Buiten is het 18 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.921 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Volgende week maandag, de eerste schooldag na de zomervakantie, houden de leerplichtambtenaren in de regio Peelland een grote controleactie in het primair onderwijs op het luxe-verzuim. Zij controleren bij een aantal basisscholen of de leerlingen echt aanwezig zijn. Tegelijkertijd is het een zorgtaak om te controleren dat alle kinderen weer veilig terug zijn van vakantie. Alle scholen melden of kinderen afwezig zijn. Voor de vakantie is deze actie al aangekondigd en is aan de scholen gevraagd ouders te informeren.
Kinderen, van wie de school aangeeft dat ze om onbekende reden niet op school zijn, worden thuis bezocht. Als er niemand thuis is, laat de leerplichtambtenaar een brief achter waarop de ouders nog dezelfde dag moeten reageren.
Ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige leerling voorafgaand of aansluitend aan een vakantie heet “luxe verzuim”. Als er leerlingen voor of na een vakantie afwezig zijn, dan moet de school dat melden bij de gemeente; die registreert het verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) van 5 tot 12 jaar onder schooltijd meenemen op vakantie en waarbij geen sprake is van extra toegekend verlof, wordt altijd proces-verbaal opgemaakt. De boete bedraagt 100 euro per kind per dag.
Met het aanpakken van luxe verzuim geeft de gemeente een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen en scholen. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is de verantwoordelijkheid van de school. Daar staat tegenover dat ouders en leerlingen zelf moeten zorgen dat de leerlingen aanwezig zijn, ook rond de vakantieperiodes. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om na te gaan of alle kinderen weer veilig teruggekomen zijn van vakantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *