Buiten is het 10 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 84.962 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Aan weerszijden van de Gulden Aa in De Bundertjes is de bodem verontreinigd. Die verontreiniging in dit natuurgebied is vooral in de bovenste 50 cm van de grond. Er zijn geen risico’s voor mensen, grondwater en milieu. Dat liet B&W zojuist weten. Er moet wel zorgvuldig worden omgegaan met de grond. Om ongecontroleerde verspreiding van de verontreiniging te voorkomen, mag de grond alleen worden afgegraven onder bepaalde voorwaarden.
De Bundertjes is een natuurrijk gebied in Helmond Noord (zie plattegrond). Dwars door De Bundertjes stroomt het riviertje de Gulden Aa. De bodem van de omgeving van de Gulden Aa is onlangs onderzocht omdat op dit riviertje vroeger afvalwater van onder andere de textielindustrie is geloosd. Gezien het gebruik is een uitgebreid ecologisch onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Hierbij is door ecologen en bodemdeskundigen gekeken naar de planten en dieren die voorkomen in het gebied en hoe deze eventueel beïnvloed zijn, of kunnen worden door de bodemverontreiniging. Uit dit onderzoek blijkt dat de natuur in het gebied De Bundertjes geen hinder ondervindt van de aanwezige bodemverontreiniging.
De Gulden Aa is een restant van het riviertje de Aa dat in het verleden door het centrum van Helmond stroomde. Hierop werd vroeger afvalwater geloosd, zie de foto uit 1974. In het geloosde afvalwater zaten bijvoorbeeld resten van kleurstoffen die werden gebruikt door de textielindustrie in Helmond. De stoffen in het afvalwater, zoals zware metalen uit kleurstoffen, kwamen voor een deel ook terecht in het slib van de rivier.
Het gebied De Bundertjes is laag gelegen. Bij hoog water overstroomde de Aa en verspreide het verontreinigde water en slib zich over het gebied. Ook was het gebruikelijk om het verontreinigde slib dat periodiek vrijkwam bij het uitbaggeren van het riviertje, te verwerken op de aangrenzende oevers. Op deze wijze is er in De Bundertjes rondom de Gulden Aa bodemverontreiniging ontstaan, vooral met zware metalen.
Ergens in de tweede helft van de twintigste eeuw is het lozen van afvalwater gestopt. Het waterschap Aa en Maas, eigenaar van de Gulden Aa, heeft vervolgens in 1998 de rivierbodem van de Gulden Aa schoon laten maken. Hiermee is de verdere verspreiding van verontreinigd slib gestopt.
Omdat er geen risico’s zijn voor mensen, het grondwater of het milieu, is er volgens B&W ook geen aanleiding om de vervuilde grond te verwijderen. Sterker nog, uit het ecologische onderzoek blijkt dat het afgraven of afdekken van de verontreinigde grond een negatief effect heeft op de natuur. Wel is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze grond, zo stelt B&W. Om te voorkomen dat vervuilde grond ongecontroleerd wordt verspreid, mag de grond alleen worden afgegraven onder bepaalde voorwaarden.
Direct betrokkenen, zoals de formele eigenaren en structurele gebruikers van de betreffende percelen worden per brief met toelichting en de officiële beschikking geïnformeerd over de verontreiniging en de procedure voor zienswijzen.
Natuurtuin De Robbert is gelegen in de Bundertjes, maar buiten het verontreinigde gebied. Gezien hun betrokkenheid bij het gebied wordt met hen een persoonlijk gesprek gevoerd om de verontreiniging toe te lichten. Ook worden de percelen waar vervuilde grond aanwezig is, geregistreerd bij het Kadaster.

In de reacties hieronder staat een update.

5 reacties:

In en bij de bundertjes liggen ook het volgestorte hondenterrein en de vroegere stort van de Rioolwaterzuivering…..

Beantwoorden

Update:
De eerder aangetoonde bodemverontreiniging aan weerszijden van de Gulden Aa in De Bundertjes is ernstig, zo blijkt uit bodemonderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten. Dat meldt B&W vandaag via de infopagina in weekblad Traverse.
De gemeente benadrukt nogmaals dat er ook in dit geval van ernstige bodemverontreiniging geen sprake is van risico’s voor mens, plant of dier. Het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden niet tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. Eigenaren en structurele gebruikers worden middels een brief geïnformeerd. Eventuele wijzigingen in het gebruik van de bodem moeten vooraf worden gemeld aan B&W.

Beantwoorden

Natuurlijk komt de gezondheid van mens en dier niet in het gedrang, nooit als je de overheid mag geloven. Nogal logisch dat de mensen niet bang gemaakt worden. Zelfs de ‘leek’ weet al jaren dat de boel daar sterk verontreinigd is en het is daar echt niet de enige plek.! Ik kan u vertellen dat ik geen meter grond in mijn tuin zou willen van die zelfde Bundertjes. Daar waag ik m’n dieren en…planten niet aan.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 1 februari 2017 om 16:33:

Jaren geleden het zal ongeveer eind jaren 80 geweest is er in de Bosselaan in
de “gulden Aa” ( wij Hellemonders noemen het al tig jaren de vuil Aa ) een
duiker aangelegd in de Aa en de sloot naar het kapelletje van Binderen deze
duiker staat in verbinding met een inlaat in het kanaal. Deze kunstwerken zijn
toen aangelegd om zuiverder water in de gracht van Binderen te krijgen on om
zuiverder water door de vuil Aa te laten stromen.
Ik werkte toen bij de P.R.S. dus het gebeurde in onze “achtertuin” om de duiker
te plaatsen moest er tot op de harde ondergrond worden uitgegraven je zag
toen aan de zijkanten alle kleuren van de regenboog men wilde toen de vuil
Aa saneren tot aan de driesprong achter Peterhof.
Na meerdere onderzoeken op dit traject kwam vast te staan dat de Aa zo erg
verontreinigd was en ook de oevers dat dit toen al in de miljoenen ging lopen
omdat de grond en slib alleen maar verbrandt kon worden op de Maasvlakte
en niet weer ergens opgeslagen kon worden net als de zogenaamde Harsberg
aan de Vossenbeemd.

M.a.w. er dus niets nieuws onder de zon en er zal wel nooit iets aangedaan
worden want de kosten om deze vervuilde grond / slib af te voeren zijn alleen maar hoger geworden.

Beantwoorden

De vuil Aa? Dat was de sloot die naast het pand van Van Oorschot in de Veestraat liep. Als jongen van een jaar of tien, zo’n dik zestig jaar geleden, was die sloot nog open en kon je daar alle kleuren van de regenboog zien. Kleuren die er in waren gekomen door toedoen (verfstoffen) van Van Vlissingen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *