Buiten is het 2 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Het Burgemeester Jacobs Fonds wordt opgeheven nu het beschikbare budget van 15.000 euro is vergeven.
Kunst- en cultuurbeoefening bevorderen voor de Helmondse jeugd. Met die missie werd begin 2013 het Burgemeester Jacobs Fonds opgericht. De stichting leverde in de afgelopen jaren bijdrages aan 12 Helmondse jeugdinitiatieven.
Het idee van de stichting ontstond bij het afscheid van de toenmalige Helmondse burgemeester Fons Jacobs in 2012. Want wat doe je als je de giften van je afscheidsreceptie ten goede wil laten komen aan de stad waarvan je 10 jaar burgemeester was? Fons Jacobs hoefde daar niet lang over na te denken. “Ik wilde een fonds oprichten om dat geld een goede bestemming te geven. Het lag misschien voor de hand dat ik voor sport zou kiezen, maar ik heb besloten om te kiezen voor jongeren die actief zijn met betrekking tot cultuuruitingen en cultuurvormen.”
Nu wordt het fonds opgeheven en maakten er in totaal hebben 12 Helmondse initiatieven gebruik van het fonds. Zo kreeg het Annatheater bijvoorbeeld een bijdrage voor het toneelstuk Sneeuwwitje. Podium W meldde zich bij het Burgemeester Jacobs Fonds om mensen met een beperking een kans te bieden zich te ontwikkelen op het gebied van spel, dans en zang. En Stichting CultuurContact gebruikte de bijdrage van het fonds om een theaterweek te organiseren voor 350 Helmondse kinderen.
Fons Jacobs is blij dat de 15.000 euro goed besteed zijn. “Het geld is op de juiste plek terecht gekomen. We hebben via deze initiatieven duizenden Helmonders bereikt. Dat was ook de bedoeling. Cultuur maakt een stad. Het maakt een stad tot een plek waar het fijn wonen en werken is. In een tijd waar volop bezuinigd moet worden is het van belang om de toegevoegde waarde van cultuur niet uit het oog te verliezen. Ik hoop dat dit geld daar een beetje aan heeft bij kunnen dragen.”
Hieronder de andere initiatieven waaraan het Burgemeester Fons Jacobs Fonds een bijdrage leverde.

 • Edah Museum
  Educatief programma voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Doelstelling is de kinderen op speelse wijze meer kennis van het verleden bij te brengen, de waarde van het erfgoed onder ogen te zien en wellicht een eerste inzicht te verschaffen in toekomstmogelijkheden in de voeding en detailhandel.
 • Helmonds Muziek Corps in samenwerking met Fanfare De Vooruitgang
  Slagwerkavond Beat Go XL waarbij leerlingen van het Borromeus College gastoptredens verzorgden.
 • Stichting Schip
  Voor het project MKids als onderdeel van het Vliegertapijt. De MKids leren in dit project zichtzelf te uiten door samen te werken, talenten te ontwikkelen en gezamenlijk te ondernemen.
 • Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs
  Een prijs om jongeren in het culturele zonnetje te zetten. Een prijs die Helmondse jongeren laat zien dat cultuur meer is dan schilderijen in een museum en viool spelen.
 • Huiskamer Kunstroute Rijpelberg
  Wijkbewoners trekken in groepen door de wijk en bezoeken kunstenaars waardoor nieuwe contacten worden gelegd. De basisschool en andere jeugdgroepen waren actieve deelnemers en boden een passend programma.
 • T+Lab
  De organisatie van een Muzieklab en Theaterlab voor kinderen.
 • Phileutonia in samenwerking met Philharmonie Zuid Nederland
  Samenwerkingsproject. Muzikanten van Phileutonia krijgen masterclasses aangeboden van de professionele muzikanten van de Philharmonie Zuid-Nederland. Hiernaast vindt er op 24 juni 2015 een gezamenlijke concertavond plaats in het Speelhuis.
 • Schutsgilde St. Catharina
  Jeugdopleiding voor de vendeliers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *