8reacties

Renovatie brug uit 1937 aan Geldropseweg

B&W heeft besloten dat de brug aan de Geldropseweg grondig gerenoveerd wordt. Dat is volgens het stadbestuur in eerste instantie noodzakelijk omdat deze technisch niet langer in een goede staat is. Daarnaast wordt de renovatie gebruikt om verkeersmaatregelen te treffen die zorgen voor een beter leefmilieu voor bewoners aan de Geldropseweg en omgeving. En tot slot wordt hier een snelfietsroute gerealiseerd.

De verkeersdrukte over deze brug leidt nu tot veel overlast door de hoeveelheid auto’s die eroverheen rijden en zwaar verkeer. Daarnaast leidt een verkeersmaatregel van de gemeente Geldrop-Mierlo om de Brugstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer, waarschijnlijk tot meer vervoersbewegingen op de Geldropseweg. “Deze effecten meten we samen met Geldrop-Mierlo; bij hinder treffen we samen maatregelen”, aldus B&W.
Over de verkeers-, geluids- en milieuoverlast is meermaals met omwonenden overlegd. Op basis daarvan is het ontwerp verder ingevuld. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat de nieuwe brug niet gaat leiden tot extra geluidsoverlast en verdere aantasting van de luchtkwaliteit en het omliggende groen.
De bestaande brug over het Eindhovensch Kanaal stamt uit 1937 en heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Op de foto links zie je een foto van na de Tweede Wereldoorlog, hier lees je meer die oeververbinging met Mierlo. In opdracht van de gemeente Helmond werd in 2012 een controleberekening gemaakt van de resterende sterkte. De conclusie luidde dat er een beperking moet gelden van maximaal 45 ton en dat reconstructie van de brug niet zinvol is.
De werkzaamheden aan de brug vinden naar verwachting plaats vanaf de eerste maanden volgend jaar en gaan zo’n 2,6 miljoen euro kosten. Op hetzelfde moment starten ook de werkzaamheden van het snelfietspad tussen Deurne, het Helmondse station, Geldrop-Mierlo en Eindhoven.
Er worden maatregelen genomen om de geluidshinder te beperken en de leefkwaliteit voor omwonenden te verbeteren. Zo gaat de maximumsnelheid van 80 naar 50 kilometer per uur, wordt het verkeersgeluid gedempt door het aanbrengen geluidsabsorberende muurtjes en er zogeheten ‘stil’ asfalt gebruikt voor het nieuwe wegvak.
Bij renovatie is er aandacht voor het behoud van het omliggende groen. De brug blijft toegankelijk voor voertuigen met een maximaal gewicht van 45 ton. Verder onderzoeken we of een geluiddempend scherm met begroeiing een extra maatregel kan zijn. Met deze maatregelen voldoet het geluidsniveau in de gewijzigde verkeerssituatie aan de wettelijk vereiste normeringen en neemt deze naar verwachting voor de bewoners zelfs iets af.