15reacties

Cameratoezicht in de Molenstraat

Begin juli plaatst de gemeente 2 camera’s in de Molenstraat. Die hangen er tot en met december 2023. De ene camera komt op het kruispunt met de Tiendstraat en Wolfstraat en de andere op het kruispunt met de Pastoor van Leeuwenstraat. Dat liet de gemeente direct omwonenden vandaag per brief weten. Rondom de Molenstraat waren de afgelopen maanden regelmatig incidenten (zoals vechtpartijen, bedreigingen en (jeugd)overlast) staat in de bewonersbrief.

Met dit cameratoezicht kan de omgeving beter in de gaten worden gehouden en kan er sneller gereageerd worden op overlast en incidenten. De Helmondse boa’s gaan de beelden uitkijken. De beelden, die 28 dagen worden bewaard, zijn op te vragen door de politie.
Burgemeester Elly Blanksma: “In december evalueren we de aanpak en de mate van overlast in de wijk. In principe worden de camera’s hierna verwijderd. Mocht uit de evaluatie komen dat de inzet van de camera’s nog nodig is, kan het cameratoezicht eenmalig met 6 maanden worden verlengd.”
Het tijdelijke cameratoezicht is onderdeel van een bredere aanpak in en rondom de Molenstraat. Blanksma meldt dat de gemeente samen met onder andere de politie en Woonpartners de problemen gericht aanpakt. “We hebben op 24 mei en 6 juni 2023 deur-aan-deur gesprekken gevoerd met de directe omwonenden en ondernemers in en rondom de Molenstraat. We bespraken de situatie in de wijk, het veiligheidsgevoel en de zienswijze van inwoners en ondernemers op de openbare ruimte. We voeren periodiek deze gesprekken, zodat we een vinger aan de pols kunnen houden in de wijk.”

In de reacties hieronder staan updates.