Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.131 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Sloop RaaymakersBij de Mierloseweg komt, ter hoogte van de Goorloop, een ecopassage. De planning was dat deze diervriendelijke brug dit najaar aangelegd zou worden. Doordat de bodemsanering op het naastgelegen Raaymakers-terrein vertraging heeft opgelopen, blijkt deze planning niet haalbaar. De aanleg van de ecopassage is daarom uitgesteld naar het voorjaar van 2016.
De ecopassage komt te liggen in de Mierloseweg, naast het terrein waar voorheen houthandel Raaymakers gevestigd was. De hallen van de voormalige houthandel zijn vorig jaar gesloopt. Daarna is de sanering van de bodem van start gegaan. Door de opgelopen vertraging, kan niet op tijd gestart worden met het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Dit moet eerst gebeuren, om de ecopassage te kunnen bouwen. De aanleg van de ecopassage kan hierdoor niet direct na de zomervakantie van start gaan, waardoor oplevering in het najaar niet meer haalbaar is.
Om 2 redenen kiest de gemeente kiest ervoor om niet later in het najaar te starten met de aanleg van de ecopassage, maar hiermee te wachten tot het voorjaar van 2016. Ten eerste is december voor de winkeliers aan de Mierloseweg een belangrijke maand. Het is daarom niet wenselijk dat in die maand de weg is afgesloten. Ten tweede wil de gemeente voorkomen dat het werk laat in het najaar start en vervolgens in de winterperiode enkele weken stil ligt door de weersomstandigheden. De weg zou dan afgesloten zijn, terwijl er geen werkzaamheden plaatsvinden. Er wordt daarom direct na de winterperiode gestart en de oplevering is voorzien in het voorjaar van 2016.
De vertraging in de bodemsanering op het Raaymakers-terrein is veroorzaakt doordat het terrein aan het begin van het voorjaar te nat was. Grote delen van het terrein stonden toen onder water, waardoor er niet gewerkt kon worden. Ook werd er arseen aangetroffen. Dit is een stof die van nature voorkomt in de bodem van en nabij beekdalen. Bekeken moest worden of dit arseen opgeruimd moest worden. Dit heeft enige tijd geduurd. De uitkomst is dat het arseen, daar waar de bodem niet wordt vergraven, in de bodem kan blijven zitten. Zolang het arseen op z’n plek blijft, is er geen gevaar voor mens, dier of milieu en vormt dit ook geen belemmering voor de aanleg van het Goorlooppark. Ook heeft het verwijderen van arseen weinig zin, omdat er vanzelf weer nieuw arseen terugkomt, door natuurlijke afzetting. Nu er hierover duidelijkheid is, kan de sanering worden hervat. De gemeente is in overleg met Adriaans Bouwgroep en Moeskops’ Bouwbedrijf, die de bodemsanering op het Raaymakers-terrein op zich hebben genomen, over de afronding van de sanering en de planning daarvan.
De ecopassage Mierloseweg is de vijfde van 6 ecopassages die worden aangelegd in het Goorlooppark. Later volgt nog de ecopassage bij de Houtse Parallelweg. Meer informatie is te vinden op www.helmond.nl/ecopassages.

5 reacties:

Tjonge… Helmond heeft zeker heel veel geld over on dit soort verspilling baan gemeenschapsgeld te betalen.

Beantwoorden

Mierloseweg wordt grondig aangepakt, 30 km-zone en ecopassage
Op dinsdag 1 maart start de gemeente met de realisatie van de Ecopassage Mierloseweg – Goorloop en wordt de Mierloseweg grondig aangepakt. Medio juni moeten al deze werkzaamheden afgerond zijn.
De duikerbrug over de Goorloop wordt vervangen door een brug met daaronder doorlopende oevers. Hierdoor kunnen dieren onder de weg door lopen of kruipen. Deze diervriendelijke passage komt te liggen ter hoogte van de Goorloop. Dat wordt dan de vijfde van de in totaal 6 Helmondse ecopassages. Zoals je hierboven kunt en kan lezen werd de aanleg van die ecopassage eerder uitgesteld.
De riolering in de Mierloseweg vanaf huisnummer 133 tot aan de Troelstrastraat wordt vervangen en de bestrating wordt vernieuwd. De Mierloseweg wordt een 30 km-zone. Ter hoogte van Park Vivere wordt als verkeersremmende maatregel een verhoogde kruising aangelegd. Ook wordt de bocht Mierloseweg-Binnendongenstraat aangepast, zodat het verkeer op een betere manier de Mierloseweg kan inrijden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio juni 2016.
De werkzaamheden voor de ecopassage Mierloseweg worden gefaseerd uitgevoerd. Er is speciale aandacht voor de bereikbaarheid van winkels en woningen. De overlast voor bedrijven, omwonenden en weggebruikers wordt zoveel mogelijk beperkt. Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden altijd via een verhard pad de bedrijven en woningen bereiken. Ondernemers en aanwonenden worden per brief geïnformeerd over het exacte moment van afsluitingen.
Donderdag 18 februari van 18.30 tot 20.00 uur houdt de gemeente en BAM Infra hierover een inloopavond in zaal ‘De Koning’ aan de Mierloseweg 301. Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers de plannen en tekeningen inzien. Ook wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden, de fasering en de bereikbaarheid van winkels en woningen gedurende de werkzaamheden. Wethouder Frans Stienen is een deel van die avond aanwezig.

Beantwoorden

Goed nieuws. Helmond is nog steeds een stad met veel groen. Dat moeten we zo houden! Het liefst nog meer groen! Helaas worden er af en toe ook grote fouten gemaakt. (Zoals de afschuwelijke uitgestorven skatebaan in ons warande park waar ouderlijk toezicht beloofd was, maar de snotapen zonder enig toezicht, met enige regelmaat dieren lastig vallen en structureel de afvalbakken missen).

Dus mooi dar er meer gedaan word voor de natuur! Daar betaal ik liever belasting voor dan voor voorzieningen voor mensen. Mensen moeten voor zichzelf en voor hun naasten zorgen. Met de natuur heeft de mens nog heel veel goed te maken.

Maar wat die 30km zone betreft, daar heeft men schijt aan. Hier in Brouwhuis vliegen ze er ook met 60 km/u doorheen. En Politie noch stadswacht zie je hier ooit tegen optreden. Dus of het verschil maakt….?

Beantwoorden

@Bart, volledig mee eens!

Man man, als de mens de natuur terug zou moeten “betalen”, dan zouden we nog langer bezig zijn dan het terug betalen van het zogenaamde geld, 1-en en 0-len van de banken…..
Om maar een idee te geven 🙂

Beantwoorden

Alhoewel ik het Goorlooppark een buitengewoon mooi en nuttig idee vind wat best uniek is in een stad als Helmond.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *