5reacties

App fraudevermoedens op bedrijventerreinen

Niet-pluis-gevoelens op bedrijventerreinen? Daarvan kunnen ondernemers en medewerkers voortaan melding maken via de app ‘Meld een Vermoeden’. Bijvoorbeeld als zij denken dat er op een bedrijventerrein iets gebeurt dat mogelijk in strijd is met wet- of regelgeving. De signalen worden nagetrokken en zo worden mogelijke misstanden voorkomen. De app is gisteren gelanceerd voor alle bedrijventerreinen in Helmond.

De app is alleen bedoeld voor ondernemers en werknemers op de bedrijventerreinen. Zij kregen vandaag een instructie over hoe de app te gebruiken en een toegangscode via de stichting Bedrijventerreinen Helmond.
Burgemeester Elly Blanksma: “Alleen sámen kunnen we ondermijning echt aanpakken. We hebben de ogen en oren van alle goedwillende mensen daarbij nodig. We proberen het melden zo gemakkelijk mogen te maken. Vandaar dat er nu ook een speciale app voor bedrijventerreinen is gemaakt. Ik roep ondernemers en hun medewerkers op: luister naar je onderbuikgevoelens. Wees alert en meld verdachte signalen altijd! Rare openingstijden, afgeplakte ramen, werkplaatsen waar niemand werkt: dit soort signalen zijn goud waard bij het veiliger maken van onze stad.”
Als een melding wordt gedaan via de Meld een vermoeden-app, komt deze bij de gemeente terecht. De gemeente neemt de melding vertrouwelijk in behandeling. Ze werkt hierbij samen met politie, justitie, de belastingdienst en andere organisaties. Er kan ook anoniem een melding worden gedaan. In dat geval kan de gemeente uiteraard geen terugkoppeling geven aan de melder over de ondernomen acties. Zie ook de video helemaal onderaan.
De gemeente werkt al langer samen met de stichting Bedrijventerreinen Helmond, de politie en andere partners om ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. We spreken over ondermijning als de bovenwereld zich met de onderwereld vermengt. Denk aan drugshandel en -productie, mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld, verschillende vormen van fraude en cybercrime. De app is een pilot project van 2 jaar. Na deze periode bekijken de partijen of en in welke vorm deze aanpak wordt voortgezet.
Elke Helmonder kan natuurlijk ook nog steeds signalen van ondermijning melden bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. Bij een verdachte situatie of als u het vermoeden heeft dat in uw buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kun jij dit melden bij de politie via 0900 8844. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.