Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.049 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Vanaf 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten, dus ook Helmond, verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het niet alleen, of met hulp uit de omgeving, redden op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De overheveling van deze taken van de Rijksoverheid naar gemeenten gaat gepaard met forse bezuinigingen. Veel gemeenten zullen de zorg daarom anders organiseren om die burgers te kunnen blijven helpen. De Peel 6.1-gemeenten (Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) willen dit samen met de zorg- en welzijnspartijen doen door o.a. anders te gaan inkopen. Gisteren tekenden de 20 partijen die meepraten aan de ‘overlegtafel’ een basisovereenkomst waarin de samenwerking wordt geregeld.
Het traject van bestuurlijk aanbesteden richt zich vooralsnog op de nieuwe Wmo-taken: begeleiding en kortdurend verblijf. De Peelgemeenten gaan de nieuwe taken niet via een gewone aanbesteding inkopen, waarbij de gemeenten vooraf de eisen bepalen zonder overleg met aanbieders. “Daarvoor zijn de veranderingen te complex”, legt de Astense wethouder Jac Huijsmans namens de Peel 6.1 gemeenten uit. “Om met minder middelen de hulp beter te kunnen organiseren, moeten we op een andere manier gaan werken. En de kennis en ervaring die in het veld aanwezig is benutten. Daarom kiezen we voor een hele open en transparante manier van samenwerken. Dat noemen we bestuurlijk aanbesteden.”
Tijdens dit traject bespreekt het inkoopteam van de Peelgemeenten met de zorg- en welzijnspartners hoe de ondersteuning eruit moet zien. En hoe en tegen welke prijs die uitgevoerd mag worden. Het overleg vindt plaats aan de fysieke overlegtafel en een virtuele overlegtafel via internet. Aan de fysieke overlegtafel nemen partijen deel die het totale aanbod vertegenwoordigen. Grote en kleine aanbieders, met verschillende doelgroepen. Ook de Wmo-raden uit de Peelgemeenten schuiven aan. Zij tekenden gisteren de basisovereenkomst met de Peelgemeenten. Andere partijen kunnen meepraten via de virtuele overlegtafel op www.Peel6-1.nl. Geen enkele dienstverlener wordt uitgesloten zolang zij maar voldoen aan de minimumeisen en een basisovereenkomst tekenen op die site.
De nieuwe taken op gebied van begeleiding en kortdurend verblijf zijn nu nog landelijk geregeld in de AWBZ. Het gaat om begeleiding voor mensen die niet in een instelling verblijven, zoals dagbesteding voor mensen met een beperking, woonbegeleiding, thuisbegeleiding, en inloophuizen. De begeleiding is erop gericht dat mensen kunnen meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten er alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen, maar in een instelling moeten verblijven. 1 En ander is nog afhankelijk van de behandeling van het nieuwe wetsvoorstel voor de Wmo door de Eerste en Tweede Kamer.
Pressvisuals.com was er gisteren in Helmond bij en maakte de onderstaande foto bij de eerste fysieke overlegtafel.

3 reacties:

Benieuwd hoe het straks gaat met de WSW-ers… Of die nog een toekomst hebben. Aangezien een WSW indicatie het laatste beetje hoop voor mensen is om uit de bijstand te kunnen komen………

Beantwoorden

Ik word in ieder geval nou al gek van die onzekerheid……….

Beantwoorden

Als ik foto eens goed bestudeer hoop ik nog lang niet op ondersteuning of hulp van mijn gemeente te hoeven rekenen, want als dit de vertegenwoordigers of beslissers (lees kartrekkers) op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg, moeten voorstellen.
Maak dan je borst maar nat, wat een stelletje vooringenomen zelfnoegzame typetjes zeg.
Je kunt tegenwoordig beter in Afrika of Azië wonen want dan heb je nog een samenleving die er voor je is, in Nederland hebben ze liever dat je als niet meer kunnen werkende persoon voortijdig sterft of thuis crepeert

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *