit de inspectie blijkt dat de aangrenzende kruipruimtes ter plaatse van de verontreiniging afgesloten worden door funderingsbalken. Deze vloeistof zat dus opgesloten in de kruipruimte van de ene woning en heeft zich hier over een klein oppervlakte verspreid. Dit wordt ook bevestigd door de metingen, waarbij na het afhechten van de kruipruimtes alleen in de kruipruimte van deze woning nog relevante verhogingen zijn gemeten. De kruipruimtes staan wel via de lucht met elkaar in verbinding (er is een doorvoer in de funderingsbalken gemaakt voor een PTT-kabel). De oliehoudende vloeistof is deels verdampt en heeft zich via de lucht verspreid naar aangrenzende kruipruimtes.
De gemeente heeft besloten deze verontreiniging op te laten ruimen, zodat het probleem definitief wordt opgelost. Om dit op een zorgvuldige manier te doen moeten wel enkele procedures worden doorlopen. Het opruimen zal ook gebeuren in goed overleg met de eigenaar van de woning. Op dit moment worden deze procedures opgestart en wordt overleg gevoerd met de eigenaar van de woning. Op dit moment is nog niet nauwkeurig aan te geven wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Overigens is de woning waarbij de verontreiniging zich in de kruipruimte bevindt, op dit moment niet bewoond. Het huurcontract dat op deze woning zat, liep medio mei af.

Beantwoorden

Na dinsdag zijn de stankproblemen op de Adonislaan definitief opgelost
De gemeente laat maandag de bodemverontreiniging in de kruipruimte onder de woning aan de Adonislaan 45 opruimen. Daarmee zou het hierboven beschreven probleem definitief moeten zijn opgelost, aldus de gemeente.
Maandag wordt er eerst in de achtertuin van de woning een gat gegraven onder de fundering van deze woning door. Vervolgens wordt de vervuilde grond met een pompwagen uit de kruipruimte gezogen. Die grond wordt afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf, waar het zand wordt gereinigd. Als de vervuilde grond uit de kruipruimte weg is, wordt er met een slang nieuwe, schone grond in de kruipruimte geblazen. De sanering neemt 1 dag in beslag.
Dinsdag wordt het gat onder de fundering dicht gemaakt en wordt de achtertuin hersteld. Dinsdag 7 juli zijn de werkzaamheden dus afgerond. Deze woning wordt op dit moment nog steeds niet bewoond.
Tijdens de saneringswerkzaamheden kan er in de directe omgeving tijdelijk sprake zijn van stank. Dit levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. De omwonenden zijn vandaag door gemeente via een brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Beantwoorden

Stankprobleem/bodemverontreiniging Adonislaan definitief opgelost
Zoals hierboven gemeld, werd maandag 6 juli de verontreiniging in de kruipruimte van Adonislaan 45 opgeruimd, onder toezicht van adviesbureau Grontmij Nederland B.V.

  • In de kruipruimte van Adonislaan 45 is de verontreinigde grond ontgraven tot een diepte van maximaal 50 cm
  • In totaal is ongeveer 8 m3 verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker voor verontreinigde grond
  • Na afronding van de ontgraving zijn monsters genomen van de achtergebleven grond. Hierbij zijn geen verhoogde concentraties vluchtige- of oliehoudende stoffen meer aangetroffen. Ook in alle kruipruimtes werden geen verhoogde concentraties vluchtige stoffen meer gemeten. Hiermee is aangetoond dat de oorzaak van de problemen is weggenomen en de verontreiniging helemaal is verwijderd, aldus de gemeente.

Met deze eindconclusie wordt een intensieve traject van 2 maanden afgesloten. De gemeente: “in dit hele proces hebben we steeds kunnen vertrouwen op de constructieve bijdrage van de bewoners. Voor die samenwerking worden zij hartelijk bedankt.”

Beantwoorden

Nou,

Wat in de Adonislaan heeft plaatsgevonden is waarschijnlijk hetzelfde als de afvalstoffen en lozingen van olie en diesel, die op parkeerterreinen bij en door bewoners plaatsvinden. Voorbeeld: In de wijken waar garages staan en bijbehorende afvoerputten, wordt bij regelmaat olie en diesel geloosd van auto’s in de afvoerputten, achter woningen bij hun garages. Ook wordt er frituurvet en andere rotzooi in gedumpt. Niemand die dat ook maar ooit in de gaten houd. De gevolgen van dit aso gedrag hoef ik u hier niet te beschrijven. Wat ik wel weet is dat verschillende parkeerterreinen achter de woningen door Volksbelang zijn vernieuwd, omdat de putten gingen verzakken en het parkeerterrein daarbij vanzelfsprekend . Dat heeft de woningbouwvereniging tonnen gekost. Men weet ook goed dat er troep geloosd wordt, maar wie??????? Daar zijn dacht ik beheerders en toezichthouders voor dacht ik, nietwaar? Welnu, het lozen gebeurt nog steeds op grote schaal kan ik u zeggen…………… Aangezien er nog steeds geen enkel toezicht is van b.v. een stadswacht die je in zulke gevallen in geen velden of wegen ziet, tja………………

Beantwoorden

Stadswachten? Ja, waar zijn die!

Niet alleen voor bovenstaand, maar ook voor andere dingen (schijtende en loslopende honden, waar het niet is toegestaan) en fietsende jeugd over de Markt, Ameidestraat en Veestraat en andere plekken waar het niet hoort.

En zo zijn er wel meer dingen op te sommen waar die stadswachten eens naar zouden moeten kijken. Ik ben van mening dat ze die lui beter op kunnen doeken, want waarvoor ze zijn aangesteld, handhaven ze toch niet!

Beantwoorden

En de grijze en de groene kliko’s die her en der overal de hele week gewoon buiten staan daar loopt de stadswacht gewoon langs af, als ze al rondlopen.
heel irritant.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *